close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дія магнітного поля на провідник зі струмом . Сила Ампера

код для вставкиСкачать
Дія магнітного поля
на провідник зі
струмом. Сила Ампера
Гра “Мозковий штурм”
1. Вчені якої країни припускали, що магнітні і
електричні явищ пов’язані між собою?
2. Вчений, що одержав підтвердження зв’язку
між електричними і магнітними явищами.
3. Хто і коли продемонстрував взаємодію двох
паралельно розташованих провідників зі
струмом?
4. Автор теорії близько дії?
5. Суть теорії близько дії ?
6. Що собою являє магнітне
поле ?
7. Силова характеристика магнітного
поля?
8. Одиниця магнітної індукції?
9. Як визначити напрям вектора індукції
магнітного поля?
10. Як графічно зображають магнітні поля?
11. Що таке лінії магнітної індукції?
12. Як розміщені лінії магнітної індукції для
постійного магніту?
13. Коли магнітне поле називають однорідним?
14. Чому магнітне поле є вихровим?
МАРІ АНДРЕ АМПЕР
Напрям сили Ампера
Правило лівої руки:
Якщо ліву руку розмістити
так, щоб перпендикулярна
складова вектора індукції
входила в долоню, а чотири
витягнуті пальці вказували
напрямок струму в
провіднику, то відігнутий
на 90 великий палець
укаже напрямок сили
Ампера
Визначити напрям сили
Ампера
S
N
N
S
N
S
• Як зміниться сила Ампера при
збільшенні сили струму в 3
рази?
• Як зміниться сила Ампера при
збільшенні індукції магнітного
поля і довжини активної
частини провідника в 2 рази?
Рамка зі струмом у магнітному
полі
Рамка зі струмом у магнітному
полі
Момент М сил Ампера
Моментом М сил Ампера який діє на
плоский замкнений контур ,
розташований в однорідному
магнітному полі, дорівнює добутку
модуля магнітної В індукції на силу
струму І в контурі , на площу S контуру і
на косинус кута а між вектором
магнітної індукції та площиною
контура.
М = В І S cosα
Застосування сили Ампера
Орієнтуючу дію
магнітного поля на
рамку зі струмом
використовують в
електровимірювальних
приладах
магнітоелектричної
системи – амперметрах
і вольтметрах.
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
113
Размер файла
708 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа