close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 3 фракції ВО «Свобода» ХАРУКА Романа Романовича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 3 фракції ВО «Свобода» ХАРУКА Романа Романовича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 3
ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÕÀÐÓÊÀ Ðîìàíà Ðîìàíîâè÷à
гê ä³ÿëüíîñò³ Харук Роман Романович – депутат івано-Франківської місь-
кої ради фракції ВО «Свобода», обраний на мажоритарному ви-
борчому окрузі № 3.
За рік депутатської діяльності Роман Харук провів 16 прийомів громадян, на яких за допомогою звернулося більше сотні жителів міста. На звернення мешканців написано понад 180 депутатських звернень та виголошено 11 запитів. Підсумком річної діяльності в
міській раді стали наступні кро-
ки, спрямовані на вирішення проблем громадян та покращення благоустрою міста:
неодноразово організову-
вав прибирання дамби річки Бистриця-Солотвинська;
відремонтовано та вста-
новлено лавочки в багатьох дво-
рах мікрорайону;
завезено та засипано пісок в пісочниці на дитячих майдан-
чиках;
організовано зустріч з Яро-
слава Ткачівського з учнями та педколективом;
матеріальна допомога хво-
рим – 6500 тис. грн.;
сприяння у виданні книги Яро слава Ткачівського;
виділено фінансову допо-
могу на Червоний Хрест;
закуплено і подаровано спортивний інвентар у сумі 2 тис. грн для СШ № 6 з нагоди Дня знань;
гê ä³ÿëüíîñò³
закуплено спортивний ін-
вентар для училища № 13;
виділено фінансову допо-
могу у сумі 3 тис. грн. на церкву Благовіщення Пресвятої Богоро-
диці;
виділено 5 тис. грн. На церкву Преображення Господ-
нього;
ініційовано та виділено кош-
ти на встановлення пам’ятника борцям за волю України жителів Пасічної; ініційовано проведення
ре-
монту балконів у буд. 18 на вул. Целевича;
ініціював ремонт між будин-
кового проїзду на вул. Пасічній, 20;
організовано роботи зі спо-
рудження мосту через потічок, що на вул. Тролейбусна; відремонтовано підвальне розгалуження труб теплого та хо-
лодного водопостачання в бую 14 на вул. Пасічна;
проведено освітлення при-
будинкових територій на вул. Па-
січна, 38, 38а та двір буд. 22 на вул. Пасічна;
допомога в організації рек-
вієму в Дем’яновому Лазі разом з учнівським та педагогічним складом ВПУ № 13;
ініційовано проект з облаго-
родження дамби на річці Бистри-
ця Солотвинська, кошторисна вартість якого становить 186 000 тис. грн (прибрана
та розчищена територія, проведено освітлен-
ня, встановлені лавочки та сміттєві контейнери); встановлення дитячого майданчика на вул. Федьковича, 70б.
Øàíîâíà ãðîìàäî! Минає рік з того часу, коли завдя-
ки Вашій підтримці був обраний де-
путатом Івано-Франківської міської ради. Ще рік назад я приходив до Вас як кандидат у депутати, сьогодні ж прийшов звітувати за річну роботу. За цей час вдалося багато, але знаю, що всі здобутки стали мож-
ливими завдяки Вам
. Щось вдало-
ся, щось – ні. Але впевнений, що нас тупні роки стануть не менш ре-
зультативними. Спільно з ко мандою о днодумців, разом із Вами зможемо втілити задумане в життя. Часом буває важко досягти бажаного. Але щире ба-
жання і віра у себе завжди допомагає нам на шляху реалі-
зації мрій. Висловлюю
велику і щиру подяку всім, хто мені допо-
міг, всім, то підтримував і вірив у мене. Ваша прихильність служить для мене джерелом натхнення і нових сил. Не по-
кладаймо рук. Не чекаймо, поки хтось вирішить наші проб-
леми, а гуртом приступаймо до роботи. Бо разом, завдяки спільній праці вдається набагато більше! Сподіваюся на подальшу Вашу підтримку і допомогу.
З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Роман Харук
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
198
Размер файла
41 328 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, іван, міської, роман, депутат, романович, харука, радио, звіт, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа