close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Модифікаційна мінливість

код для вставкиСкачать
Тема : Модифікаційна мінливість, її
закономірності.
Л. р. № 3. Вивчення мінливості.
Побудова варіаційного ряду і
варіаційної кривої.
Не має нічого приємнішого для людського
розуму ніж пізнання (навчання)
Антична мудрість
Мета :
Розширити знання про неспадкову мінливість
Вивчити властивості модифікаційної мінливості
З’ясувати значення знань про модифікаційну
мінливість у практичній діяльності людини
Практично навчитися описувати певні види,
сорти
Будувати варіаційний ряд і варіаційну криву
Етапи уроку :
Актуалізація опорних знань – доповіді « теоретиків».
Допуск до презентації проектів – тестування (7 – 12 у. о. )
Презентація та захист проектів (початкова ціна – 7 у. о.)
IV Підведення підсумків :
12у.о. – 6 балів
14 у.о.- 7 балів
16 у.о.- 8 балів
18 у.о.- 9 балів
20 у.о.- 10 балів
22 у.о.- 11 балів
24 у.о. 12 балів
Мотивація:
Усім відомо:
1. Що у людини при тривалій одноманітній роботі на тих
місцях, де шкіра рук стирається виростають захисні
мозолі.
2. Картопля розмножується вегетативно, тому всі
нащадки мають однаковий генотип. Чи значить це, що всі
рослини від однієї бульби будуть однакові?
3. Що ультрафіолетові промені викликають у людини
посилення пігментації шкіри (загару), причому в різних
людей у різній мірі.
4. Також відомо, що кількість і якість молока великої
рогатої худоби в значній мірі залежить від правильного
годування і утримання.
У чому ж причини цих та інших явищ та яке практичне
значення мають знання про них ми дізнаємося на
сьогоднішньому уроці.
Актуалізація опорних знань
Повторення термінів
“Ланцюжок”: Генетика – спадковість –
мінливість – генотип – фенотип
Доповіді “теоретиків”
Роль генотипу та умов зовнішнього
середовища у формуванні фенотипу.
а) Ж. Б. Ламарк про умови зовнішнього середовища у
формуванні фенотипу.
Фактори еволюції за Ламарком:
1.Успадковуються всі ознаки, що виникли
під впливом довкілля.
2. Внутрішнє прагнення організмів до прогресу
залежить від довкілля.
б) Значення вивчення модифікаційної
Жан Батист Ламарк
мінливості для розвитку еволюційних
1744 – 1829 рр.
уявлень
в) Значення знань про модифікаційну
мінливість в селекції
Властивості модифікацій
Приклади
1. Ступінь вираження модифікації
залежить від інтенсивності та
тривалості дії на організм
певного чинника
У дрібного рачка-артемії ступінь
волохатості задньої частини черевця
залежить від солоності води: вона тим
більша, чим нижча концентрація солей у
воді (мал. 60)
У всіх рослин стрілолисту, занурених у воду,
утворюються довгі й тонкі листки, а у тих,
які ростуть на суходолі – вони
стрілоподібні. У рослин стрілолисту,
занурених у воду частково, формуються
листки обох типів (мал. 59)
Подібне явище характерне для водяного
плаваючого горіха та лотоса горіхоносного:
зверху показані надводні, а на нижній
частині стебла – підводні листки. Вони
мають різну форму: у лотоса в воді довгі
тонкі листки ланцетовидної форми, а у
водяного горіха-порізані, перисті
Властивості модифікацій
2. Модифікації не успадковуються (довів
нім. вчений А. Вейсман)
Приклади
Август Вейсман (1834 – 1914) – німецький
зоолог і теоретик еволюцій-ного вчення. Основні
його роботи присвячені питанням спадковості та
індивідуального розвитку. Він довів, що фактори
зовнішнього середовища не впливають на
властивості генів, які передаються наступним
поколінням.
Тому
модифікації
не
успадковуються. Протягом багатьох поколінь він
відрізав мишам хвости, але у безхвост-их батьків
завжди народжувалися хвостаті нащадки
3. Модифікації можуть зникати протягом Загар, набутий людиною влітку, поступово
зникає протягом осінньо-зимового періоду. Якщо
життя особин, якщо припиняється дія
рослину стрілолист (мал.59-1) пересадити з води
фактора, який їх спричинює
на суходіл, то нові листки матимуть не
видовжену, а стріло-подібну форму.
4. Модифікаційні зміни, що виникають на Викривлення кісток нижніх кінцівок унаслідок
ранніх
етапах
онтогенезу
можуть рахіту зберігаються протягом усього життя, але
зберігатися впродовж усього життя особин
в батьків, які перехворіли в дитинстві на рахіт,
діти можуть народитися нормальними, якщо
під час свого розвитку вони отримували
потрібну кількість вітаміну D. Інший приклад
– це диференціація личинок медоносної
бджоли на робочих і цариць (залежить від їжі:
цариці живляться «молочком», а робочі –
пергою).
5.
Модифікації
спрямовані
на Зміна листків стрілолиста із стрілоподібної на
пристосування організмів до змін дії тих чи стрічкоподібну при зануренні цієї рослини
інших факторів довкілля
уводу захищає її від ушкодження течією. Зміна
шерсті ссавців під час осіннього линяння на
густішу забезпечує захист від дії низьких
температур, а загар людини – від шкідливої дії
сонячного випромінювання. Мал.61.
Залежність розмірів кульбаби від умов
зростання:
1 – рослина, що виросла на родючому ґрунті
Якісні
Колір квіток, форма плодів, масть тварин, колір
очей(в меншій мірі піддаються дії факторів
середовища)
В сім’ї, де батько і мати мають блакитний колір
очей, народжуються тільки блакитноокі діти.
При цьому не має значення в яких умовах живе
сім’я. А ось у примули забарвлення квітів
визначається алельною парою Rr. Гомозиготні
рослини RR звичайно мають червоні квітки, але
якщо в момент формування бутонів рослину
перенести із звичайних кімнатних умов в теплу
вологу оранжерею з температурою 30-35
градусів, то з’являться білі квіти. Повернення в
умови
кімнатні знов не змінює їх біле
забарвлення, але з нових бутонів квіти будуть
червоними.
Прикладом, що показує вплив зовнішнього
середовища може бути зміна кольору волосся
горностаєвих кролів під впливом температури
(мал. 63, 64)
Кількісні
Молочність, яйценосність, маса, розміри
(більше піддаються впливу факторів
середовища)
Встановлено, що генотип здійснює важливий
вплив на формування ознаки. Саме завдяки
відмінностям в генотипі породи великої рогатої
худоби різко відрізняються по середньому
значенню, наприклад маси однієї тварини.
Однак умови середовища, наприклад кількість і
якість корму, відіграють не менш важливу роль в
формуванні цієї ознаки.
Відомо, що кількість і якість молока в значній
мірі залежить від правильного годування
корови. Але чи значить це, що надої залежать
тільки від годування? Відомо, що деякі породи
великої рогатої худоби(корів) дають в
природних умовах на рік 800-1200кг молока.
Покращення годування і догляду може різко
підвищити їх продуктивність до 2500кг молока.
Погіршення умов може призвести до того, що
цінна порода корів, яка дає 4500-5000кг молока
нарік, знизить продуктивність до 2500кг і навіть
нижче. Однак підняти продуктивність корів до
4000-5000кг,
тільки покращуючи
умови,
неможливо.
Якщо в кролика поголити ділянку
тіла, вкриту білою шерстю, і
прикласти лід, то в умовах низької
температури виросте чорна шерсть.
Карта розподілу температурних
порогів пігментації волосся горностаєвих кролів
На мал. два однорічні бички, що
походять від одного батька, але
вирощені в різних різко відмінних
умовах.
Вузька
Масть взаєморозташування
внутрішніх органів
Норма реакції
Широка
Молочність, маса тіла,
ріст, колір волосся
Стала
Розташування очей,
кількість пальців на
кінцівках, групи крові,
характер жилкування
листків
Число колосків в колосі (V): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Кількість колосків(p): 2, 7, 22, 32, 24, 8, 5
Варіаційна крива числа колосків в колосі пшениці
ВИСНОВКИ:
1. Не спадкова мінливість називається модифікаційною.
2. Модифікації не пов’язані зі змінами генотипу мають адаптивний характер.
3. Кількісні показники модифікаційних змін кожної ознаки можуть варіювати
лише в певних межах, які визначаються генотипом .
Відповіді на запитання тестів:
1)ав 2)бв 3)бв 4)б 5)а 6)бгд 7)вд 8)бв 9)аб 10)ав
11)б 12)ав
Домашнє завдання:
Опрацювати параграф 15
Вміти відповідати на контрольні запитання
на стор. 75 в підручнику
Повторити терміни на стор. 112
Підготувати повідомлення про геномні та
хромосомні мутації (за бажанням)
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
596
Размер файла
2 722 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа