close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу №10 фракції ВО «Свобода» ЯЦИНОВИЧА Миколи Ярополковича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу №10 фракції ВО «Свобода» ЯЦИНОВИЧА Миколи Ярополковича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹10 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ßÖÈÍÎÂÈ×À Ìèêîëè ßðîïîëêîâè÷à
Я, Яцинович Микола Ярополкович, обраний депутатом Івано-Франківської міської ради від ВО «Свобода» на мажоритар-
ному виборчому окрузі № 10.
У своїй депутатській діяльності завжди орієнтувався на праг-
нення громади. Саме інтереси івано-франківців стали ключо вими для мене. Постійний контакт з жителями міста, вміння вислухати і відстояти права людей – ось що допомогло мені у депутатській роботі. Для того, щоб бути завжди в курсі «болючих» і нагальних по-
треб громади, мною здійснено 10 депутатських прийомів. Хочу з азначити, що жоден мешканець, що звернувся до мене, не зали-
шився без відповіді. В Івано-Франківській міській раді входжу до складу постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та сприяння роз-
виткові сіл, виконуючи функції секретаря. Вважаю, що майбутнє нашої держави – у дітях. Саме тому влітку цього року ініціював проведення дитячих ігор «Козацькі забави». Спільно з громадою проводив толоку. Виділив кошти для Вовчинецької ЗШ на виготов-
лення державних символів України. Окрім того, за
мого сприян-
ня встановлено дитячі майданчики за адресами: вул. Вовчинець-
ка, 206, а також у дворі будинку 208 на вул. Вовчинецькій. Понад 10 тис. гривень виділено на встановлення металопластикових ві-
кон та проведення поточного ремонту в шаховому клубі «Деб’ют». Для Народному дому у с. Вовчинці закуплено новий проектор. Спільно з депутатами-«свободівцями
» долучився до відкриття но-
вого приміщення для дітей у Центрі соціальних служб для молоді. Виграв проект в обласній раді на встановлення штучного покрит-
тя на полі міні-футболу Вовчинецької ЗШ, а також сприяв вста-
новленню нового штучного покриття та реконструкції спортивного залу в ФОК на вул. Симоненка, 13. Окрім того активно долучався до будівництва дитячого садочка в с. Вовчинці.
Переконаний, що спільно із Вами ми зможемо вирішити дуже важливі стратегічні питання міста. Дякую за підтримку та допомо-
гу мені у цьому шляху вдосконалення нашого міста.
З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Микола Яцинович
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
120
Размер файла
18 070 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, ярополковича, микола, яциновича, іван, міської, депутат, радио, звіт, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа