close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

супровід уроку

код для вставкиСкачать
Багатогранність та геніальність
сина українського народу –
Т.Г.Шевченка
Встане Україна
І розвіє тьму неволі ,
Світ правди засвітить . . .
Відео фрагмент
Завдання уроку :
1. З'ясувати роль Т. Шевченка у розвитку
національної ідеї .
2. Охарактеризувати шляхи становлення як
художника .
3. Проаналізувати поетичну спадщину Великого
Кобзаря .
Телеміст
Робота з термінами
Графіка –
вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага
ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного
кольорів.
Гравюра –
вид графічного мистецтва, створення тиражованих зображень
шляхом контрастного друку з рельєфних зображень або через
трафарет.
Офорти –
різновид гравюри на металі , який дозволяє отримувати
відтиски з друкованих форм, які попередньо оброблені
кислотами .
Картина, портрет
Диспут
1. Чи мало Кирило – Мефодієвське
братство вплив на розвиток національної
ідеї українського народу ?
2. Чи насправді товариство становило
загрозу самодержавному російському
правлінню на українських землях ?
3. Чи можна стверджувати , що у
піднесенні національної ідеї
Т. Шевченко відіграв роль народного
демократа ?
Робота з термінами
1.Демократія –
політичний режим , за якого єдиним легітимним
джерелом влади в державі визнається її народ .
2. Демократ прихильник демократії .
3. Національне відродження –
шляхи відновлення історії, культури, державності
конкретного етносу .
Живопис – це німа
поезія,
а поезія –
промовистий
живопис.
Леонардо да Вінчі
Автор 240 поетичних
творів , драматичного
твору «Назар Стодоля »
та прозових творів .
Твори Т. Шевченка
перекладені на 52 мови
світу , книжка поезій –
«Кобзар» щороку
перевидається до
300тис. примірників,
що уже перевищує 13
млн. примірників лише
в Україні.
1.В яких віршах
Т. Шевченко відобразив
долю жінки матері і
дівочу долю ?
1.В яких поезіях
висвітлено історичне
минуле українського
народу ?
2. Які історичні події
відображено у цих
творах ?
Новий період творчості
Шевченка охоплює роки
1843 — 1845 і пов'язаний
з двома його подорожами
на Україну. Подорож
Україною стала підґрунтям
до написанням збірки
«Три літа » .До цього ж
періоду фактично
належать і твори, написані
у 1846 — 1847 рр. (до
арешту).
З жовтня по грудень 1845р.
пише один за одним твори
“Єретик”, “Сліпий”, “Наймичка”,
“Кавказ”, “І мертвим, і живим...”,
“Холодний яр”, “Як умру, то
поховайте” (“Заповіт”) та ін. Усі
свої поезії 1843 — 1845 рр. (крім
поеми “Тризна”) він переписує в
альбом, якому дає назву “Три літа”.
1846р. створює балади “Лілея” і
“Русалка”, а 1847р. (до арешту) —
поему “Осика”. Тоді ж він задумує
нове видання “Кобзаря”, куди мали
увійти його твори 1843 — 1847 рр.
Під час арешту збірку у Шевченка було вилучено, і
до 1907 р. вона пролежала в жандармських архівах,
але більшість творів з неї було надруковано за
кордоном.
Збірка «Три літа» стала новим кроком автора до
сучасної йому проблематики. Головною темою його
творчості стало викриття самодержавного устрою та
релігійного, національного, колоніального
гноблення. У вірші «Три літа», що дав назву всій
збірці, поет описує зміни у власному світогляді,
показує процес свого прозрівання за три роки (з
1843 по 1845):
І тепер я розбитеє
Серце ядом гою,
І не плачу, й не співаю,
А вию совою.
Недаремно цикл «Три літа» завершується
«Заповітом». Тяжко хворий поет турбується
про долю України
Богдан Лепкий –
поет, прозаїк,
публіцист, так
відгукнувся про збірку
Шевченка « Три літа »:
«Саме тоді Тарас став
на вершину свого
натхнення і промовив
огненним словом ,
немов якийсь
посланець з неба »
Зберігається ця рукописна
збірка в інституті літератури
ім. Тараса Шевченка НАН
України .
Два рази було видано
факсимільне видання цієї
збірки : в 1966 р. за участю
відомого вченогошевченкознавця,
тодішнього директора
Інституту літератури ім. Т.Г.
Шевченка в Харкові Євгена
Шабліовського і в 2013р. за
ініціативи нинішнього
директора Інституту
літератури ім. Т.Г. Шевченка,
академіка НАН України
Миколи Жулинського .
Кручі і дніпро ; садок вишн;
темні хмари ; соловї;
верби; сучасне фото києва .
Ніби
дотик до
історії –
подих
Кобзаревого
життя
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
27
Размер файла
5 740 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа