close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу №16 фракції ВО «Свобода» КОЛКОВСЬКОГО Володимира Зіновійовича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу №16 фракції ВО «Свобода» КОЛКОВСЬКОГО Володимира Зіновійовича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹16
ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÊÎËÊÎÂÑÜÊÎÃÎ Âîëîäèìèðà dzíîâ³éîâè÷à
гê ä³ÿëüíîñò³ Будучи обраним депутатом до Івано-франківської міської ради 31 жовтня 2010 року, Колковський Володимир Зіновійович вхо-
дить до складу постійної депутатської комісії з питань планування фінансів, цін та бюджету. В період річної депутатської діяльності провів 10 прийомів гро-
мадян. Написано понад 200 депутатських звернень та вирішено ряд важливих проблем:
заварено стояк холодної води в буд. 54 вул. Хоткевича;
проведено частковий ремонт труб в буд. 52 по вул. Хотке-
вича;
включено в титульний спи сок заміну комунікацій в підвальних приміщеннях по вул. Хоткевича, 46, 50;
ліквідовано протікання даху по вул. Г. Хоткевича 52/4;
часткова заміна труб по вул. Г. Хоткевича 73;
почищено водостічну трубу по вул. Г. Хоткевича, 73;
приведення в належний ви-
гляд смітників на вул. Г. Хотке-
вича, 54;
облаштування площадки для смітників по вул. Парковій;
облаштування площадки для сміття по вул. Г. Хоткевича, 52/4;
встановлено лавочку на останній зупинці по вул. Г. Хот-
кевича;
включено в титульний список заміну комунікацій в підваль
-
них приміщеннях по вул. Хоткевича, 46, 50;
вияснення питання встановлення МАФ, що не відповідають нормам і не мають належних документів на вулицях Хоткевича, Стуса, Дністровська, Новгородська, Тичини, Незалежності, Лепко-
го, Привокзальна;
приведення в належний вигляд прилеглої території клубу «Мрія»;
приведення в належний ви-
гляд прилеглої території біля бу-
дівлі
водопровідної станції на Хот-
кевича, 85;
відремонтовано дитяче педі-
атричне відділення;
здійснено ремонт міжбудин-
кових проїздів на вул. Хоткевича, 54, 46.
гê ä³ÿëüíîñò³
Окрім того, за ініціативи Володимира Колковського розпо чато проект з облагородження парку на вул. Молодіжна, кошто рисна вартість якого становить 180 тис. гривень. Даний проект став спільним для кількох депутатів-«свободівців». В ме жах ініційова-
ного про екту облаго ро дження парку вже вдалося зробити ряд ре-
чей, а саме: зачищення території парку;
встановлення ос віт лен ня;
встановлення асфальт но-бетонного покриття;
спорудження дитя-
чого майданчика зі штуч-
ним покриттям;
встановлення ву-
личних тренажерів, лаво-
чок, смітників.
Шановна громадо! Минає рік з того часу, коли завдя-
ки Вашій підтримці був обраний де-
путатом Івано-Франківської міської ради. Ще рік назад я приходив до Вас як кандидат у депутати, сьогодні ж прийшов звітувати за річну роботу. За цей час вдалося багато, але знаю, що всі здобутки стали мож-
ливими завдяки Вам
. Щось вдалося, щось – ні. Але впевнений, що наступ-
ні роки стануть не менш результа-
тивними. Спільно з командою одно-
думців, разом із Вами зможемо втілити задумане в життя. Дякую мешканцям міста за підтримку та розуміння. Сподіваюся на подальшу Вашу прихильність, бо тільки ра-
зом ми зможемо більше.
З повагою депутат Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» Володимир Колковський
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
116
Размер файла
41 328 Кб
Теги
зіновійовича, діяльності, колковського, фракції, річний, виборчого, франківської, іван, міської, депутат, радио, звіт, свобода, володимир, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа