close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 11 фракції ВО «Свобода» Cавчук Оксани Василівни

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 11 фракції ВО «Свобода» Cавчук Оксани Василівни
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 11
ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» Càâ÷óê Îêñàíè Âàñèë³âíè
гê ä³ÿëüíîñò³ Савчук Оксана Василівна – депутат Івано-Франківської місь-
кої ради від ВО «Свобода», обрана на мажоритарному виборчому окрузі № 11. В Івано-Франківській міській раді є головою постійної де-
путатської комісії з питань духовного відродження, освіти, науки, мо-
лодіжної політики та спорту. За період депутатської діяльності не про-
пустила жодного пленарного засідання сесії
міської ради та засідання депутатських комісій без поважних причин. Оксаною Савчук було направлено 31 депутатське звернення та 1 запит в різні установи з питань, які хвилювали мешканців мікрорайо-
ну та міста. Проведено 12 депутатських прийомів. Взяла участь у 38-ми зустрічах з виборцями на депутатських звітах, громадських слуханнях, пікетах та зборах. За рік діяльності
депутату Оксані Савчук вдалося вирішити ряд проблем:
проведено спільну нараду з головами ЖБК та ОСББ щодо про-
блем житлового ф онду; на звернення голови ЖБК «Карпати» вул. Симоненка, 32 демонтовано сміттєві баки, які знаходились на території ЗОШ № 25; на звернення мешканців вул. 24 Серп-
ня засипано ями на дорозі, яка
веде до бе-
рега річки Бистриця Надвірнянська та на час літньо-відпочинкового сезону встановлено баки для сміття;
проведено толоку перед Великодніми святами, під час якої зкошено траву на терито-
рії саду навпроти ЗОШ № 25, побілено дерева, вивезено сміття; на звернення голови ЖБК № 22 вул. Си-
моненка, 28 для ІІ під’їзду придбано матеріали для фарбування дверей, поштових скриньок, побілки дерев та бордюрів; вдалося в будинку на вул. Миколайчука, 15 здійснити заміну труб гарячого та холодного водопостачання; на звернення мешканців було проведено ремонти сходових кліток за адресами: вул. Си-
моненка 24 (І під’їзд), 34 (І під’їзд), Миколайчу-
ка 19 (І під’їзд), 12 (ІІ під’їзд); у будинку на вул. Миколайчука 12 (ІІ під’їзд) за потребою встановлено на 1 по-
версі поручні, відремонтовано лавку, а в дво-
рі будинку демонтовано арматуру та каміння гê ä³ÿëüíîñò³
і за везено землю для благоу-
строю гірки; ініційовано проведення но-
вої лінії руху тролейбусів № 3 по вул. Симоненка (мікрорайон Кас-
кад);
пильно увагу спрямова-
но на реконструкцію та відкрит-
тя дитячого садочка на вул. Вов-
чинецька, 210 у наступному році;
на звернення активних мешканців позаду будинку на вул. Стуса, 43 завезено пісок для дитячої пісочниці; у дворі будинків вул. Мико-
лайчука, 19, 17, 17А, Симоненка, 24 обгороджено футбольне поле для дітей, пофарбовано ворота. На оновленому полі організовано турнір з міні-футболу серед дво-
рових дитячих команд на кубок ВО «Свобода»; біля будинків вул. Мико-
лайчука, 19, Симоненка, 24 здій-
снено ямковий поточний ремонт внут рішньо дворового проїзду;
на звернення вчителів Хрип линської ЗОШ було виділе-
но кошти на заміну умивальників, а для Природничо-математич-
ного ліцею придбано мультиме-
дійний проектор у кабінет хімії;
залучено більше 15 тис. гривень спонсорських коштів для будівництва церкви Св. Юди Тадея; організовано родинне свято «День батька», яке
відбулось на Вічевому майдані; під час літніх канікул біля ЗОШ № 25 прове-
дено «Козацькі забави» та допомога в організації літнього таборування дітей ПЛАСТу; надано допомогу Центру патріотичного вихо-
вання учнівської молоді ім. Степана Бандери;
спільно з громадою проведено гро-
мадське слухання щодо доцільності будів-
ництва Храму християн баптистів за будин-
ками вул. Стуса, 43, 24 Серпня, 1. За під-
сумками слухань сесія міської ради не нада-
ла дозволу на виділення земельної ділянки; спільно з депутатом Івано-Фран-
ківської обласної ради Сергієм Адамови-
чем організовано конкурс наукових
студент-
ських робіт щодо шляхів розвитку України, а також проведено благодійний ярмарок «Книга для порятунку дитини» з метою збо-
ру коштів на лікування хворому хлопчику; на звернення батьківських комітетів для ЗОШ № 25 у спів фінан-
суванні були замінені вікна на металопластикові у 3-х класах, встанов-
лені квітникові клумби біля
школи, придбано ноутбук, в початковому класі замінено шкільні парти та стільці.
Äîðîãà ãðîìàäî ì³êðîðàéîíó Êàñêàä!
Протягом року я, як обраний Вами депутат, намагалася зро-
бити усе, що в моїх силах для вирішення питань, з якими до мене звертались. Не усі проблеми вдалося вирішити, однак, я впевне-
на, що спільно з мешканцями, крок за кроком, ми зможемо зміни-
ти на краще наш мікрорайон. Долучайтеся до спільної справи
!
Кожної 3-ї середи місяця о 17.00 в приміщенні ЖЕО № 1 (вул. Вовчинецька, 194в) проводжу прийом громадян.
Контактна інформація:
e-mail: svobodaif@gmail.com;
телефон громадської приймальні:71-36-55 (Незалежності, 53);
моб: 097-97-341-33.
Про діяльність депутатів Івано-Франківської міської ради Ви можете дізнатися на сайті: www.mrada.if.ua
З повагою депутат
Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» Оксана Савчук
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
120
Размер файла
41 328 Кб
Теги
діяльності, василівна, оксана, фракції, річний, виборчого, франківської, іван, міської, депутат, радио, звіт, cавчук, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа