close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 19 фракції ВО «Свобода» МИКУЛИ Романа Васильовича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 19 фракції ВО «Свобода» МИКУЛИ Романа Васильовича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 19 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÌÈÊÓËÈ Ðîìàíà Âàñèëüîâè÷à Øàíîâíà ãðîìàäî!
Я, Микула Роман Васильович – депутат Івано-Франківської місь
кої
ради фракції ВО «Собода», обраний на мажоритарному ви-
борчому окрузі № 19. За рік я, будучи депутатом Івано-Франківської міської ради фрак-
ції ВО «Свобода», здійснив 10 прийомів громадян, на яких до мене за допомогою звернулося понад 70 жителів Івано-Франківська. Мною адресовано 23 депутатських звернення.
Загалом, підсумовуючи річну діяльність у міській раді, я здійснив наступне:
на звернення громадян проведено чистку та зрізку сухих де-
рев та тополь;
організував та провів для дітей мікрорайону «Козацькі забави»;
ремонт підїзду в буд. 19 на вул. Новій;
ініціював проведення ремонту даху в буд. 152 на вул. Незалеж-
ності;
сприяв заміні бойлера в буд.152а на
вул. Незалежності;
ініціював проведення ремонту між будинкового поїзду в дворі буд. 30 на вул. Сахарова;
ініціював нанесення дорожньої розмітки на вул. Бандери, Са-
харова;
організував та провів спільно з громадою толоку;
придбано водонагрівач в дитячий садочок № 15;
придбано та подаровано плиту ДСП для Української гімназії № 2;
виділено кошти для проведення ремонтних робіт у фізіотера-
певтичному кабінеті ЦМКЛ;
виділено кошти для проведення ремонту та облаштування бі-
бліотеки в ЗШ №26;
виділено кошти на встановлення екоплатикових труб в ЗШ № 15;
встановлено балконні двері в дитячому садочку № 29;
ініціював проведення ремонту в шаховому клубі «Дебют
»;
2 тис. грн. виділено для надання матеріальної допомоги.
Хочу подякувати усій громаді міста за підтримку, активність та допомогу. Сподіваюся на подальшу Вашу прихильність.
З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Роман Микула
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
78
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, іван, міської, роман, депутат, радио, звіт, свобода, васильович, микули, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа