close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Теми за презентации

код для вставкиСкачать
Теми за презентации
Социокултурен коментар
Социокултурният коментар има за цел да предостави най-точното разбиране на смисъла,
да попълни фоновите знания, да разреши конфликта на културите. Социокултурният
коментар е необходим на чужденците при изучаването на друга култура.
Необходимо е да се изберат изрази, откъси от текстове, видео или песни и т.н., който се
предполага, че не е ясен за чужденеца.
Пример: социокултурен коментар на израза “Руска рулетка”:
•
•
•
Руска рулетка е потенциално смъртоносна игра с огнестрелно оръжие, при
която залогът е много голям и може да доведе до самоубийството на някой от
участниците. Тази игра произлиза от Русия. Играе се по следния начин:
барабанът на револвер се зарежда с един куршум и се завърта. Обикновено
револверът има 6 гнезда за куршуми, като 5 остават празни, а едно е заредено
(съществуват вариации, при които са заредени до 5 куршума). „Играчът“ опира
дулото до слепоочието си и натиска спусъка. Ако има късмет, гнездото, на което
е спрял барабанът, е празно.
В преносния смисъл на думата, „руска рулетка“ означава поемане на
неоправдани рискове, игра със съдбата, „ва банк“ поемане на риск на живот или
смърт.
Анализират се произхода на израза, неговата употреба и съответствията му на
други езици.
Вариант на задачата 1: Автобиографично есе.
Опишете своя опит от пребиваването си в чужда
страна.
Вариант на задачата 2: Лингвокултурологично
изследване.
Представете популярни пословици и поговорки в даден
език, които се интерпретират сложно или които са
съвсем неразбираеми от гледна точка на
представители на други култури. Разтълкувайте ги и
се опитайте да направите изводи за културната
специфика на народа, който ги е създал.
Вариант на задачата 3: Етнографско изследване.
Разкажете за основните особености на определени сфери от
живота в дадена чужда културна среда (например при
запознанство, при възпитанието на децата, при спазването на
определени критерии за настаняване на работа). Сравнете
посочените особености с тези във вашата страна. Опитайте се
да посочете причините за съществуващите разлики в двете
култури. Направете изводи.
Вариант на задачата 4: Етносоциологично изследване.
Намерете представители на други култури и ги помолете да ви
разкажат за първоначалния период на тяхното пребиваване в
България. Кое е предизвикало у тях културен шок? През кои
негови фази са преминали? Как са се адаптирали.
Анализирайте това, като съпоставите различията в двете
култури.
Презентация: Анализ
на дадена култура според
критериите на учените Е. Хол, Ф. Клакхон и Ф.
Стродбек, Х. Хофстеде, Луис
•
•
•
•
– Параметри за диференциране на културата според Е. Хол (високнисък контекст на културата, монохронни-полихронни култури,
отношение към времето, природата, най-важни ценности);
- Система от ценностните ориентации според Ф. Клакхон и Ф.
Стродбек (какъв е човек по своята природа, как човек се отнася
към природата, как се отнася към времето,какъв е характерът на
човешката дейност – пасивност, активност, индивидуализъмколективизъм
Четириизмерната класификация на културите според Х. Хофстеде
(индивидуализъм, колективизъм, дистанция от властта, търпимост към
неопределеността, , мъжко, женско начало);
До кои култури се доближава изследваната, а с кои може да бъде в
потенциален конфликт.
• Културни кодове на две съпоставени
страни (анализ)
• За база се взима изследването на
Клотър Рапайл – “Културният код: как
живеем, какво купуваме и защо?”
• Например за Америка:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Автомобилът е индивидуалност;
Любовта е излъгани очаквания.
Красотата е спасението на мъжа, желанието да бъде променен живота
на друг човек.
Наднорменото тегло – бягство от живота в стремежа към постигане на
някаква мечта;
Здравето е движение, мечтата за живот без ограничения.
Храната е гориво.
Алкохолът е оръжие.
Високото качество е смърт.
Вещ или техника – това работи.
Работата=собствената личност – искаме да дадем своя принос и да
постигнем големи успехи в избраната професия.
Шопинг – връзка със света, тъй като мечтаем да заемем в него
достойно място.
Парите са доказателство.
Предметите на разкоша – това са знаците на различията, защото
въплъщават мечтата ни да се видим в по-добра светлина.
Президентът – образ на Мойсей, защото мечтае да ни отведе до подобрата Америка
• Езикова картина на света (съпоставка
на две култури).
• Национални стереотипи (съпоставка).
• Национални характери (съпоставка).
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
18
Размер файла
87 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа