close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 24 фракції ВО «Свобода» КАПУСТЯКА Олега Івановича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 24 фракції ВО «Свобода» КАПУСТЯКА Олега Івановича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 24
ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÊÀÏÓÑÒßÊÀ Îëåãà ²âàíîâè÷à
гê ä³ÿëüíîñò³ Капустяк Олег Іванович – депутат Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода», обраний на виборчому окрузі № 24 31 жовтня 2010 року.
У своїй депутатській роботі керуюся Законом України «Про місцеве самоврядування» та Законом «Про статус депутатів міс-
цевих рад». Свою діяльність спрямовую на захист та відстоюван-
ня інтересів громади міста, виконання їхніх доручень в межах по-
вноважень, передбачених в даному Законі.
Ставши депутатом, входжу до скла-
ду постійної депутатської комісії з пи-
тань житлово-комунального господар-
ства, транспорту та зв`язку. Щомісячно проводжу депутатські прийоми. Відтак, за рік депутатської діяльності, провів 11 прийомів грома-
дян, за підсумком яких до мене звер-
нулося близько 70 громадян. Врезультаті мною адресовано понад 400 звернень та виголошено 5 запитів. Щодо конкретних справ на окрузі та в місті, які мені вдалося вирішити, то виділю наступні:
усунуто порушення з облаштування будівельного май -
данчика на вул. Січових Стрільців, 32-36 (встановлено захисний дашок); ініціював створення та став координатором громад-
ських контролерів;
відремонтовано ринви та водозливні труби на 10 будин-
ках (вул. Коновальця, 2, 109, 117, 121, 130а, вул.. Військо-
вій, 7, вул. Грушевського, 6,8, вул. Бандери, 6, 10); відремонтовано бойлерну у дворі бу-
динків 132а/136 на вул. Коновальця;
встановлено поштові скриньки в під'їз-
дах будинку 121 на вул. Коновальця; 4. відремонтовано дашки над входом в під'їзд (вул. Львівська, 2, вул. Коновальця, 95, 109) та дашки над входом в підвал (вул. Коновальця, 90, 109); та встановлено 50 ліх-
тарів при входах в під'їзди; гê ä³ÿëüíîñò³
встановлено та відновле-
но каналізаційні решітки і люки біля вул. Коновальця, 136, Січо-
вих Стрільців, 37, Сахарова, 30, Івасюка, 26;
відремонтовано пок риття з бруківки позаду пам’ятника С. Бандері.
Окрім того значну увагу приді-
лив покращенню благоустрою міс-
та та роботі з дітьми. Результатом наших старань стало наступне:
встановлено 8 електроопор зовнішнього освітлення у дворах будинків 88а/90, 95/99, 132а/136 на вул. Коновальця;
встановлено дитячий май-
данчик у дворі будинку 136 на вул. Коновальця (вартість 30 тис. грн.);
встановлено дитячий май-
данчик у дворі будинку 19 на вул. Національної Гвардії (вартість 19 тис. грн.);
заміна вхідних дверей у ДНЗ № 9 «Дзвіночок»;
сприяння у встановленні захисної сітки на вікна у спортзал ЗОШ № 12;
закуплено і подаровано ЗОШ №12 м’ячі;
виділення коштів на будівельні матеріали у церкву на вул. Коновальця, 103б та у церкву на вул. Сорохтея;
встановлено дитячий майданчик у дворі будинку 19 на вул. Національної Гвардії
;
встановлено ліхтар над дитячим майданчиком на вул. Коно-
вальця, 136;
встановлено дитячий майданчик у дворі будинку 136 на вул. Коновальця;
організовано та проведено «Козацькі забави» для дітей та батьків у дворі ЗОШ № 21;
участь в освяченні символічного каменю на місці якого буде пам’ятник Є. Коновальцю;
проведено спільно з громадою толоку.
Øàíîâí³ ³âàíîôðàíê³âö³! Минає рік з часу обрання мене де-
путатом міської ради. За цей час я зрозумів найголовніше: діяльність депутата – це результат нерозрив-
ного зв’язку з громадою. Прийшовши у міську раду, я по-
ставив перед собою головне правило: не залишити без уваги жодного меш-
канця, що звернувся за допомогою. Часом не всі
проблеми вдається вирі-
шити, але завжди потрібно пробува-
ти і щиро старатися.
На 2011 рік я планував чимало кроків для покращен-
ня благоустрою міста, житлового фонду, створення ком-
фортних умов для наших дітей, покращення якості міських доріг та між будинкових проїздів.
Сьогодні, підсумовуючи зроблене, можу сказати, що завдяки плідній роботі згуртованої команди моїх колег, депутатів-«свободівців», Вашій підтримці більша частина запланованих справ нам вдалася. Дякую Вам за те, що разом зі мною вболіваєте за наше місто, прагнете його покращити. Ваша ініціатива, під-
тримка, бажання і наші спільні сили – ось запорука великих змін на краще. Надіюся на подальшу підтримку і розуміння.
З повагою депутат
Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» Олег Капустяк
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
63
Размер файла
41 328 Кб
Теги
діяльності, капустяка, фракції, річний, виборчого, франківської, олег, іван, міської, іванович, депутат, радио, звіт, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа