close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Comité Europe du 11 mars 2010

код для вставкиСкачать
Между ВиК
митовете и мечтите
за по-добър живот
Станислав Станев
Директор „Експлоатация и поддръжка“
„Софийска вода“ АД
Митовете, които „Софийска вода“
разби през 2013 г.
2
МИТ: Невъзможно е да се обнови Лозенец – основният резервоар,
който водоснабдява централната част на града, без да се
прекъсне водоснабдяването на целия център на София
Преди
Фасадата
Необходимост от
четири човешки
сили да завъртят
крана
4
МИТ: Водоснабдителната система не може да функционира при
изключване на ПСПВ Бистрица повече от 12 часа
След мащабна програма за увеличаване гъвкавостта на
водоснабдителната мрежа, това стратегическо съоръжение беше
изключено за 2 седмици, за да достигне сегашното състояние.
Клиентите в центъра на София имаха вода.
След
Символът на водоснабдяването
на София се съживи отново
Крановете не са това, което
бяха
5
МИТ: Нямаме ресурси да внедряваме високотехнологични
решения
Новият он-лайн информационен център, базиран на ГИС, работи от
февруари 2014 г.
Разработваме система за SMS известяване за планирани
прекъсвания на услугата – още една крачка по-близо до нашите
клиенти
8
МИТ: Нямаме ресурси да внедряваме високотехнологични
решения
СКАДА, ПСПВ Панчарево
10
МИТ: Отчитането и фактурирането не може да бъде прозрачно
Внедряване на SAP IS-U
ОПРОСТЯВАНЕ
• Управление на
процеси в
интегрирана
система
• Премахване на
излишни дейности
• Прозрачност
• Възможност за
проследяване
ЕФЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ
• Контрол на
информацията
• Надеждност на
информацията
• Единствен източник на
„истина“
• трансформиране на
рутинната работа в
анализи и дейности с
добавена стойност
ПО-ДОБРА УСЛУГА ЗА
КЛИЕНТИТЕ
• Лесен достъп до
нужната информация
• Единна платформа за
управление на всички
взаимодействия с
клиентите
• По-бърза и адекватна
обработка на
клиентските заявки
• Проактивна нагласа
13
Митовете, които ще разбием през 2014 г.
Рехабилитацията на яз. Бели Искър е история без край
Нашата цел е да завършим работния проект и започнем
подготовката на тръжна процедура за ремонтните дейности
Винаги ще осъществяваме дезинфекция с хлор, тъй като е
решение с нисък разход
Тази година ще бъде обявен търг за изграждане на
инсталация за UV дезинфекция за ПСПВ Бистрица
Винаги ще има забавяне във времето между нашите дейности и
информирането на клиентите
С центъра за информационния център и обратна връзка в
реално време от нашите екипи на терен, клиентите ни ще
получават своевременно информация за събитията
Проектът за SMS известяване към клиентите е към своя
финален етап
Естествените монополни услуги няма смисъл да се
подобряват
Правилото по света е едно – Клиентът е №1 и „Софийска вода“ ще
продължи да доказва това
14
Благодаря за вниманието!
15
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
8
Размер файла
4 790 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа