close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України
Підтримка Держінформнауки виконання
заходів Державної цільової науково-технічної
програми впровадження і застосування грідтехнологій у 2011-2012 роках
Дмитро Вікторович Чеберкус
Директор департаменту
науково-технічного розвитку Держінформнауки
Пріоритетні завдання Програми,
що фінансувались Держінформнауки
Завдання 4. Розроблення і впровадження грід-технологій в науку,
промисловість, фінансову, соціальну та гуманітарну сферу
Захід 4.1
Розроблення спеціалізованого грідівського програмного
забезпечення та грід-комплексів для використання під час проведення
наукових та науково-прикладних досліджень
Захід 4.2
Адаптація для впровадження грід-технологій існуючого
програмного забезпечення
Завдання 1. Створення і забезпечення розвитку матеріальнотехнічної бази
національної грід-інфраструктури, забезпечення
її інтеграції до європейської і світової грід-інфраструктури
Захід 1.3
Забезпечення пропускної спроможності оптоволоконних
каналів зв’язку між грід-вузлами
Захід 1.4
Підвищення рівня пропускної спроможності
оптоволоконних каналів зв’язку між вітчизняними та закордонними грідвузлами відповідно до вимог європейської мережі GEANT-3
Д.В.Чеберкус
01.11.2012
Структура фінансування
заходів Програми Держінформнауки
Всього
На придбання
обладнання
Інші витрати
4,5198
млн.грн.
Обсяг фінансування
Держінформнауки
за 2011-2012 роки 4 млн.519,8 тис. грн.,
млн.грн.
у тому числі на
придбання обладнання –
2 млн. 783,8 тис. грн.
(61,6%).
Середня ціна одного
проекту645,6 тис. грн.
млн.грн.
Д.В.Чеберкус
01.11.2012
Підтримка розвитку Академічної мережі
обміну даними НАН України (АМОД)
Інститут програмних систем НАН України протягом 20112012 років виконує роботи по підвищенню
пропускної спроможності Академічної мережі обміну
даними до 10 Гбіт/с (програмою заплановано
підвищення до 2 Гбіт/с) шляхом модернізації:
8 опорних вузлів АМОД НАН України;
12 вузлів установ НАН України, в яких
функціонують кластери грід - системи
Д.В.Чеберкус
01.11.2012
Регіональний розподілений північносхідний операційний
грід-центр в ІСМА НАН України
Адаптація до використання в грідінфраструктурі пакетів програм для
розв’язання задач
квантової хімії,
процесів складного теплообміну при
вирощуванні кристалів з розплаву, для
моделювання світлозбору в детекторах
(ORCA, GAMESS, CPMD, NWChem,
OpenFOAM, Detect)
До кінця 2012 р. планується
підвищити загальний об’єм файлового
сховища до 120 Тб
Д.В.Чеберкус
01.11.2012
Засоби забезпечення надійності
збереження даних та керування
ресурсами в грід інфраструктурі на базі
технології IBM Mainframe
Колективом Інформаційно-обчислювального центру Київського національного
університету імені Тараса Шевченка на апаратній базі IBM Mainframe z800 та
IBM TotalStorage Enterprise Storage Server (надійність 99,999999 %)
створюються високонадійні служби керування ресурсами та збереження
даних в Українській грід інфраструктурі:
служба керування віртуальними
організаціями з реплікацією даних;
елемент збереження даних колективного
використання в грід з використанням
дискового масиву та стрічкового
накопичувача IBM Mainframe
Д.В.Чеберкус, Про результати діяльності Держінформнауки 01.11.2012
Адаптація для грід-середовища програмних
засобів для розрахунків біомолекул та для
побудови медичних МРТ-зображень з
організацією каналу 10 Гбіт/с між кластерами
Виконавець - Асоціація УРАН
Адаптація пакетів прикладних програм
GROMACS (моделювання біомолекул)
та JEMRIS (обробка та побудова
медичних МРТ-зображень)
Підвищення пропускної спроможності каналу
передачі даних між кластерами НТУУ КПІ та
КНУ ім. Т. Шевченка з 1 Гбіт/с до 10 Гбіт/с
з використанням каналів мережі УРАН
Д.В.Чеберкус
01.11.2012
ННК ІПСА НТУУ КПІ розробляє міждисциплінарний
програмний комплекс моделювання складних
об’єктів і процесів різної фізичної природи, який
надає можливість користувачеві самому формувати і
налагоджувати маршрут математичного
експерименту.
Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова виконав модернізацію кластеру для
роботи в грід-інфраструктурі України та розробляє
пакет прикладних програм для проведення
досліджень самоорганізації гетерогенних плазмових
структур
Д.В.Чеберкус 01.11.2012
Дякую за увагу!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
9
Размер файла
2 970 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа