close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація до матеріалу

код для вставкиСкачать
Реалізація моделі особистісно
орієнтованого навчання
на уроках світової літератури
А.І. Богосвятська,
кандидат філологічних наук,
член-кор. НАНО,
м. Севастополь
2013 р.
Автор-розробник особистісно орієнтованої
системи навчання
Ірина Сергіївна Якиманська,
доктор психологічних наук,
професор,
співробітник Інституту
педагогічних інновацій РАО.
«Визнання
учня
головною
діючою
фігурою
всього
освітнього процесу
складає
сутність
особистісно
орієнтованої
педагогіки».
(І.С. Якиманська)
Особистість учня – мета
освітньої системи, він
співтворець
уроку,
а
учитель – передумова
формування
виховання,
він спільник учня в
пізнавальній меті.
Дитиноцентризм – орієнтація на внутрішній розвиток
учня, перехід від особистості до індивідуальності
й далі до універсуму.
Особистісно орієнтований
урок
ґрунтується
на
врахуванні
вікових,
психофізіологічних,
інтелектуальних
особливостей учня, його
інтересів,
здібностей,
ціннісних орієнтацій.
У межах особистісно орієнтованого
як самостійні напрями виділяються:
Педагогіка співпраці:
пріоритет
виховання
над
навчанням,
відсутність
прямого
примусу, терпимість до
недоліків у поєднанні з
проявами
демократизації
стосунків.
Розвивальне навчання:
орієнтація
на
«зону
найближчого розвитку»
учня під час побудови
його
індивідуальної
освітньої програми.
навчання
Рівнева диференціація
навчання:
організація уроків з
урахуванням
індивідуальних можливостей
і здібностей учня, використання трьох рівнів
завдань, зокрема й під
час контрольних робіт.
Технологія особистісно орієнтованого уроку
(за С.І. Подмазіним):
орієнтація
оцінка
визначення мети
корекція
проектування
контроль
організація
реалізація
Методи та прийоми
особистісно орієнтованого
навчання
• Прийом “Співзвучність
позицій”:
Які слова автора
співзвучні з вашими
думками?
• Прийом
“Якби я був автором…”:
Як би я завершив фінал
твору?
• Написання творівперевтілень:
“Я дерево, я сніг,
я вітер, я сонце…”
• Станьте творцем
афоризмів, закінчивши
речення: “Освічена
людина…”,
“Найголовніше в
житті…”
«Продовжте думку»
Читаючи (слухаючи) твір, я…:
• бачу: річку, небо, поле, ліс, дощ…
• чую: грім, шум, спів, шелест, музику…
• відчуваю: ритм, страх, радість, тишу…
Прийом “Щоденник подвійних нотаток”:
Фраза з тексту:
Мої міркування:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
«Пофантазуймо»
Ви – письменник.
• У якому жанрі ви хотіли б
писати?
• Чи пробували ви писати
художні твори? Розкажіть
про них.
«Персонажі твору і я»
Розсадіть персонажів твору за столом. Прокоментуйте
свій вибір. Поміркуйте, чи комфортно почуватимуться
герої, сидячи у визначеному вами порядку.
Я
Прийом перевтілення у персонажа
Ви – Наташа Ростова
Сьогодні – ваш перший бал.
Скільки вам років?
Який зараз рік надворі?
З ким ви приїхали?
Опишіть свій стан.
Ви – князь Андрій
Ви впізнали у пораненому,
який плаче, свого ворога.
Хто він? Що з ним? Опишіть
свій стан там, у лазареті.
Ви – Наполеон
Скоро почнеться
Бородинська битва.
Що вам подарували?
Опишіть свої дії та стан.
«Пошук асоціацій»
За романом Стендаля «Червоне і чорне»:
червоний:
• кохання
• пристрасть
• вогонь
• життя
• енергія
• активність
•
•
•
•
•
•
чорний:
ненависть
страх
смерть
осуд
провина
песимізм
«Палітра емоцій»
Із поданого переліку вражень,
почуттів підкресліть три слова, що
відповідають вашому стану душі:
співчуття,
натхнення,
спокій,
переживання, радість, щастя,
легенький
смуток,
журба,
розчарування,
умиротворення,
інше.
«Живі речі»
Діти сприймають навколишній світ як
різнокольорову чарівну казку, в якій все
живе – речі, дерева, будівлі. І, звісно ж,
все в ній розмовляє, думає, плаче,
сміється. Тому діти легко оживлюють
предмет або перевтілюються в нього,
говорять від його імені.
Приклади тем: «Думки шкільного щоденника»,
«Монолог дзеркала», «Сни підручника» тощо.
Активізація творчої думки:
• опишіть одного героя твору очима іншого;
• опишіть одну і ту саму подію з погляду
різних героїв твору;
• напишіть сторінку щоденника героя з
роздумами про…
• опишіть зовнішність героя з певною метою
– викликати жаль, співчуття, зневагу,
повагу, захоплення.
Кожна дитина повинна усвідомити власну причетність
до всього, що відбувається на уроці світової
літератури, адже лише за такої умови інформація
уроку стане особистим надбанням учня і наповниться
для нього смислом і цінністю.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Белей Н.І. Викладання зарубіжної літератури за особистісно-орієнтованою методикою //
Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 9. – С. 33-35.
2. Борківська О.П. Особистісно-орієнтований підхід до викладання зарубіжної літератури //
Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 11. – С.7-10.
3. Булава З. Творчі роботи учнів про «живі речі» // Всесвітня література в СНЗУ. – 2011. – № 4.
– С. 14.
4. Ковтун Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури // Рідна
школа. – 2011. – № 1-2. – С. 77-80.
5. Особистісно зорієнтований урок літератури: З досвіду роботи / Упоряд. Г.Федяй, А.Фасоля.
– К.: Шкільний світ, 2005. – 128 с.
6. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: принципи, технології // Педагогіка
і психологія. – 1997. – № 2. – С. 37-43.
7. Соболь Л.М. Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і
практична реалізація // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/20081/08slmppr.htm#дод1
8. Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлексія, оцінка //
Українська мова та література. – 2004. – № 7. – С.2-9.
9. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – М.: Сентябрь,
2000. – 188 с.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
100
Размер файла
2 705 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа