close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Заголовок слайда отсутствует

код для вставкиСкачать
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
ІНФОРМАЦІЯ
про наукову та науково-технічну
діяльність за 2012 рік
ДОНБАСьКА НАЦіОНАЛЬНА АКАДЕМіЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Показники діяльності НДЧ
у серпні 2012 р. від інспекції Держархбудконтролю отримана ліцензія на ведення господарської діяльності,
пов’язаної із створенням об’єктів архітектури,
9 провідних фахівців ДонНАБА пройшли персональну атестацію архітекторів і інженерів-проектувальників з боку
Мінрегіону України
Донбаська національна академія будівництва і архітектури Державним агентством з питань науки, інновацій та
інформатизації України внесена до Доержавного реєстру наукових установ, яким надається МУЩАНОВ
підтримка держави
В.
терміном на 5 років
Центр випробувань будівельних виробів і конструкцій успішно пройшов контрольну перевірку з боку Національного
агентства з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 17025
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
2
ДОНБАСьКА НАЦіОНАЛЬНА АКАДЕМіЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Показники діяльності НДЧ
Завершено виконання 4-х прикладних наукових та науково-технічних розробок. За результатами виконання:
1. В напряму підготовки кадрів:
захищені 40 магістерських робіт, 7 кандидатських і 2 докторські дисертації,
подано на розгляд до спеціалізованих вчених рад 4 докторські та 2 кандидатські дисертації,
ведеться робота ще над 2-ма докторськими та 9 кандидатськими дисертаціями.
2. Публікації:
опубліковано 5 монографій, 2 підручники та 3 навчальних посібників з грифом МОНУ,
31 стаття та 16 доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.
Інтелектуальна власність: отримані 17 патентів України.
3. Впровадження:
розроблені принципові схеми моніторингу технічного стану унікальних об’єктів, які впроваджені об’єктах «Донбас-Арена», ВЦР ВАТ
Укрнафта і «КДХЗ», лініях електропостачання НЕК Укренерго,
розроблено та впроваджено 6 нормативних документів України. В частині створення нових виробів і матеріалів розроблені 1
нормативний документ України та 3 документи у вигляді технічних регламентів та технічних умов на виробництво продукції для
«Донецького облавтодору», підприємства «Стакон» (м. Донецьк), Макіївського металургійного заводу і Часов’ярського вогнетривкого
комбінату.
в напряму створення технологічних рішень, націлених на забезпечення ефективного функціонування інженерних мереж тепло-,
водопостачання та водовідведення розроблені
а) методика і програма розрахунку термодинамічних і конструктивних характеристик когенераційної установки для децентралізованого
теплопостачання (передані для впровадження в ПАТ «ЯКХЗ» (очікуваний економічний ефект за рахунок скорочення витрати твердого
палива в теплогенераторі складатиме понад 40 000 грн. на рік).
б) технологія переробки осадів стічних вод, що базується на біотехнологічних методах очищення, скорочує викиди осадів, які містять
МУЩАНОВ
В. оцінка
кількість іонів важких металів, виключає потрапляння речовин, забруднюючих довкілля до природнього середовища.
Економічна
запобігання шкоди від впровадження даної технології становитиме 2447 тис.грн./ум. тону осаду та впроваджено на Донецьких та
Макіївських очисних спорудах.
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
3
ДОНБАСьКА НАЦіОНАЛЬНА АКАДЕМіЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Міжнародне наукове співробітництво
Проект
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
БОЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЖОБАЛАУ
1-7 бөлімі. Көлденең жүк түсу әсер еткен кезде жазық
табақ құралымдарды есептеу
БОЛАТ ҚҰРАЛЫМДАРДЫ ЖОБАЛАУ
1-9 бөлім. Шаршаңқы беріктік
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1-7. Прочность плоских листовых конструкций
при действии поперечных нагрузок
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1-9. Усталостная прочность
Бөлім. Болат бункерлер
Часть. Стальные бункеры
НТҚ-ХХ-ХХ.ХХ-2011
(ҚР ҚН EN 1993-1-9/2011)
НТП-ХХ-ХХ.ХХ-2011
(к СН РК EN 1993-1-9/2011)
НТҚ-03-01.11-2011
(ҚР ҚН EN 1993-1-7/2011)
НТП-03-01.11-2011
(к СН РК EN 1993-1-7/2011)
НТҚ-ХХ-ХХ.ХХ-2012
(ҚР ҚН EN 1993-4-1: 2007/2011)
НТП-ХХ-ХХ.ХХ-2012
(к СН РК EN 1993-4-1: 2007/2011)
Ресмибасылым
Издание официальное
Ресми басылым
Издание официальное
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
Ресми басылым
Издание официальное
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Астана 2012
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
Астана 2012
Астана 2012
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
БОЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЖОБАЛАУ
1-11 бөлімі. Болат құрыштарға арналған қосымша
ережелер
БОЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЖОБАЛАУ
6 бөлім. Кран астындағы жолдар
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 4-2. Резервуары
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 6. Подкрановые пути
НТҚ-03-01.11-2011
(ҚР ҚН EN 1993-4-2/2011)
НТП-03-01.11-2011
(к СН РК EN 1993-4-2/2011)
Ресми басылым
Издание официальное
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
Астана 2012
Астана 2012
Розробка 5 нормативних документів
для Республіки Казахстан,
гармонізованих до європейських
вимог в частині Єврокоду 3
Замовник: ТОО «Астана СтройКонсалтинг» (Республіка Казахстан)
Фінансування: 651 тис грн
Розробка рекомендацій щодо використання
композицій ВПМ та ВПМ-ЕП ВАТ
«Калінінський завод гумових виробів»
НТҚ-03-06-201Х
(ҚР ҚН EN 1993-6)
НТП-03-06-201Х
(к СН РК EN 1993-6)
Ресми басылым
Издание официальное
Загалом академія співпрацює з
підприємствами та навчальними
закладами 19 країн у рамках 61
підписаної угоди та протоколу про
намір
•
•
Замовник: «Калінінський завод гумових виробів»
(Російська Федерація, Саратовська обл.)
Фінансування:32 тис. грн.
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
4
ДОНБАСьКА НАЦіОНАЛЬНА АКАДЕМіЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Міжнародне наукове співробітництво
Участь в міжнародних проектах та грантах:
в) Докторант ДонНАБА В.А. Постніков в
рамках роботи над докторською дисертацією
за рахунок отриманого Гранту Російського
фонду фундаментальних досліджень (№1202-0907-моб_снг_ст , 200000 російських
рублів) пройшов наукове стажування в
Лазерному міжнародному центрі МДУ ім.
М.В. Ломоносова.
В 2012 р. ДонНАБА став партнером 2-х проектів програми
Erasmus Mundus:
а) «Trans-European Mobility Project On Education for Sustainable
Development – TEMPO» (Трансєвропейська мобільність в освіті
для сталого розвитку), за яким в 2013 р. планується
направлення 17 студентів, магістрантів, аспірантів;
б) «Sustainable Constructions under Natural Hazards and
Catastrophic Events – SUSCOS» (Стійкість конструкцій при
стихійних лихах та природних катастрофах). За програмою
мультидипломної освіти на навчання до Коімбрського
університету (Португалія), Чеського технічного університету в
Празі (Чеська Республіка), Льєжського університету (Бельгія)
направлений С. Кулік - магістрант ДонНАБА. За цим же
проектом к.т.н., доцента Калмиков Ю.Ю. запрошений на
читання лекцій спецкурсу з залізобетонних конструкцій для
магістрантів в Чеський технічний університет (м. Прага).
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
5
ДОНБАСьКА НАЦіОНАЛЬНА АКАДЕМіЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Міжнародне наукове співробітництво
Наукове закордонне стажування:
За рахунок різних фондів та програм, в рамках
яких академія співпрацює із зарубіжними
партнерами, за кордоном пройшли в провідних
західних університетах наукове стажування та
навчання 8 магістрантів, 10 аспірантів, 3
молодих вчених ДонНАБА.
Участь в конференціях та семінарах:
Представники
академії
прийняли
участь в понад 20-ти закордонних
конференціях, семінарах та форумах і за
підсумками
міжнародної
наукової
діяльності в 2012 році загалом
опубліковано 409 праць, в тому числі в
зарубіжних фахових журналах – 15, в
матеріалах міжнародних конференцій –
394, в тому числі видані 2 спільні наукові
монографії та 2 навчальні посібники
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
6
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру
Головною подією 2012 р. в напряму підготовки кадрів стало відкриття 2-х нових
спеціалізованих вчених рад:
Д12.085.02 - спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за
спеціальностями 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, і 05.23.04 – водопостачання,
каналізація;
К12.085.03 - спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 18.00.01 –
теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, і 18.00.02 – архітектура будівель і споруд.
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
7
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Підготовка кадрів через магістратуру
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
8
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Інноваційно-інвестиційна діяльність та комерціалізація об'єктів
інтелектуальної власності
1. Завдяки співпраці Відділу інтелектуальної власності ДонНАБА із Національної мережі трансферу
технологій у якості її Регіонального центру, протягом 2012 р. на особистій платформі в мережі NTTN
було розміщено інформацію про підготовлені і розміщені 9 технологічних профілів (технологічних
пропозицій) з метою їх подальшої комерціалізації. На підставі двосторонньої угоди ДонНАБА тісно
співпрацює зі спеціалізованим виставковим центром "ЕКСПОДОНБАС" і за 2012 рік прийняла участь у
5-ти міжнародних виставках та самітах, що проходили на його території.
Впровадження спільних інноваційних розробок
через постійно діючу комісію з питань
будівництва, архітектури та ЖКГ Донецької
обласної ради:
-
-
в галузі містобудування та архітектури: розробка
технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель м. Зугрес, смт. Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки,
та детальних планів територій смт. Зуївка, м. Харцизьк;
історико-містобудівне
обґрунтування
по
об'єкту
«Будівництво хірургічного корпусу Клінічної Руднічної
лікарні, м. Макіївка»
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
9
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Інноваційно-інвестиційна діяльність та комерціалізація об'єктів
інтелектуальної власності
в галузі
енергоефективності та
заощадження паливних
ресурсів:
- проведені розрахунки
нормативу споживання
теплової
енергії
опалювальної
площі
житлових
будинків,
бюджетних
і
інших
організацій,
та
централізованого
постачання гарячої води;
розроблені
типові
проекти
утеплення
фасадів
системою
вентильованого
з
оздобленням
плитами
керамогранита
в галузі водопостачання,
водовідведення та
екологічної безпеки:
- проведені розрахунки
індивідуального
технологічного
нормативу використання
питної води для КП
«Компанія
«Вода
Донбасу»;
науководослідний
аналіз
екологічної ситуації та
розробка «Доповіді про
стан
довкілля
м.
Макіївки
2008-2011
роках»
в галузі дорожнього
будівництва:
- роботи з впровадження
нових
матеріалів,
обладнання і технологій
для будівництва, ремонту
і
утримання
автомобільних доріг для
ДП
«Донецький
облавтодор» та інш.,
- визначення показників
якості бетонів, добавок,
їхнього
підбору
та
оптимального дозування,
для використання на
об'єктах
будівництва
ТОВ
«Спецшляхбудтехніка»
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
10
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Взаємодія з Донецькою облдержадміністрацією
;
;
,
Згідно з рішенням Донецької облдержадіміністрації та
регіональною програмою Донецької обласної ради
«Програма будівництва, реконструкції і модернізації
об’єктів інфраструктури по Донецькій області на 20122015 роки» в академії з січня 2012 р. розпочато
будівництво надземного переходу унікальної конструкції,
запроектованої фахівцями академії на безкоштовній
основі Кошти на реалізацію проекту виділені з міського
та обласного бюджету.
Протягом року Інститутом ПОіПК в рамках Регіональної
програми реформування і розвитку ЖКГ організовано
проведення курсів підвищення кваліфікації за 20 курсами.
Загалом навчання та підвищення кваліфікації пройшли 975
осіб, і за ці навчально-наукові послуги академія отримала
677,3 тис. грн.
Деякі результати цієї спільної діяльності обговорювалися
під час ІІІ Міжнародної науково - практичної конференції
"Науково - технічне та організаційно - економічне сприяння
реформам у будівництві і ЖКГ ", що відбулася
12…13.04.2012 в ДонНАБА (співорганізатор - Донецька
обласна державна адміністрація).
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
11
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Функціонування національного надбання
;
;
,
Поєднання наукового потенціалу фахівців
Полігону
випробувань
опор
ліній
електромереж та баштових споруд ДонНАБА
з виробничими можливостями Донецького
заводу високовольтних опор дозволяють
вітчизняному виробнику вийти на міжнародні
ринки, а академії – виконувати унікальні
дослідження. Протягом 2012 р. завдяки
використанню
технічних
можливостей
Полігону були проведені навантажувальні
випробування проміжної опори ПМГ 330-28
напругою 330 кВ українського виробника ПАТ
«Авдіївський завод металевих конструкцій»
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
12
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Взаємодія з профільними міністерствами
• за наказом Мінрегіону від 11.04.2012 № 160 ДонНАБА наданий
статус базової організації Мінрегіону за основними напрямами
науково-технічної діяльності, який надає можливість
керувати розробкою нормативних документів України
;
державного рівня,
• завдяки створеним за Наказами Мінрегіону в 2011 та 2012 рр.
на базі академії підкомітетів Технічного комітету ТК-301
,
«Металобудівництво» та ТК-310 «Промислові будівлі та
споруди», на підставі прямих угод з Мінрегіоном створені та
належним чином затверджені 2 нормативних документи
України, гармонізовані із вимогами Єврокодів
;
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
13
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Взаємодія з профільними міністерствами
За ініціативою ДонНАБА наказом Мінрегіону №471 від 19.03.2012 р. створено робочу
групу з питань використання документів, гармонізованих з документами
Європейського Союзу, та підготовки і перепідготовки фахівців-проектувальників на
основі вимог цих документів.
До складу групи увійшли провідні фахівці ДонНАБА, а співголовую робочої групи
призначений
ректор ДонНАБА Є.В. Горохов.
;
Протягом року:
•
;
•
колективом академії спільно із фахівцями SCAD Group ВАТ «Укрінсталькон» розроблена перша редакція
глосарію термінів Єврокодів, яку в першій половині 2013 р. планується затвердити Наказом Мінрегіону до
обов’язкового застосування при розробці нормативних документів України,
проекти робочих програм з підготовки та перепідготовки фахівців, здатних реалізовувати проектування за
вимогами Єврокодів, та ряд нормативних документів.
,
Враховуючи належний потенціал за цим напрямом робіт з боку керівництва
Мінрегіону академії офіційно запропоновано стати співавтором стратегічного
нормативного документу України «Концепція розвитку нормативної бази з
проектування України у зв’язку із впровадженням Єврокодів», розробку якого
планується здійснити протягом поточного року
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
14
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
НДРС та молоді вчені
проведені 2 міжнародні та 1 Всеукраїнська наукові конференції молодих
учених, аспірантів та студентів за планом Мінмолодьспорт України,
студентами опубліковано 378 наукових робіт. З них в виданнях за межами
академії студентами (або викладачами спільно зі студентами) опубліковано
245 статей, з доповідями на конференціях в інших вузах, виступило 201
студент академії;
;
;
,
в ІІ-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади брали участь 38 студентів
академії, з них у предметних олімпіадах - 14 і 24 - за спеціальністю.
Переможцями і призерами олімпіади стали 9 студентів, у тому числі 3
студенти в предметних олімпіадах і 6 - за фахом.
переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2011/2012
навчальному році стали 7 студентів академії. Крім того, 26.03.2012 р. в м.
Києві пройшов фінал національного етапу міжнародного студентського
конкурсу «Проектування Мультикомфортного будинку ISOVER»,
переможцями конкурсу стали 2 студенти архітектурного факультету
ДонНАБА (І та ІІ місце)
в 2012 році зі студентами подано 18 заявок, отримано 18 рішень і отриманий
21 патент України,
студент 5-го курсу навчання спеціальності ПЦБ Кулік С.Ю. отримав
стипендію Фонду Віктора Пінчука ЗАВТРА.UA
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
15
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Приклади найбільш ефективних розробок, виконаних
науковцями академії і запроваджених у 2012 р.
Проект
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
БОЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЖОБАЛАУ
1-7 бөлімі. Көлденең жүк түсу әсер еткен кезде жазық
табақ құралымдарды есептеу
БОЛАТ ҚҰРАЛЫМДАРДЫ ЖОБАЛАУ
1-9 бөлім. Шаршаңқы беріктік
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1-7. Прочность плоских листовых конструкций
при действии поперечных нагрузок
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1-9. Усталостная прочность
Бөлім. Болат бункерлер
Часть. Стальные бункеры
;
НТҚ-ХХ-ХХ.ХХ-2011
(ҚР ҚН EN 1993-1-9/2011)
НТП-ХХ-ХХ.ХХ-2011
(к СН РК EN 1993-1-9/2011)
НТҚ-03-01.11-2011
(ҚР ҚН EN 1993-1-7/2011)
НТП-03-01.11-2011
(к СН РК EN 1993-1-7/2011)
НТҚ-ХХ-ХХ.ХХ-2012
(ҚР ҚН EN 1993-4-1: 2007/2011)
НТП-ХХ-ХХ.ХХ-2012
(к СН РК EN 1993-4-1: 2007/2011)
Ресмибасылым
Издание официальное
Ресми басылым
Издание официальное
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
;
,
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Астана 2012
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
Астана 2012
Астана 2012
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚР НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РК
БОЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЖОБАЛАУ
1-11 бөлімі. Болат құрыштарға арналған қосымша
ережелер
БОЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЖОБАЛАУ
6 бөлім. Кран астындағы жолдар
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 4-2. Резервуары
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 6. Подкрановые пути
НТҚ-03-01.11-2011
(ҚР ҚН EN 1993-4-2/2011)
НТП-03-01.11-2011
(к СН РК EN 1993-4-2/2011)
г)
Ресми басылым
Издание официальное
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
НТҚ-03-06-201Х
(ҚР ҚН EN 1993-6)
НТП-03-06-201Х
(к СН РК EN 1993-6)
Ресми басылым
Издание официальное
Ресми басылым
Издание официальное
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй–коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
Агентство Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно–коммунального хозяйства
Астана 2012
Розробка 5-ти нормативно-технічних
посібників до Єврокоду3 (частини 1-7, 19, 4-1, 4-2, 6) для нормативної бази
Республіки Казахстан (керівник роботи
- Горохов Є.В., обсяг фінансування – 651
тис. грн.).
Актуальність розробки підвищується
фактом
початку
впровадження
Єврокодів в Україні в практику
проектування будівельних конструкцій
та необхідністю визначення основних
питань, які можуть виникнути при її
реалізації
Астана 2012
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
16
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Приклади найбільш ефективних розробок, виконаних
науковцями академії і запроваджених у 2012 р.
;
;
,
Розробка
методології
та
структури
ведення
містобудівного
кадастру
Донецької області (керівник
роботи – Богак Л.М., обсяг
фінансування - 81,5 тис грн.),
- як набору даних, необхідних
для здійснення містобудівної
діяльності
на
території
Донецької області.
- в роботі визначено структуру
містобудівного
кадастру,
порядок
його
створення,
ведення та надання інформації
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
17
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Приклади найбільш ефективних розробок, виконаних
науковцями академії і запроваджених у 2012 р.
;
;
,
Розроблення конструкцій монолітних залізобетонних фундаментів під несучі
башти вітрогенераторів Ботієвської вітроелектростанції (Запорізька обл., термін
будівництва – 2012 – 2013рр.)» (керівник роботи - Корсун В.І., обсяг фінансування –
91000 грн.).
- на основі спеціально виконаних статичних та динамічних розрахунків основи та
елементів конструкцій розроблено робочу документацію щодо влаштування
унікальних пальових
- реалізація розроблених проектних рішень забезпечує надіну роботу вітрових
агрегатів, обумовлює зменшення витрат сталевої арматури на 10%, знаходиться
на рівні кращих світових зразків, виконаних в Німеччині, Данії, Китаї.
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
18
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Модернізація матеріально-технічної бази наукових досліджень
Продовження
робіт
із
будівництва,
технологічного
та
апаратного
оснащення
метеорологічної аеродинамічної труби МАТ-2 –
унікального об’єкту з робочим перерізом 2х4м, другого в
комплексі метеорологічних труб ДонНАБА
Завершення будівництва та оснащення сучасною
;
;
,
системою моніторингу технічного стану конструкції
унікального куполу об’єкту «Зимовий сад ДонНАБА», за
допомогою якої має накопичуватися статистична
база параметрів дійсного напружено-деформованого
стану
об’єкту,
що
стане
підґрунтям
для
вдосконалення конструктивних рішень подібних
систем, що зводяться за технологіями фірми
«KNAUF»,
Введення до експлуатації енергоефективної виробничонавчально-науковщї структури - модернізованих
котелень ДонНАБА
Оновлення мережевої комп’ютерної інфраструктури
Науково-технічного інформаційного центру академії
(НТІЦ)
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
19
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Інформаційне забезпечення та періодичні наукові видання
В академії функціонуванує інформаційнобібліотечна системи Unilib, яка поряд з
каталогізацією бібліотечного фонду охоплює і
електронні розробки фахівців академії (зараз
вони налічують 755 конспект лекцій, 1572
методичних вказівок, електронний перелік
дипломних проектів з 9693 одиниць і постійно
поповнюються)
Для періодичних наукових видань академії: журналів «Металеві конструкції», «Сучасне
промислове та цивільне будівництво» та «Економіка будівництва і міського господарства», які
входять до переліку фахових видань України і мають міжнародні коди ISSN для друкованих і
електронних (on-line) версій, анотації статей цих журналів постійно поміщаються в
міжнародну базу даних щодо будівництва ICONDA, а повнотекстові версії розміщуються в
національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського та російській інформаційно-аналітичній
системі Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), протягом 2011 р. Наявність доступу до
зазначених баз даних автоматично робить їх такими, що визнаються ВАК Росії, що дозволяє
суттєво розширити географію авторів і популярність видань на пострадянському просторі.
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
20
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
У якості пропозицій, направлених на вдосконалення та підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ,
пропонуємо:
1. Сприяти вирішенню питання, через які гальмуються інтеграційні процеси українських вузів в європейську систему вищої
освіти, що є вимогою Болонського процесу, прийнятого Україною і закладеного в основу подальшого розвитку вищої школи:
а) для студентів, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» до цього дня не узаконена тривалість навчання «2
роки», як в будь-якій з європейських країн, в тому числі Російській Федерації, що робить програми навчання несумісними і не дає
змоги реалізувати на практиці розповсюджену в усьому світі концепцію мультидипломної освіти (концепцію 2-х або навіть 3-х
дипломів). Подібні неузгодженості програм навчання в подальшому в негативному плані відбиваються на випускниках вузів, які
навчаються в аспірантурі, оскільки виникають перешкоди щодо можливості зарубіжних наукових стажувань і навчання в
зарубіжній аспірантурі через різний склад дисциплін, що вивчалися, обсяг часів та ін.
2. Практично відсутня можливість вузів самостійно розпоряджатися коштами, які заробляються на науковій і науково-дослідній
діяльності, через те, що абсолютно усі кошти, зароблені вузом через цю діяльність, зараховуються на спеціальний фонд через
відділення казначейства, обсяги виконання не враховуються Міністерством при формуванні нових планів, а повертаються
крихтами назад до вузів у вигляді лімітів, принципи і обсяги призначення яких ніяк не пояснюються і не регламентуються. При
такому підході ні про яке довгострокове планування наукових досліджень, формування фондів науково-технічного розвитку, з яких
могли би фінансуватися, в тому числі, і витрати на оновлення і розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень,
говорити не приходиться.
3. Пустою формальністю стає для найкращих за показниками наукової і науково-технічної діяльності вузів України потрапляння
до «Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави», оскільки навіть ті мінімальні пільги, які
отримували вузи у вигляді відміни ПДВ раніше на науково-консультаційні послуги, що надаються ними, протягом останніх років
відсутні.
4. Розглянути можливість зарахування частки платежів (від 30 до 50%), що отримуються ВНЗ через послуги з підвищення
кваліфікації та спеціалізованої підготовки фахівців-проектувальників до персональної атестації, на субрахунки НДЧ, оскільки
матеріал, що викладається цьому контингенту, не є «учнівським», а базується на новітніх наукових досягненнях та науковотехнологічних розробках, отриманих внаслідок наукової діяльності ВНЗ. Ці кошти мають бути спрямовані, насамперед, на
відновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази наукових досліджень.
ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік
21
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
9
Размер файла
8 550 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа