close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 18 фракції ВО «Свобода» ОНУФРІЇВА Романа Михайловича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 18 фракції ВО «Свобода» ОНУФРІЇВА Романа Михайловича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 18
ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÎÍÓÔв¯ÂÀ Ðîìàíà Ìèõàéëîâè÷à
гê ä³ÿëüíîñò³ Онуфріїв Роман Михайлович – депутат Івано-Франківської міської ради, обраний на мажоритарному виборчому окрузі № 18. В міській раді – очолює фракцію ВО «Свобода». Роман Онуфріїв є головою постійної депутатської комісії з питань планування фі-
нансів, цін та бюджету.
За рік депутатської діяльності депутат не пропустив жодного пленарного засідання сесії міськради та засідання профільної
ко-
місії. У своїй діяльності керується Законом України «Про місце-
ве самоврядування» та Законом «Про статус депутатів місцевих рад». Відповідно до вимог даних Законів Роман Онуфріїв свою ді-
яльність спрямовує на захист та відстоювання інтересів громади. В наслідок постійних контактів з виборцями депутату вдалося здійснити ряд конкретних ре-
чей на окрузі:
спільно з Івано-Франків-
ською обласною радою розпо-
чато проект «Реконструкція зо-
внішнього освітлення стадіону с. Угорники»;
виготовлено проекно-
кош торисну документацію для будівництва дитячих садочків у с. Угорники і Микитинці;
спільно з Івано-Франків-
ською обласною радою запо-
чатковано проект “Створення сільського стадіону в с. Мики-
тинці”;
придбано бойлери в ди-
тячий садочок «Гуцулочка» № 15;
проведено капітальний ремонт даху ЗОШ у с. Мики-
тинці;
здійснено капітальний ремонт автобусної зупинки на вул. Тисменицькій;
виготовлено проекно-
кошторисну документацію для реконструкції дамби на бере-
гê ä³ÿëüíîñò³
зі річки Бистриця на теритрії с. Мики-
тинці;
спільно з Угорницькою сіль-
ською радою завершено будівництво та відкрито адмінбудинок у с. Угор-
ники;
встановлено «шведські стінки» у спортзалі ЗОШ с.Микитинці та при-
дбано комп’ютер для шкільної бібліо-
теки;
укомплектовано новими парта-
ми початкові класи ЗОШ с
. Угорни-
ки та придбано клавішний інструмент для муз. кабінету;
виготовлено проекно-кошторис-
на документація дощового колектора у с.Угорники з метою відведення стіч-
них вод з старого русла річки Мли нівки;
придбано комп’ютер для станції швидкої медичної допомоги;
ініційовано запрова дження ко -
мунальної реформи в Івано-Фран-
ківську;
ініційовано зміну системи ремон-
ту доріг.
Окрім того депутатом ініційовано ряд та проведено ряд заходів на вша-
нування пам’яті Героїв, відзначення пам’ятних дат:
організовано Парад виши-
ванок до Дня Незалежності Укра-
їни;
організовано відзначення Дня Героїв;
ініційовано прийняття звер-
нення до Президента та Верхо
-
вної Ради з вимогою повернути звання Герой України Степанові Бандері та Романові Шухевичу;
Øàíîâíà ãðîìàäî!
Минає рік роботи депутатів міської ради. За цей час я, будучи обраний Вами, намагався завжди бути для Вас по-
мічником. Багато кроків вдалося зробити в напрямку до по-
кращення нашого мікрорайону та міста. Зараз тільки гро-
мада може дати їм оцінку. Я переконаний, що тільки шля-
хом відкритості, шляхом постійної співпраці та контакту з громадою робота депутата може дати справді вагомі плоди. Я завжди закликаю Вас до участі у вирішенні склад-
них питань, до ініціативності та підтримки. Ми приходимо до Вас, щоб почути Вашу думку, щоб роз-
казати про нашу діяльність, порадитися, сформувати кон-
цепцію роботи. Ви маєте знати про все, що відбувається. Бо саме Ви нас обирали. Дякую усім за активність, підтримку та допомогу.
Долучайтеся, підказуйте, допомагайте! З повагою депутат
Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» Роман Онуфріїв
організовано проведення молодіжного концерту до Дня УПА;
ініційовано звернення до Президента та уряду України щодо бюджетного процесу;
організовано та проведе-
но анти парад, з метою недо-
пущення ходи під червоними прапорами на 9 травня;
започатковано тради-
цію посадки «Родинних дерев» у міському парку ім. Т. Шевчен-
ка з
метою покращення його благоустрою;
ініційовано звернення до центральної влади з вимогою припинити політичні репресії.
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
42
Размер файла
41 328 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, михайлович, іван, міської, роман, депутат, радио, звіт, онуфріїва, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа