close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу №15 фракції ВО «Свобода» ВІТЕНКА Миколи Івановича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу №15 фракції ВО «Свобода» ВІТЕНКА Миколи Івановича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹15 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîä໠²ÒÅÍÊÀ Ìèêîëè ²âàíîâè÷à
Øàíîâíà ãðîìàäî!
Я, як депутат Івано-франкісської міської ради, керуюся Зако-
ном України «Про місцеве самоврядування» та Законом «Про ста-
тус депутатів місцевих рад». Діяльність роботи депутата повинна бути спрямована виключно на відстоювання інтересів громади, за-
хист їх прав, покращення благоусторю та соціально-економічного життя міста. Депутат у цьому зв`язку виконує роль
делегованого представника на виконання доручень виборців. Саме тому важли-
вою ланкою побудови роботи органу місцевого самоврядування є постійний зв’язок з громадою. За рік я, будучи депутатом Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода», здійснив 10 прийомів громадян, окрім того, регулярно проводжу юридичні консультації. Мною адресова-
но 10 депутатських звернень та озвучено 1 запит. Підсумовуючи свою річну депутатську діяльність, зупинюся на наступних пунктах:
встановлено знак зупинки та пішохідного переходу на вул. Хоткевича;
відремонтовано дах буд. 54 вул. Молодіжна;
проведено ремонтні роботи покрівлі даху у буд. 67 вул. Хот-
кевича;
сприяння у веденні ремонтних робіт у ЗШ № 22;
проведення толоки;
облагородження
парку на вул. Молодіжна (встановлено ла-
вочки, сміттєві баки, тренажери для дітей);
проведення «Козацьких забав» у мікрорайоні;
сприяння у ремонті дорожнього покриття на перехресті ву-
лиць Сагайдачного – Деповська – Вовчинецька;
виділено близько 4 тис. грн. на надання матеріальної допо-
моги мешканцям;
ініціював проведення часткового ремонту вулиці Івасюка.
Входжу до складу постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв`язку, вико-
нуючи функції секретаря. Знаю, що наше місто повинно розвиватися, а його мешкан-
ці – заслуговують на найкраще. Вірю, що разом нам ще багато вдасться!
З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Микола Вітенко
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
19
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, микола, іван, міської, іванович, вітенка, депутат, радио, звіт, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа