close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Реформа системи технічного
регулювання України: Що, навіщо,
як?
Дмитро Луценко
Експерт з юридичних питань
dmytro_l@yahoo.com
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Місце України у провідних економічних рейтингах:
•
•
•
•
•
Легкість ведення бізнесу 2013 (Всесвітній банк) – 137 із
185
Індекс економічної свободи 2013 (Heritage Foundation) –
161 із 177 (категорія пригнічених економік)
Індекс глобальної конкурентоспроможності 2012-13
(Світовий економічний форум) – 73 із 144
Глобальний інноваційний індекс 2009 (Бостонська
консалтингова група) – 64 із 110
Глобальний інноваційний коефіцієнт 2013 (рейтинг
Блумберга) – 42 із 50
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Виклики, що стоять перед Україною як членом
СОТ (з 2008 р.) та перспективою створення зони
вільної торгівлі з ЄС
• Підвищення конкуренції для українських виробників
• Необхідність покращення бізнес-середовища
• Удосконалення державного управління
Одним з інструментів відповіді на ці виклики є
ефективне реформування системи технічного
регулювання
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Складові системи технічного
регулювання:
•
•
•
•
•
•
Стандартизація
Оцінка відповідності
Акредитація органів з оцінки відповідності
Метрологія
Ринковий нагляд
Інші регуляторні режими, передбачені для
окремих видів продукції
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Існуюча система та її недоліки:
• жорсткість регулювання – стримує інновації
• застарілість вимог – ускладнює розвиток та доступ до новітніх
технологій
• непрозорість – доступ до обов’язкових нормативних документів
(стандартів тощо) лише на платній основі
• дублювання функцій – надмірний тиск на бізнес, особливо за умов
суперечливості дублюючих вимог, та розмитість відповідальності
державних органів
• неефективність – зосередження на паперовому контролю та
ігнорування того, що реально відбувається на ринку
• конфлікт інтересів – поєднання в одній особі регуляторних,
наглядових (контрольних) та комерційних функцій, що збільшує
можливості для корупції
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Наслідки існуючої системи (1)
Для споживачів:
• незахищеність перед невідповідною продукцією
• висока ціна товару
• відсутність або істотна затримка у доступі до
новітніх технологічних товарів
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Наслідки існуючої системи (2)
Для бізнесу:
• непередбачуване та несприятливе середовище
• необхідність долати перешкоди шляхом хабарів
• неможливість або ускладненість виведення на
ринок новітньої продукції
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Наслідки існуючої системи (3)
Для держави та суспільства в цілому:
• загальне технологічне відставання
• стримування економічного зростання
• неконкурентоспроможність підприємств та економіки в цілому
• надмірний вплив певних груп зосереджених інтересів та
перерозподіл суспільного продукту на їхню користь
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Переваги руху в бік європейської системи (1)
• Гнучкість – можливість забезпечення інновацій, урахування
особливостей виробництва (одинічність, серійність тощо) та
наявної інфраструктури виробників (можливість вибору
модулів)
• Значний модернізаційний потенціал – застосування новітніх
стандартів
• Зміцнення конкурентоспроможності продукції та економіки в
цілому
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Переваги руху в бік європейської системи (2)
• Визнання на міжнародному та європейському рівнях –
усунення подвійних перевірок і сертифікацій, підвищення
якості та надійності робіт з оцінки відповідності
• Оптимізація регулювання та покращення бізнес-клімату –
усунення дублювання регуляторних режимів, зменшення
підстав для корупції та інших грошових витрат для виробників
• Переваги для споживачів – покращення захисту їх права на
безпечність продукції та збільшення асортименту продукції
на ринку
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Що вже зроблено:
• Прийняті Закони України «Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції» та «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
- в Україні запроваджено європейський механізм здійснення ринкового
нагляду та режим загальної безпечності продукції
• Вдосконалюється діяльність НААУ – прийняті зміни до профільного закону
відповідно до законодавства ЄС, НААУ здійснює заходи щодо своєї
інтеграції до Європейської співпраці з акредитації (ЄА), що створює
підґрунтя для взаємного визнання, посилюється роль акредитації в сфері
оцінки відповідності
• Триває процес приведення галузевого законодавства України у
відповідність до законодавства ЄС – затверджені правила підготовки
технічних регламентів на основі актів законодавства ЄС, затверджені три
технічні регламенти, що відповідають Директивам ЄС у сферах
електромагнітної сумісності, низьковольтного обладнання та безпеки
машин
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Що ще має бути зроблено (законодавчий
аспект):
• Прийняття нових законів у сферах метрології, стандартизації
та оцінки відповідності, які створять підґрунтя для
запровадження європейського законодавства.
Законопроекти про метрологію та стандартизацію вже
розроблені та перебувають на різних стадіях погодження
• Розроблення та прийняття змін до законодавства України
щодо окремих видів продукції з метою усунення норм, що
передбачають можливість дублювання регуляторних
режимів перед введенням в обіг нехарчової продукції
• Продовження приведення українських технічних регламентів
у відповідність до актів законодавства ЄС
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
Що ще має бути зроблено (інфраструктурний
аспект):
• Підготовка інфраструктури оцінки відповідності до діяльності
згідно з вимогами європейського законодавства,
переоснащення та модернізація лабораторій та органів з
оцінки відповідності
• Підвищення кваліфікації працівників сфери оцінки
відповідності та інспекторів державного ринкового нагляду
• Підвищення обізнаності виробників, імпортерів та
розповсюджувачів з новими правилами і вимогами та
посилення конкурентоздатності виробників
Програма підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом»
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
22
Размер файла
1 082 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа