close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Өздік жұмыс тапсырмалары

код для вставкиСкачать
Математика
- ?? б л?м
? , ? Б?р?нш? б л?мде алгебра ек?нш? б л?мде геометрия п?н? бойынша есептер
. ? 2000 бер?лген Есептер БТ орталы?ыны? жыл?ы баспадан шы?ар?ан тесттер
?. .жина?ынанег?здел?п? рал?ан Мектепт??жо?арысыныпо?ушыларынаарналады
1. Есепте
??з
: 8
1
2
:
4
,
3
4
,
2
:
4
1
1
:
5
,
3
4
,
1
?
?
?
?
?
?
?
?
:жауап
60
61
2. Есепте
??з
:
?
?
?
?
8
2
1
3
1
6
5
,
0
4
3
7
3
3
,
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
:жауап
27
1333
3. Есепте
??з
:
0
3
2
5
1
3
2
4
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
:жауап
2,5
4. : Есепте??з
75
48
3
10
?
?
: жауап
3
5. : Есепте??з
1
2
1
3
2
16
9
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: 2,25жауап
6. : Есепте??з
?
?
2
2
8
?
?
?
?
?
?
: 8жауап
7. : Есепте??з
?
?
5
3
27
2
2
?
?
: 16жауап
8. : Амалдыорында?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
2
2
2
2
7
,
0
7
,
0
6
,
0
2
3
,
0
25
,
0
75
,
0
?
?
?
?
?
: 0,5жауап
10. : Есепте??з
?
?
?
?
1
2
1
2
2
2
8
1
625
,
0
1
0
?
?
?
?
?
?
: 1,25жауап
11. : Есепте??з
?
?
?
?
20
1
125
,
0
8
7
2
2
3
2
2
3
?
?
?
?
: -6,25жауап
12. :Амалдыорында?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
1
2
1
5
,
1
3
7
3
2
2
1
3
1
75
,
0
25
,
2
5
,
1
: 8жауап
13. : Амалдыорында?ыз
5
3
2
1
:
2
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: 0,25жауап
14. 90 ? 84 . : 6жнес андарыны? Е?ОБ табы?ыз жауап
15. ?
42
2
6
7
6
7
?
?
?
??рнект??м?н??андайсан
: 13 ( )жауап натуралсан
16. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
11
6
11
6
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: 22жауап
17. : Есепте??з
?
?
2
1
2
4
:
2
2
?
: 8жауап
18. :Есепте??з
2
1
6
1
4
1
121
:
64
81
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
11
1
2
19
. , ?рнег?н??м?н?нтабы?ыз егер
5
,
3
?
а
: 701,4жауап
20. 34 ? 51 , : : 17 ??? 102жнес андарыны? ЕКОЕ Е?ОБ табы?ыз жауап жне
21. -? х
02
,
0
4
,
2
675
,
0
7
,
0
21
17
63
28
1
16
7
8
40
21
24
19
125
,
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: 5жауап
22. : ж?кте??з
?
?
?
?
9
3
3
2
?
?
?
b
b
b
: жауап
3
27
b
?
23. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
5
2
1
3
?
?
?
?
a
a
a
: жауап
?
?
1
4
?
a
24. : ж?кте??з
by
ay
bx
ax
?
?
?
2
2
: жауап
?
?
?
?
y
x
b
a
?
?
2
25. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
2
3
6
y
x
x
xy
?
?
?
: жауап
2
2
2
3
x
y
?
26. : ?рнект?ы?шамда?ыз
a
a
a
5
1
5
2
?
?
: жауап
1
5
?
a
a
27. :?рнект?ы?шамда?ыз
y
x
xy
y
x
x
y
x
x
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
:
: жауап
y
x
?
2
28. : ?рнект??м?н?нтабы?ыз
3
3
2
54
: 3жауап
29. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
9
3
3
9
6
4
3
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
x
: жауап
3
9
x
30.
:?рнект?ы?шамда?ыз
7
6
5
7
6
5
?
?
?
?
?
?
?
a
a
a
a
a
a
: жауап
12
a
31. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
2
2
16
8
16
b
a
b
ab
a
?
?
?
: жауап
32. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
3
3
2
5
7
?
: жауап
3
3
3
4
10
25
?
?
33. ? : К бейтк?штергеж ?кте??з
2
2
5
12
4
b
ab
a
?
?
: жауап
?
?
?
?
b
a
b
a
5
2
2
?
?
34. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
1
2
1
3
?
:жауап
1
2
4
3
3
?
?
35. ?сурет?мен?ойы?ыз
:
) А
6
3
6
3
2
?
?
) В
2
6
3
6
3
?
?
) С
3
6
3
6
2
?
?
) Д
3
6
3
2
6
?
?
) Е
2
3
6
3
6
?
?
: жауап
Е
36. Д?рысформуланытабы?ыз
:
?
?
?
?
2
2
b
a
b
a
b
a
?
?
?
?
?
?
?
?
2
2
2
2
b
a
b
ab
a
?
?
?
?
?
?
?
?
2
2
2
2
b
a
b
ab
a
?
?
?
?
?
?
?
?
2
2
2
2
b
a
b
ab
a
?
?
?
?
b
a
b
4
a
?
?
4
3
а
а
а
4
,
186
4
,
8
6
,
5
?
?
:жауап
?
?
?
?
2
2
b
a
b
a
b
a
?
?
?
?
37. :?рнект?ы?шамда?ыз
: +1жауап а
38. :Есепте??з
4
16
4
12
8
625
d
c
b
a
, если
3
,
5
,
3
,
1
?
?
?
?
d
c
b
a
:жауап
3
1
39. :Есепте??з
4
12
8
4
16
16
81
d
c
b
a
,
е
сли
5
,
3
,
2
,
5
?
?
?
?
d
c
b
a
:жауап
3
5
40. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
1
2
1
2
1
2
1
y
y
x
x
xy
?
?
: жауап
y
x
41. :?рнект?ы?шамда?ыз
15
5
3
3
1
3
1
3
2
?
?
x
x
x
: жауап
5
3
x
42. :?рнект?ы?шамда?ыз
4
4
8
12
6
2
2
3
?
?
?
?
?
a
a
a
a
a
: жауап
2
?
a
43. :?рнект?ы?шамда?ыз
y
x
x
x
y
y
x
y
x
x
?
?
?
?
?
?
2
2
2
2
: 1жауап
44. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
2
2
3
3
3
3
:
n
mn
m
n
mn
m
n
m
n
m
?
?
?
?
?
?
: жауап
n
m
n
m
?
?
45. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
2
2
2
3
3
:
y
x
xy
y
x
y
x
y
x
?
?
?
?
?
: жауап
y
x
y
x
?
?
46. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
2
2
2
3
2
:
2
b
a
a
b
a
a
b
ab
a
a
b
a
a
: жауап
а
47. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
1
1
:
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
m
m
m
m
m
m
: жауап
1
2
2
2
?
m
m
48. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
1
2
2
3
3
2
2
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
mn
n
m
y
x
n
m
xy
y
x
n
m
: жауап
y
x
n
m
?
?
49. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ab
b
a
ab
b
a
ab
b
a
ab
a
b
a
2
2
2
2
1
: жауап
50. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
4
1
2
2
:
2
2
2
x
x
x
y
x
y
x
y
x
y
x
: жауап
2
2
2
y
x
xy
?
51. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
4
:
b
a
a
a
b
a
ab
b
a
ab
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: -1жауап
52. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
2
2
2
2
2
2
3
:
3
3
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
b
a
?
2
53. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
2
2
2
3
6
2
4
y
x
x
xy
xy
x
x
xy
y
x
?
?
?
?
?
?
: жауап
y
y
x
4
?
ab
b
1
?
4
?
?
?
?
?
3
2
1
3
2
3
2
2
3
4
?
?
?
?
?
?
а
а
а
а
а
а
54. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
2
2
2
2
:
b
a
b
ab
ab
a
b
a
ab
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
2
a
55. 6?рнект??м?н?нтабы?ыз
а
+8,4
а
+186,4 , егер
а
?
3,5
: жауап
235,4
56. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
3
2
4
2
1
3
7
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
b
a
ab
: жауап
10
8
b
a
57. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
1
27
3
3
3
9
3
3
3
3
2
2
3
2
m
m
m
m
m
m
m
m
m
: 1жауап
58.
? К бейтк?штергеж ?кте??з
:
?
?
?
?
?
?
?
?
4
1
2
1
2
4
1
2
4
8
2
4
7
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
: жауап
?
?
?
?
4
1
2
?
?
x
x
59. ? :К бейтк?штергеж ?кте??з
b
ab
a
a
3
2
3
2
2
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
3
2
?
?
a
b
a
60. ?
?
2
4
?
?
x
y
?рнег?нен
y-
? , т??мн?нт абы?ыз егер
2
?
?
x
: 4жауап
61. Н
айдитезначение
x
,
и
з выражения
9
?
?
x
xy
при
3
1
?
?
y
: жауап
3
62. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
36
12
18
3
2
?
?
?
y
y
y
: жауап
6
3
?
y
63. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
25
10
10
2
2
?
?
?
?
x
x
x
: жауап
5
2
?
?
x
64. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
2
2
25
30
9
25
9
y
xy
x
y
x
?
?
?
: жауап
y
x
y
x
5
3
5
3
?
?
65. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
2
2
16
8
16
b
a
b
ab
a
?
?
?
: жауап
b
a
b
a
?
?
4
4
66. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
2
2
?
?
a
a
: жауап
2
?
a
67. :?рнект?ы?шамда?ыз
: жауап
68. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
2
4
3
3
y
x
xy
?
: жауап
5
7
3
y
x
69. :?рнект?ы?шамда?ыз
: жауап
5
8
5
b
a
70. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
7
4
3
3
2
1000
2
,
0
n
m
n
m
?
: жауап
16
10
8
n
m
71. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
3
42
12
6
21
a
ab
b
a
a
?
?
: жауап
2
a
?
72. :?рнект?ы?шамда?ыз
3
3
2
3
2
3
6
mn
n
m
mn
m
?
?
: жауап
n
3
73. : ?рнект?ы?шамда?ыз
4
16
3
?
?
y
y
y
: жауап
?
?
4
?
y
y
74. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
4
4
6
3
y
xy
x
y
x
?
?
?
: жауап
?
?
y
x
2
3
?
?
?
2
3
8
4
,
0
7
с
c
?
?
?
14
12
,
1
с
?
?
2
3
3
2
5
2
,
0
b
a
b
а
?
?
5
75. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
1
5
5
3
?
?
c
c
:жауап
76. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
25
5
125
2
3
?
?
?
p
p
p
: жауап
5
?
p
77. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
n
m
n
m
2
3
2
32
4
1
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
4
8
2
1
n
m
?
78. :?рнект?ы?шамда?ыз
: жауап
9
7
12
q
p
?
79. :?рнект?ы?шамда?ыз
5
2
4
5
14
42
x
y
y
x
?
: жауап
2
3
y
80. : ?рнект?ы?шамда?ыз
b
a
b
a
?
?
?
2
1
2
1
: жауап
2
2
4
2
b
a
b
?
81. : ?рнект?ы?шамда?ыз
y
x
y
x
?
?
?
3
1
3
1
: жауап
82. : ?рнект?ы?шамда?ыз
c
c
c
c
3
2
5
3
5
2
?
?
?
?
: жауап
?
?
3
2
?
c
c
83. : ?рнект?ы?шамда?ыз
: жауап
c
a
2
7
84. : ?рнект?ы?шамда?ыз
y
x
y
x
a
2
6
17
51
2
?
: жауап
4
3
2
x
a
85. : ?рнект?ы?шамда?ыз
5
6
2
16
:
3
24
a
bc
a
c
b
: жауап
a
b
2
86. : ?рнект?ы?шамда?ыз
x
x
x
x
3
9
1
3
2
?
?
?
: жауап
2
2
3
3
x
x
?
87. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
1
2
2
3
a
a
a
a
?
?
?
: жауап
2
2
2
3
a
a
?
88. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
3
2
3
4
2
?
?
?
?
b
b
b
b
: жауап
?
?
2
4
?
b
b
89. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
2
3
4
49
14
b
a
b
a
: жауап
b
a
7
2
90. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
3
26
39
y
x
y
x
: жауап
y
x
2
3
91. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
x
x
x
4
3
2
?
: жауап
4
3
?
x
92. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
z
y
z
y
2
2
2
2
?
?
: жауап
2
z
y
?
93. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
3
3
b
a
b
a
?
?
: жауап
b
a
?
3
?
?
1
5
2
?
?
с
с
?
?
q
p
pq
5
2
4
27
3
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
2
2
9x
y
y
?
b
а
c
b
a
2
3
18
:
63
6
94. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
ab
b
ab
a
12
8
10
15
2
2
?
?
: жауап
b
a
4
5
?
95. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
xy
y
xy
x
20
16
20
25
2
2
?
?
: жауап
y
x
4
5
?
96. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
ab
a
ab
a
3
9
2
2
3
?
?
: жауап
b
a
3
?
97. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
2
3
2
25
4
10
4
cd
c
cd
c
?
?
: жауап
?
?
d
c
5
2
2
?
98. ? :К бейтк?штергеж ?кте??з
?
?
y
x
y
x
x
2
2
2
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
1
2
2
?
?
x
y
x
99. ? :К бейтк?штергеж ?кте??з
?
?
20
8
5
2
2
?
?
?
x
y
y
: жауап
?
?
?
?
4
5
2
2
?
?
y
y
100. ? :К бейтк?штергеж ?кте??з
2
2
2
4
b
a
b
a
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
1
2
2
?
?
?
b
a
b
a
101. ? :К бейтк?штергеж ?кте??з
2
2
6
6
b
b
a
a
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
b
a
b
a
?
?
?
6
102. ? :К бейтк?штергеж ?кте??з
2
2
7
7
y
y
x
x
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
7
?
?
?
y
x
y
x
103. ? :К бейтк?штергеж ?кте??з
20
4
5
2
3
?
?
?
a
a
a
: жауап
?
?
?
?
5
4
2
?
?
a
a
104. ? :К бейтк?штергеж ?кте??з
36
9
4
2
3
?
?
?
x
x
x
: жауап
?
?
?
?
4
9
2
?
?
x
x
105. :?рнект?ы?шамда?ыз
4
8
:
2
2
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
m
m
m
m
m
m
: -1жауап
106. :?рнект?ы?шамда?ыз
: жауап
2
1
107. :?рнект?ы?шамда?ыз
1
2
2
2
?
?
?
a
b
b
a
b
a
: жауап
a
b
?
108. :?рнект?ы?шамда?ыз
b
a
ab
b
a
a
b
a
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
:
2
2
2
: жауап
a
b
?
1
109. :?рнект?ы?шамда?ыз
b
a
a
b
b
a
1
1
?
?
: жауап
b
a
?
110. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
b
a
a
bx
ax
?
?
:
: жауап
a
x
111. :?рнект?ы?шамда?ыз
1
1
1
1
?
?
?
?
?
a
a
a
a
: жауап
a
a
?
1
4
112. :?рнект?ы?шамда?ыз
4
9
3
6
3
2
2
?
?
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
?
?
2
3
3
?
?
x
x
113. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
b
a
b
a
a
a
b
a
2
2
: жауап
b
a
2
115. :?рнект?ы?шамда?ыз
x
x
x
4
3
2
?
: жауап
4
3
?
x
116. :?рнект?ы?шамда?ыз
z
y
z
y
2
2
2
2
?
?
: жауап
2
z
y
?
х
х
x
x
2
2
:
1
?
?
7
117. :?рнект?ы?шамда?ыз
a
a
?
?
3
9
: жауап
a
?
3
118. :?рнект?ы?шамда?ыз
0
,
9
2
2
?
х
x
x
: жауап
119. :?рнект?ы?шамда?ыз
0
4
5
2
2
?
?
b
b
b
: жауап
b
10
?
120. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
y
x
y
x
y
y
y
x
3
3
3
: жауап
x
y
121. :?рнект?ы?шамда?ыз
6
5
3
6
84
28
b
c
c
b
?
: жауап
3
2
c
122. :?рнект?ы?шамда?ыз
: жауап
12
5
xz
123. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
4
2
2
8
2
2
3
?
?
?
?
?
?
m
m
m
m
m
m
: жауап
4
2
2
2
?
?
?
m
m
124. :?рнект?ы?шамда?ыз
3
4
4
3
2
3
2
3
2
c
b
a
c
b
a
c
b
a
?
: жауап
2
2
b
a
bc
a
?
125. :?рнект?ы?шамда?ыз
ab
a
b
ab
a
b
?
?
?
: жауап
b
a
b
?
2
126. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
3
3
2
2
y
x
y
x
y
x
y
x
?
?
?
?
?
: жауап
y
x
xy
?
127. :?рнект?ы?шамда?ыз
: жауап
c
c
21
3
?
128. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
2
2
2
3
4
?
?
?
y
y
: жауап
?
?
2
2
3
?
?
y
y
129. :?рнект?ы?шамда?ыз
a
b
a
b
1
1
1
1
?
?
: жауап
b
a
b
a
?
?
130. :?рнект?ы?шамда?ыз
5
30
6
6
?
?
: жауап
5
6
131. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
3
3
2
2
n
m
n
m
n
m
n
m
?
?
?
?
?
: жауап
n
m
mn
?
132. :?рнект?ы?шамда?ыз
a
b
b
a
b
a
a
b
a
?
?
?
?
?
2
2
2
3
4
4
: жауап
?
?
2
2
a
b
a
b
?
133. - (Вынеситемножительиз подзнакакорня
>,а
b
>0, c
>0, d
>0 ) 5
5
15
15
10
32
?
?
d
c
b
a
:жауап
3
3
2
2
b
c
d
a
134. 2
,
3
,
1
?
?
?
c
b
a
бол?андарнект? есепте??з
6
4
0
4
9
4
?
b
c
b
a
3
3
х
z
ху
y
x
72
:
30
2
?
?
9
3
:
7
9
6
2
?
?
?
с
c
c
c
8
:жауап
4,5
135. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
2
2
3
3
2
b
ab
a
ab
b
b
a
b
a
a
?
?
?
?
?
?
: 1жауап
136. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
b
a
b
ab
a
b
b
a
?
?
?
?
2
2
3
3
: 1жауап
137. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
4
4
3
2
2
2
b
a
a
a
a
b
a
?
?
?
: жауап
?
?
2
2
2
1
b
a
a
a
?
?
138. :?рнект?ы?шамда?ыз
b
a
a
a
a
a
b
ab
a
?
?
?
?
?
?
?
2
2
3
1
: жауап
b
a
?
1
139. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
2
2
2
:
2
2
b
a
b
b
a
b
b
a
ab
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
140. :?рнект?ы?шамда?ыз
3
3
2
2
3
3
2
2
b
a
b
ab
a
b
a
b
ab
a
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
2
2
2
b
a
b
?
?
= 141. :?рнект?ы?шамда?ыз
b
a
b
b
a
b
ab
a
b
a
?
?
?
?
?
3
2
2
2
3
3
:
: жауап
b
1
142. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
mn
m
n
m
n
2
2
2
2
?
?
?
: жауап
m
n
?
143. :?рнект?ы?шамда?ыз
n
m
n
m
n
m
n
n
m
m
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
:
2
2
2
2
: 2жауап
144. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
4
4
2
2
2
b
a
b
a
b
b
a
a
?
?
?
?
: жауап
b
a
?
1
145. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
3
4
4
3
8
2
20
10
a
b
b
a
b
a
?
?
: жауап
a
b
b
a
2
5
3
3
?
146. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
?
?
2
2
3
2
2
ab
b
a
a
b
a
?
?
?
: жауап
a
1
147. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
1
4
3
?
?
a
a
a
: жауап
?
?
1
2
?
a
a
148. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
2
3
6
3
3
3
b
ab
a
ab
a
?
?
?
: жауап
b
a
a
?
149. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
20
5
2
4
2
3
4
?
?
a
a
a
: жауап
?
?
2
5
3
?
a
a
150. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
3
2
5
4
3
3
b
b
a
b
b
a
?
?
:жауап
3
2
2
b
a
?
151. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
4
4
8
2
8
2
5
5
ab
c
ab
b
a
c
b
a
?
?
: жауап
4
ab
152. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
2
2
15
15
5
10
5
b
a
b
ab
a
?
?
?
: жауап
?
?
b
a
b
a
?
?
3
153. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
4
4
2
2
1
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
?
?
?
?
?
?
?
: 0жауап
4
b
a
?
2
2
2
a
b
b
?
9
154. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
1
1
1
2
3
?
?
?
?
?
?
a
a
a
a
c
a
a
: жауап
1
2
?
?
a
a
c
155. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
4
4
ab
b
a
b
a
?
?
: жауап
?
?
?
?
ab
b
a
b
a
2
2
?
?
156. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
?
?
?
?
1
1
2
3
3
?
?
?
?
a
a
a
a
a
: жауап
?
?
1
1
?
a
a
157. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
cx
ax
ac
a
c
ac
a
?
?
?
?
?
?
2
2
2
2
: жауап
x
a
c
a
?
?
158. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
2
2
4
4
80
20
b
ab
a
b
a
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
b
a
b
a
2
2
20
?
?
159. ? : Блшект?? ыс?арты?ыз
2
2
2
3
3
2
4
4
8
a
b
b
a
b
a
?
?
: жауап
a
b
b
a
?
2
4
2
2
160. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
b
a
a
b
a
b
ab
a
b
?
?
?
?
?
3
3
2
2
: 1жауап
161. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
b
a
b
b
a
b
ab
a
a
?
?
?
?
?
3
3
2
2
: 1жауап
162. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
b
a
b
a
a
b
ab
a
?
?
?
?
?
1
3
3
2
2
: жауап
?
?
b
a
a
a
?
?
1
163. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
b
a
b
ab
a
b
b
a
?
?
?
?
2
2
3
3
: 1жауап
164. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
2
2
3
3
2
b
ab
a
ab
b
b
a
b
a
a
?
?
?
?
?
?
:1жауап
165. :?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
4
4
2
2
b
a
a
b
a
b
a
?
?
?
?
: жауап
2
2
1
b
a
a
?
?
166. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
b
a
a
a
a
a
a
b
a
?
?
?
?
?
?
?
2
3
1
1
1
: жауап
b
a
?
1
167. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
4
4
2
2
2
b
a
a
ab
a
b
a
?
?
?
: жауап
b
a
?
1
168. ? :Блшект?? ыс?арты?ыз
?
?
?
?
1
1
2
2
3
3
?
?
?
?
a
a
a
a
a
: жауап
2
1
a
169. :?рнект?ы?шамда?ыз
1
1
1
2
2
4
?
?
?
?
a
a
a
: 2жауап
170. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
3
3
2
2
4
2
4
x
x
x
x
?
?
?
?
: жауап
2
1
?
x
171. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
2
2
2
2
4
2
x
x
x
?
?
?
: жауап
2
2
?
?
x
x
172. :?рнект?ы?шамда?ыз
x
x
x
?
?
?
5
25
5
2
: жауап
5
?
x
173. :?рнект?ы?шамда?ыз
x
x
x
x
5
20
1
5
20
5
17
?
?
?
?
?
: жауап
8
,
0
5
4
?
?
?
174. :?рнект?ы?шамда?ыз
x
x
x
x
2
1
5
3
1
2
3
7
?
?
?
?
?
: 2жауап
10
175. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
3
1
8
3
y
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
y
2
1
176. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
a
x
a
x
x
x
a
x
a
x
2
2
1
2
2
?
?
?
?
?
?
: жауап
a
1
177. :?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
1
1
4
2
:
1
5
2
1
3
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
x
: жауап
1
2
?
x
178. :?рнект?ы?шамда?ыз
4
4
4
2
2
4
81
81
18
b
a
b
b
a
a
?
?
?
: жауап
2
2
2
2
9
9
b
a
b
a
?
?
179. y
y
x
2
?
, ?рнект??м?н?нтабы?ыз егер
4
?
y
x
:6жауап
180. y
y
x
2
?
, ?рнект??м?н?нтабы?ыз егер
4
?
y
x
:2жауап
181. y
y
x
?
, ?рнект??м?н?нтабы?ыз егер
5
?
y
x
:4жауап
182. y
x
, ?рнект??м?н?нтабы?ыз егер
3
?
?
y
y
x
:2жауап
183. y
y
x
?
, ?рнект??м?н?нтабы?ыз егер
4
?
?
y
y
x
:2жауап
184. , ?рнект?ы?шамдап м?н?нтабы?ыз
4
2
3
1
4
2
3
1
?
?
?
: 4жауап
185. , :?рнект?ы?шамдап м?н?нтабы?ыз
4
2
3
1
4
2
3
1
?
?
?
: жауап
2
3
186. , :?рнект?ы?шамдап м?н?нтабы?ыз
5
4
9
1
5
4
9
1
?
?
?
: 18жауап
187. , :?рнект?ы?шамдап м?н?нтабы?ыз
7
2
5
1
7
2
5
1
?
?
?
: 14жауап
188. , :?рнект?ы?шамдап м?н?нтабы?ыз
: 3жауап
189. (a>0, b>0, c>0)
: 3
12
3
6
008
,
0
64
c
b
a
жауап
:
4
2
20
?
bc
a
190
3
2
,
10
1
,
3
1
?
?
?
c
b
a
4
12
4
8
0001
,
0
16
c
b
a
жауап
:
4
3
191. (a>0, b>0, c>0)
: 3
3
9
6
027
,
0
125
c
b
a
жауап
:
c
b
a
3
50
3
2
192. 1
,
2
,
3
?
?
?
c
b
a
4
12
8
4
81
0016
,
0
c
b
a
: жауап
20
1
193. (a>0, b>0, c>0): 5
15
15
10
32
c
b
a
?
: жауап
2
3
2
a
c
b
7
3
1
7
3
1
?
?
?
11
194. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
:
2
y
x
y
x
xy
x
xy
x
: жауап
y
x
y
x
?
?
195. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
ab
b
a
a
a
b
2
1
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
b
a
?
196. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
10
1
2
:
1
4
2
2
3
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
x
x
x
: жауап
2
6
?
x
197. : ?рнект?ы?шамда?ыз
8
4
6
4
4
8
:
4
2
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
x
x
: жауап
4
3
?
198. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
3
1
4
1
4
3
1
2
2
a
a
a
a
a
a
a
: жауап
3
1
a
199. : ?рнект?ы?шамда?ыз
3
3
2
a
a
?
: жауап
a
200. : ?рнект?ы?шамда?ыз
3
2
1
a
a
?
?
: жауап
a
201. : ?рнект?ы?шамда?ыз
4
4
5
:
a
a
: жауап
a
202. : ?рнект?ы?шамда?ыз
3
4
3
2
3
1
?
?
?
x
x
x
: жауап
x
203. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
b
a
b
a
: жауап
b
a
a
?
?
2
2
2
204. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
1
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
b
a
b
a
: жауап
b
a
b
a
?
?
205. : ?рнект?ы?шамда?ыз
4
2
3
2
2
5
5
4
3
1
6
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
y
x
c
y
x
c
: жауап
2
22
9
4
y
x
206. : ?рнект?ы?шамда?ыз
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
?
?
?
?
?
?
?
a
a
a
a
a
: жауап
a
?
1
2
207. : ?рнект?ы?шамда?ыз
1
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
y
y
x
x
y
y
x
: жауап
y
x
y
x
?
?
208. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
3
3
4
3
2
3
8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
: жауап
x
1
209. : ?рнект?ы?шамда?ыз
4
3
3
1
2
1
3
1
2
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
x
210. : ?рнект?ы?шамда?ыз
3
4
2
x
x
?
: жауап
4
3
x
211. : ?рнект?ы?шамда?ыз
4
1
8
?
x
x
: жауап
8
3
x
12
212. : ?рнект?ы?шамда?ыз
512
8
4
a
a
a
a
?
?
?
?
?
: жауап
512
511
a
213. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
2
y
x
y
x
y
y
x
x
?
?
?
?
: жауап
2
2
2
2
y
x
y
x
?
?
214. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
4
2
2
8
2
2
3
?
?
?
?
?
?
m
m
m
m
m
m
: жауап
4
2
2
2
?
?
?
m
m
215. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
2
2
25
30
9
25
9
y
xy
x
y
x
?
?
?
: жауап
y
x
y
x
5
3
5
3
?
?
216. : ?рнект?ы?шамда?ыз
a
a
a
a
n
n
22
:
44
3
5
2
5
?
?
: жауап
9
2
3
a
217. : ?рнект?ы?шамда?ыз
a
x
x
x
ax
a
?
?
?
2
2
: жауап
x
x
a
?
218. : ?рнект?ы?шамда?ыз
9
9
9
10
:
6
6
25
2
4
3
5
?
?
?
a
a
a
a
a
: жауап
?
?
1
4
15
?
a
a
219. : ?рнект?ы?шамда?ыз
y
x
y
xy
y
xy
x
2
4
2
4
2
2
?
?
?
?
: жауап
y
x
y
?
2
220. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
2
4
2
x
ax
a
ax
a
x
?
?
?
: жауап
ax
a
x
2
?
?
221. : ?рнект?ы?шамда?ыз
8
40
8
5
3
2
?
?
?
?
?
?
x
a
a
x
ax
a
a
: жауап
?
?
?
?
5
8
8
?
?
a
x
a
222. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
a
a
a
a
?
?
?
?
?
2
8
36
2
2
3
3
: жауап
2
54
27
2
3
?
?
a
a
a
223. : ?рнект?ы?шамда?ыз
1
3
6
2
3
2
?
?
?
?
?
a
x
a
x
ax
x
: жауап
?
?
?
?
2
3
1
2
?
?
x
a
x
224. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
x
x
x
x
a
ax
a
?
?
?
?
?
?
?
1
1
1
2
2
2
2
: жауап
?
?
2
1
x
x
?
225. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
3
9
3
2
4
3
2
2
?
?
?
?
a
a
a
a
: жауап
8
226. : ?рнект?ы?шамда?ыз
x
y
xy
x
x
y
x
6
2
3
4
3
3
2
3
2
?
?
?
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
3
2
1
2
7
2
?
?
y
x
x
227. : ?рнект?ы?шамда?ыз
1
4
1
1
1
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
1
2
1
?
?
x
x
228. : ?рнект?ы?шамда?ыз
1
2
1
:
1
1
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
y
y
y
y
y
y
: жауап
y
?
1
229. : ?рнект?ы?шамда?ыз
9
3
3
27
2
3
?
?
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
3
54
?
x
230. : ?рнект?ы?шамда?ыз
b
b
a
b
a
b
ab
?
?
?
?
3
2
3
3
: жауап
2
?
?
?
?
?
?
?
b
b
a
231. : ?рнект?ы?шамда?ыз
x
x
x
16
1
42
1
14
5
3
?
?
: жауап
3
2
336
13
120
x
x
?
232. : ?рнект?ы?шамда?ыз
1
1
2
2
1
1
?
?
?
?
?
n
n
n
y
y
y
: жауап
1
2
1
?
n
y
13
233. : ?рнект?ы?шамда?ыз
1
36
6
1
6
6
1
6
2
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
a
a
a
a
a
a
a
a
: жауап
a
12
234. : ?рнект?ы?шамда?ыз
a
a
a
a
2
1
10
1
3
13
15
?
?
?
?
: жауап
?
?
1
3
2
33
1
?
?
a
a
a
235. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
b
a
b
b
a
b
a
a
2
1
2
2
: 1жауап
236. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
6
3
4
4
2
24
1
2
2
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
6
2
?
?
x
x
237. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
d
c
cd
bc
ad
d
c
cd
bc
ad
?
?
?
?
?
2
2
: жауап
2
2
d
c
b
a
?
?
238. : ?рнект?ы?шамда?ыз
3
2
3
2
9
4
1
2
?
?
?
?
x
x
x
: жауап
?
?
9
4
5
6
2
2
2
?
?
?
x
x
x
239. : ?рнект?ы?шамда?ыз
x
x
x
x
?
?
?
?
?
?
3
3
9
15
3
2
2
: 0жауап
240. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
2
2
2
2
2
y
x
y
x
y
xy
x
y
x
?
?
?
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
y
x
y
x
xy
?
?
2
2
241. : ?рнект?ы?шамда?ыз
3
9
2
4
6
5
2
2
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
: 1жауап
242. :Те?деуд?шеш???з
0
6
6
6
2
?
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
0
?
x
243. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
2
4
2
:
2
1
1
1
2
2
x
x
x
x
x
: жауап
x
2
?
244. : Преобразуйтерадикал
3
2
8
2
3
ab
ab
?
: жауап
3
2
2
3
b
a
b
245. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
2
11
7
3
11
2
?
?
?
: 1жауап
246. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
7
2
2
7
2
2
7
3
?
?
?
?
: жауап
3
7
5
10
?
247. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
a
a
a
a
a
a
a
1
4
1
1
1
1
: жауап
?
?
a
?
2
4
248. : ?рнект?ы?шамда?ыз
5
7
1
5
7
22
7
5
9
?
?
?
?
?
: 6 жауап
=396 НОД
249. : Ы?шамда?ыз
?
?
?
?
5
,
0
5
,
0
2
/
3
2
/
3
x
a
x
a
?
?
:жауап
?
?
2
2
x
x
a
ax
a
?
?
?
250. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
?
?
4
3
6
81
?
: жауап
?
?
4
3
6
?
14
251. : Амалдыорында?ыз
20
5
16
25
,
0
5
,
0
?
?
y
y
y
: жауап
?
?
5
4
25
,
0
5
,
0
?
y
y
252. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
2
3
1
4
?
: жауап
?
?
?
?
2
3
2
3
4
?
?
?
253. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
3
2
2
1
?
: жауап
6
4
2
2
4
3
3
?
?
254. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
3
2
1
b
a
: жауап
ab
ab
3
2
255. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
7
5
2
1
?
: жауап
256. ? ? :Блшект??б л?м?ни ррационалды?тан ??т?ары?ыз
3
3
2
5
1
?
: жауап
3
4
10
25
3
3
3
?
?
257. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
2
2
6
9
3
9
1
9
4
3
9
2
a
a
a
a
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
3
3
?
a
258. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
4
4
4
16
2
3
:
16
8
10
4
3
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
a
a
a
a
a
a
a
a
a
: жауап
4
?
a
259. : ?рнект?ы?шамда?ыз
2
2
2
3
4
4
3
6
8
4
2
2
1
1
4
8
a
a
a
a
a
a
a
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
?
?
a
?
?
2
2
3
260. : ?рнект?ы?шамда?ыз
4
16
4
:
16
1
1
2
64
2
3
2
2
2
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
: жауап
1
1
?
?
a
a
26
1
. : ?рнект?ы?шамда?ыз
?
?
b
a
b
b
a
ab
b
a
b
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
:
2
2
3
3
:жауап
1
262. :Те?деуд?шеш???з
+
6
?
: жауап
х
=2
263. :Те?деуд?шеш???з
6
?
: жауап
264. : Те?деуд?шеш???з
: жауап
4
3
265. :Те?деуд?шеш???з
: жауап
13
7
5
2
?
8
3
?
х
4
3
8
?
х
6
2
1
?
?
?
х
х
5
?
х
4
1
1
1
2
2
?
?
?
?
?
х
х
х
х
х
х
?
?
?
8
2
6
?
х
15
266. : Те?деуд?шеш???з
: жауап
4
?
267. : жауап
и
2
68. x
x
?
?
?
4
16
3
3
:жауап
2
269. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
: (6; -8 )жауап
(-8; 6)
270. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
: жауап
?
?
?
?
2
;
3
3
;
4
?
?
?
?
2
;
3
3
;
4
?
?
271. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
: жауап
?
?
?
?
0
;
1
0
;
2
?
?
?
)
1
;
1
(
1
;
2
?
?
?
272
. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
: (4;5) (-4; -5)жауап
273. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
:жауап
(3;1) (1;3)
27
4
. : Те?деуд?шеш???з
:жауап
27
5
. :Те?деуд?шеш???з
:жауап
9 и
-4 2
76
. :Те?деуд?шеш???з
:жауап
2
77
. : Те?деуд?шеш???з
2
7
9
2
2
?
?
?
?
х
х
5
3
10
2
2
?
?
?
?
х
х
1
?
?
х
6
?
?
х
?
?
?
?
?
?
?
?
10
2
2
2
у
х
у
+х
?
?
?
?
?
?
?
?
?
12
7
2
2
у
х
у
х
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4
2
2
2
2
2
2
2
у
х
у
х
у
х
у
х
?
?
?
?
?
?
?
?
?
45
36
2
2
у
ху
ху
х
?
?
?
?
?
?
?
?
4
13
2
2
у
х
у
ху
х
1
3
3
3
5
2
3
1
?
?
?
?
?
?
?
?
х
х
х
х
х
9
1
?
?
х
2
2
?
х
1
18
7
1
13
1
30
3
2
2
?
?
?
?
?
?
х
х
х
х
х
х
4
4
5
7
16
4
1
20
8
4
1
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
х
х
х
х
х
х
39
62
1
2
1
?
?
?
х
х
16
:жауап
2
78
. :Те?деуд?шеш???з
:жауап
2
79
. : Те?деуд?шеш???з
:жауап
-2
28
0
. :Те?деуд?шеш???з
: -6жауап
281. :Те?деуд?шеш???з
: -4 2жауап и
282. : Те?деуд?шеш???з
: 13жауап
283. : Те?деуд?шеш???з
: 5жауап
284. :Те?деуд?шеш???з
: 3жауап
285. : Те?деуд?шеш???з
: 7жауап
286. :Те?деуд?шеш???з
: 2 жауап
287. :Те?деуд?шеш???з
: ?жауап
288. : Те?деуд?шеш???з
=5 : 2жауап
289. :Те?деуд?шеш???з
: жауап
290. :Те?деуд?шеш???з
: -1 4жауап и
291. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
: (2; -1) (-1; 2)жауап
;
10
1
11
1
2
1
8
1
?
?
?
?
?
?
?
х
х
х
х
;
2
,
9
1
?
х
14
2
?
х
5
3
2
6
3
2
2
2
?
?
?
?
?
?
х
х
х
х
х
х
3
1
2
1
?
?
х
х
х
х
х
2
12
2
4
2
?
?
?
?
?
13
2
10
15
?
?
?
?
?
х
х
х
0
12
8
2
2
2
2
?
?
?
?
?
?
х
х
х
х
10
3
3
3
?
?
?
?
х
х
3
16
3
3
7
2
?
?
?
?
?
х
х
х
х
;
5
2
1
6
?
?
?
?
?
х
х
х
5
3
1
3
3
4
?
?
?
?
х
х
х
10
5
2
1
2
?
?
?
?
?
х
х
х
1
4
1
2
?
?
-
?
х
х
х
4
8
5
2
2
?
?
?
?
?
х
х
х
х
3
2
1
2
3
2
3
?
?
?
?
?
?
х
х
х
х
1
?
х
5
5
3
3
2
2
?
?
?
?
?
х
х
х
х
?
?
?
?
?
?
?
*
?
?
8
7
3
3
3
3
у
х
у
х
17
292. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
: жауап
(-1; -2) (2; 1)
293. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
:жауап
(1; 2)
294. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
?
?
?
?
?
?
?
35
5
3
3
y
x
y
x
:жауап
(3;2)
(2; 3)
295. :Те?деуд?шеш???з
?
?
1
log
1
log
6
6
?
?
?
x
x
: 3жауап
296. : Те?деуд?шеш???з
?
?
1
1
log
log
6
6
?
?
?
x
x
: 2жауап
297. :Те?деуд?шеш???з
?
?
?
?
?
?
?
?
1
2
lg
3
7
lg
1
2
lg
3
7
lg
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
x
:жауап
0
?
x
и
5
2
?
x
298. :Те?деулерж?йес?ншеш???з
?
?
?
?
?
?
?
?
?
18
2
3
12
3
2
y
x
y
x
: (2; 1)жауап
299. : Те?деулерж?йес?ншеш???з
: (2; 1,5)жауап
300. :Те?деуд?шеш???з
72
2
4
1
1
?
?
?
?
x
x
: жауап
2
?
x
301. : Те?деуд?шеш???з
?
?
0
log
9
2
log
2
log
2
1
3
9
9
?
?
?
?
x
x
x
: жауап
9
?
x
302. :Те?деуд?шеш???з
?
?
?
?
x
x
x
x
2
3
3
3
2
?
?
?
?
: -1; 3жауап
303. :Те?деуд?шеш???з
4
2
5
5
5
?
?
x
x
: 25жауап
304. :Те?деуд?шеш???з
175
5
2
5
1
?
?
?
?
x
x
:жауап
2
?
x
305. :Те?деуд?шеш???з
1
2
2
2
3
3
6
3
?
?
?
?
?
x
x
x
:жауап
0
306. : Те?деуд?шеш???з
3
1
log
log
5
2
5
2
?
?
x
: жауап
3
?
x
307. :Те?деуд?шеш???з
?
?
;
1
lg
2
4
5
lg
2
?
?
?
x
x
x
?
?
2
2
lg
4
5
lg
x
x
x
?
?
: -0,8жауап
308. :Те?деуд?шеш???з
x
x
?
?
?
2
2
3
4
4
: 5жауап
310. :Те?деуд?шеш???з
х
1-
lgx
=0,0l : жауап
х
1
=0,1 х
2
=100
311. : 5Те?деуд?шеш???з
+6
=30+150
: жауап
х
1
= l
gо
25
6 х
2
= l gо
6
5
312. : 3Те?деуд??т?б?р?нтабы?ыз
х
+3
х
+1
+3
х
-2
+3
х
+3
=360 :жауап
х
=2
313. : Те?деуд??т?б?р?нтабы?ыз
log
1,5
(
x
-1)-
log
1,5
x
+
log
1,5
(
x
+1)=1 : 2жауап
?
?
?
?
?
?
?
7
1
3
3
у
х
у
х
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4
12
2
3
3
2
2
3
3
2
у
х
у
х
у
х
у
х
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
3
2
3
7
2
3
2
3
5
5
2
2
10
5
128
4
y
x
y
x
у
х
у
х
х
2
1
?
х
?
1
х
18
314. log
4
3 ? : 0< ?андайсан жауап
log
4
3<1
315. : Те?деуд?шеш???з
12
6
2
6
2
6
log
log
?
?
x
x
: жауап
6
1
6и
316. : Те?деуд?шеш???з
lg
2
(-
х
)+ lgх
2
+1=0 : -жауап
10
1
317. :3Те?деуд?шеш???з
х
=
27
1
; :жауап
х
=-3
318. : Те?деуд?шеш???з
log
x
-1
4=2 : жауап
х
=3
319. : 9Те?деуд?шеш???з
х
-6=3
x :жауап
х
=1
320. : Те?деуд?шеш???з
log
3
(
x
2
-14)=
log
3
5
x : жауап
х
=7
321. : logТе?деуд?шеш???з
x
16+log
x
2
=3 : 4жауап
322. : 5Те?деуд?шеш???з
х
-20=5
3-
х
: 2жауап
323. : Те?деуд?шеш???з
4
5
,
1
3
2
?
?
?
?
?
?
?
x
: -жауап
4
1
324. : Те?деуд?шеш???з
x
x
x
5
10
log
?
: 2жауап
325. :3Те?деуд?шеш???з
x
+1
-2 3∙
x
-2
=25 : жауап
х
=2
326. :9Те?деуд?шеш???з
x
-4 3-45=0 : ∙ жауап
х
=2
327. : Те?деуд?шеш???з
log
2
(
x
-2)+
log
2
(
x
-3)=1 : жауап
x
=4 328. : Те?деуд?шеш???з
x
2
3
8
32
?
: жауап
18
5
?
x
329. : 5Те?деуд?шеш???з
х
+1
-5
х
=100 : жауап
х
=2
33
0
. : Те?деуд?шеш???з
)
9
(
log
)
5
[
3
(
log
3
3
?
?
?
x
:жауап
x
=7
331. :log Те?деуд?шеш???з
2x+3
0
2
4
1
?
?
:жауап
x
=-
2
1
3
32
. , Логарифмны?аны?тамасымен?асиеттер?нпайдаланып рнект??
? мн?нт абы?ыз
?
?
?
?
6
2
*
3
14
*
7
3
69
*
7
3
)
8
5
(
7
3
2
log
8
2
log
7
3
8
32
log
7
3
14
log
log
2
log
2
2
5
2
log
log
2
69
14
69
14
69
14
69
4
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
3
3. :5Те?деуд?шеш???з
х
-1
>
5
1
жауап
:
(0;
+
?
)
3
3
4. : lg10+lgx=lg(a-b)-lgb Те?деуд?шеш???з
жауап
:
b
b
a
x
10
?
?
335. : Те?деуд?шеш???з
36
2
*
3
?
x
x
: 4жауап
336. : Те?деуд?шеш???з
4
2
5
1
log
?
?
x
: жауап
x
=
5
?
337. :log Те?деуд?шеш???з
2
5
3
9
2
?
x
: жауап
х
=6
338. :Те?деуд?шеш???з
log
7
(8
x
-17)=1 : жауап
х
=3
339. :Те?деуд?шеш???з
2
log
)
4
5
(
log
5
2
5
?
?
?
x
x
x
: жауап
х
=1,25
19
340. :Те?деуд?шеш???з
2
log
10
log
3
2
3
2
2
?
?
?
x
x
x
: жауап шеш?м? жо?
341. :Те?деуд?шеш???з
log
3
(4
x
+3)=0 : жауап
x
=-0,5
3
42
. : 2Те?деуд?шеш???з
3
х
+5
5∙
3
х
+5
=0,1 :жауап
x
=-2
3
43
. 1
)
3
1
5
(
log
3
2
27
?
?
?
?
x
x
:жауап
х
1
=0 х
2
=5
3
44
. : Те?деуд?шеш???з
1
)
12
5
(
log
4
81
?
?
x
:жауап
x
=3
345. : Те?деуд?шеш???з
2
3
3
log
?
x
:жауап
x
=4
346. : Те?деуд?шеш???з
2
log
)
3
10
(
log
2
2
2
?
?
?
x
x
x
:жауап
.нетрешении
347. : Те?деуд?шеш???з
log
8
(3
x
-1)=1 : жауап
x
=3
348. : Те?деуд?шеш???з
log
2
log
3
(
tgx
)=1 : жауап
x=arctg9+
k
?
k
?
?
349. :Те?деуд?шеш???з
2
1
log
3
?
tgx
: жауап
z
k
?
350. :Те?деуд?шеш???з
lgcosx
=1 : жауап нетрешении
351. :Те?деуд?шеш???з
0
4
5
log
2
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=9
352. :2Те?деуд?шеш???з
log
3
x
=4 : жауап
х
=9
353. : Те?деуд?шеш???з
log
3
(15-3
x
)=2 : жауап
x
=2
354. : 3Те?деуд?шеш???з
log
27
(5
х
-22)=1 : жауап
x
=5
355. : Те?деуд?шеш???з
log
3
(5
х
-3)=3 : жауап
x
=6
356. : Те?деуд?шеш???з
125
5
2
1
3
?
?
x
: жауап
3
1
?
x
357. : 3Те?деуд?шеш???з
2
х
∙
3
5-3
х
=81 : жауап
x
=1
358. : Те?деуд?шеш???з
: жауап
х
=10
359. : Те?деуд?шеш???з
5
,
1
3
2
4
2
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=1,5
3
60
. :3Те?деуд?шеш???з
2
х
+3
-5
∙
3
2
х
=66 : жауап
х
=0,5
36
1. :Те?деуд?шеш???з
2
5
2
5
log
3
?
x
: жауап
2
2
?
x
362. :Те?деуд?шеш???з
3
2
log
3
2
2
?
?
x
: жауап
32
1
?
x
363. : 27Есепте??з
2log
27
11 : 121жауап
368. : 3Есепте??з
1+ log
3
6
: 18жауап
364. : Есепте??з
3
27
27
log
4
27
log
4
3
3
4
4
3
1
?
?
?
365. : 7Есепте??з
log
7
2
+2
log
7
3
: 18жауап
Пк
П
x
x
?
?
?
3
3
125
1
5
*
5
2
2
?
?
x
x
20
366. :Те?деуд?шеш???з
0
4
31
7
log
9
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: 5жауап
367. :Те?деуд?шеш???з
log
5
(4
x
-3)=1 : жауап
x
=2
368. :Те?деуд?шеш???з
1
3
2
5
log
3
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=0
369. :Те?деуд?шеш???з
log
3
(7
x
-7)=3 :жауап
x
=
7
34
370. :Те?деуд?шеш???з
0
4
5
3
log
2
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=3
371. :Те?деуд?шеш???з
?
?
6
9
3
1
2
2
*
2
?
?
?
x
x
x
: жауап
x
=-1
372. :Те?деуд?шеш???з
11
3
1
*
3
11
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=-1
373. :2Те?деуд?шеш???з
x
+4
+3
∙
2
x
=76 : жауап
x
=2
374. :Те?деуд?шеш???з
144
4
*
3
?
x
x
: жауап
x
=4
375. : 4Те?деуд?шеш???з
∙
3
x
+2
+5
∙
3
x
-7
∙
3
x
+1
=20 : жауап
x
=0
376. : 2Те?деуд?шеш???з
∙
3
x
+1
+
9
1
∙
3
x
=55 : жауап
x
=2
378. : 2Те?деуд?шеш???з
x
-4
∙
3
x
-3
=3 : жауап
x
=4
379. :Те?деуд?шеш???з
5
,
0
2
3
1
?
?
x
: жауап
6
5
?
?
x
380. :Те?деуд?шеш???з
3
3
3
1
2
ч
?
: жауап
12
5
?
x
381. :Те?деуд?шеш???з
?
?
2
3
3
2
4
,
2
12
5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
ч
: жауап
x
=1
382. :2Те?деуд?шеш???з
х
+2
х
+2
=40 : жауап
x
=3
3
83
. :8Те?деуд?шеш???з
2
x
-2
=4
5-
x
: жауап
х
=2
38
4. :Те?деуд?шеш???з
2
5
5
2
2
5
5
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
ч
: жауап
x
=
1
385. : (32)Те?деуд?шеш???з
х
=16 :жауап
x
=0,8
386. :Те?деуд?шеш???з
log
2
(7
x
-6)=3 : жауап
x
=2
387. :2Те?деуд?шеш???з
log
4
(3
x
-7)=3 : жауап
x
=5
388. : 2Те?деуд?шеш???з
log
9
(7
x
-1)=3 : жауап
x
=4
389. :Те?деуд?шеш???з
1
2
16
5
log
7
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=6
390. : 2Те?деуд?шеш???з
log
25
(4
x
-3)=1 : жауап
x
=2
391. :Те?деуд?шеш???з
0
5
2
log
3
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=12
392. :Те?деуд?шеш???з
2
4
2
5
log
3
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=2
393. :Те?деуд?шеш???з
2
10
lg
4
2
1
?
?
x
: жауап
x
=1
21
394. :Те?деуд?шеш???з
1
.
.
1
)
3
(
log
2
)
5
3
(
log
3
2
3
?
?
?
?
?
x
O
A
x
x
x
: жауап
x
=1,2
395. : 4Те?деуд?шеш???з
log
81
(5
x
-12)=1 : жауап
x
=3
396. :Те?деуд?шеш???з
2
16
1
3
log
2
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
: жауап
x
=0, x
=3
397. :Те?деуд?шеш???з
2
1
3
log
27
1
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
3
9
?
x
398. :Те?деуд?шеш???з
1
4
log
125
1
?
?
x
: жауап
x
=
20
399. :Те?деуд?шеш???з
2
1
7
log
16
1
?
?
x
: жауап
х
=28
400. : Те?деуд?шеш???з
5
243
1
log
?
?
x
: жауап
x
=3
401. :Те?деуд?шеш???з
3
1
2
1
log
?
?
x
: жауап
x
=8
402. :Те?деуд?шеш???з
2
3
8
1
log
?
?
x
: жауап
x
=4
403. : Те?с?зд?кт? шеш???з
log
0,3
(3
x
-4,2)>1 : 1,4<жауап
x
<1,5
404. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
6
2
log
5
,
0
?
?
?
?
?
?
?
?
x
:жауап
x
>14
405. :Те?деуд?шеш???з
2
1
2
log
64
?
?
x
: жауап
x
=
16
406. :Те?с?зд?кт? шеш???з
1
2
1
1
?
?
?
x
x
: жауап
x
<-1 или
x
>1
407. : Те?деуд?шеш???з
log
2
(
sin x
)+1=0 : жауап
x
=(-1)
k
П
/6+
k; k?ZП
408. :Те?деуд?шеш???з
log
3
(2
x
+1)=2 : жауап
x
=3
409. :5Те?деуд?шеш???з
x
+1
-5
x
-1
=24 : жауап
x
=1
410. :7Те?деуд?шеш???з
(
x
+1)(
x
-2)
=1 : жауап
x
=-1; x
=2
41
1. :Те?деуд?шеш???з
3
7
7
3
3
7
7
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
:жауап
х
=1
412. :logТе?деуд?шеш???з
4
log
3
log
2
х
=0 : жауап
x
=8
413. :Те?деуд?шеш???з
36
3
*
2
?
x
x
: жауап
x
=4
414. :Те?деуд?шеш???з
: жауап
x
=-1
415. :2Те?деуд?шеш???з
x
+2
x
-3
=18 : жауап
x
=4
416. :0,8Те?деуд?шеш???з
2
x
-3
=1 : жауап
x
=1,5
417. : Те?деуд?шеш???з
4
2
1
2
3
7
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
: жауап
x
=1,5
418. : Те?деуд?шеш???з
log
5
(2
x
+3)=
log
5
(
x
+1) : . жауап шеш?м? жо?
419. :Те?деуд?шеш???з
log
2
(3-
x
)=0 : жауап
x
=2
9
7
1
6
cos
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
x
П
22
420. :Те?деуд?шеш???з
?
?
4
log
4
2
log
2
1
2
1
?
?
x
: жауап
x
=4
421. :2Те?деуд?шеш???з
lg
(2
x
)=
lg
(
x
2
+75) : жауап
x
=5
422. :Те?деуд?шеш???з
1
)
1
(
log
2
?
?
x
x
: жауап
x
=-1, x
=2
423. : Те?деуд?шеш???з
log
0,3
(5+2
x
)=1 : жауап
x
=-2,35
424. : 2Те?деуд?шеш???з
log
6
2
x
=
log
3
81 : жауап
x
=18
425. :Те?деуд?шеш???з
?
?
0
log
log
5
3
?
x
: жауап
x
=5
426. :Те?деуд?шеш???з
log
2
x
+
log
2
7=3 : жауап
x
=8/7
427. :4Те?деуд?шеш???з
x
+1
+4
x
=320 : жауап
x
=3
428. : Те?деуд?шеш???з
x
x
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8
2
4
*
125
,
0
3
2
: жауап
x
=6
429. :2Те?деуд?шеш???з
sinx
=1 : жауап
x=k, ?z ? к
430. :Те?деуд?шеш???з
125
log
log
25
1
25
?
x
: жауап
125
1
?
x
431. :Те?деуд?шеш???з
lgx
=2
lg
3 : жауап
x
=9
432. : Те?деуд?шеш???з
lgx
=
lg
25-
lg
5 : жауап
x
=5
433. :Те?деуд?шеш???з
5
,
0
log
3
16
log
2
1
log
3
3
3
?
?
x
: жауап
x
=0,5
434. :Те?деуд?шеш???з
2
1
log
log
2
4
1
?
x
: жауап
x
=2
435. Те?деуд?шеш???з
:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
2
log
3
log
log
2
2
4
x
: жауап
x
=
2
436. :Те?деуд?шеш???з
7
3
3
log
?
x
: жауап
x
=49
437. :Те?деуд?шеш???з
x
=6
log
1/6
1/3 : жауап
x
=3
438. :Те?деуд?шеш???з
log
5
(
x
+1)+
log
5
(
x
-1)=3
log
5
2 : жауап
x
=3
439. :Те?деуд?шеш???з
lg
(
x
2
-
x
)=1-
lg
5 : жауап
x
1
=-1
x
2
=2
440. : Те?деуд?шеш???з
0
2
1
5
log
3
?
?
?
x
: жауап
x
=-22
441. :Те?деуд?шеш???з
ln
(
x
2
-6
x
+9)=
ln
3+
ln
(
x
+3) : жауап
x
1
=0 x
2
=9 442. :Те?деуд?шеш???з
log
3
(2
x
+3)=
log
3
(
x
+1) : жауап шеш?м? жо?
443. :Те?деуд?шеш???з
log
x
(
x
2
-2
x
+2)=1 : жауап
x
=2
444. :7Те?деуд?шеш???з
2
х
=4 : жауап
2
4
log
7
?
x
445. : Те?деуд?шеш???з
4
log
4
1
81
81
?
?
x
: жауап
x
=12
446. :Те?деуд?шеш???з
x
x
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
3
4
8
4
1
: -2,4жауап
447. :Те?деуд?шеш???з
log
2
x
=1+
log
2
5 : жауап
x
=10
448. :Те?деуд?шеш???з
log
2
x
=1+
log
2
5 : жауап
x
=-4
449. :Те?деуд?шеш???з
2
2
2
3
1
?
?
x
: жауап
x
=2,5
23
450. :Те?деуд?шеш???з
5
3
2
2
4
4
?
?
x
: жауап
x
=0,7
451. :10Те?деуд?шеш???з
х
=20 : жауап
2
lg
1
?
?
x
x
=
1
452. :Те?деуд?шеш???з
2
1
2
log
2
?
x
: жауап
x
=4
453. :Те?деуд?шеш???з
x
x
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
1
4
2
2
1
: жауап
x
=7
454. :Те?деуд?шеш???з
6
2
2
5
25
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
x
=
-5
455. ?рнект??м?н?нтабы?ыз
+2
x
м?нда
х
+
=
150 .
. те?деуд??т?б?р? болса
:жауап
24
456. :Те?деуд?шеш???з
= ; :жауап
457. :Те?деуд?шеш???з
=
; :жауап
7
458. :Те?деуд?шеш???з
= 50 : 11 жауап
459. : 1-Мынате?с?зд?кт??нешеб?т?ншеш?м? бар
+ 6
2<0
: жауап
3
460. :Те?деуд?шеш???з
?
?
x
n
x
a
a
a
x
3
log
log
?
жауап: и 1
461. :Те?деуд?шеш???з
5
4
7
6
3
19
5
43
3
5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
: -3жауап
462. :Те?деуд?шеш???з
2
,
0
5
2
5
3
1
1
2
?
?
?
?
?
?
x
x
: жауап
0
463. :Те?деуд?шеш???з
3
5
,
0
1
3
04
,
0
5
125
?
?
?
?
x
x
: жауап
x
=- 0,2
464. :Те?деуд?шеш???з
950
2
5
10
2
1
?
?
?
?
?
x
x
x
: 3жауап
465. :Те?деуд?шеш???з
0
24
2
10
4
1
?
?
?
?
?
x
x
: жауап
x
=3
466. :Те?деуд?шеш???з
8
log
5
,
1
log
log
3
3
3
?
?
x
: 12жауап
467. : Те?деуд?шеш???з
lg
(
x
+6)?2=
lg
(2
x
-3)?
lg
25 :жауап
14
6
2
1
?
?
x
x
468. : Те?деуд?шеш???з
lg
-3
lg
= lg
(1+
x
)+2 : 0,99жауап
469. : Те?деуд?шеш???з
?
?
?
?
2
52
log
5
log
1
2
log
2
2
2
?
?
?
?
?
x
x
: жауап
x
1,5
470. :Те?деуд?шеш???з
?
?
?
?
?
?
1
log
4
4
log
1
3
log
2
2
2
?
?
?
?
?
?
x
x
x
:3жауап
471. :Те?деуд?шеш???з
?
?
2
3
10
001
,
0
5
2
2
2
x
x
x
?
?
?
?
:жауап
3
1
2
1
?
?
?
x
x
472. :Те?деуд?шеш???з
?
?
0
4
7
2
7
6
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
: жауап
1
3
2
1
?
?
?
x
x
473. :Те?деуд?шеш???з
80
9
27
4
3
1
5
,
1
1
1
3
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
:жауап
x
=1
474. :Те?деуд?шеш???з
3
4
2
1
5
3
5
3
7
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
:жауап
x
=-1
475. Те?деуд? шеш???з: 0
9
2
6
5
4
3
?
?
?
?
?
?
x
x
x
: 0 1жауап и
24
476. :Те?деуд?шеш???з
: -2;-1.жауап
477. :Те?деуд?шеш???з
1
2
5
6
1
?
?
?
?
gx
gx
?
?
: жауап
478. : Те?деуд?шеш???з
gx
x
g
gx
?
?
?
?
?
?
?
1
1
1
2
3
2
: жауап
10
1
479. :Те?деуд?шеш???з
?
?
1
2
12
4
?
?
x
g
x
og
?
?
: жауап
х
=4
480. : Те?деуд?шеш???з
3
2
2
2
2
2
2
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
og
x
og
x
og
x
og
?
?
?
?
: жауап
х
=4
481. :Те?деуд?шеш???з
1
3
27
2
27
?
?
x
og
og
x
?
?
: жауап
27
1
и
9
482. : Те?деуд?шеш???з
3
2
81
27
9
3
?
x
og
x
og
x
og
x
og
?
?
?
?
: жауап
9
1
и
9
483. : Те?деуд?шеш???з
2
4
2
2
4
?
?
x
og
og
x
og
og
?
?
?
?
: 16жауап
487. : Те?деуд?шеш???з
0
5
.
0
4
6
?
?
?
x
x
-0,5
1,5
: (-0,5; 1,5)жауап
-0,5
1,5
488. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
3
1
6
?
?
?
x
x
-3
-1
6
:жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
6
1
;
3
-3
-1
6
489. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
8
,
3
4
,
1
?
?
?
x
x
-3,8
1,4
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
4
,
1
;
8
,
3
490. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
7
21
?
?
?
x
x
0
4
8
10
70
25
125
?
?
?
?
?
?
х
х
х
8
2
1
10
;
100
?
?
х
х
25
-7
21
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
21
;
7
491. : Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
0
5
5
1
5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
-1
5
5
:жауап
?
?
?
?
?
?
?
5
;
5
1
492. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
4
8
?
?
?
x
x
-4
8
:жауап
?
?
?
?
?
?
?
8
;
4
493. :Те?деуд?шеш???з
?
?
?
?
0
7
36
18
?
?
?
x
x
2
7
:жауап
?
?
?
?
? ?
?
?
?
;
7
2
;
494. :Те?деуд?шеш???з
0
11
12
?
?
?
x
x
-11
12
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
12
;
11
498. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
6
3
9
?
?
?
x
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
;
1
499. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
?
?
1
3
2
5
5
?
?
?
x
og
x
og
?
?
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
;
1
500. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
2
25
,
0
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
0
;
501. :Те?с?зд?кт? шеш???з
2
3
1
?
x
og
?
0
1
9
: жауап
?
?
?
?
?
?
9
1
;
0
502. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
5
,
0
log
2
3
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
2
;
503. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
0
5
,
0
log
2
3
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
;
2
26
504. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
5
log
2
3
,
0
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
2
;
505. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
5
log
2
3
,
0
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
;
2
506. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
3
2
,
0
log
3
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
;
507. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
3
2
,
0
log
3
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
;
3
508. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
7
3
log
5
,
0
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7
;
509. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
7
3
log
5
,
0
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
;
7
510. :Те?с?зд?кт? шеш???з
9
3
?
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
3
;
511. :Те?с?зд?кт? шеш???з
4
2
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
;
512. :Те?с?зд?кт? шеш???з
3
1
3
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
9
1
;
513. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
?
?
0
1
1
?
?
?
x
x
-1
1
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
1
;
1
514. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
5
2
?
?
x
x
0
5
:жауап
?
?
?
?
?
?
5
;
0
515. :Те?с?зд?кт? шеш???з
3
1
1
?
x
0
3
: жауап
?
?
?
?
?
?
3
;
0
516. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
4
3
?
?
x
x
-2
0
2
:жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
;
0
2
;
?
517. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
0
7
?
?
x
x
0
7
:жауап
?
?
?
?
?
?
7
;
0
27
518. :Те?с?зд?кт? шеш???з
2
1
3
?
?
?
x
0
6
: жауап
?
?
?
?
?
?
6
;
0
519. :Те?с?зд?кт? шеш???з
1
3
1
1
4
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ч
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7
;
520. : Те?с?зд?кт? шеш???з
2
3
3
1
2
4
8
?
?
?
x
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
4
;
521. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
x
x
?
?
?
?
?
?
?
?
16
1
25
,
0
4
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4
;
522. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
1
3
,
0
1
2
?
?
x
: жауап
1
?
x
523. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
?
?
2
log
1
2
log
5
,
0
5
,
0
?
?
?
x
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
;
3
524. :Те?с?зд?кт? шеш???з
1
2
1
2
4
3
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
;
5
,
2
525. :Те?с?зд?кт? шеш???з
1
4
8
2
?
?
x
x
: жауап
x
>9
526. :Те?с?зд?кт? шеш???з
7
3
1
5
3
,
0
3
,
0
?
?
?
x
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
;
4
527. :Те?с?зд?кт? шеш???з
1
2
5
3
?
?
x
: жауап
x
<
3
5
?
528. :Те?с?зд?кт? шеш???з
1
7
5
2
?
?
x
x
-5
0
:жауап
?
?
?
?
0
5
;
?
?
?
?
529. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
x
x
7
1
7
1
log
6
2
log
?
?
: жауап
?
?
? ?
;
6
530. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
3
7
log
2
1
?
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
15
;
7
531. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
log
2
,
0
?
x
: жауап
1
?
x
532. :Те?с?зд?кт? шеш???з
2
2
12
log
3
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
6
;
533. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
?
?
x
x
?
?
?
5
lg
1
lg
: жауап
?
?
?
?
?
?
5
;
2
534. :Те?с?зд?кт? шеш???з
?
?
0
7
,
2
3
log
?
?
x
: жауап
x
<
30
37
535. :Те?с?зд?кт? шеш???з
1
3
2
2
?
?
?
x
x
: (-2;2)жауап
28
536. :Те?с?зд?кт? шеш???з
>0,5 : (1;)жауап ?
537. :Те?с?зд?кт? шеш???з
: (жауап
538. : Те?с?зд?кт? шеш???з
> 0,027 : (-;-1)жауап ?
539. :Те?с?зд?кт? шеш???з
> 2
:жауап
(9;+ )?
540. :Те?с?зд?кт? шеш???з
>-2 :жауап
(
;
)
541. :Те?с?зд?кт? шеш???з
: (-;1)жауап ?
542. :Те?с?зд?кт? шеш???з
<2 : (2;18)жауап
543. :Те?с?зд?кт? шеш???з
>
: (-;-3)U(1;+ )жауап ? ?
544. : Те?с?зд?кт? шеш???з
≤
: [2;+ )жауап ?
545. :Те?с?зд?кт? шеш???з
>0,16 : (-;0,5)жауап ?
546.
:Те?с?зд?кт? шеш???з
7≤
: (-;-1]жауап ?
547. : Те?с?зд?кт? шеш???з
>9
: (-;-4)жауап ?
548. :Те?с?зд?кт? шеш???з
< 1
:жауап
(0;4)
549. :Те?с?зд?кт? шеш???з
<25
: (-;5)жауап ?
550. :Те?с?зд?кт? шеш???з
- 2
> 0
: (13;+ )жауап ?
551. :Те?с?зд?кт? шеш???з
+ lg100 >0
:жауап
(0;9)
552. :Те?с?зд?кт? шеш???з
+
< 0
: (1;1жауап
)
553. :lgx+1<0Те?с?зд?кт? шеш???з
: (0; жауап
)
554. :Те?с?зд?кт? шеш???з
> : (-;0,5)жауап ?
555. ?Те?с?зд?кт??нешеб?т?ншеш?м? бар
1-5
+6
<0 : 47жауап
556. ?Те?с?зд?кт??нешеб?т?ншеш?м? бар
(x-2,5) ? 2 + (x ? 4,5) 0 : 2≤ жауап
557. ?Те?с?зд?кт??нешеб?т?ншеш?м? бар
1-5
+6
< 0
: 17жауап
558. ?Те?с?зд?кт??нешеб?т?ншеш?м? бар
|x-2,675| + |x-4,227| 2,902 : 2≤ жауап
559. :Те?с?зд?кт? шеш???з
? > -3 : (-;17)жауап ?
29
560. ?Те?с?зд?кт??нешеб?т?ншеш?м? бар
|x-2,675| + |x-4,227| 3,097 : 3≤ жауап
561. :Те?с?зд?кт? шеш???з
+9x-2<0 : (-2;жауап
)
562. ?Те?с?зд?кт??нешеб?т?ншеш?м? бар
x- 2,675| + |x-4,227| 2,9?≤
: 2жауап
563. ?Те?с?зд?кт??нешеб?т?ншеш?м? бар
1-3
+2
<0 : 19жауап
564. :Те?с?зд?кт? шеш???з
-8x+15 0≥
: (-;3]жауап ?
?
[5;+ )?
565. :2xТе?с?зд?кт? шеш???з
2
-7x-49>0
: (-жауап
5
,
3
;
?
?
)
?
(7;+
?
)
566. : xТе?с?зд?кт? шеш???з
2
+4x+4
0
?
: =-2жауап х
567. : Те?с?зд?кт? шеш???з
x
x
3
4
2
3
?
?
>1 :жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
5
1
;
3
4
;
568. : Те?с?зд?кт? шеш???з
3
1
1
2
?
?
?
?
x
x
: жауап
?
?
4
;
1
569. : xТе?с?зд?кт? шеш???з
2
-4x
?
0 : жауап
?
?
4
;
0
570. :Те?с?зд?кт? шеш???з
4
3
1
)
2
(
x
x
x
x
x
?
?
?
?
:жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5
7
;
0
0
;
;
571. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
)
4
)(
3
(
)
2
)(
1
(
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
:жауап
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
;
3
1
;
0
2
;
4
572. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
1
15
2
2
2
?
?
?
?
x
x
x
: (-5;3)жауап
573. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
10
2
,
0
2
?
?
?
x
x
: жауап шеш?м? жо?
574. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
1
3
4
5
2
2
?
?
?
?
x
x
x
: (1;4)жауап
575. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
81
6
2
2
?
?
?
?
x
x
x
: (-2; 3)жауап
576. : Те?с?зд?кт? шеш???з
3
1
7
3
2
2
2
?
?
?
?
x
x
x
: (-4; 1)жауап
577. : 3Те?с?зд?кт? шеш???з х
2
-х
2
-4<0; : (жауап
? ?
?
?
;
);
578. : -Те?с?зд?кт? шеш???з х
2
+3 -4>0; : х жауап шеш?м? жо?
579. : Те?с?зд?кт? шеш???з
;
2
4
1
5
?
?
?
?
x
x
:жауап
(-4; -1);
580. : 3Те?с?зд?кт? шеш???з х
2
-6 +8х
0
?
: жауап шеш?м? жо?
30
581. : Те?с?зд?кт? шеш???з
;
12
7
2
3
2
2
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
x
:жауап
(-
4
;
?
?
)
?
(-3; -2,5)
?
(-2; -1)
?
(0; +
?
)
582. : Те?с?зд?кт? шеш???з
3
1
10
4
3
4
?
?
?
x
x
; : жауап
(
0
;
5
72
?
)
583. :-2Те?с?зд?кт? шеш???з х
2
+4 -5х
0
?
: жауап
(-
?
?
;
);
584. : Те?с?зд?кт? шеш???з
1
1
?
?
x
x
: (0,5 ; 1)жауап
585. : 4 -2Те?с?зд?кт? шеш???з х х
2
-5
0
?
: жауап шеш?м? жо?
586. : Те?с?зд?кт? шеш???з
5
1
3
2
2
?
?
?
x
x
;
: (-жауап
5
;
2
3
):
587. : (x+2)(x+1)(x-1)(x-3)<0;Те?с?зд?кт? шеш???з
: (-2; -1)жауап
?
(1; 3);
588. : Те?с?зд?кт? шеш???з
;
10
7
2
10
2
x
x
?
?
: (-жауап
?
?
;
);
589. : Те?с?зд?кт? шеш???з
0
4
4
2
2
?
?
?
x
x
: (-жауап
?
;-2)
?
(2; +
?
);
590. : Те?с?зд?кт? шеш???з
4
10
3
3
2
3
2
?
?
?
x
x
x
: (-жауап
?
; ?
) ;
591. : (x+2)(x-1)(x-3)>0; : (-2; 1)Те?с?зд?кт? шеш???з жауап
?
(3; ?
);
592. : x(x+1)<2(1-2x-xТе?с?зд?кт? шеш???з
2
); : (-2; жауап
3
1
);
593. : xТе?с?зд?кт? шеш???з
2
+2<3x-
2
8
1
x
: жауап шеш?м? жо?
594. :Те?с?зд?кт? шеш???з
0
16
24
9
8
1
3
2
2
2
2
?
?
?
? ?
?
?
?
x
x
x
x
x
: жауап
?
?
?
?
?
;
595. :Те?с?зд?кт? шеш???з
2
2
4
1
5
1
6
x
x
x
?
?
?
: жауап
нетрешении
596. : Те?с?зд?кт? шеш???з
4
5
1
6
2
2
x
x
x
?
?
?
: жауап
?
?
?
?
?
?
?
?
;
4
,
0
4
,
0
;
597. : 2x(x-1)<3(x+1) : (Те?с?зд?кт? шеш???з жауап
;
2
1
?
3);
598. : Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
)
60
47
(
3
1
12
14
9
1
7
5
2
x
x
x
: жауап
;
3
13
?
x
599. : Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
)
1
(
5
1
9
15
2
2
2
2
19
4
11
2
x
x
x
x
x
x
: 3;4;5:жауап
31
600. : Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
36
0
1
3
6
7
2
2
2
x
x
x
x
x
: 2;3;4;5:жауап
602. :Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
;
4
7
3
1
5
12
3
1
5
3
2
15
2
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
x
x
x
: [1,3; 2,5]жауап
603. :Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
;
0
2
3
0
2
7
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
: (-2; 7):жауап
604. : Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
15
9
11
4
5
1
2
6
8
4
3
x
x
x
x
x
x
: (-2:1)жауап
605. : Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
1
2
1
1
1
2
x
x
x
: (-1;2):жауап
606. : Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
?
?
?
?
?
?
?
0
0
6
39
21
2
x
x
x
: (0; жауап
7
1
);
607. : Те?с?зд?ктерж?йес?ншеш???з
;
0
5
3
2
0
5
3
3
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
x
x
: (-жауап
3
5
;
?
?
)
608. : ?рнект??м?н?нтабы?ыз
: жауап
?
2
sin
2
1
609. , : ?рнект?ы?шамдап м?н?нтабы?ыз
:жауап
?
3
tg
6
10. : ?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 1жауап
611. : Е?к?ш? о?периодынтабы?ыз
?
?
2
2
sin
2
1
cos
sin
?
?
?
?
T
x
x
x
x
f
: жауап
6
12. Найти
:
: 225жауап
0
613. : ?рнект?ы?шамда?ыз
: жауап
?
?
cos
sin
?
614. :?рнект?ы?шамда?ыз
32
: жауап
3
3
6
15
. Егер
онда
?
cos
негете?
? : жауап
5
6
2
?
6
16. :?рнект?ы?шамда?ыз
:жауап
617. : ?рнект??м?н?нтабы?ыз
: жауап
8
5
6
18. :Есепте??з
: 2.жауап
6
19. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
cos
6
20. :Ы?шамда?ыз
:жауап
0 6
21. : Есепте??з
, если
. :жауап
6
6
22. :Есепте??з
:жауап
4
6
3
62
3. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
cos
62
4. :Есепте??з
: жауап
2
62
5. : Есепте??з
:жауап
4
6
3
?
6
26. :Ы?шамда?ыз
:жауап
0
10
cos
2
33
6
27. :Ы?шамда?ыз
:жауап
?
cos
6
28. :Ы?шамда?ыз
:жауап
2
6
29. :Есепте??з
:жауап
2
1
63
0. :?рнект?ы?шамда?ыз
:жауап
?
2
tg
63
1. :Есепте??з
:жауап
2
1
63
2. :Есепте??з
:жауап
?
cos
3
63
3. :?рнект?ы?шамда?ыз
:жауап
3
63
4. :?рнект?ы?шамда?ыз
:жауап
0
40
cos
4
1
63
5. :Ы?шамда?ыз
:жауап
x
x
cos
sin
6
36. : ?рнект??м?н?нтабы?ыз
, при
.
:жауап
2
3
?
6
38. :Есепте??з
жауап
:
2
1
6
39. :?рнект?ы?шамда?ыз
жауап
:
?
2
cos
2
64
0. :?рнект?ы?шамда?ыз
жауап
:
?
cos
2
6
4
1. :?рнект?ы?шамда?ыз
34
жауап
:
2
6
4
2. :?рнект?ы?шамда?ыз
жауап
:
0
6
4
3. :?рнект?ы?шамда?ыз
:жауап
?
2
sin
6
4
4. :?рнект?ы?шамда?ыз
:жауап
?
2
sin
6
4
5. : ?рнект??санды?м?н?нтабы?ыз
:жауап
1
646. :?рнект??санды?м?н?нтабы?ыз
:жауап
4
3
648. : ?рнект?ы?шамда?ыз
: 1жауап
649. :?рнект?ы?шамда?ыз
:жауап
1
6
5
0. :?рнект??санды?м?н?нтабы?ыз
, если
. :жауап
4
6
5
2. : Есепте??з
:жауап
-60
0
653. :Есепте??з
:жауап
60
0
654. : Есепте??з
:жауап
-30
0
655. : Есепте??з
:жауап
30
0
656. : Есепте??з
. : -45жауап
0
657. : Есепте??з
: 30жауап
0
658. : Есепте??з
: 45жауап
0
659. : Есепте??з
).
2
1
arccos(
?
: 120жауап
0
660. : Есепте??з
).
2
3
arccos(
?
: 150жауап
0
661. : Есепте??з
).
2
1
arcsin(
?
: -30жауап
0
662. : Есепте??з
).
2
3
arcsin(
?
: -60жауап
0
663. : Есепте??з
).
2
2
arcsin(
?
: -45жауап
0
35
664. : Есепте??з
.
60
2
3
arcsin
0
?
: 60жауап
0
665. : Есепте??з
).
2
2
arccos(
?
: 135жауап
0
666. : Есепте??з
.
2
1
arccos
: 60жауап
0
667. : Есепте??з
.
2
2
arccos
: 45жауап
0
668. : Есепте??з
.
30
)
2
3
arccos(
0
?
: 30жауап
0
669. : Есепте??з
.
75
cos
0
: жауап
4
2
6
?
670. : Есепте??з
.
15
cos
0
: жауап
4
2
6
?
671. :Ы?шамда?ыз
.
2
sin
2
cos
?
?
?
tg
?
: 1жауап
672. :Ы?шамда?ыз
.
8
sin
8
3
sin
8
cos
8
3
cos
?
?
?
?
?
: жауап
2
2
673. :Ы?шамда?ыз
.
5
7
cos
5
3
cos
5
7
sin
5
3
sin
?
?
?
?
?
: -1жауап
6
75. :Ы?шамда?ыз
).
3
sin(
)
3
sin(
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
?
cos
3
6
76. :Ы?шамда?ыз
).
3
sin(
)
3
sin(
?
?
?
?
?
?
?
: жауап
?
sin
6
77. :Ы?шамда?ыз
.
75
cos
105
cos
0
0
?
: 0жауап
6
78. : Есепте??з
:жауап
0
15
sin
2
?
679. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
sin
?
680. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
tg
36
681. :Ы?шамда?ыз
:жауап
?
ctg
?
683. :Есепте??з
: жауап
4
684. :Есепте??з
: 5жауап
685. :Есепте??з
: 3жауап
686. : Есепте??з
: 4жауап
687. :Есепте??з
: 2жауап
688. : Есепте??з
: 2жауап
689. :Есепте??з
:жауап
3
1
3
3
2
?
?
?
37
690. : Есепте??з
: жауап
2
6
691. : Есепте??з
: жауап
2
2
?
692. : Есепте??з
: жауап
3
2
?
693. :Есепте??з
: жауап
5
1
?
694. :Есепте??з
: -3жауап
695. :Есепте??з
: жауап
4
3
696. : Есепте??з
: жауап
3
?
697. :Есепте??з
38
: жауап
2
3
?
698. :Есепте??з
: 0,35жауап
699. : Есепте??з
: 1жауап
700. :Есепте??з
: 0 жауап
701. : Есепте??з
: жауап
2
1
?
702. :Есепте??з
: жауап
7
03
.
:Есепте??з
, (егер
??? жне
).??? ширектежатса
: жауап
65
63
7
0
4. ? , мн?нт абы?ыз егер
; и
? .??? ширектежатса
: жауап
24
7
39
7
0
5. :Есепте??з
: жауап
-9.6
706. :Есепте??з
: жауап
2
10
27
?
707. :Есепте??з
: жауап нетответа
708. :Есепте??з
: жауап
25
7
709. :Есепте??з
: жауап
8
15
?
710. :Есепте??з
: 0,3жауап
711. :Есепте??з
: 0,7жауап
712. :?рнект?ы?шамда?ыз
40
: 0 жауап
713. :Есепте??з
: 0жауап
714. : Есепте??з
: жауап
4
3
715. :Есепте??з
: 3жауап
716. :Есепте??з
: 5жауап
717. :Есепте??з
: 2жауап
718. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
cos
1
719. :Есепте??з
: - 4жауап
7
2
0. :Ы?шамда?ыз
41
: жауап
?
2
cos
1
7
2
1. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
sin
1
7
2
3. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
sin
3
7
2
4. :Есепте??з
: жауап
?
2
2
1
ctg
(Поформуле
14
):
: жауап
7
12
7
2
5. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
sin
1
726. :Ы?шамда?ыз
: 1жауап
727. : Ы?шамда?ыз
: 0жауап
42
7
3
0. :Ы?шамда?ыз
: 0жауап
7
3
1. :Ы?шамда?ыз
: 1жауап
7
3
2. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
4
cos
7
3
3. :Ы?шамда?ыз
: жауап
30
cos
?
7
3
4. :Есепте??з
: жауап
2
1
7
3
5. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
sin
4
1
2
736. :Есепте??з
: 2жауап
737. :Ы?шамда?ыз
43
: 1жауап
738. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
cos
2
739. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
cos
7
4
0. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
cos
7
4
1. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
sin
1
7
4
2. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
sin
1
7
4
3. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
sin
7
4
4. :Ы?шамда?ыз
7
4
5. :Ы?шамда?ыз
44
: жауап
x
cos
2
746. :Ы?шамда?ыз
: жауап
x
cos
1
747. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
sin
1
?
748. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
ctg
?
749. :Ы?шамда?ыз
: 1жауап
7
5
0. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
sin
2
3
?
7
5
1. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
cos
7
5
2. :Ы?шамда?ыз
: 0жауап
45
7
5
3. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
2
cos
7
5
4. :Ы?шамда?ыз
: жауап
?
?
sin
cos
?
7
5
5. :Есепте??з
: жауап
2
3
756. :Есепте??з
: 0жауап
757. :Есепте??з
: жауап
2
1
?
758. :Есепте??з
: жауап
2
1
?
759. Найдитезначени
я
:выражение
7
6
0. :Есепте??з
46
7
6
1. :Есепте??з
7
6
2. :Есепте??з
763. :Есепте??з
: 2жауап
7
6
4. :Есепте??з
7
6
5. :Есепте??з
жауап
: 4
3
766. :Есепте??з
жауап
: -5/12. 767. :Есепте??з
: -1жауап
768. :Есепте??з
47
: жауап
2
1
?
769. :Есепте??з
: жауап
169
119
7
7
0. :Ы?шамда?ыз
: 1жауап
7
7
1. :Ы?шамда?ыз
: 1жауап
7
7
2. :Ы?шамда?ыз
: 1жауап
7
7
3. :Ы?шамда?ыз
: 2жауап
7
7
4. :Есепте??з
: жауап
5
3
?
7
7
5. :Есепте??з
: жауап
5
4
?
48
776. :Есепте??з
: 1жауап
7
77. :Есепте??з
: 0жауап
7
78. :Есепте??з
: жауап
2
1
7
79. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 1жауап
78
0. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 0жауап
78
1. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 1,5жауап
78
2. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 0жауап
78
3. ::?рнект??м?н?нтабы?ыз
: -1жауап
49
78
4. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 2жауап
78
5. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 1жауап
7
86. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: жауап
2
7
87. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 1жауап
7
88. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: жауап
?
2
cos
7
89. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: жауап
?
4
sin
79
0. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: жауап
?
2
sin
2
1
79
1. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: жауап
?
4
sin
4
1
79
2. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 1жауап
50
79
3. :?рнект??м?н?нтабы?ыз
: 0жауап
79
4. :Есепте??з
:жауап
5
795. :Есепте??з
:жауап
796. :Есепте??з
:жауап
2
798. :Есепте??з
: жауап
65
56
799. :Ы?шамда?ыз
: 1жауап
800. :Есепте??з
801. :Есепте??з
51
: 2жауап
802. :Есепте??з
жауап
:
82.
803. :Есепте??з
: 1жауап
804. :Есепте??з
805. :Есепте??з
: 2жауап
806. :Есепте??з
: 2жауап
807. :Есепте??з
: 4жауап
808. :Есепте??з
: 1,5жауап
809. :Есепте??з
52
: 0,25жауап
810. :Есепте??з
0
0
0
0
5
.
67
5
.
7
5
.
67
5
.
7
ctg
tg
tg
ctg
?
?
?
: жауап
6
2
?
811. : Есепте??з
16
7
sin
16
5
sin
16
3
sin
16
sin
4
4
4
4
?
?
?
?
?
?
?
: 1,5жауап
812. :Есепте??з
: 1/32жауап
813. :Есепте??з
814. :Есепте??з
815. :Есепте??з
?
?
?
?
?
?
3
10
sin
arcsin
?
жауап
:
3
?
?
816. :Есепте??з
: 0,96жауап
817. :Есепте??з
53
: 41/49жауап
822. : Те?деуд?шеш???з
2
3
)
6
cos(
?
?
?
x
: жауап
;
2
6
6
n
x
?
?
?
?
?
?
z
n
?
824. Найдитерешениеуравнения
0
1
2
cos
2
?
?
x
напромежутке
0
0
360
0
?
?
x
.
:жауап
0
240
3
4
?
?
?
x
825.
:Те?деуд?шеш???з
cos
x
+cos2
x
=0 жауап: x=2
826. :2sinx cosx-cosТе?деуд?шеш???з
2
x=sin
2
x
: жауап
x=
4
P
+
827. : sin3x+sinx=0 Те?деуд?шеш???з
:жауап
n
x
?
?
2
2
?
?
828. : Те?деуд?шеш???з
2
sin
2
cos
1
?
?
x
x
0
sin
?
x
: жауап
)
1
4
(
2
?
n
?
z
n
?
829. :Те?деуд?шеш???з
tgx
x
tg
?
2
:жауап
;
n
?
)
1
4
(
4
?
n
?
z
n
?
830. : Те?деуд?шеш???з
4
1
3
cos
2
?
x
: жауап
);
1
6
(
?
?
n
x
?
z
n
?
831. : Те?деуд?шеш???з
0
)
3
3
(cos
sin
?
?
x
x
:жауап
n
x
?
?
z
n
?
832. :Те?деуд?шеш???з
0
2
3
sin
2
sin
2
3
sin
2
?
?
x
x
x
: жауап
;
3
2
n
?
z
n
?
;
2
3
)
1
(
K
K
?
?
?
?
z
K
?
834. : Те?деуд?шеш???з
0
)
2
2
)(sin
1
2
(cos
2
?
?
?
x
x
: жауап
)
2
1
(
2
n
?
?
z
n
?
835. : Те?деуд?шеш???з
0
)
3
sin
2
)(
1
(
2
?
?
?
x
tgx
: жауап
;
4
k
?
?
?
z
k
?
836. : Те?деуд?шеш???з
x
x
x
sin
5
,
0
2
3
cos
*
2
sin
?
?
: жауап
;
2
n
?
z
n
?
837. : Те?деуд?шеш???з
5
,
0
1
1
2
2
?
?
?
x
tg
x
tg
: жауап
)
1
6
(
6
?
?
?
z
n
?
838. : Те?деуд?шеш???з
x
x
x
2
sin
2
3
sin
sin
?
?
: жауап
;
2
n
?
z
k
?
2
;
k
?
z
k
?
839. :Те?деуд?шеш???з
x
x
x
2
cos
2
sin
3
sin
?
?
: жауап
)
1
2
(
4
?
n
?
z
n
?
)
1
4
(
2
?
k
?
z
k
?
840. : Те?деуд?шеш???з
x
x
x
5
sin
3
cos
2
sin
?
:жауап
;
2
4
k
x
?
?
?
?
?
z
k
?
841. : Те?деуд?шеш???з
x
x
x
4
cos
cos
5
cos
?
: жауап
);
1
2
(
12
?
n
?
z
n
?
54
842. : Те?деуд?шеш???з
x
x
x
3
sin
2
sin
5
sin
?
?
;
2
2
1
2
cos
k
x
k
x
x
?
?
?
?
?
?
?
;
z
k
?
843. : Те?деуд?шеш???з
1
cos
2
2
?
x
: жауап
;
2
4
k
?
?
?
?
;
z
k
?
844. : Те?деуд?шеш???з
;
2
3
sin
?
x
: жауап
;
3
)
1
(
1
k
x
n
?
?
?
?
?
?
;
z
k
?
845. : Те?деуд?шеш???з
0
5
,
0
3
sin
?
?
x
: жауап
h
n
3
18
)
1
(
1
?
?
?
?
?
;
z
n
?
846. : Те?деуд?шеш???з
2
2
cos
2
?
x
: жауап
;
8
k
?
?
?
?
z
k
?
847. : Те?деуд?шеш???з
3
3
3
?
x
tg
: жауап
;
3
12
n
?
?
?
;
z
n
?
848. : Те?деуд?шеш???з
1
3
sin
?
?
x
: жауап
;
3
2
6
k
?
?
?
?
z
k
?
849. : Те?деуд?шеш???з
3
cos
5
cos
2
2
?
?
?
x
x
: жауап
;
2
n
?
;
z
n
?
850. : Те?деуд?шеш???з
0
)
3
3
)(
4
(sin
2
?
?
?
x
ctg
x
: жауап
;
3
18
k
?
?
?
z
k
?
852. : Те?деуд?шеш???з
0
)
1
2
)(
2
(cos
?
?
?
x
tg
x
: жауап
;
2
8
n
?
?
?
?
;
z
n
?
853. : Те?деуд?шеш???з
0
)
2
sin
2
)(
3
3
(cos
?
?
?
x
x
: жауап
;
4
)
1
(
k
k
?
?
?
?
z
k
?
854. : Те?деуд?шеш???з
0
)
1
2
)(cos
1
(sin
2
?
?
?
x
x
: жауап
;
2
2
n
?
?
?
?
;
z
n
?
855. : Те?деуд?шеш???з
0
)
1
cos
2
)(
3
2
(sin
?
?
?
x
x
: жауап
;
2
3
n
?
?
?
?
;
z
n
?
856. : Те?деуд?шеш???з
0
)
1
3
)(sin
7
(
2
?
?
?
x
x
ctg
: жауап
;
3
2
6
n
?
?
?
;
z
n
?
857. : Те?деуд?шеш???з
2
3
)
1
cos(
?
?
x
: жауап
k
?
?
2
6
1
?
?
858. : Те?деуд?шеш???з
0
1
)
2
6
cos(
?
?
?
x
?
: жауап
;
12
5
n
x
?
?
?
?
;
z
n
?
859. : Те?деуд?шеш???з
0
)
10
3
(
0
?
?
x
tg
: жауап
k
0
0
60
0
2
3
?
?
860. : Те?деуд?шеш???з
x
x
3
cos
3
3
sin
2
2
?
: жауап
;
3
9
)
1
(
k
x
k
?
?
?
?
?
z
k
?
861. : Те?деуд?шеш???з
x
x
2
sin
cos
?
: жауап
;
6
)
1
(
k
k
?
?
?
?
z
k
?
862. : Те?деуд?шеш???з
0
4
2
?
?
ctgx
x
ctg
: жауап
);
1
2
(
2
?
n
?
;
z
n
?
863. : Те?деуд?шеш???з
tgx
x
tg
2
2
?
: жауап
;
n
?
;
z
n
?
;
2
k
arctg
?
?
z
k
?
864. : Те?деуд?шеш???з
0
)
2
(sin
sin
2
?
?
x
x
: жауап
;
k
?
z
k
?
865. : Те?деуд?шеш???з
1
3
2
?
x
tg
: жауап
;
3
12
k
?
?
?
?
z
k
?
866. : Те?деуд?шеш???з
0
1
2
?
?
x
ctg
: жауап
;
4
k
x
?
?
?
?
z
k
?
55
867. : Те?деуд?шеш???з
0
3
5
sin
3
5
cos
3
?
?
?
x
x
: жауап
;
5
2
n
?
;
z
n
?
868. : Те?деуд?шеш???з
0
2
2
)
5
2
cos(
0
?
?
?
x
: жауап
;
180
0
3
22
0
3
2
0
0
0
k
x
?
?
?
?
?
?
z
k
?
869. : Те?деуд?шеш???з
0
cos
2
cos
2
?
?
x
x
: жауап
;
2
n
?
?
?
;
z
n
?
)
1
3
(
3
2
?
k
?
z
k
?
870. : Те?деуд?шеш???з
0
cos
2
1
cos
2
?
?
?
x
x
: жауап
;
2
n
?
?
?
;
z
n
?
871. : Те?деуд?шеш???з
0
3
sin
2
3
cos
2
3
sin
2
2
?
?
x
x
x
: жауап
;
3
n
?
;
z
n
?
;
3
2
6
k
?
?
?
z
k
?
872. : Те?деуд?шеш???з
0
3
sin
3
sin
5
sin
2
?
?
x
x
x
: жауап
);
1
2
(
8
?
k
?
z
k
?
;
3
n
?
;
z
n
?
873. : Те?деуд?шеш???з
0
3
2
sin
2
?
?
x
: жауап
;
2
3
2
)
1
(
1
k
k
?
?
?
?
?
z
k
?
874. : Те?деуд?шеш???з
0
1
2
sin
2
?
?
x
: жауап
;
2
8
)
1
(
1
k
k
?
?
?
?
?
z
k
?
875. : Те?деуд?шеш???з
0
1
4
sin
?
?
x
: жауап
;
2
8
n
?
?
?
;
z
n
?
876. : Те?деуд?шеш???з
0
)
6
3
sin(
?
?
?
x
: жауап
;
3
2
n
?
?
?
?
;
z
n
?
877. : Те?деуд?шеш???з
0
cos
)
2
2
(sin
?
?
x
x
: жауап
;
2
n
?
?
?
;
z
n
?
878. : Те?деуд?шеш???з
0
3
2
cos
2
?
?
x
: жауап
;
2
12
5
k
?
?
?
?
z
k
?
879. :Те?деуд?шеш???з
0
1
3
cos
2
?
?
x
: жауап
;
3
2
9
2
k
?
?
?
?
z
k
?
880. :Те?деуд?шеш???з
0
2
4
cos
2
?
?
x
: жауап
;
2
16
3
k
?
?
?
?
z
k
?
881. 2
3
)
6
(
cos
?
?
?
x
x
: жауап
;
2
6
6
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
882. 2
1
)
4
2
cos(
?
?
?
x
: жауап
;
8
6
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
883. 2
2
)
2
3
cos(
?
?
?
x
: жауап
;
3
2
6
12
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
884. 1
)
3
2
cos(
?
?
?
x
: жауап
;
6
k
?
?
?
?
z
k
?
885. 0
)
3
2
cos(
?
?
?
x
: жауап
;
2
3
5
n
?
?
?
;
z
n
?
886. 1
)
4
cos(
?
?
?
?
x
: жауап
;
2
n
?
56
887. 0
)
3
3
(
?
?
?
x
tg
: жауап
;
3
9
n
?
?
?
;
z
n
?
888. 1
)
2
(
?
?
?
x
tg
: жауап
;
2
5
,
2
k
x
?
?
?
?
z
k
?
889. 0
3
3
?
?
x
tg
3
3
?
x
tg
: жауап
;
3
9
k
?
?
?
z
k
?
890. 0
3
3
3
?
?
x
tg
: жауап
;
3
2
k
?
?
?
z
k
?
891. 0
3
6
3
?
?
x
tg
: жауап
;
6
36
k
?
?
?
?
z
k
?
892. 0
2
5
2
?
?
x
tg
: жауап
;
5
20
k
?
?
?
?
z
k
?
893. 0
cos
2
cos
cos
2
?
?
x
x
x
: жауап
;
2
n
?
?
?
;
z
n
?
;
6
k
?
?
?
z
k
?
894. 3
3
)
6
(
?
?
?
x
tg
: жауап
;
k
?
z
k
?
895. 3
3
2
?
x
tg
: жауап
;
3
3
1
k
arctg
?
?
?
z
k
?
896. 0
6
sin
3
3
2
?
?
?
x
x
ctg
: жауап
;
3
18
k
?
?
?
z
k
?
897. 0
4
4
sin
3
2
2
?
?
?
x
x
tg
: жауап
;
2
3
2
?
?
k
?
?
z
k
?
898. 0
2
2
sin
1
3
cos
?
?
?
x
x
: жауап
;
3
2
n
?
;
z
n
?
899. 0
8
8
cos
3
sin
2
?
?
?
x
x
: жауап
;
3
)
1
(
k
k
?
?
?
?
z
k
?
900. 2
1
sin
5
cos
cos
5
sin
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
;
4
24
)
1
(
1
k
k
k
?
?
?
?
?
z
k
?
901. 1
)
5
(
3
?
?
?
?
x
ctg
: жауап
;
2
3
2
5
k
x
?
?
?
?
?
?
?
z
k
?
902. 3
)
4
3
sin(
2
?
?
?
x
: жауап
;
3
12
9
)
1
(
k
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
903. 0
3
)
6
5
sin(
3
?
?
?
?
x
: жауап
;
5
2
15
k
?
?
?
?
z
k
?
904. 1
)
3
3
4
cos(
?
?
?
x
: жауап
;
3
2
4
k
?
?
?
z
k
?
905. 0
)
3
4
cos(
7
?
?
?
x
: жауап
z
k
?
906. 1
sin
3
sin
cos
3
cos
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
);
2
1
(
4
k
?
?
z
k
?
907. 0
1
cos
1
sin
2
?
?
?
x
x
: жауап
)
4
1
(
2
k
?
?
z
k
?
908. 2
1
2
sin
2
?
x
: жауап
;
2
8
)
1
(
1
n
x
k
?
?
?
?
?
?
;
z
n
?
57
909. 2
3
2
1
2
2
2
?
?
?
x
tg
x
tg
: жауап
;
2
3
n
x
?
?
?
?
?
;
z
n
?
910. 2
1
)
6
cos(
?
?
?
?
x
: жауап
;
2
6
3
2
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
911. 3
)
3
4
sin(
2
?
?
?
x
: жауап
;
4
12
12
)
1
(
k
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
912. 2
)
6
5
cos(
5
?
?
?
x
: жауап
;
5
2
30
5
2
arccos
5
1
k
?
?
?
?
?
z
k
?
913. 0
4
)
4
3
sin(
8
?
?
?
?
x
: жауап
;
3
12
18
)
1
(
k
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
914. 0
2
cos
2
sin
2
sin
2
?
?
x
x
x
: жауап
;
2
2
n
?
?
?
?
;
z
n
?
;
2
k
?
z
k
?
915. 3
)
3
(
?
?
?
?
x
tg
: жауап
;
k
?
z
k
?
916. 0
cos
sin
3
?
?
x
x
: жауап
;
6
k
?
?
?
z
k
?
917. 0
cos
3
sin
?
?
x
x
: жауап
;
3
?
?
k
?
z
k
?
918. 0
sin
2
sin
?
x
x
: жауап
;
2
k
?
?
?
z
k
?
919. 0
sin
?
x
?
: жауап
;
n
x
?
;
z
n
?
920. 0
1
cos
3
1
2
2
?
?
?
x
x
tg
: жауап
;
2
3
k
?
?
?
z
k
?
921. 2
1
1
2
2
?
?
?
x
tg
tgx
: жауап
;
2
12
)
1
(
1
k
k
?
?
?
?
?
z
k
?
922. :Те?деуд?шеш???з
0
3
cos
2
3
sin
5
?
?
x
x
: жауап
);
5
2
(
3
1
k
arctg
?
?
z
k
?
923. :Те?деуд?шеш???з
3
2
2
?
x
ctg
: жауап
;
2
12
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
924. :Те?деуд?шеш???з
x
x
sin
2
2
cos
1
?
?
: жауап
;
n
?
z
n
?
;
2
2
k
?
?
?
z
k
?
925. 3
2
1
2
2
2
?
?
x
tg
x
tg
: жауап
)
1
3
(
3
?
?
k
x
?
z
k
?
926. x
x
2
cos
2
4
cos
1
?
?
: жауап
);
1
2
(
4
?
k
?
z
k
?
;
n
?
z
n
?
927. x
x
2
sin
2
4
cos
1
?
?
: жауап
;
2
n
?
z
n
?
);
1
4
(
4
?
k
?
z
k
?
928. 0
3
2
sin
2
?
?
x
: жауап
;
2
6
)
1
(
1
k
k
?
?
?
?
?
z
k
?
929. x
x
x
2
cos
4
sin
2
sin
?
: жауап
);
1
2
(
4
?
n
?
z
n
?
);
1
2
(
8
?
k
?
z
k
?
58
930. x
x
x
3
cos
2
4
cos
2
cos
?
?
: жауап
);
1
2
(
6
?
n
?
z
n
?
;
n
?
z
k
?
931. x
x
x
3
sin
2
5
cos
cos
?
?
: жауап
;
3
k
?
z
k
?
);
1
4
(
4
?
n
?
z
n
?
932. 0
3
cos
2
sin
sin
?
?
x
x
x
: жауап
;
)
1
2
(
2
z
k
k
?
?
?
);
1
2
(
4
?
n
?
z
n
?
933. 2
2
cos
?
x
: жауап
;
2
4
k
?
?
?
?
z
k
?
934. 2
1
2
sin
2
cos
2
2
?
?
x
x
: жауап
;
2
12
n
?
?
?
?
z
n
?
935.
4
1
2
cos
*
2
sin
?
?
x
x
: жауап
;
4
24
)
1
(
1
k
k
?
?
?
?
?
z
k
?
936. 1
)
2
4
(
?
?
?
x
tg
?
: жауап
;
2
k
?
?
?
z
k
?
937. 5
,
1
1
2
sin
?
?
x
: жауап
;
2
12
)
1
(
k
k
?
?
?
?
z
k
?
938. ;
2
1
6
cos
?
x
: жауап
;
3
18
n
?
?
?
?
939. 2
1
cos
*
sin
2
?
x
x
: жауап
;
2
12
)
1
(
k
k
?
?
?
?
z
k
?
940. 1
)
2
(
?
?
x
ctg
: жауап
;
2
2
k
?
?
?
?
z
k
?
941. ;
2
3
)
2
cos(
?
?
?
x
: жауап
;
12
5
k
x
?
?
?
?
?
z
k
?
942. ;
3
1
)
4
(
?
?
x
tg
: жауап
;
4
24
k
?
?
?
?
z
k
?
943. 0
4
cos
?
x
: жауап
;
4
8
n
?
?
?
z
n
?
944. 2
1
4
sin
?
x
: жауап
;
4
3
2
)
1
(
k
k
?
?
?
?
z
k
?
945. 2
1
4
cos
?
?
x
: жауап
;
8
3
8
k
x
?
?
?
?
?
z
k
?
946. 2
2
2
sin
?
x
: жауап
;
2
8
)
1
(
k
k
?
?
?
?
z
k
?
947. ;
0
1
3
?
?
tgx
: жауап
;
6
k
?
?
?
z
k
?
948. 0
1
?
?
ctgx
: жауап
;
4
3
k
?
?
?
z
k
?
949. 5
,
3
?
?
tgx
: жауап
;
5
,
3
k
arctg
?
?
?
z
k
?
950. 3
,
0
cos
?
x
: жауап
;
2
3
,
0
arccos
k
x
?
?
?
?
z
k
?
951. 5
,
2
?
ctgx
: жауап
;
5
,
2
n
arcctg
x
?
?
?
z
n
?
952. 0
3
cos
2
?
?
x
: жауап
;
2
6
5
k
?
?
?
?
z
k
?
953. 1
cos
?
?
: жауап
;
2
n
x
?
?
?
?
z
n
?
954. 6
,
0
sin
?
?
x
: жауап
;
6
,
0
arcsin
)
1
(
1
n
x
n
?
?
?
?
?
?
z
n
?
59
955. 0
3
?
?
tgx
: жауап
;
3
k
?
?
?
?
z
k
?
956. ;
1
?
tgx
: жауап
;
4
k
x
?
?
?
?
z
k
?
957. ;
3
1
?
?
tgx
: жауап
;
6
k
?
?
?
?
z
k
?
958. 0
2
sin
2
?
?
x
: жауап
;
4
)
1
(
1
k
k
?
?
?
?
?
z
k
?
959. 0
1
sin
2
?
?
x
: жауап
;
6
)
1
(
n
x
n
?
?
?
?
?
z
n
?
960. 0
3
sin
2
?
?
x
: жауап
;
3
)
1
(
1
k
x
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
961. 0
1
sin
2
?
?
x
: жауап
;
4
)
1
(
1
k
x
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
962. 1
sin
?
?
x
: жауап
;
2
2
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
963. 2
1
sin
?
?
x
: жауап
;
6
)
1
(
1
k
x
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
964. 2
3
sin
?
?
x
: жауап
;
3
)
1
(
1
k
x
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
965. 2
1
sin
?
x
: жауап
;
6
)
1
(
n
x
n
?
?
?
?
?
z
n
?
966. 0
1
cos
2
?
?
x
: жауап
;
2
3
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
967. 0
2
cos
2
?
?
x
: жауап
;
2
4
3
n
?
?
?
?
z
n
?
968. 0
1
cos
2
?
?
x
: жауап
;
2
4
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
969. 2
3
cos
?
x
: жауап
;
2
6
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
970. 2
1
cos
?
?
x
: жауап
;
2
3
2
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
971. 0
sin
5
?
x
: жауап
;
n
x
?
?
z
n
?
972. 0
cos
3
?
?
x
: жауап
;
2
n
x
?
?
?
?
z
n
?
973. ;
0
4
1
?
tgx
: жауап
;
n
x
?
?
z
n
?
974. 0
2
sin
?
x
: жауап
;
2
n
x
?
?
z
n
?
975. 0
2
cos
?
x
: жауап
;
2
4
n
x
?
?
?
?
z
n
?
976. 0
3
2
?
x
tg
: жауап
;
3
n
x
?
?
z
n
?
977. ;
0
2
sin
4
?
?
x
: жауап
;
2
n
x
?
?
z
n
?
60
978. 0
2
cos
2
?
x
: жауап
;
2
n
x
?
?
?
?
z
n
?
979. 1
)
sin(
?
?
x
: жауап
;
2
2
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
980. 1
)
cos(
?
?
x
: жауап
;
2
n
x
?
?
z
n
?
981. 1
)
(
?
?
x
tg
: жауап
;
4
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
982. 1
)
sin(
?
?
?
x
: жауап
;
2
2
n
x
?
?
?
?
z
n
?
983. 1
)
cos(
?
?
?
x
: жауап
;
2
n
x
?
?
?
?
z
n
?
984. 1
)
(
?
?
?
x
tg
: жауап
;
4
n
x
?
?
?
?
z
n
?
985. 0
)
4
sin(
?
?
?
x
: жауап
;
n
x
?
?
z
n
?
986. 0
cos
sin
?
?
x
x
: жауап
;
4
n
x
?
?
?
?
z
n
?
987. 0
cos
sin
?
?
x
x
: жауап
;
4
n
x
?
?
?
?
?
z
n
?
988. 0
cos
sin
2
2
?
?
x
x
: жауап шеш?м? жо?
989. 1
cos
sin
2
2
?
?
x
x
: жауап
любоечисло
. 990. x
x
2
2
cos
sin
4
?
: жауап
;
2
1
n
arctg
x
?
?
?
?
z
n
?
991 0
sin
sin
2
?
?
x
x
: жауап
;
n
?
z
n
?
;
2
2
k
?
?
?
z
k
?
992. 0
cos
cos
2
?
?
x
x
: жауап
;
2
n
?
?
?
z
n
?
;
2
k
?
z
k
?
993. 0
sin
sin
2
?
?
x
x
: жауап
;
n
?
z
k
?
;
2
2
n
?
?
?
?
z
n
?
994. 0
cos
2
cos
2
?
?
x
x
: жауап
;
2
n
?
?
?
z
n
?
995. 0
sin
2
sin
2
?
?
x
x
: жауап
;
n
?
z
n
?
996. 2
3
5
sin
*
7
cos
5
cos
*
7
sin
?
?
x
x
x
x
: жауап
;
2
6
)
1
(
k
k
?
?
?
?
z
k
?
997. 1
2
sin
*
sin
2
cos
*
cos
?
?
?
x
x
x
x
: жауап
;
2
n
?
?
?
z
n
?
998. )
1
2
2
sin(
?
?
?
x
?
: жауап
;
4
2
n
?
?
?
z
n
?
999. 5
,
0
)
5
,
0
2
3
cos(
?
?
x
?
: жауап
;
2
3
)
1
(
1
k
x
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
1000. 3
)
2
3
sin(
2
?
?
x
?
: жауап
;
2
6
)
1
(
1
k
x
k
?
?
?
?
?
?
z
k
?
1001. 0
sin
cos
4
4
?
?
x
x
: жауап
;
2
4
n
?
?
?
z
n
?
1002. 1
4
sin
2
1
?
x
: жауап шеш?м? жо?
1004. : жауап шеш?м? жо?
61
1005. 0
cos
sin
?
x
x
:жауап
z
n
n
?
;
2
?
1006. 2
2
cos
2
sin
2
?
?
x
x
: жауап шеш?м? жо?
1007. 1
2
sin
2
cos
2
2
?
?
x
x
: жауап
z
n
n
?
;
2
?
1008.
1
cos
sin
4
?
x
x
: жауап
?
?
t
k
k
k
?
?
?
;
2
12
1
?
?
1009. 3
1
2
2
?
?
x
tg
tgx
: жауап
z
k
k
?
?
;
2
6
?
?
1010.
0
2
1
2
2
2
?
?
x
tg
x
tg
:жауап
z
n
n
x
?
?
;
4
?
1014 .
1
3
cos
cos
2
2
?
?
x
:жауап
1015. :жауап
1016. : жауап
1017. :жауап
1018. : жауап
1019. : жауап
1020. : жауап
62
Автор
rekodes
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
318
Размер файла
754 Кб
Теги
для, ент, материалы, математике
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа