close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація досвіду роботи

код для вставкиСкачать
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
досвіду роботи вчителя біології
Червоноградського НВК №13
Теслюк Наталії Юріївни
ТЕМА ДОСВІДУ:
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
У зв'язку з упровадженням у навчальновиховний процес школи інформаційних
технологій змінилися й освітні цілі, що в
значній мірі тепер спрямовані на формування
й розвиток здібностей учнів до самостійного
пошуку, збору, аналізу та представлення
інформації; виховання творчої особистості, в
результаті яких вона буде підготовлена до
активного, самостійного життя в
інформаційному суспільстві.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
• Формування вмінь учнів установлювати гармонійні стосунки з природою
на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого, як
унікальної частини біосфери.
• Оволодіння вміннями самостійного вивчення основних біологічних
понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати,
досліджувати й пояснювати явища природи.
• Використання теоретичних знань з метою професійного самовизначення
у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське
господарство, біотехнологія, педагогіка).
• Розвиток розумових здібностей та якостей особистості (теоретичного
стилю мислення, пізнавального інтересу, уяви, уваги, пам’яті),
прагнення до самоосвіти.
• Формування емоційно-цілісного ставлення до природи, до себе, до
людей.
УЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ
СПІВПРАЦЯ,
СПІВТВОРЧІСТЬ
ОСОБИСТІСНО
ОРІЄНТОВАНИЙ
УРОК
МОТИВАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ
ФОРМИГРУПОВІ,
ІНДИВІДУАЛЬНІ,
ПАРНІ,
РІДШЕФРОНТАЛЬНІ
ПОЗАКЛАСНА
РОБОТА
МЕТОДИДИСКУСІЯ,
“МОЗКОВА АТАКА”,
ДІЛОВІ ІГРИ,
СИТУАТИВНІ
ЗАДАЧІ
ВИДИ
ПОШУКОВОПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ВПЛИВ
НА ОСОБИСТІСТЬ УЧНЯ
Розвиток
пізнавальної
активності
Формування
соціальних та
комунікативних
компетенцій
Реалізація
творчого
потенціалу
Мультимедійні
засоби
навчання
Створення
цілісного
уявлення
про наукову
картину світу
Формування
інформаційної
культури
ДЕМОНСТРАЦІЯ
ВІДЕОФРАГМЕНТІВ
СТВОРЕННЯ
POWER POINT
ПРЕЗЕНТАЦІЙ
СТВОРЕННЯ
ДИДАКТИЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ
MICROSOFT EXCEL
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОЕКТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ
ІКТ
НА УРОКАХ
РОБОТА З
3-D МОДЕЛЯМИ
ЛАБОРАТОРНІ
ЗАНЯТТЯ У
ВІРТУАЛЬНІЙ
ЛАБОРАТОРІЇ
ВИКОРИСТАННЯ
КДС TEST-W
ПОШУКОВА
РОБОТА У МЕРЕЖІ
INTERNET
ШИФРОВІ БІОЛОГІЧНІ ДИКТАНТИ
11-й клас. Тема «Статистичний характер закономірностей
моногібридного схрещування».
ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ
ЗАВДАННЯ
9 клас. Тема «Опора і рух»
• Розгляньте витриману в кислоті кістку.
Поясніть, що з нею відбувається?
• Розгляньте прожарену кістку. Спробуйте її
зігнути. Поясніть, що відбувається при
прожарюванні.
• Зробіть загальний висновок про дані,
отримані в результаті дослідів.
• Чому в дітей переломи кісток зустрічаються
рідко, незважаючи на те, що вони часто
падають?
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО
ХАРАКТЕРУ
9 клас. Тема “Дихання” (групова форма роботи)
• Дослід 1. У дві склянки налийте вапнякової води. Одну
склянку поставте в кімнаті, де сплять люди, а другу – у
приміщенні, де немає людей. Вранці порівняйте ступінь
закаламучення води в обох склянках і зробіть висновок.
• Дослід 2. Порахуйте кількість своїх дихальних рухів
протягом 1 хв. Після цього понюхайте ватку, змочену
нашатирним спиртом, і знову порахуйте кількість
дихальних рухів за 1 хв. Що спостерігаєте і чому?
• Дослід 3. Порахуйте кількість дихальних рухів до
занурення рук у холодну воду й після. Що можна
помітити? Як це пояснити?
ЗАВДАННЯ, РОЗРОБЛЕНІ В КОНТРОЛЬНОДІАГНОСТИЧНІЙ СИСТЕМІ TEST-W
10 клас. Тема “Віруси та прокаріоти”
1. Завдяки чому бактерії живуть у найнесприятливіших умовах життя? а) високій здатності до
розмноження; б) вдосконаленій організації; в) низькій здатності до розмноження; г)
примітивній будові тіла.
2. До захворювань людини, які спричинені вірусом належать: а) туберкульоз; б) СНІД; в)
малярія; г) віспа; д) грип.
3. Що являють собою бактеріофаги? а) фагоцити; б) віруси бактерій; в) гриби-паразити; г)
лейкоцити, які знищують бактерій; д) бактерії-хемосинтетики.
4. Наука, яка вивчає неклітинні форми життя: а) імунологія; б) зоологія; в) альгологія; г)
цитологія; д) вірусологія.
5. Який тип живлення характерний для вірусів та бактеріофагів? а) сапрофітний; б)
паразитичний; в) симбіотичний; г) міксотрофний.
6. Який вчений відкрив віруси? а) І. Мечников; б) Д. Івановський; в) Т. Шванн; г) М. Мальпігі; д)
Луї Пастер.
7. Для яких організмів характерна наявність у клітині нуклеоїду? а) мохів; б) папоротей; в)
грибів; г) бактерій; д) зелених водоростей.
8. У яких організмів немає ендоплазматичної сітки, мітохондрій, ядра? а) ціанобактерій; б)
найпростіших; в) голонасінних; г) бактерій; д) грибів.
9. Які організми належать до прокаріотів? а) хламідомонада; б) синьо-зелені водорості; в)
бактерії; г) дріжджі; д) амеба дизентерійна.
10. Про які організми йдеться у такому визначенні: поза живою клітиною - речовина, у живій
клітині - організм? а) віруси; б) прокаріоти; в) бактерії; г) еукаріоти; д) ціанобактерії.
11. Захворювання людини, спричинені бактеріями: а) туберкульоз; б) ангіна; в) СНІД; г)
папілома; д) чума.
12. До якої групи бактерій належать сіркобактерії? а) бактерії-сапрофіти; б) бактерії-паразити; в)
автотрофи; г) хемосинтетики.
РОБОТА З НІМИМИ МАЛЮНКАМИ
11-й клас. Тема «Статистичний характер закономірностей
моногібридного схрещування».
РОБОТА У ВІРТУАЛЬНІЙ
ЛАБОРАТОРІЇ
8 клас. Тема “Загальна характеристика найпростіших”
РОБОТА З 3-D МОДЕЛЯМИ
9 клас. Тема “Зорова сенсорна система”
11 клас. Тема “Біосинтез білка”
ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Підцарство
Одноклітині тварини
Тип
Саркомастігофори
Клас Саркодові
Клас Джгутикові
Тип
Споровики
Причини першого вживання наркотиків молоді
м.Червонограда і м.Соснівки
вплив компанії
7%
10%
Тип
Інфузорії
бажання попробувати
3%
37%
27%
Клас Кокцидії
спроба зняти стрес
бажання стати старшим
бажання нових
відчуттів
Клас
Війчасті інфузорії
Почесні грамоти
обласного управління освіти
Почесні грамоти
міського відділу освіти
Поширення досвіду через
Web-матеріали
НА ШЛЯХУ ДО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
Керівник творчої групи
“Використання комп’ютерів у
викладанні предметів
природничо-математичних
дисциплін”
Поширення досвіду через
матеріали у
друкованих виданнях
Регіональний тренер
програми
“Intel. Навчання для
майбутнього”
ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ ЧЕРЕЗ
ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ
Назва публікації
Тип публікації
(стаття,
книга, web)
Назва видання,
гіперпосилання на Інтернетресурси
Рік
видання
Використання мережі Інтернет в
навчальному процесі
стаття
Біологія. Шкільний світ.
2009
Життя – це мить, зумій його
прожить (проект для учнів 11-го
класу)
стаття
Біологія
2009
Метод проектів як одна з
технологій формування ключових
компетентностей учнів
стаття
Біологія. Шкільний світ
2010
Шкільний екологічний центр
стаття
Біологія. Шкільний світ
2010
Виховання екологічної культури
учнів через діяльність шкільного
екологічного центру
стаття
Біологія
2010
Нетрадиційний урок-мандрівка
“Народна медицина народилася в
серці народу, до народу вона й
має бути повернута”
Web-стаття
http://www.teacherjournal.com.ua/attach
ments/1012_народна%20медицина.doc
2011
ПЕРЕМОЖЦІ
МІСЬКИХ
ОЛІМПІАД
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
238
Размер файла
9 154 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа