close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 20 фракції ВО «Свобода» ДУБАСА Ярослава Володимировича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 20 фракції ВО «Свобода» ДУБАСА Ярослава Володимировича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 20
ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà»
ÄÓÁÀÑÀ ßðîñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à
гê ä³ÿëüíîñò³ Дубас Ярослав Володимирович – депутат івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода», обраний на мажоритарному виборчому окрузі №20.
За рік депутатської діяльності Ярослав Дубас провів 11 прийо-
мів громадян. На звернення мешканців написано понад 30 депу-
татських звернень та виголошено 4 запити. За річну діяльність депутату вдалося здійснити наступні кро-
ки для покращення благоустрою міста, вирішення проблем гро-
мадян:
забрано сміттєві контейнери з вул.Франка, 10 та перенес ено сміттєві контейнери з скверу поблизу будинку вул. Незалеж ності, 101 Б; проведено покращення освітлення під’їздів та сходових клі-
ток у малоквартирних будинках з встановленням енергозберігаю-
чих технологій; встановлено вхідні двері у ЗОШ №11;
на звернення мешканців проведена заміна пошкодженої бруківки на вул. Олеся Гончара;
проведено спільно з громадою весняну толоку;
ініційовано знесення самобуду на вул. Незалежності, 99;
організація творчого вечора пам’яті Володимира Івасюка;
встановлено датчи ки руху на освітлення під’їздів та між бу-
динкових проходів у малоквартирних будинках;
на звернення мешканців проведено заміну вхідних дверей із встановленням кодових замків у житлових будинках;
на звернення мешканців проведено поточний ремонт дахів за адресами: вул. Франка, 10, 7, 5, вул. Грушевського, 37, вул. Не-
залежності, 101, 99, 103, 107 силами ЖЕО № 9;
проведено ремонт бал конів, що перебували у аварійному стані в житло-
вих будинках по вул. Гру
-
шевського;
спільно з мешканця-
ми будинку 6 на вул Сотни-
ка Мартинця провед ено ре-
монт під’їзду;
на звернення мешкан-
ців встановлено лавочки у дворі будинків вул. Неза-
лежності, 101, 99, 103;
гê ä³ÿëüíîñò³
закуплено кухонну плиту для дитячого садоч-
ка № 14;
куплено комп’ютерну техніку для будинку нічно-
го перебування для без-
притульних людей;
спільними силами з кінотеатром «Космос» вистелено бруківкою при-
леглу територію біля бу-
динку Незалежності, 101;
на звернення меш-
канців проведено підсип-
ку зрізаним асфальтом вул. Мендєлєєва;
встановлено 70 квіт-
никових клумб на цен-
тральних вулицях Івано-
Франківська;
надано допомогу на лікування мешканцям округу на загальну суму 9 тис. грн;
проведено ямковий ремонт вулиць Павлика, Академіка Гнатюка та ін-
ших;
виділено кошти для ведення робіт для освіт-
лення дворів будинків 121, 135, 141, 147 на вул. Коновальця;
виділено кошти для встановлення вікон в при-
міщенні басейну міської поліклініки №2;
виділено кошти на спорудження храму Пресвятої Трійці Івано-Франківської Єпархії УГКЦ та Івано-Франківській єпархії Па-
рафії Зіслання Святого Духа УГКЦ. Øàíîâíà ì³ñüêà ãðîìàäî! Звертаюся до Вас з великою подя-
кою за підтримку та допомогу мені, як депутату міської ради. Вже минає рік з часу, коли я був обраний депута-
том до Івано-Франківської міської ради. Термін доволі символічний. З одного боку – занадто малий, щоб хвалитися грандіозними здобутками, а з іншого – доволі повчальний. Осо-
бисто
для себе я зрозумів наступне: без Вашої підтримки, без Вашої до-
помоги, активності, ініціативності здійснити вагомі кроки для покращення благоустрою нашо-
го міста доволі непросто, я б сказав – неможливо. Завдяки нашій з Вами діяльності вдалося здійснити чима-
ло вагомих кроків. Звісно, далеко не усе вдалося реалізувати за перший рік. Але
впевнений, що поетапно, з Божою допо-
могою ми зможемо втілити наші плани в життя. Ваша активність, підтримка і допомога зараз як ніколи потрібна для того, щоб спільно подолати всі труднощі, пе-
ретворивши місто на місто нашої мрії.
Дякую Вам! Сподіваюся на подальшу прихильність. Ра-
зом нам вдасться дуже багато. З повагою депутат
Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» Ярослав Дубас
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
60
Размер файла
41 328 Кб
Теги
діяльності, фракції, дубаса, річний, ярослав, виборчого, франківської, іван, міської, володимировича, депутат, радио, звіт, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа