close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 29 фракції ВО «Свобода» ВАГИЛЕВИЧА Мар’яна Володимировича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 29 фракції ВО «Свобода» ВАГИЛЕВИЧА Мар’яна Володимировича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 29 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÂÀÃÈËÅÂÈ×À Ìàð’ÿíà Âîëîäèìèðîâè÷à
Øàíîâíà ãðîìàäî!
Я, Вагилевич Мар`ян Володимирович, обраний депутатом Івано-
Франківської міської ради від ВО «Свобода» на мажоритарному вибор-
чому окрузі № 29. Входжу до складу постійної депутатської комісії з пи-
тань промисловості, підприємництва, стратегічного розвит ку міста, ін-
вестицій та туризму.
Для того, щоб бути завжди в курсі «болючих» і нагальних потреб громади
, мною здійснено 13 депутатських прийомів громадян.
За рік депутатської діяльності мені вдалося здійснити наступне:
освітлено двори вул. Мазепи, 167, 169, 173;
встановлено вхідні кодові двері на вул.. Мазепи, 169 корпус 2, 169 корпус 3, вул. Сухомлинського, 4 корпуси 1, 2;
встановлено вхідні двері в школу-садок № 9;
закуплено компютер в школу-садок № 9
;
закуплено рубероїд для покрівлі даху по вул. Мазепи, 173 кор-
пус 3;
встановлено лавочки в дворі на вул. Мазепи, 169 корпус 2, 169 корпус 3;
встановлено пісочницю в дворі вул. Мазепи, 169 корпус 3;
встановлено турнік в дворі на вул. Мазепи, 169 корпус 3;
закуплено лінолеум, залито стяжки, відремонтовано підлогу на загальному коридорі першого поверху в
буд. 6 корпус 2 на вул. Сухом-
линського;
організовано толоку спільно з громадою мікрорайону;
спільно з громадою висаджено більше 30 дерев у мікрорайні;
організовано «Козацькі забави»;
виділено кошти на спорудження дитячого майданчика в дворі буд. 121, 135, 141 на вул. Коновальця;
ініціював проведення капітального ремонту між будинкового про-
їзду на вул. Мазепи, 177 корпус 1, 2, 3.
Спільними силами ми зробили чимало кроків для покращення на-
шого міста. Розумію, що досягти бажаного результату у перший рік ді-
яльності не вдасться. Тому результати цьогорічної роботи – це тільки перші кроки для вдосконалення міста, покращення благоустрою.
Дякую за підтримку. Надіюся на подальшу Вашу прихильність. З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Мар’ян Вагилевич
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
128
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, іван, міської, володимировича, мар, вагилевича, депутат, радио, звіт, яна, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа