close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

EuroPHit

код для вставкиСкачать
EuroPHit
Обновяване за енергийна революция,
стъпка по стъпка
Политика
Ние сме тук
Прилагане на Директивата за
енергийните характеристики
на сградите между 9.01.2013
и 9.07.2013 (EPBD)
Директива за енергийната
ефективност – национално
изпълнение / изпълнение по
страни (EED)
2015
2013
Директива за енергийните
характеристики на сградите – Списък на
мерките и инструментите на страните
членки (EPBD – MS)
Директива за ВЕИ – минимални
равнища на ВЕИ (RES Directive)
Директива за енергийната ефективност
– Оценка и транспониране в
националното законодателство (EED)
2013
2014
Начало на
проекта EuroPHit
2020
2017
2014
2012
Директива за енергийните
характеристики на сградите –
национално изпълнение /
изпълнение по страни (EPBD)
Сгради с близко до нулево
потребление на енергия (NZEB) –
Доклади на страните членки за
напредъка
Директива за енергийната
ефективност – Влизане в сила
(EED)
Сгради с близко до нулево
потребление на енергия
(NZEB) – Всички нови
обществени (публични)
сгради
Сгради с близко до
нулево потребление на
енергия (NZEB) – Доклад
на страните членки за
напредъка
2018
Директива за енергийните
характеристики на
сградите – актуализиран
списък на мерките и
инструментите на
страните членки (EPBD –
MS)
2016
Приключване на
проекта EuroPHit
Сгради с близко до нулево
потребление на енергия
(NZEB)
2020
Стратегически
цели
Ако ще го правите, правете го добре
преди
след
Обновяване на СОУ в in Бесвайлер, Германия
© Rongen Architects
Качествена реконструкция
...постигната благодарение на принципите на пасивните сгради
Всичко наведнъж
NZEB
• компетентност
• мотивация
• финансиране
• жизнен цикъл на
съществуващите компоненти
Сграден фонд
• обезпокояване на обитателите
...или стъпка по стъпка
EnerPHit
+ ВЕИ
Обновяване
• разпространяване
стъпка •подходящи продукти
по
стъпка
Сграден фонд
•финансови
инструменти
• пилотни проекти
• критерии и
софтуерни инструменти
EuroPHit
Проектът EuroPHit
С поставянето на стандарта EnerPHit като цел и използването на
принципите на пасивните сгради, партньорите по проект EuroPHit
прилагат знанията си за оползотворяване на пълния енергиен
потенциал на сградите чрез използване на подхода стъпка по
стъпка.
Проектът EuroPHit
КРИТЕРИИ
Специфичната енергия за отопление:
Да не надминава 25kWh/(m²a)
или
Всички компоненти на сградата:
Да отговарят на изискваният за пасивна сграда – стени, покрив,
прозорци и т.н.
Обръща се внимание на въздухоплътността, термомостовете,
не се допуска конденз
Основни резултати от проекта
Критерии и схема за сертифициране на реконструкции,
целящи с течение на годините да се достигне стандарта
EnerPHit
Модели на финансиране и програми за стимулиране на
пазара, съобразени с реконструкциите стъпка по стъпка
Дизайнерски концепции и подробни насоки за
развитието на подходящи, висококачествени сградни
компоненти
Специфични инструменти за изчисляване на енергийния
баланс при обновявания, извършвани постепенно
Програми и курсове за обучение, фокусирани върху
конкретните нужди за реконструкции стъпка по стъпка
Примерни проекти на сгради, показващи пътя към
висококачествения и енергийно ефективен сграден фонд.
Какво е обновяване стъпка по стъпка?
1. Компоненти стъпка по стъпка
Съществуваща
сграда
Изолация
Прозорци,
въздухонепроницаемост
& вентилация
ВЕИ &
отоплителна
система
Какво е обновяване стъпка по стъпка?
2. Фасади / компоненти
Съществуващ
сграден
фонд
Северна
фасада
Южна фасада +
прозорци,
въздухонепроницаемост
& вентилация
Всичко
останало +
ВЕИ &
отоплителна
система
Съществуващо положение:
Без изолация и с нови прозорци
външна стена страници стъкло
дистанционер
ъгъл при
външни стени
зад
шкафа
Условия:
Boundary
вън и вътре
conditions:
-5°C; 20°C
цокъл
• температура на основните повърхности е около 9°C
• проблемни зони зад мебелите, в ъглите и на страниците
• вътрешната относителна влажност трябва да е под 38%, за да се избегне
развитието на мухъл
Обновяване EnerPHit:
20 см изолация + PH прозорци
външна стена страници стъкло
дистанционер
ъгъл при
външни стени
зад
шкафа
външна страна
на стената
Условия
Boundary
вън и вътре
conditions:
-5°C; 20°C
• температурата на основните повърхности е по-висока от 16°C
• няма опасност за възникване на мухъл, дори и зад мебелите!
• вътрешната относителна влажност може да достигне 62%, без опасност
от поява на мухъл
Пилотни обекти в Габрово
ИНТЕГРИРАН ПЛАН
за градско развитие за периода 2014-2020 год.
Проект ЗВ1‐2.3: “Училище любимо”:
Реконструкцията на училищата
“Кирил и Методий” и “Цанко Дюстабанов”
Бюджет на проекта: 4 000 000 лв., в т.ч.:
2 914 098 лв.
по оперативни програми
514 253 лв.
от националния бюджет
571 650 лв.
от собствени средства
Съществуващо положение
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Концепция за обновяване
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ВЪЗМОЖЕН СЦЕНАРИЙ
за етапно изпълнение на енергоспестяващите мерки
Стъпка 1:
Стъпка 2:
Стъпка 3:
Стъпка 4:
Стъпка 5:
Изолация на покрива
Изолация на стените, мерки по временно
уплътняване на прозорците, намаляване на
радиаторите
Вентилация с рекуперация на топлината
Изолация на плочата на партера или
страничните сутеренни стени –
различни решения във всеки блок
Смяна на прозорците (напр. след 10 год.)
Концепция за обновяване
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
РЕЗУЛТАТИ
от прилагането на енергоспестяващи мерки по блокове
(разход на енергия за отопление)
Блок A :
Преди: 317 kWh/(m²a)
Блок Б:
Преди: 218 kWh/(m²a)
Блок В:
Преди: 218 kWh/(m²a)
Блок Г:
Преди: 260 kWh/(m²a)
.
След: 27 kWh/(m²a)
След: 20 kWh/(m²a)
След: 18 kWh/(m²a)
След: 16 kWh/(m²a)
Съществуващо положение
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ”
Концепция за обновяване
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ”
ВЪЗМОЖЕН СЦЕНАРИЙ
за етапно изпълнение на енергоспестяващите мерки
Стъпка 1:
Стъпка 2:
Стъпка 3:
Стъпка 4:
.
Топлоизолация на покрива и стените, подмяна на
прозорците, вентилация с рекуперация (в
зависимост от състоянието на покрива изолацията
му може да мине в следваща стъпка)
Подмяна на абонатната станция
Изолация на плочата на партера или на стените в
сутерена (различни решения във всеки блок)
Смяна на алуминиевата дограма във
физкултурния салон
Въпрос на икономика
Годишни плащания
Пример: инвестиция в топлоизолация
• Първоначални разходи: €106/m² –
€20/m² за премахването на старата
мазилка
• Заем с лихва 2,5%
• Плащания за срок от 30 години 4,8% на година (лихва + главница)
• Общо разходи: €3,86 / m² на година
• Общо икономия: €6,79 / m² на
година за отопление
• Общо печалба: €2,93 / m² на година
Резултат: 8% годишна възвръщаемост
на средствата без данъци
Привлекателно,
спрямо сегашните
цени на енергията
Гарантирана, без риск и
данъци, възвръщаемост
от 4 до 15% годишно за 30
години!
€
Примери
Може ли да бъде направено?
SFH Groove Cottage, Херефорд (UK)
Преди
След обновяване 25 kWh/(m²a)
Клиент: Андрю Симондс и Лорна Пърси, Великобритания
Архитект: Simmonds.Mills Architects, Великобритания
Година на завършване на проекта: 2009
Офис сграда, Римбах (DE)
Преди
© Architect Planungsbüro Gruppe 7 GmbH & Co. KG
След обновяване: 20 kWh/(m²a)
© Architect Planungsbüro Gruppe 7 GmbH & Co. KG
Клиент: Grundstücksgesellschaft Schlossstr. 9 Becker u. Martin GbR,
Германия
Архитект: Peter Hinz, Planungsgruppe 7, Германия
Година на завършване на проекта: 2011
Правителствени офиси–Expost, Болцано (IT)
Преди
След обновяване: 12 kWh/(m²a)
Клиент: Автономна провинция Болцано – Южен Тирол, Италия
Архитект: Michael Tribus Architecture, IT
Година на завършване на проекта: 2006
Конкурс “Пасивна къща” 2014
Благодаря за
вниманието!
www.europhit.eu
Цялата отговорност за съдържанието на тази
публикация е на авторите. Тя не отразява
непременно мнението на Европейския съюз. Нито
Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и
иновации (EACI), нито Европейската комисия са
отговорни за злоупотреби, които могат да бъдат
направени с информацията, съдържаща се в
публикацията.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
5
Размер файла
11 622 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа