close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Изменения в 1388 Постановление Кабмина Украины

код для вставкиСкачать
Проект изменений вносимых ГАИ Украины в порядок регистрации и перерегистрации автомобилей от 15 декабря 2011 года
Проект КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2011 р. № Київ Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2010 р., № 50, ст. 1650; № 51, ст. 1696; 2011 р., № 30, ст. 1311, № 61, ст. 2435), зміни, що додаються. Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2011 р. № ЗМІНИ, що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів 1. У пункті 8: у першому реченні абзацу першого слова „оцінку їх вартості (проводиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку в порядку, встановленому МВС, Мін’юнстом, Мінпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна, і має відповідні документи),” виключити; абзац восьмий після слів „вантажна митна декларація” доповнити словами „на паперовому носії або електронна вантажна митна декларація”; доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту: „У разі коли митне оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України, здійснено за електронною вантажною митною декларацією, така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам МВС.”. У зв’язку з цим абзаци десятий – чотирнадцятий вважати абзацами одинадцятим – п’ятнадцятим. 2. Абзац п’ятий пункту 11 виключити. 3. У пункті 15: перше речення абзацу першого після слів „підлягають огляду та дослідженню” доповнити словами „(крім дослідження нових транспортних засобів, які не були зареєстровані підрозділами Державтоінспекції та уповноваженим органом держави – експортера транспортного засобу)”; друге речення абзацу першого після слів „а дослідження –” доповнити словом „виключно”; у другому реченні абзацу першого слово „або” замінити словами „ ,а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи – ”. 4. У другому реченні пункту 17 слово „Мінтрансзв’язку” замінити словами „Мінінфраструктури”. 5. Пункт 20 виключити. 6. Пункт 28 доповнити абзацом такого змісту: „У разі здійснення митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною вантажною митною декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, їх державна реєстрація здійснюється на підставі такої вантажної митної декларації, отриманої органами МВС від Держмитслужби за допомогою засобів інформаційно-
телекомунікаційних систем та розміщеної в автоматизованій інформаційній системі „Митний документ”.”. 7. У пункті 29: в абзаці першому слова „з відміткою про зняття їх з обліку” виключити; абзац другий виключити. 8. Пункт 30 викласти в такій редакції: „До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, які встановлюються митними органами.” 9. В абзаці першому пункту 33 слова „ їх власників,” виключити. 10. В абзаці третьому пункту 37 слова „видане згідно з пунктом 22 цього Порядку” замінити словами „оформлене державним підприємством „ДержавтотрансНДІпроект” чи Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС”. 11. У пункті 42: в абзаці першому слова „в межах України” виключити; абзац восьмий після слів „нового свідоцтва про реєстрацію” доповнити словами ”, крім випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину”. 12. Абзац третій пункту 45 виключити. 13. У пункті 51: перше речення абзацу першого після слів „на підставі” доповнити словами „заяви власника транспортного засобу або”; друге речення абзацу першого після слів „на період поїздки” доповнити словами „за їх бажанням”. ____________ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів” 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта На виконання доручення Кабінету Міністрів України (протокол № 90 засідання Кабінету Міністрів України 7 грудня 2011 року) Міністерством внутрішніх справ доопрацьований з урахуванням доручень Президента України від 29 листопада 2011 року № 1-1/2813 і Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2011 року № 57523/1/1-11 проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів”, яким передбачається вдосконалення існуючої процедури державної реєстрації транспортних засобів, зокрема в частині проведення експертного дослідження нових транспортних засобів, отримання тимчасових реєстраційних талонів на період перевірки митного оформлення транспортних засобів та підтвердження з місця їх попередньої реєстрації, проведення оцінки вартості транспортних засобів, оформлення реєстраційних документів для поїздки за кордон. 2. Мета і шляхи її досягнення Унесення запропонованих змін спростить порядок реєстрації транспортних засобів. Для цього пропонується внести відповідні зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388. 3. Правові аспекти Державна реєстрація транспортних засобів регулюється статтею 34 Закону України „Про дорожній рух” та постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388. 4. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 5. Позиція заінтересованих органів Проект зазначеного акта надсилається на узгодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку та Мін’юсту. 6. Регіональний аспект Постанова не стосується питання розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. 7. Запобігання корупції У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася. 8. Громадське обговорення Проект постанови розміщений на офіційному сайті УДАІ МВС України для обговорення. 9. Позиція соціальних партнерів Проект акта не стосується соціально-трудової сфери. 10. Оцінка регуляторного впливу Проект не є регуляторним актом. 11. Прогноз результатів Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить спростити процедуру державної реєстрації транспортних засобів та зменшить кількість нарікань з боку громадян на роботу реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС. Міністр В.Ю. Захарченко ___ грудня 2011 року ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів” № з/п
Чинна редакція Проект нової редакції Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів 1.
8. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, оцінку їх вартості (проводиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку в порядку, встановленому МВС, Мін'юстом, Мінпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна, і має відповідні документи), відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. ... вантажна митна декларація або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; договір фінансового лізингу. 8. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. ... вантажна митна декларація на паперовому носії або електронна вантажна митна декларація або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; договір фінансового лізингу. У разі коли митне оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію Україн, здійснено за електронною вантажною митною декларацією, така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-
телекомунікаційних систем органам МВС. 1.
11. Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів або транспортних засобів, право власності на які встановлено за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі – свідоцтво про реєстрацію) або технічного паспорта (у разі їх наявності) з відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного засобу з обліку. … До документів, що необхідні для проведення державної реєстрації конфіскованих транспортних засобів або транспортних засобів, право власності на які встановлено за рішенням суду, або таких, що визнані в установленому порядку безхазяйними, або які за правом спадкування перейшли у власність держави або подаровані державі власниками, також подається висновок щодо результатів перевірки технічного стану транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху Центру безпеки Виключено. дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС або іншого підприємства, установи та організації, визначеної Кабінетом Міністрів України, та документ про оцінку його вартості, виданий відповідно до пункту 8 цього Порядку. … … 2.
15. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби, крім випадків вибракування їх у цілому, підлягають огляду та дослідженню з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними у поданих власником для реєстрації документах, визначення їх справжності та проведення перевірки за Єдиним державним реєстром Державтоінспекції та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, встановлення відповідності конструкції і технічного стану транспортних засобів обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України. Огляд проводиться уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортних засобів, а дослідження – фахівцями експертної служби МВС або іншими спеціалістами, що мають свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесені до Реєстру атестованих судових експертів. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, уповноважений працівник підрозділу Державтоінспекції робить відповідну відмітку або складає акт технічного огляду. До зазначених документів додається відповідний висновок фахівця. 15. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби, крім випадків вибракування їх у цілому, підлягають огляду та дослідженню (крім дослідження нових транспортних засобів, які не були зареєстровані уповноваженими органами, у тому числі держави – експортера транспортного засобу) з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними у поданих власником для реєстрації документах, визначення їх справжності та проведення перевірки за Єдиним державним реєстром Державтоінспекції та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, встановлення відповідності конструкції і технічного стану транспортних засобів обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України. Огляд проводиться уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортних засобів, а дослідження – виключно фахівцями експертної служби МВС, а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи – іншими спеціалістами, що мають свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесені до Реєстру атестованих судових експертів. За ... результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, уповноважений працівник підрозділу Державтоінспекції робить відповідну відмітку або складає акт технічного огляду. До зазначених документів додається відповідний висновок фахівця. ... 3.
17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про реєстрацію) вноситься запис "випробування" і видаються номерні знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС або державним підприємством "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (далі - державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект") Мінтрансзв'язку. 17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про реєстрацію) вноситься запис "випробування" і видаються номерні знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС або державним підприємством "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (далі - державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект") Мінінфраструктури. 4.
20. До одержання підтвердження, передбаченого
КК
пунктом 19 цього Порядку, з місця попередньої державної реєстрації власникам транспортних засобів видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий реєстраційний талон. Після закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона експлуатація транспортних засобів не допускається. Виключено. 28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній реєстрації на підставі заяв власників і вантажних митних декларацій або виданих митними 28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній реєстрації на підставі заяв власників і вантажних митних декларацій або виданих митними органами посвідчень про їх реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції. ... Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб'єктами
П господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами довідок-рахунків та вантажних митних декларацій або їх копій, що скріплюються особистою номерною печаткою працівника митної служби та печаткою митного органу. органами посвідчень про їх реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції. ... Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні н
омери, і придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб'єктами довідок-рахунків та вантажних митних декларацій або їх копій, що скріплюються особистою номерною печаткою працівника митної служби та печаткою митного органу. У разі здійснення митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною вантажною митною декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, їх державна реєстрація здійснюється на підставі такої вантажної митної декларації, отриманої органами МВС від Держмитслужби за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та розміщеної в автоматизованій інформаційній системі „Митний документ”. 5.
29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до підрозділів Державтоінспекції реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави з відміткою про зняття їх з обліку. Для державної реєстрації транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України тимчасово, у разі переселення громадян на постійне місце проживання, як спадщина за законом, що відкрита за її 29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до підрозділів Державтоінспекції реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави. Виключено. межами на користь резидента, обов'язковим також є подання до підрозділів Державтоінспекції довідки з посольства (консульства) відповідної країни про проживання власників у цій країні та про дійсність реєстраційних або прирівняних до них документів країн вивезення транспортних засобів. 6.
30. На період до одержання підрозділами Державтоінспекції інформації про митне оформлення транспортних засобів власникові видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий реєстраційний талон. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, які встановлюються митними органами. Після закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона експлуатація транспортних засобів не допускається. 30. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, які встановлюються митними органами. Виключено. 7.
33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування, зміни їх власників
, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників - юридичних осіб, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також кольору або марки транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери. ... 33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування, зміни місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників - юридичних осіб, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також кольору або марки транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери. ... 8.
37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів 37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни). Документами про відповідність переобла
днаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є: для транспортних засобів, переобладнаних на підприємствах, -
свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, видане згідно з пунктом 22 цього Порядку на відповідний вид переобладнання, що подається разом з актом приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6; ... про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни). Документами про відповідність переобла
днаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є: для транспортних засобів, переобладнаних на підприємствах, -
свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним підприємством „ДержавтотрансНДІпроект” чи Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС на відповідний вид переобладнання, що подається разом з актом приймання-
передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6; ... 9.
42. У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку з його відчуженням, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Т
ранспортний засіб знято з обліку для реалізації в межах України". ... У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку транспортного засобу проводиться після видачі нового свідоцтва про реєстрацію. 42. У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку з його відчуженням, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний зас
іб знято з обліку для реалізації". ... У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зняття з обліку транспортного засобу проводиться після видачі нового свідоцтва про реєстрацію, крім випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину. 10
.
45. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а громадян – за заявами їх власників. ... Зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з їх вибракуванням проводиться також у разі непредставлення транспортних засобів на державний технічний огляд протягом п'яти і більше років або встановлення факту їх знаходження в розукомплектованому та непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти їх власників у встановленому МВС порядку. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів, а громадян – за заявами їх власників. ... Виключено. 11
.
51. У разі відсутності права власності на транспортні засоби оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції. 51. У разі відсутності права власності на транспортні засоби оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника транспортного засобу або документів, що підтверджують право користуван
ня і (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції. Начальник УДАІ МВС України В.М. Лозовий ____ грудня 2011 року 
Автор
yura9703
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 564
Размер файла
148 Кб
Теги
pkmu_zmin1388
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа