close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 9 фракції ВО «Свобода» ГНАТІВА Андрія Ігоровича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 9 фракції ВО «Свобода» ГНАТІВА Андрія Ігоровича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 9 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÃÍÀÒ²ÂÀ Àíäð³ÿ ²ãîðîâè÷à
Øàíîâíà ãðîìàäî!
Я, Гнатів Андрій Ігорович – депутат Івано-Франківської місь-
кої ради фракції ВО «Свобода», обраний на виборчому окрузі № 9 31 жовтня 2010 року.
У своїй депутатській роботі керуюся Законом України «Про міс-
цеве самоврядування» та Законом «Про статус депутатів місце-
вих рад». Свою діяльність спрямовую на захист та відстою вання інтересів громади міста, виконання їхніх доручень, в межах повно-
важень, передбачених в даному Законі.
Ставши депутатом, входжу до складу мандатної комісії з питань депутатської діяльності, етики, захисту прав людини, з аконності, взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації. За рік депутатської діяльності провів 11 прийомів громадян. Першою спільною справою з громадою була передвеликодня толока. Це допомогло згуртувати мешканців.
До мене на депутатських прийомах звернулося понад 40 осіб. В результаті постійного контакту з громадою, вдалося вирішити ряд проблем. Загалом за рік діяльності зроблено наступне:
встановлено двері в 3-у під’їзді буд.78/3 по вул. Б. Хмель-
ницького;
відремонтовано кабінети дільничих терапевтів в Івано-
Франківській міській клінічній
поліклініці № 2;
відремонтовано витяжну вентиляцію в школі № 8;
організовано проведення «Козацьких забав»;
виділено кошти для облагородження парку на вул. Моло-
діжній (встановлено лавочки, сміттєві баки, проведено освітлен-
ня, прибрано територію);
виділено кошти для ремонту каптажованого джерела в пар-
ку ім. Шевченка;
ініціював ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Сагайдачного – Деповська – Вовчинецька, а також частковий ре-
монт на вул. Вовчинецькій;
долучився до проведення ремонту в шаховому клубі «Деб’ют».
Щиро вдячний Вам за підтримку та допомогу. Тільки разом, спільними зусиллями, великим бажанням ми зможемо навести лад у місті. З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Андрій Гнатів
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
55
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, іван, міської, гнатіва, ігоровича, депутат, радио, звіт, свобода, андрія, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа