close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Про стан експериментальної
діяльності навчальних закладів
Харківської області
Л.Д.Покроєва,
канд. пед. наук, доцент,
ректор Харківської академії неперервної освіти,
заслужений працівник освіти України
Станом на 15 серпня 2013 року
мережа експериментальних
майданчиків всеукраїнського
рівня в Харківській області
складає 13 навчальних закладів
Дослідно-експериментальна робота навчальних
закладів здійснюється за
9-ма напрямами:
«Художньо-естетична освіта і виховання
учнів загальноосвітніх навчальних закладів у
процесі впровадження інтегрованих курсів»;
«Розробка моделі діяльності навчального
закладу в контексті компетентнісного підходу до
оцінювання навчальних досягнень учнів»;
«Особливості управління навчально-виховним
процесом в умовах реалізації принципів науковопедагогічного проекту «Росток»;
Дослідно-експериментальна робота навчальних
закладів здійснюється за
9-ма напрямами:
Науково-педагогічний проект «Інтелект України» за
темою «Створення системи супроводження навчання,
виховання та розвитку академічно обдарованих дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку»;
«Проектування
розвивального
середовища навчального закладу»;
освітнього
«Науково-методичні
засади
впровадження
фінансової грамотності у навчально-виховний процес
навчальних закладів» (на базі загальноосвітніх
навчальних закладів та вищих навчальних закладів І–ІІ
рівнів акредитації України на 2012-2019 роки)»;
Дослідно-експериментальна робота навчальних
закладів здійснюється за
9-ма напрямами:
«Вертикально-інтегрована підготовка школярів
у галузі інженерних наук та ІТ-технологій»;
«Інституалізація системи безперервної освіти в
Україні»;
«Професійно-трудова реабілітація дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, які
потребують корекції розумового розвитку шляхом
організації профільного навчання в умовах
навчально-виховного комплексу».
Рішенням колегії Департаменту
науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації від 06.09.2013
схвалено програми трьох
експериментів регіонального рівня,
до реалізації яких залучено
62 навчальні заклади Харківської
області та м. Харкова
«Психолого-педагогічний супровід дітей із
порушенням психофізичного розвитку в умовах
інклюзивної освіти»
2013-2017 рр.
Науковий керівник
Сіліна Г.О., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри
виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти».
Науковий консультант
Кукуруза Г.В., кандидат психологічних наук, провідний науковий
співробітник Державної установи «Інститут
охорони здоров’я дітей та підлітків Академії
медичних наук України»
«Психолого-педагогічний супровід дітей із порушенням психофізичного
розвитку в умовах інклюзивної освіти»
Мета дослідження:
Розробити науково-обґрунтовану та практично апробовану модель психологопедагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в
умовах інклюзивної освіти.
Завдання:
1. Проаналізувати теоретичні підходи та стан наукової розробленості
проблеми організації психолого-педагогічного супроводу дітей з
порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти.
2. Спроектувати та науково обґрунтувати модель психолого-педагогічного
супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах
інклюзивної освіти.
3. Експериментально апробувати означену модель у навчальних закладах
м. Харкова та Харківської області, проаналізувати та узагальнити результати
експериментальної роботи.
4. Розробити на основі результатів експерименту науково-методичні
рекомендації з проблеми організації психолого-педагогічного супроводу дітей
з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти.
«Психолого-педагогічний супровід дітей із порушенням психофізичного розвитку в
умовах інклюзивної освіти»
Реалізація експерименту сприятиме:
– забезпеченню права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до
якісної освіти, незалежно від стану здоров’я, місця їх проживання;
– створенню належних умов для функціонування і розвитку інклюзивної освіти в Україні,
забезпеченню достатнього обсягу фінансування для впровадження інклюзивного навчання;
– зміні освітньої парадигми, удосконаленню навчального процесу шляхом урахування
сучасних досягнень науки та практики;
– забезпеченню архітектурної доступності загальноосвітніх навчальних закладів різних
типів, незалежно від форм власності, та підпорядкування, відповідно до потреб дітей;
– підготовці достатньої кількості кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють
методиками інклюзивного навчання, створення системи підвищення їх професійної
майстерності;
– забезпеченню навчальних закладів, що впроваджують інклюзивне навчання,
транспортними засобами, відповідними навчально-методичними, наочними, дидактичними
матеріалами, сучасними засобами реабілітації індивідуального та колективного призначення.
До реалізації експерименту залучено 9 закладів
• Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради
• Лозівський колегіум № 2 Лозівської міської ради
• Лозівський ДНЗ (ясла-садок) № 5 «Теремок» Лозівської міської ради
• Первомайський ДНЗ (ясла-садок) № 10 Первомайської міської ради
• Чугуївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Чугуївської міської ради
• Чугуївський ДНЗ (ясла-садок) № 12 Чугуївської міської ради
• Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 159 Харківської міської ради
• КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 266 Харківської міської ради»
• Балаклійська районна психолого-медико-педагогічна консультація
«Навчання і виховання учнів
через природовідповідну (ноосферну)
освіту і екологічну безпеку»
2013-2017 рр.
Наукові керівники:
Кузнецова А.Ф., доктор педагогічних наук, професор кафедри
управління якістю освіти Харківської академії
неперервної освіти.
Кравченко Г.Ю., кандидат педагогічних наук, проректор з наукової та
експериментальної роботи КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти».
Наукові консультанти:
Маслова Н.В., доктор психологических наук Российской академии
естественных наук, Ноосферной академии науки и
образования.
Курмишев Г.В., доктор педагогічних наук, дійсний член Ноосферної
академії науки і освіти.
«Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну)
освіту і екологічну безпеку»
Мета дослідження:
Збереження здоров’я вчителів і учнів у навчальному процесі за умови:
• формування у вчителів поняття про людину як складну
біоенергоінформаційну систему, в якій взаємодіють Дух, Душа, тіло;
• ставлення вчителя до себе і до учня як до унікальної неповторної
особистості, яка є копією Всесвіту;
• набуття учителем знань про фізіологію роботи мозку людини, геометрію її
фізичного тіла, типи нервової системи і організація на основі цих знань
учбового процесу і життєдіяльності учнів на ньому.
Завдання:
1. Підготувати вчителів до проведення ноосферних уроків з використанням
біоадекватної Real-методики викладання.
2. Сприяти становленню свідомості вчителя, в основі якої – новий погляд на
людину як копію Всесвіту.
3. Провести семінар для вчителів, учасників експериментального
дослідження, за спеціально розробленими програмами, націленими на
реалізацію природовідповідного принципу навчання.
«Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну)
освіту і екологічну безпеку»
Очікувані результати
1. Використання комплексу засобів сприятиме здоров’язбереженню
учителів і учнів. До цих засобів слід віднести: відповідність шкільного
середовища ергономічним вимогам, використання на ноосферному
уроці ароматерапії, музики, кольорових вібрацій, позитивний
психічний стан вчителів, спеціально відібрані психофізичні вправи
для відновлення функцій організму.
2. Впровадження ідеї здоров’язбереження учнів і учителів, яка
реалізується в системі ноосферної освіти, в роботу дошкільних
закладів, в школи і вузи.
3. Коректировка навчальних планів і програм для дошкільних
закладів, шкіл і вузів згідно з одержаними впродовж експерименту
результатами.
До реалізації експерименту залучено 19 закладів
Богодухівська гімназія № 1 Богодухівської районної ради.
2. Богодухівський колегіум № 2 Богодухівської районної ради.
3. Богодухівський ліцей № 3 Богодухівської районної ради.
4. Кам’янський НВК Дворічанської районної ради.
5. Бугаївський НВК Ізюмської районної ради.
6. Орільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради.
7. Печенізький ліцей імені Г.С. Семирадського Печенізької
районної ради.
8. Великохутірська ЗОШ І-ІІІ ступенів Шевченківської
районної ради.
9. Первомайська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Первомайської
міської ради.
10. Первомайський дошкільний навчальний заклад № 16
«Усмішка» Первомайської міської ради.
1.
До реалізації експерименту залучено 19 закладів
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Клугино-Башкирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чугуївської
міської ради.
Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Харківської міської
ради.
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 18
Харківської міської ради.
Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Харківської міської
ради.
Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 Харківської міської
ради.
Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської
ради.
Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 67 Харківської міської
ради.
Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 114 Харківської міської
ради.
Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 115 Харківської міської
ради.
«Науково-методичні засади впровадження
медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи
закладів освіти Харківської області»
2013-2018 рр.
Наукові керівники:
Кравченко Г.Ю., кандидат педагогічних наук, проректор з наукової та
експериментальної роботи, завідувач кафедри
управління якістю освіти КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти».
Дегтярьова Г.А, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ
«Харківська академія неперервної освіти».
Науковий консультант
Алферова З.І., доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету
кіномистецтва Харківської державної академії
культури.
«Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему
навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області»
Мета дослідження:
науково-методичне обґрунтування, розробка й
експериментальна перевірка ефективності моделі
запровадження медіаосвіти в дошкільні, позашкільні та
загальноосвітні навчальні заклади Харківської області
та моделі підготовки в системі післядипломної
педагогічної освіти медіапедагогів для роботи в
навчальних закладах.
«Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему
навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області»
Завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз наукових підходів до організації медіаосвіти дітей і
дорослих.
2. Розробити й обґрунтувати модель запровадження медіаосвіти в дошкільні,
позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади, а також модель підготовки в
системі післядипломної педагогічної освіти медіапедагогів для роботи в
навчальних закладах.
3. Обґрунтувати науково-методичні та психолого-педагогічні засади впровадження
моделі дошкільної, шкільної та позашкільної медіаосвіти, моделі підготовки в
системі післядипломної педагогічної освіти медіапедагогів для роботи в
навчальних закладах усіх рівнів.
4. Розробити, експериментально апробувати та впровадити науково-методичне
забезпечення (програми спецкурсів, посібники, методичні рекомендації) для
підготовки медіапедагогів (вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів
загальноосвітніх навчальних закладів, керівників гуртків позашкільних закладів) у
системі післядипломної освіти.
5. Розробити, експериментально апробувати та впровадити науково-методичний
супровід (програми факультативів, спецкурсів, навчальні посібники тощо) для
формування та розвитку медіакультури у дітей на різних етапах освіти.
6. Забезпечити підготовку дітей до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним
середовищем шляхом формування їх медіакомпетентності.
7. Визначити ефективність запропонованої моделі медіаосвіти як основи цілісної
системи психолого-педагогічних технологій розвитку медіакультури особистості.
«Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчальновиховної роботи закладів освіти Харківської області»
Очікувані результати
Формування у вихованців дошкільних навчальних
закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
медіакультури, забезпечення їх підготовки до
ефективної взаємодії із сучасним інформаційним
середовищем, а також дозволить розв’язати проблему
кадрового забезпечення викладання факультативів,
спецкурсів медіаосвітнього циклу.
До реалізації експерименту залучено 34 заклади
Балаклійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Балаклійської районної
ради.
2. Дергачівська гімназія № 3 Дергачівської районної ради.
3. Козачолопанський НВК Дергачівської районної ради.
4. Токарівський НВК Дергачівської районної ради.
5. Дергачівський ліцей № 2 Дергачівської районної ради.
6. Зміївський ліцей № 1 Зміївської районної ради імені двічі Героя
Радянського Союзу З.К. Слісаренка.
7. Золочівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Золочівської районної ради.
8. Феськівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради.
9. Надеждівський НВКЛозівської районної ради.
10. Краснопавлівський багатопрофільний ліцей Лозівської районної
ради.
1.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ізюмська гімназія № 1 Ізюмської міської ради.
Куп’янська гімназія № 2 Куп’янської міської ради.
Первомайська ЗОШІ-ІІІ ступенів № 3 Первомайської міської ради.
Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
Первомайської міської ради.
Мереф’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Харківської районної ради.
Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської
ради.
Харківська гімназія № 14 Харківської міської ради.
Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської
ради.
Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської.
Харківський ліцей мистецтв № 133 Харківської міської ради.
Харківська гімназія № 46 імені М.В. Ломоносова Харківської
міської ради.
22. Харківська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 85 Харківської
міської ради.
23. Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради.
24. Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської
міської ради.
25. Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 122 Харківської міської ради.
26. Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради.
27. Пісочинський ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Теремок» Харківського району.
28. Куп’янський ДНЗ (ясла-садок) № 2 Куп’янської міської ради.
29. Куп’янський ДНЗ (ясла-садок) № 12 Куп’янської міської ради.
30. ДНЗ (ясла-садок) № 6 «Посмішка» Лозівської міської ради.
31. КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 74 «Веселка» Харківської міської ради.
32. КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 280 Харківської міської ради.
33. Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості.
34. Палац дитячої та юнацької творчості «Істок» Харківської міської
ради.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
31
Размер файла
626 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа