close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ФОТОАЛЬБОМ

код для вставкиСкачать
ФОТОАЛЬБОМ
“ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО”
Презентація – приклад
(модуль 2 , завдання 60)
Завдання 60
Зістав факт из життя Тараса
Григоровича зі світлинами.
Удоскональ презентацію
біографічними коментарями,
цитатами з поезій чи повісті
«Художник», новими
фотографіями.
Підпис або автограф Тараса
Григоровича Шевченка
Селена та Ендіміон. Начерк.
Олівець. [VI 1848 -- 1849].
Хата Шевченка
Селянська родина. Полотно,
олія (60 × 72,5). [Н. р. V 1843].
Сліпий («Невольник»). Папір, сепія (14 × 11,1).
[Н. р. V] 1843. Малюнок на обрізаному аркуші.
Давно те минуло, як мала
дитина,
Сирота в ряднині, я колись
блукав,
Без свити, без хліба, по тій
Україні,
Де Залізняк, Гонта з свяченим
гуляв.
По діброві вітер віє,
Гуляє по полю;
Край дороги гне тополю
До самого долу...
Автопортрет зі свічкою
За малюнком, виконаним
1845, що його Шевченко
відшукав (де — тепер
невідомо), аж у травні 1860
він створив автопортрет зі
свічкою (папір, офорт,
акватина, 16.4 × 13), в якому
майстерно передав ефект
освітлення — боротьбу
світла з темрявою, внаслідок
чого твір набув символічного
звучання. В цьому
автопортреті привертає увагу
розмаїтість застосованих
технічних прийомів. Густим
плетивом різної сили
штрихів, підкреслених і
об'єднаних шаром акватини,
художник показав як морок
відступає перед переможною
силою світла. Обличчя
модельовано прозорими
перехресними штрихами, а
вбрання зображено сіткою
паралельних ліній, що
імітують манери класичної
гравюри різцем.
Автопортрет 1840-43 Перший автопортрет
Тараса Шевченка
Найранніший із тепер відомих
автопортретів (полотно, олія,
43 × 45, в овалі, Національний
музей Тараса Шевченка)
виконано на початку 1840
року в Петербурзі. Це одна з
перших спроб Шевченка
малювати олійними фарбами.
У творі — романтично
піднесений образ молодого
художника-поета. В манері
виконання — в легких
лесируваннях, що подекуди
поєднуються з корпусним
накладанням фарб, у
витонченому малюнку, в
довершеному пластичному
моделюванні, в колориті,
побудованому на синьозелених тонах із вкрапленням
червоних, а головне — в
романтичному забарвленні
образу — виразно
відчувається вплив Карла
Брюллова. Твір не
завершено.
Автопортрет 1845 року
Автопортрет, подарований Варварі
Рєпніній
Автопортрет (папір, туш,
перо, 22.7 × 18.4, приватна
збірка, Москва),
нарисований в Яготині 23 —
26 вересня 1843 і
подарований Варварі
Рєпніній разом з рукописом
поеми «Тризна», зображує
Шевченка за роботою. Тут
виразно передано уважне
сприйняття молодим
художником навколишнього
життя. Портрет виконано
вільним, упевненим
штрихом, близьким до
манери рисування голкою на
міді.
Автопортрет 1848 року
Перший автопортрет періоду
заслання Автопортрет 1848 року
Перший автопортрет (папір,
олія, 12.7 × 9.9, Державний
Музей Тараса Шевченка),
порушивши царську
заборону писати і малювати,
він намалював між 23
червням і 11 грудням 1847 в
Орській фортеці, як тільки
туди прибув, і 11 грудня
1847 надіслав А. Лизогубові.
Це портрет поета в
солдатському мундирі і
кашкеті-безкозирці. Тяжкі
муки вже наклали відбиток
на обличчя Шевченка, на
якому вражають широкошироко розкриті, сповнені
скорботи очі.
Автопортрет, написаний під час Аральської
експедиції
З автопортретів,
виконаних під час
перебування в
Аральській
експедиції (1848—
1849), до нас дійшов
лише один (папір,
сепія, 15.6 × 12.9,
Львівський музей
українського
мистецтва), що його
художник незабаром
подарував А.
Венгжиновському в
Оренбурзі.
Автопортрет 1849—1850 рр.
Психологічною
характеристикою до
цього твору близький
автопортрет у
солдатському мундирі з
погонами (папір, сепія,
16.2 × 13, Державний
Музей Тараса Шевченка),
що його Шевченко 29
грудня 1849 надіслав А.
Лизогубові. Поет тоді ще
сподівався на
полегшення своєї долі,
чекав підвищення у
званні до унтер-офіцера
й офіційного дозволу
малювати.
Автопортрет 1851 року
Та незабаром, після арешту за порушення
царської заборони і майже піврічного
слідства, його заслано до
Новопетровського укріплення. Тут
Шевченко створив нові автопортрети —
вражаючої сили художні документи про сім
років нелюдських фізичних і моральних
мук, але — всупереч усьому — й
натхненної, подвижницької, героїчної
творчої праці. До цих років належить низка
сюжетних, жанрових малюнків, у які
художник ввів автопортрети. Під час
експедиції до Каратау він виконав малюнок
«Шевченко серед товаришів», на якому
зобразив себе за малюванням разом із Б.
Залеським і Л. Турно. Його зображення тут
близьке до автопортрета (тонкий
брістольський картон, італійська олія,
білило, Державний Музей Тараса
Шевченка), створеного в липні-серпні 1851
й подарованого Б. Залеському (який
згодом технікою офорта виконав копію з
нього).
Фоторепродукція автопортрету,
подарованого Кухаренкові
У Новопетровському укріпленні
Шевченко намалював також два
автопортрети, один з яких 3
листопада 1854 передав з М.
Семеновим у дарунок О.
Бодянському, а другий надіслав
22 квітня 1857 Я. Кухаренкові.
Обидва твори не збереглися.
На першому, як можна твердити
на підставі листа до О.
Бодянського, художник
зобразив себе в цивільному
вбранні. Другий — відомий з
фоторепродукції, що
зберігалася в архіві Олени
Пчілки (тепер в інституті
літератури імені Т. Г. Шевченка
АН УРСР). Його намальовано
сепією; як можна судити з того,
що Шевченко так само зобразив
себе тут у цивільному одязі, цей
портрет виконано 1853-1854.
Автопортрет у темному костюмі
Перший автопортрет — у
темному костюмі (папір,
офорт, 16.4 × 12.3,
створений за фотографією
кінця 1850-их рр.) —
виконано не пізніше 14
березня 1860. З цього твору
збереглися також відбитки
третього стану (16.1 × 12.5),
де фон вкрито тонким
шаром акватини.
Автопортрет пройнятий
глибоким ліризмом. Вражає
вираз очей, якого раніше в
автопортретах Шевченка не
було: в них і сум, і ніжність, і
тепле співчуття. Це — вираз
«ласкавий, майже ніжний»,
який помітив в очах
художника І. Тургенєв.
Один з автопортретів, виконаних у
Нижньому Новгороді
Повертаючись із заслання, у
Нижньому Новгороді, Шевченко
намалював ще два автопортрети.
Перший (тонкий папір, італійський
білий олівець, 31.4 × 24.6,
Державний Музей Тараса
Шевченка), виконаний не пізніше 28
листопада 1857, автор подарував
М. С. Щепкіну.
Другий (тонкий папір, італійський
білий олівець, 25.5 × 21.2,
Державний Музей Тараса
Шевченка), виконаний не пізніше 4
січня 1858, надіслав тоді ж із
П. А. Овсянником у дарунок М.
Лазаревському. В обох творах
постає образ сильної духом людини,
яка вийшла незламною з найтяжчих
випробувань. М. Лазаревський з
подарованого йому автопортрета
замовив 25 фотокопій, щоб
поширювати їх серед друзів і
знайомих.
Автопортрет у світлому костюмі
За фотографією, яку
зробив 1859 у Києві І.
Гудовський, 1860
виконано автопортрет у
світлому костюмі (папір,
офорт, 16.5 × 12.5). Тут
на обличчі Шевченка
помітні сліди тяжкої
недуги, яка підточувала і
без того надламане
засланням здоров'я
поета. У цьому ж творі
відбився також
пригнічений стан
Шевченка, у якому він
повернувся в Петербург
після арешту на Україну
влітку 1859.
Автопортрет 1857 року
Один з автопортретів (1859)
відомий з копії, що її виконав К.
Флавицький (44.4 × 35.5,
Державний музей Тараса
Григоровича Шевченка).
Шевченко тут зображений з
бородою. Ефект контрастного
бічного освітлення, надаючи
творові великої емоційної
наснаженості, не відвертає,
однак, уваги від основного —
погляду Шевченка. Крім копії К.
Флавицького, існувала ще одна
копія (де — тепер невідомо), яку
виконав художник Жебровський.
Гравюру з неї роботи І.
Матюшина надруковано в
додатку до журналу «Русская
старина» (1891, червень).
Автопортрет у шапці й кожусі
Якщо кожен із розглянутих
автопортретів Тараса Шевченка
розкриває певну грань образу
художника, передає той чи інший
душевний стан, то останній з цієї групи
автопортретів — у шапці й кожусі
(папір, офорт, 22.8 × 16.8), створений
не пізніше 4 грудня 1860 за
фотографією А. Деньєра, зроблоеної
1859, дає узагальнений образ
портретованого. Твір вражає
глибиною і цілісністю характеристики.
Недаремно сучасники поета (К. Юнге
та інші) вважали його найвдалішим і
найбільш схожим з усіх прижиттєвих
зображень Шевченка, і він був здобув
найбільшу популярність.
Технічно портрет виконано
бездоганно. Офортний штрих набув
тут виняткової експресії.
Штрихуванням вкрито не лише тло
навколо голови, а й усе зображення:
перегукуючись з енергійним штрихом,
яким передано смушеву шапку й комір
кожуха, воно надає портретові
своєрідної суворості. На портреті є
авторський підпис, а також дата
виконання, а також монограма з
облямованих колом літер, написаних
енергійним розчерком.
Світлина, січень 1860 року
Автопортрет 1860 року
Другий автопортрет з цієї групи
(полотно, олія, 59 × 48), в овалі,
Державний музей українського
образотворчого мистецтва в
Києві), виконаний не пізніше 1860,
експонувався того ж року на
виставці в петербурзькій Академії
мистецтв. Він значно
відрізняється від інших
автопортретів художника
трактуванням образу: Шевченко
намалював тут себе молодим
парубком. З-під високої, зсунутої
набакир смушевої шапки
вибивається чуб, під свитою —
біла вишивана сорочка, пов'язана
червоною стрічкою. Твір
близький до автопортретів
Рембрандта не лише живописноколористичним вирішенням —
характерним поєднанням
золотаво-брунатних тонів,
виразною світлотінню, а й
«маскарадом», який багато
важить в образному ладі
портрета. Контраст між парубочим
вбранням і сумним поглядом
пойнятих сльозою очей фізично
надламаного, передчасно
постарілого Шевченка становить
основний мотив твору, надає
йому глибоко трагічного
звучання.
Автопортрет 1861 Останній автопортрет (полотно, олія, 59 × 49, в овалі,
Державний музей Тараса Григоровича Шевченка), виконаний 1 лютого 1861, відтворює образ
безнадійно хворого художника. Густий морок, з якого виступає освітлене тим же контрастним
бічним світлом обличчя Шевченка, посилює трагізм твору.
Г. С. Меліхов. «Молодий Тарас Шевченко в майстерні у
К. П. Брюллова». 1947. Музей українського образотворчого
мистецтва. Київ.
"Смерть Богдана
Хмельницького" 1836-1837
Портрет Гребінки, акварель, 1837
"Ворожіння" 1841, акварель
Катерина 1842
Портрет дітей Рєпніна - Волконського
1841
Портрет К. Кейкуатової 1842
Портрет Х.М.Маєвської 1843
Портрет Г. Закревскої 1843
Портрет Пантелеймона Олександровича
Куліша. Полотно, олія (40,3 × 32,2). [V 1843
— I 1847].
Тарас Шевченко. Почаївська
лавра. Акварелі 1846 р
Тарас Шевченко. Почаївська
лавра. Акварелі 1846 р
Тарас Шевченко. Почаївська
лавра. Акварелі 1846 р
Пожежа в степу
1848, акварель
Шхуни біля форту Кос-Арал
акварель
Форт Кара-Бутак 1848, акварель
Казак на коні 1848-49, акварель
Місячна ніч 1848-49, акварель
Памя*тник Тарасу Шевченку
Львові
В Україні та за її межами
існує багато пам'ятників
Шевченку. Одним з
найкращих вважається
пам'ятник у Харкові, великі
пам'ятники кобзареві
встановлені також у Києві,
Дніпропетровську, Донецьку,
Львові та інших містах. За
кордоном пам'ятники
Шевченку встановлено у
Росії (Москва, СакнтПетербург), США
(Вашингтон), Польші (Білий
Бір, Варшава). Білорусі
(Могилів), Грузії (Тбілісі),
Угорщині, Парагваї,
Узбекистані.
Пам'ятник Кобзареві у Києві.
М. РОМНИ Сумська обл.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО –
ГЕНІАЛЬНИЙ СИН УКРАЇНИ
Ужгород. Пам’ятник Тарасу
Шевченку на пл.Народна.
Пам'ятник
на могилі
Тараса
Шевченка
Музеї
В Україні та за кордоном існує багато
музеїв Тараса Шевченка. Найбільшим
меморіальним комплексом, присвяченим
кобзареві є Шевченківський
національний заповідник на місці
поховання поета на Тарасовій горі
п0облизу Канева. Національний музей
Тараса Шевченка знаходиться у Києві,
його філіалом є Літературномеморіальний будинок-музей.
Меморіальний музей
Т.Шевченка в Каневі.
… Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.
Тарас Шевченко
Ім'я Тараса Шевченка носять:
вищі навчальні заклади - Київський та Луганський
національні університети, Кременецький обласний
гуманітарно-педагогічний інститут,
театри - Національна опера, Тернопільський, Волинський
та Волинський драматичні театри, Дніпропетровський
український музичний драматичний театр, Театр драми й
музичної комедії у Кривому Розі, Черкаський та
Чернігівський музично-драматичні театри, а також
численні кінотеатри.
Ім'ям Тараса Шевченка названо ряд географічних
об'єктів (населених пунктів, вулиць), навчальних закладів
та інших організацій України. Зокрема, в Києві чотири
вулиці Шевченка (для точної ідентифікації доводиться
вказувати район або індекс) та бульвар Тараса
Шевченка, який разом з проспектом Перемоги становить
одну з найголовніших артерій міста.
Документ
Категория
Искусство, дизайн
Просмотров
33
Размер файла
5 790 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа