close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» ГАВРИША Петра Орестовича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» ГАВРИША Петра Орестовича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÃÀÂÐÈØÀ Ïåòðà Îðåñòîâè÷à
Øàíîâíà ãðîìàäî!
Я, Гавриш Петро Орестович – депутат Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода», обраний 31 жовтня 2010 року.
У своїй депутатській роботі керуюся Законом України «Про міс-
цеве самоврядування» та Законом «Про статус депутатів міс цевих рад». Свою діяльність спрямовую на захист та відстоювання інте-
ресів громади міста, виконання їхніх доручень, в межах повнова-
жень, передбачених в даному Законі.
Ставши депутатом, очолюю постійну депутатську комісію з пи-
тань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навко-
лишнього середовища та сприяння розвиткові сіл. За рік депутатської діяльності мені вдалося здійснити наступ-
ні кроки:
сприяння в облаштуванні музею в Українській гімназії № 1;
допомога у проведенні ремонту технологічного
обладнання харчоблоку у дитячому садочку №23;
значну суму коштів виділено на реконструкцію та облагоро-
дження каптажованого джерела в міському парку культури та від-
починку ім. Тараса Шевченка;
понад 13 тис. грн. виділено на закупівлю спортивного інвента-
ря в навчальні заклади міста;
придбано газонокосарку для ЗШ № 24;
придбано універсальну драбину для ЖЕО № 9;
понад 20 тис гривень виділено для надання матеріальної до-
помоги жителям міста;
ініціював припинення незаконної забудови на вул. Павлика – Франка;
ініціював проект рішення щодо проведення земельних аукціо-
нів;
виступив ініціатором проведення пікету Держархбудконтролю з приводу незаконної забудови міста;
виявив та прийняв відповідні
заходи щодо незаконного будів-
ництва на вул. Покутській.
Переконаний, що спільно із Вами ми зможемо вирішити дуже важливі стратегічні питання міста. Дякую за підтримку та допомогу мені у цьому шляху вдосконалення нашого міста.
З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Петро Гавриш
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
43
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, франківської, орестовича, гавриш, іван, міської, депутат, радио, звіт, петр, свобода
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа