close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация1

код для вставкиСкачать
М. В.Гоголь та його повість
“Тарас Бульба”
Навчальний проект
Крученової В.М. та Толкачової О.В.,
вчителів зарубіжної літератури Березанської ЗОШ I-IIIст.
с.м.т. Березанка Миколаївської області
2008 рік
Основні питання
Ключове питання:
М.Гоголь і Україна.
Зображення в повісті любові до
України, героїзму, мужності та
ратної звитяги українського народу
в боротьбі за рідну землю.
Тематичні питання
•Що тобі відомо про козацьку добу з уроків історії України?
Історична вірогідність повісті. Ймовірні прототипи образу
Тараса Бульби.
•Зображення історичних подій в Україні, побуту й звичаїв
Запорізької Січі в данному художньому творі.
•Чого ти дізнався про військове товариство?
•Втіленням яких рис запорожських козаків є образ Тараса
Бульби?
•Остап і Андрій. Що спільного між братами і чим вони
відрізняються?
•Проблема життєвого вибору в долях героїв.
•Чому в повісті так багато пейзажних замальовок? Яку роль
вони відіграють?
Змістові питання:
1. Відокремити ключові епізоди у повісті.
2. Як і чому поводиться батько із синами при зустрічі?
3. Чому батько поспішає відправитися на Січ?
4. Які особливості побуту, звичаїв українського народу
ми бачимо вдома у Тараса Бульби та на Січі?
5. Чого дізнаємось про військове товариство?
6. Які вчинки характеризують Остапа і Андрія?
7. Тарас Бульба серед запорожськіх козаків?
8. Яким був фінал життя головних героїв?
9. З якими пейзажними замальовками ми зустрічаємось у
повісті?
10. Чи відчуваємо ми авторське ставлення до героїв,
подій? Як ми можемо це визначити?
Стислий опис проекту
Працюючи над змістом повісті, треба звернути увагу на
узагальнене художнє зображення історичних подій в Україні часів
Запорізької Січі, на яскравість, колоритність образів головних і
другорядних героїв повісті, на лірико-романтичний характер
твору. Розкрити трагічність долі головних героїв, звернути увагу
на протиставлення життєвого вибору синів Тараса Бульби, їхніх
моральних якостей. Необхідно запобігати однозначної оцінки
героїв і подій, показати їх у всій складності. Виробляти особисте
ставлення до проблем, що порушуються в творі, аргументуючи
свою точку зору.
При роботі поєднувати індивідуальні і групові форми роботи,
залучати ілюстративні матеріали як безпосередньо до твору так і
для створення фонового колориту українського життя тих часів.
Використовувати додаткову літературу стосовно життя і
творчості Гоголя, ресурси Інтернету, інші інформаційні джерела.
Активізувати пошукову, дослідницьку роботу учнів, формувати
пізнавальні інтереси, мотиваційну сферу діяльності учнів.
Навчальні предмети,з якими пов’язаний
навчальний проект:
Зарубіжна
література
Українська мова
Російська мова
Історія України
Образотворче
мистецтво
Музичне мистецтво
Класи, яких стосується навчальний проект:
5-7 кл
1. Дізнатися загальні відомості про життя і творчість М. Гоголя та його місце у світ
літературі. Зв'язки з Україною та її культурою.
2. Прочитати повість М.Гоголя “Тарас Бульба”
3. Вміти переказувати ключові епізоди.
4. Розповідати про бойове товариство, побут і звичаї запорожців на основі тексту
5. Характеризувати образи Тараса бульби, Остапа, Андрія. Порівнювати братів.
6. Пояснювати роль пейзажів у творі.
7. Висловлювати особисте ставлення щодо предмету розмови.
8. Знати визначення жанру твору, що вивчається.
Досягнення поставлених цілей з
урахуванням диференціації
навчання
Діяльність учнів
•
•
•
•
•
•
•
•
Обов'язкове читання тексту твору
(всіма учнями).
Робота по обговоренню змісту (всі
учні)
Повідомлення про життєвий та
творчий шлях. Ймовірних
прототипів(індивідуальні завдання)
Збір матеріалу для характеристики
героїв і представлення цих
характеристик (робота в групах)
Підбір цитат для характеристики
героїв, описів пейзажів( робота в
парах)
Створення мультимедійної
презентації(індивідуальна робота)
Створення друкованої
публікації(робота в парах)
Добір матеріалу про ілюстрування
твору різними художниками та
композиторами.
8 уроків
Вхідні знання та навички
1. Знання про історичні події, Запорізьку Січ, козаків.
2. Знання з теорії літератури: лірика, повість, епічний рід
літератури.
3. Певний рівень навичок аналізу твору, порівняльної
характеристики.
4. Навички користування комп'ютером.
5. Навички художнього, образного мислення.
1. Принтер.
2. Засоби для зв'язку з Інтернетом.
3. Сканер.
4. Комп'ютери.
5. Фотоапарат.
Програмне
забезпечення
•Програми для підтримки з електронною
поштою.
•Програми для опрацювання зображень.
•Програми для створення мультимедійних
презентацій.
•Програми для створення публікацій.
Учнівська мультимедійна презентація.
Бюлетень.
Реферати.
Веб-сайти
Українські
освітні портали
Диференціація навчання
• Визначення обсягу завдань по рівнях
компетентності учнів згідно
можливостей кожної дитини.
• Розподіл учнів по групах (згідно
можливостей і бажань самих учнів)
• Індивідуальні завдання пошукового характеру.
Високий рівень навченості
обдаровані учні
Створення учнівського веб-сайту
Створення друкованої публікації
Дослідницька робота
на тему: ”Які суперечливі риси українського
козацтва втілив автор
в образі Тараса Бульби
Як би ти проілюстрував повість “Тарас Бульба”?
Оцінювання знань та вмінь учнів
• Звіт кожної групи і
пари про виконання
завдань проекту.
• Врахування
активності роботи
кожного учня на
уроках.
• Презентація веб сайту,друкованої
інформації
Ключові слова
М.В.Гоголь
“Тарас Бульба”
Історична повість
Запорожська Січ
Козаки
Україна
Бажаємо виконавцям проекту
цікавої зустрічі з російськім
письменником , М.Гоголем,
українцем за походженням та
духом.
Хай знайомство з повістю
розширить Ваші знання з історії
України, з особливостями
художнього зображення подій,
характерів.
Пошукова, дослідницька діяльність
дасть результати і принесе
задоволення.
Душа розкриється для
співпереживань, високих почуттів.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
63
Размер файла
8 713 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа