close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ІВАН СВІТЛИЧНИЙ –

код для вставкиСкачать
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЗЕЛЕНЕНКО СВІТЛАНИ
ОЛЕКСІЇВНИ
1920 р. – створення ОУН (Організації Українських
націоналістів) у Західній Україні;
1942 р. – партизанська боротьба УПА (Української
повстанської армії під керівництвом С.Бандери);
1950-ті р.р. – поява ідей ненасильницького опору в
Україні. Зародження українського дисиденства;
1954-1959 р. - масштабні політичні репресії;
1960-70-ті р.р. - в українському дисиденстві
переважає національно-культурний суспільний рух
ПЕРШІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНАКОДУМЦІВ В УКРАЇНІ
Українська робітничо-селянська
спілка(УРСС) Створена у Львові
у 1958р., арештована - 1961р.;
Об'єднана партія визволення
України;
Український національний
фронт (УНФ) Створена
З.Красівським та М.Дяком у
1964 р.;
Український національний
комітет (УНК);
Демократичний союз соціалістів;
Партія боротьби за реалізацію
ленінських ідей;
Реалістичний робітничий гурток
демократів - створений на
Донбасі у 1956р.
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ –
АКТИВІСТИ УКРАЇНСЬКОГО
ДИСИДЕНСТСЬКОГО РУХУ
Українські шестидесятники –
це рух творчої
інтелігенції, спрямований
на боротьбу з
русифікацією та
відродженням
національної культури.
Шестидесятники –
письменники і митці,
творчість яких
починалась у пору
“хрущовської відлиги” на
межі 50-60-х років, які
обрали шлях боротьби за
свободу творчості і права
людини
Шест идесятники – нове
плідне покоління
письменників, до якого
належали :
Ліна Костенко,
Василь Симоненко,
Іван Драч,
Іван Світличний,
Євген Сверстюк,
Микола Вінграновський,
Алла Горська,
Іван Дзюба
Пізніше до них приєдналися:
Василь Стус,
Михайло Осадчий,
Ігор та Ірина Калинці,
Іван Гель,
брати Горині.
ОЗНАКИ ШЕСТИДЕСЯТНИКІВ
(за словами Є. Сверстюка)
"…Серед ознак
шестидесятників я б поставив
на перше місце юний ідеалізм,
який просвітлює, підносить і
єднає. …
Другою ознакою я б назвав
шукання правди і чесної
позиції. … Поетів тоді
називали формалістами за
шукання своєї
індивідуальності. Насправді за шукання істини - замість
ідеї спущеної зверху для
оспівування.
Як третю ознаку я б виділів
неприйняття, опір,
протистояння офіціальній
літературі та всьому
апаратові будівничих
казарм."
“КУЛЬТУРНИКИ” І “ПОЛІТИКИ”
Шестидесятників
можна розділити
на:
“культурників”
та
“політиків”
“культурники” – ті, хто
прийшов до руху
через літературу та
мистецтво і не міг
змиритися з
режимом, морально
опираючись йому;
“політики” – ті, хто з
самого початку
ставив перед собою
політичні цілі та
завдання
РУХ ШЕСТИДЕСЯТНИКІВ
ТА ВЛАДА
1963–1965 заборона публікувати шестидесятників в
часописах і газетах, припинення видання їхніх книг,
їхні твори друкувалися в україномовних виданнях
Польщі (газета «Наше слово», «Український
календар»), Чехословаччини (часописи «Дукля»,
«Дружно вперед» і «Народний календар»), на Заході
(видавництво «Сучасність»), почали поширюватися в
самвидаві.
Самвидав - інфраструктура руху шестидесятників,
засіб консолідації нонконформістської інтелігенції.
Був він спочатку чисто літературним, переважно
поетичним, проте в 1963–1965 український самвидав
стрімко політизувався.
Поява політичної публіцистики. Спочатку це були
анонімні або псевдоанонімні статті; із другої половини
1960-х починають переважати відкриті виступи, статті
та листи протесту з приводу репресій.
СВІТЛИЧНИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ ДУХОВНИЙ ЛІДЕР І ІДЕОЛОГ
НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО
РУХУ 60-70-Х РОКІВ.
• Літературний критик,
• літературо- та
мовознавець,
• поет,
• публіцист,
• перекладач
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ
ІВАНА СВІТЛИЧНОГО
• народився 20.09.1929 в селі
Половинкіно,
Старобільського району,
Луганської області;
• 1947 С. закінчив школу в м.
Старобільську з золотою
медаллю і поступив до
Харківського університету на
факультет української
філології. Закінчив
університет з відзнакою, вів
наукову роботу, але через
незалежну поведінку на
кафедрі його не залишили
• 1952 С. вступив до
аспірантури відділу теорії
літератури Інституту
літератури ім. Т.Шевченка
Академії Наук України;
• з 1957 по 1963 — молодший
науковий співробітник
Інституту літератури;
• За критику русофільської
лінії інституту і виступи
проти арештів і
незаконних судів над
діячами української
культури та за поширення
самвидавної літератури І.
Світличного було звільнено
з роботи
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ
ІВАНА СВІТЛИЧНОГО
•
1965 рік – перший арешт та
звільнення як “соціально
безпечного”;
•
І. Світличний – один з
організаторів та активних
діячів культурної інтеґрації
Західної і Східної України,
України зі світом: як дисидент,
як публіцист , як поет і як
перекладач;
•
1966-71 р.р - активно займається
самвидавчою діяльністю, редаґує
багато статей.
•
•
•
12.01.72 — другий арешт
Світличного. Засудили до 7 років
позбавлення волі в таборах
суворого режиму і 5 років
заслання.
Був одним із лідерів табірного
руху опору. Брав участь у всіх
колективних акціях протесту,
тримав голодівки, відігравав
провідну роль у написанні
табірної хроніки й передачі її на
волю;
23.01.83 С. звільнений.
Повернувшись тяжко хворим,
продовжувати колишню
громадську діяльність він уже не
зміг.
ТВОРЧІСТЬ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО
• з 1978 року — член
міжнародного ПЕНклубу;
• з 1990 року - член
Спілки письменників
України;
• 1989 рік - присуджено
премію ім. В.Стуса,
• 1994 рік —присуджено
премію ім. Т.Шевченка
Твори Івана Світличного:
• «Ґратовані сонети». - Мюнхен:
Сучасність, 1977.
• «Серце для куль і для рим»,
Поезії, поетичні переклади,
літературно-критичні статті. Київ: Радянський письменник,
1990,
• «У мене тільки слово»:
Поетичні твори. - Харків:
Фоліо, 1994 (Серія "Українська
література XX століття")
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Я. Грицак “Нарис
історії України.
Формування модерної
української нації XIXXX століття”
2. Підкова, Р.М. Шуст
“Довідник з історії
України”
3. 3а.3. Ю. Солод
“Українська література
у XX столітті”
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
278
Размер файла
505 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа