close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Загальні правила створення презентацій

код для вставкиСкачать
Загальні правила
створення
презентацій
Що таке електронна
ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
Електронна презентація (від англ.
Рresentation представлення)
– набір слайдів певної тематики,
що зберігається у спеціальному
файлі.
Навіщо створюють
презентації?
• ПРЕЗЕНТАЦІЯ допомагає вчителю унаочнити
викладання нового матеріалу, систематизувати
вивчене та оптимізувати процес визначення
рівня навчальних досягнень учнів.
• Застосування мультимедійних презентацій
учителем урізноманітнює навчальний процес,
підвищує продуктивність навчальної роботи,
дає можливість ураховувати особливості
конкретного класу й кожного окремого учня.
• Школярі створюють презентації для захисту
досліджень МАН, звіту про виконання
навчальних проектів тощо.
Дослідження свідчать про те, що при усному
викладенні матеріалу через три години в пам‘яті
слухачів зберігається 70% інформації, а через три
дні 10%; при візуальному викладенні того ж
матеріалу зберігається відповідно 72% і 20%, а
при аудіовізуальному – 85% і 50%. Обсяг
усвідомленої інформації також істотно залежить
від її наочності та комплексної подачі. Доречно
відоме прислів‘я “Краще один раз побачити, ніж
сто разів почути”.
Етапи створення презентації
I. Планування презентації – це процедура, яка
включає в себе визначення цілей, формування
структури і логіки подачі матеріалів.
II. Розробка презентації – методологічні
особливості підготовки слайдів презентації,
включаючи вертикальну і горизонтальну логіку,
зміст і відповідність текстової та графічної
інформації.
III. Репетиція презентації – це перевірка та
редагування створеної презентації.
Загальні вимоги до
презентації
- У презентації не повинно бути
менше, ніж 10 слайдів.
- Перший слайд – це титульний лист,
на якому слід представити: назву
презентації, прізвище, ім’я, побатькові доповідача, його посада.
- На наступному слайді
розміщується зміст презентації.
Моніторинг
рівня мовної культури
в професійній діяльності
педагогів Харківщини
Ганіна Н.В., завідувач
секції методики викладання
мов і літератури
Оформлення
слайдів
Стиль
Дотримання єдиного стилю
оформлення.
Уникати стилів, які можуть
відволікати увагу від самої
презентації.
УЗГОДЖЕННЯ КОЛЬОРІВ
Червоний колір рекомендується вживати
для заголовків, назв розділів та титулів.
Чорний та синій – для текстів й
ілюстрацій.
Синій добре сприймається при обрамленні.
Зелений можна використовувати для
виділення в текстах та на ілюстраціях.
ЗОНА КОМФОРТУ
Синій по білому
Чорний по
жовтому
Тарас Шевченко
Микола Гоголь
Зелений по білому
Павло
Загребельний
Чорний по білому
Михайло
Стельмах
НЕЙТРАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ
Білий по синьому
Григорій Сковорода
Синій по жовтому
Василь Стус
Жовтогарячий по
білому
Ліна Костенко
Білий по зеленому
Володимир Сосюра
ЗОНА ДИСКОМФОРТУ
Червоний по
зеленому
Білий по
коричневому
Коричневий по
жовтому
Білий по
червоному
Жовтий по
червоному
Раїса Харитонова
Іван Багряний
Василь Андрушко
Юрій Бедрик
Остап Грицай
Представлення
інформації
Зміст інформації
Використовуйте короткі слова і
речення.
Зведіть до мінімуму кількість
прийменників, прикметників,
прислівників.
Заголовки повинні привертати увагу
аудиторії.
Розміщення інформації
на слайді
Краще обирати горизонтальне
розміщення інформації.
Найбільш важлива інформація
розміщується в центрі слайда.
Якщо на слайді розміщено
зображення, то надпис
розміщується під ним.
ЗАГОЛОВКИ
1. Всі заголовки виконуються у єдиному
стилі (колір, шрифт, розмір, графіка).
2. У кінці крапка НІКОЛИ не ставиться.
3. Анімація, як правило, не
застосовується, або застосовується в
межах теми, що розкривається.
ТЕКСТ
1. Форматується по ширині.
2. Розмір і колір шрифту підбираються
так, щоб було добре видно.
3. Підкреслювання НЕ використовується,
так як воно у документі вказує на
гіперпосилання.
4. Елементи списку відокремлюються
крапкою з комою. У кінці обов’язково
ставиться крапка.
Мета:
сформувати уявлення про многогранники;
вивчити означення призми та паралелепіпеда та їх
елементів;
навчитися будувати зображення многогранників;
навчитися розв'язувати задачі з використанням
призм та паралелепіпедів.
Зверніть увагу, що після двокрапки всі елементи
списку пишуться з маленької букви!
Якщо список починається зразу, то перший
елемент записується з великої букви, далі –
маленькими.
ТЕКСТ
5. На схемах текст краще
форматувати по центру.
6. У таблицях – на розсуд автора.
7. Звичайний текст пишеться без
використання маркерів списку.
8. Виділяйте головне у тексті іншим
кольором (бажано в єдиному
стилі).
ПРИКЛАДИ ШРИФТІВ
Добре читаються
Незручні для
читання
Arial
Forte
Times New Roman
Bernhard MT Condensed
Georgia
Comic Sans MS
РОЗМІРИ ШРИФТУ
Критичний розмір
(погано читається)
Оптимальний
розмір
(добре читається)
Розмір для
заголовків
та титулів
Розмір шрифту 14
Розмір шрифту 16
Розмір шрифту 18
Розмір шрифту 20
Розмір шрифту 24
Розмір шрифту 28 (ж)
Розмір шрифту 32 (ж)
РОЗМІРИ ШРИФТІВ
НА ВІДСТАНІ
Читаємість на відстані
Рекомендований розмір
шрифту *
1м
7мм
3м
15мм
5м
25мм
10м
40мм
15м
70мм
* Розмір шрифту визначається дослідним шляхом, в
залежності від розміру зображення на екрані.
Способи виділення
інформації
•
•
•
•
•
Слід використовувати:
рамки,
стрілки,
рисунки,
діаграми,
схеми для ілюстрування найбільш
важливих фактів.
Об’єм інформації
Не варто перевантажувати слайд
інформацією (одночасно
запам’ятовується не більше 3-х
фактів, висновків, визначень).
Найбільша ефективність
досягається тоді, коли ключові
пункти відтворюються по одному
на кожному окремому слайді.
Види слайдів
Щоб урізноманітнити способи
подачі інформації, необхідно
використовувати різні види
слайдів:
• з текстом,
• з таблицями,
• з діаграмами.
TEXT
ТАБЛИЦІ:
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
Title A
Title B
Title C
Add Your Title
Add Your Title
Add Your Title
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Title D
Title
Title E
Title
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Title F
Title
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Title
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Title
Click to add text
Click to add text
Click to add
Add Your Title
Add Your Title
Add Text
Add Text
Add Your Title
Add Your Title
Add Your Title
Text
Text
Text
Text
Title
Title
Title
Title
Title
Title
O
O
O
O
O
Title
O
O
O
O
O
Title
O
O
O
O
O
Title
O
O
O
O
O
Title
O
O
O
O
O
Title
O
X
O
X
O
Add Text
Add Text
Text
Text
Text
Text2
Text
Text3
Text
Text1
ДІАГРАМИ:
Text4
Text6
Text5
90
45
Text
34,6
46,9
45
38,6
46,9
46,9
34,6
27,4
38,6
38,6
90
27,4
2002
East
Text
2003
West
North
27,4
2002
2003
East
West
2002
North
Text
Text
МАЛЮНКИ:
ФОТОГРАФІЇ:
ЕЛЕМЕНТИ АНІМАЦІЇ:
Список літератури
формується у наступному
порядку:
1. Спочатку вказуються прізвища (в
алфавітному порядку) та ініціали або
назва збірки чи підручника.
2. Вказується назва джерела (без лапок).
3. Ставиться тире та вказується місце
видання.
4. Через двокрапку вказується
видавництво (без лапок).
5. Після коми ставиться рік видання.
Ворожейкіна О.М. 100 цікавих
ідей для проведення уроку. –
Х.: ВГ “Основа”, 2011
Інтернет-ресурси
Вказується повна адреса у вигляді
гиперпосилання, наприклад:
Список
використаних джерел
Геометрія: Підруч. Для 10-11 кл. загальноосвіт.
навч. закладів / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г.
Владімірова. К.: Вежа, 2002. - 224 с.
Сайт “Школьник Украины” http://shkolnik.in.ua/.
Сайт “Вивчаємо математику”
http://www.testmath.com.ua/.
Сайт “Математика для школи”
http://formula.co.ua/.
08.02.2012
33
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
(ЗА Д.ЛЬЮЇСОМ)
•
•
•
•
•
•
Кожен слайд має відображати одну
думку.
Текст має складатися з коротких слів
та простих речень.
Рядок має містити 6—8 слів.
Всього на слайді має бути 6—8 рядків.
Загальна кількість слів не повинна
перевищувати 50.
Дієслова мають бути в одній часовій
формі.
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
(ЗА Д.ЛЬЮЇСОМ)
•
•
•
Заголовки мають привертати увагу
аудиторії та узагальнювати основні
положення слайду.
У заголовках мають бути і великі, і
малі літери.
Слайди мають бути не надто
яскравими – зайві прикраси лише
створюють бар'єр на шляху
ефективної передачі інформації.
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
(ЗА Д.ЛЬЮЇСОМ)
•
•
•
Кількість блоків інформації під час
відображення статистичних даних на
одному слайді має бути не більше
чотирьох.
Підписи до ілюстрації розміщуються
під нею, а не над нею.
Усі слайди презентації мають бути
витримані в одному стилі.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
46
Размер файла
8 538 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа