close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 17 фракції ВО «Свобода» ШУЛЯРА Юрія Володимировича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 17 фракції ВО «Свобода» ШУЛЯРА Юрія Володимировича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 17 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ØÓËßÐÀ Þð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à
Øàíîâíà ãðîìàäî! Звертаюся до Вас з великою подякою за підтримку та допомо-
гу мені, як депутату міської ради. Вже минає рік з часу, коли я був обраний депутатом до Івано-Франківської міської ради. Термін до-
волі символічний. З одного боку – занадто малий, щоб хвалити-
ся грандіозними здобутками,цц а з іншого – доволі пов
чальний. Особисто для себе я зрозумів наступне: без Вашої підтримки, без Вашої допомоги, активності, ініціативності здійснити вагомі кроки для покращення благоустрою нашого міста доволі непросто, я б сказав – неможливо. Завдяки нашій спільній праці вдалося здійснити наступне:
здійснено поточний ремонт дорожного покриття на вул. Йо-
сипа Сліпого;
відновлення дорожного покриття
на вул. Кисілевської;
проведено ремонт теплоізоляції трубопроводу гарячого во-
допостачання біля ЗШ № 15;
проведено толоку у мікрорайоні;
заміна двох вікон у дитсадку «Карпатська казка» (вул. На-
двірнянська);
заміна вікна в басейні 2-ї міської поліклініки;
влаштування шатрового даху над будинками 46 та 46/1 по вул. Хоткевича;
участь у проекті з покращення благоустрою парку на вул. Молодіжна (встановлено лавочки, смітники, тренажери для дітей, проведено освітлення, прибрано територію);
подаровано школі № 15 комп`ютер;
придбано дверні та віконні конструкції для будинку 3 на вул. Кисілевської;
організовано та проведено «Козацькі забави» для дітей мік рорайону;
відремонтовано міжбудинковий проїзд на вул. Надвірнян-
ській, 34;
часткова заміна дорожнього покриття на вул. Вовчинецькій. Впевнений, що наступні роки будуть не менш продуктивними та ще більш вдалими. З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Юрій Шуляр
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
48
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, шуляра, юрія, іван, міської, володимировича, депутат, радио, звіт, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа