close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Тема: Електричне поле. Електричний струм
Виконуючи цю інтерактивну роботу з фізики, ви зможете
перевірити глибину своїх знань і ерудицію.
Правила роботи:
В спеціальне поле введіть своє прізвище та ініціали
Уважно прочитайте завдання;
В спеціальне поле введіть відповідь (слово або число);
Збережіть зміни, які ви створили у своїй презентації.
Бажаю удачі!
Тест
Введіть прізвище та ім’я
Іванч е нко Л ю д м ила
Всього завдань
15
Почати тестування
Час тестування
35
хв.
Закон Кулона встановлює…
А
залежність величини точкових зарядів від відстані між ними
0
Б
залежність сили взаємодії між двома точковими зарядами
0
В
залежність сили взаємодії між двома зарядженими пластинами
0
Г
залежність величини точкових зарядів від освітленості
0
Д
залежність величини точкових зарядів від натирання
0
Е
залежність величини точкових зарядів від дотику
0
Завдання
1
0,5 бала.
Далі
Як зміниться сила взаємодії двох
точкових зарядів, якщо відстань між ними
збільшити втричі?
А
зменшиться у 3 рази
0
Б
збільшиться у 3 рази
0
В
зменшиться у 9 разів
0
Г
зменшиться у 6 разів
0
Д
збільшиться у 6 разів
0
Е
збільшиться у 9 разів
0
Завдання
2
0,5 бала.
Далі
Вкажіть формулу закону Кулона.
0
0
0
А
1 2
=

Б
1 2
= 2

В
0 
=

Завдання
3
2 бали.
0
0
0
Г
 = 
Д
0 
=

Е
1 0 
=
4 
Далее
Завдання 1.
Напруженість електричного поля – це…
0
0
0
0
0
0
1
енергетична характеристика поля
2
магнітна характеристика поля
3
електростатична характеристика поля
4
електрична характеристика поля
5
діелектрична характеристика поля
6
силова характеристика поля
Завдання
4
2 бали.
Далі
Виберіть способи електризації
0
0
0
0
0
0
1
дотик
2
натирання
3
під дією температури
4
через вплив
5
удар
6
під дією світла
Завдання
5
2 бали.
Виберіть всі вірнівідповіді
Далі
Итоги
Далі
(Розминка)
Завдання 1.
1.
- назва частинки, яка має негативний заряд
2.
- прилад для вимірювання кількості заряду
3.
-прилад для виявлення і порівняння зарядів
4.
- надання тілу електричного заряду
5.
- визначає інтенсивність електромагнітної взаємодії
Впишіть вірну відповідь в спеціальне поле введення тексту
Пе р е вір ити
О чис тити
I. ЕТАП (Розминка)
Завдання 2.
1.
- хто вперше виміряв величину заряду електрона?
2.
- силова характеристика електричного поля
3.
- речовинa із значною концентрацією вільних носіїв
електричних зарядів
4.
- речовинa із відсутністю або незначною концентрацією
вільних носіїв електричних зарядів
5.
- система з двох провідників, розділених шаром
діелектрика
Впишіть вірну відповідь в спеціальне поле введення тексту
Пе р е вір ити
О чис тити
II. Етап (Приставки і множники)
Завдання 3.
10−6 Ф=
1.
10−3 Ф=
2.
3.
10−9 Ф=
10−12 Ф=
4.
10−15 Ф=
5.
Впишіть вірну відповідь без пробілів між цифрами в спеціальне поле введення тексту
Пе р е вір ити
О чис тити
IІ. Етап (Приставки і множники)
Завдання 4.
1. 2000 мкФ=
Ф
2.
65 мФ =
Ф
3.
3200 мФ=
Ф
4.
0,15 Ф =
мФ
5. 0,0006 Ф =
мкФ
Впишіть вірну відповідь без пробілів між цифрами в спеціальне поле введення тексту
Пр о ве р ить
О чис тить
Завдання 5.
ІІІ. Етап (Графічне зображення електричних полів)
На якому з малюнків є зображення електричного поля
точкового негативного заряду?
Вкажіть номер малюнку.
1.
3.
2.
4.
Пе р е вір ити
О чис тити
Завдання 6.
ІІІ. Етап (Графічне зображення електричних полів)
На якому з малюнків є зображення електричного поля
точкового позитивного заряду?
Вкажіть номер малюнку.
1.
3.
2.
4.
Пе р е вір ити
О чис тити
Завдання 7.
ІV. Етап ( Пропущене слово)
1. Електричне поле здійснює взаємодію між
зарядами.
2. Електростаична індукція – перерозподіл
у провіднику
під дією зовнішнього електричного поля.
3. Лінії напруженості електричного поля мають напрям, який
збігається з напрямом сили, що діє на
заряд.
4. Густина ліній напруженості, які пронизують одиницю площі
поперечного перерізу, пропорційна модулю вектора
5. Електризація тіла полягає у втраті чи придбанні тілом деякої
кількості
Пе р е вір ити
О чис тити
Результат
Оцінка
Правильних відповідей
Бал
Помилки в виборі
відповідей :
Правильних завдань
Знову
Вихід
Підсумковий бал
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
21
Размер файла
771 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа