close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
1. упр. Каква част на речта пояснява думата нежно?
С кои въпроси ще си помогнеш?
Какво кокиче?
В двора цъфна нежно кокиче.
кокиче – съществително име
Как говори?
Мама ми говори нежно.
говори – глагол
Наречие – неизменяема част на речта
(не се променя по род, число, лице и време)
и пояснява глагола (действието) в изречението.
Открива се с въпросите:
Къде? Кога? Как? Колко?
2. упр. С помощта на въпросите открий липсващите думи.
Който днес (кога?) мързелува, той утре (кога?) гладува.
Върви бавно (как?), за да стигнеш бързо (как?).
Когато много (колко?) гърми, малко (колко?) вали.
Отивам горе.
Ставам рано.
Вървя бавно.
Чета много.
Къде?
Кога?
Как?
Колко?
за място
за време
за начин
за количество
3. упр. Разпредели наречията в четири колони
според вида им:
утре смело наляво безброй
малко
скришом
долу
после
напред
късно
сега
трудно
двойно
бегом
4. упр. Открий наречията в баснята на Езоп.
Определи вида им.
Нагоре или надолу
Един камилар натоварил много камилата си и
после я попитал кое е по-леко за нея: да поемат нагоре по
планината или надолу през пропастите. Бедното животно
погледнало жално и казало тихо: „Ако няма равен път, по
всички стръмнини е трудно.“
5. упр. Препиши, като добавиш пропуснатото. Каква е
разликата между наречие и прилагателно име? Кое от
тях се променя по род и число?
С весел другар винаги е весело .
С весела дружина винаги е весело .
С весело другарче винаги е весело .
С весели другари винаги е весело.
Коя дума в скоропоговорката е наречие?
Колко пъти е употребено то?
Бързо бърза, бързо бърза,
бързо, бързо бърза влакче.
Бързай бързо, бързо влакче,
бързо бързай, бързо влакче.
6. упр. Какви са степенуваните думи като части на речта?
Препиши текста, като добавиш пропуснатите знаци.
Рано преди пролет
Кое ми цвете
Най – рано рани,
Най – рано рани,
Най – рано цъфти?
Минзухар цвете
Най – рано рани,
По – рано рани
от игличината дори.
Народна песен
Подобно на прилагателните, наречията също се
степенуват. Използват се частиците по- и най-.
Степените са три:
положителна степен (често);
сравнителна степен (по-често);
превъзходна степен (най-често).
7. упр. Препиши пословиците, като употребиш в тях
степенувани наречия.
по-добре
по-бързо
по-лошо
8. упр. Кой с кого общува? Защо?
Не издържам повече.
Бавно хващаш, бавно
риташ, бавно ставаш.
Има ли нещо, което
правиш бързо?
Бързо се уморявам.
Състави подобни диалози между момче и учителка,
момче и майка. Използвай наречия, които са антоними.
Ползвани материали – от учебника на изд. Просвета и от интернет.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
24
Размер файла
1 869 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа