close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 27 фракції ВО «Свобода» ВОЙТИЧУКА Олексія Олексійовича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 27 фракції ВО «Свобода» ВОЙТИЧУКА Олексія Олексійовича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 27 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÂÎÉÒÈ×ÓÊÀ Îëåêñ³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à Øàíîâíà ãðîìàäî!
Я, Войтичук Олексій Олексійович, обраний депутатом Івано-
Франківської міської ради від ВО «Свобода» на мажоритарному ви-
борчому окрузі № 27. Входжу до складу постійної депутатської ко-
місії з питань планування фінансів, цін та бюджету. За рік діяльності в міській раді постійно відвідую засідання профільної комісії та пле-
нарні засідання сесій міськради.
У
своїй депутатській діяльності завжди орієнтувався на прагнен-
ня громади. Саме інтереси івано-франківців стали ключовими для мене. Постійний контакт з жителями міста, вміння вислухати і відсто-
яти права людей – ось що допомогло мені у депутатській роботі. Для того, щоб бути завжди в курсі «болючих» і нагальних по-
треб громади, мною здійснено 13 депутатських прийомів та більше 20-ти зустрічей з виборцями в дворах будинків. Відтак, мною напи-
сано 28 депутатських звернень.
За рік депутатської діяльності вдалося зробити наступне:
встановлено вхідні двері в буд. 14 на вул. Бельведерській;
встановлено вхідні двері в буд. 16 на вул. Бельведерській;
встановлено вхідні двері в буд. 56 на вул. Бельведерській;
придбано мультимедійне обладнання в ЗШ № 4;
впорядкування та ремонт огорожі в дитячому садку № 2;
виділено 6 тис. гривень для організації змагань з шахів у шахо-
вому клубі «Дебют»;
встановлено металопластикові вікна в приміщенні басейну в міській поліклініці № 2;
придбано пральну машину в дитячий садочок №
16;
виділено кошти для спорудження дитячих майданчиків в дво-
рах буд. 121, 135, 141 на вул. Коновальця;
зрізані сухі тополі на території ЗШ № 4;
надано матеріальну допомогу громадянам у сумі 2 тис. гривень;
організовано толоку в мікрорайоні;
організовано «Козацькі забави».
Спільними силами ми зробили чимало кроків для покращення на-
шого міста. Розумію, що досягти бажаного результату у перший рік ді-
яльності не вдасться. Тому результати цьогорічної роботи – це тіль-
ки перші кроки для вдосконалення міста, покращення благоустрою.
Дякую за підтримку. Надіюся на подальшу Вашу прихильність. З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Олексій Войтичук
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
13
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, олексія, іван, міської, депутат, олексійовича, радио, войтичука, звіт, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа