close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація.

код для вставкиСкачать
І етап (до кінця 2010р.): “Забезпечити передбачуваність
державної політики, оголосивши про гарантію невтручання
держави в регулювання цін на сільгосппродукцію і про
відсутність обмежень на експорт;…”
ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ НА 2010–2014 роки
Системні проблеми що
стримують розвиток сільського
господарства
Українська аграрна конфедерація
Нагальні проблеми людства
До 2050 року населення планети перевищить 9,1 млрд.чол.
До 2030 року понад 2,5 млрд. населення планети страждатиме від голоду
У 2009 році від голоду страждає понад 1,0 млрд. людей, при цьому
щодня помирає понад 20 тис. чол.
Для виживання людству впродовж 30 років необхідно
збільшити виробництво продовольства на 70% !!!!
За визначенням FAO тільки декілька країн світу можуть прискорено
збільшити виробництво продуктів харчування серед них: Росія,
Україна та Аргентина
Головні шляхи подолання глобальної продовольчої кризи
впродовж найближчих 30 років
• Збільшити на 120,0 млн.га площі сільськогосподарських угідь
(50,0
млн га . за цей час буде вилучено з обробітку в результаті глобального
потепління, тобто фактичне збільшення 70,0 млн га)
• Збільшити виробництво зерна на 1,0 млрд. тонн
(з 1,5 млрд. тонн
довести до до 2,5 млрд. тонн)
• Збольшити виробництво м’яса на 200,0 млн. тонн (з 270.0 до 450,0 млн.
тонн)
• Збільшити виробництво молока на 300,0 млн.тонн (з 550,0 млн. до 850,0
млн, тонн)
• Інвестувати в сільське господарство понад 8,4 трлн. дол.США (з 2004
по 2009 роки щорічно інвестовано близько 140,0 млрд. дол США, потрібно
інвестувати щорічно близько 220,0 млрд. дол США)
Динаміка чисельності населення в Україні та обсягів виробництва
зернових
(з 1960 р. та прогноз до 2050 р.)
Порівняння кількості населення та валової продукції
АПК
На душу
сільського
населення, с/г
продукції, тис.
дол. США
Аргентина
15,1
Бразилія
5,1
Чілі
7,8
Нова
Зеландія
9,1
Україна
2,1
Аргентина
Бразилія
Чілі
Нова Зеландія
Україна
Населення, всього, млн. осіб
41,8
203,4
16,9
4,3
45,1
Сільське населення, млн. осіб
3,3
26,4
1,9
0,60
14,0
50,7
133,8
14,6
5,5
30,0
Валова продукція с/г, млрд. дол.
США
Average Grain Yields in
Selected Countries
(Estimates of the United States Department of Agriculture)
Country
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2006-2010
Av
USA
6,83
6,42
6,38
6,78
EU-25
5,26
4,77
4,67
4,60
Russia
1,80
1,81
1,84
1,86
Ukraine
2,82
2,68
2,49
2,16
Average yield and fertilizer usage
Farming machines in use, units per 1000 ha
Необхідні фінансові ресурси для повноцінної реалізації
потенціалу сільськогосподарського виробництва в дол.
США
Рослинництво
Всього:
60-70 млрд.
дол. США
Досягти мети
можливо за умов
щорічного залучення
6-7 млрд. дол. США
20-25 млрд.
Харчова
промисл.
Біопаливо
5млрд.
15-20млрд
Тваринництво
(м’ясо,молоко,риба,яйця)
20-25 млрд.
Потенціальні можливості сільського господарства
України
Біопаливо
10 млн. тонн .умовн.
одиниць
Зерно
100 млн.тонн
зерно
52млн.тонн
65 млрд.дол.США
21 млрд.дол.США
М'ясо
1.8млн.тонн
2008 рік
Молоко
12.4млн.тонн
М'ясо
7.5 млн.тонн
2020 рік
Молоко
35 млн. тонн
Частка сільськогосподарської продукції (код 1-24) в обсягах
експорту України в 2008 р. та прогноз на 2020 р., %
2009 рік
2020рік
Потреба в кадрах при умові збільшення виробництва
валової продукції АПК до 60 млрд долСША
При умові
збільшення з
21млрд дол США
валового
виробництва
продукції АПК
до 60 млрд дол
США потреба в
кадрах зросте з
640 тис до 1,5
млн чол
Чи надійдуть необхідні кошти?
• При умовах збереження існуючих темпів
інвестування в АПК потрібно понад 40
років для забезпечення надходження
необхідних коштів.
Втрачені
можливості
України
за
Втрачені
можливості
АПК АПК
України
за останні
останні
10 років
10 років
• Агропромисловий комплекс втратив можливість залучити
близько 40 млрд.дол.США в результаті наявності
політичних ризиків в аграрному бізнесі
• Втрати можливих інвестицій від інфраструктурних ризиків
складають близько 30 млрд.дол.США
• Втрачена реальна можливість в тричі збільшити
виробництво продукції АПК
• Втрачена можливість створення близько 900 тис нових
робочих місць у сільському господарстві
• Втрачена можливість збільшення ВВП на 30% та
доведення його до рівня 1990 року
Потрібні інвестиції !!!
Причини, що стримують надходження інвестицій в
сільське господарство України
Політичні
Ризики
Інфраструктурні
Втрати від обмежень експорту 2006-2008р
Повторное
квотирование в
2007 г. – разница в
ценах 80 дол
США/т
Продление квотирования
до 31 апреля 2008 г. –
разница в ценах 140 дол
США/т
Начало
административного
регулирования
экспорта
Квотирование в
2006 г. – разница
в ценах 40 дол
США/т
Отмена
Разница в
квотирования
в мае 2007
г.
ценах
90 дол/т
Окончание срока
квотирования
Результат державного
адміністрування цін на
пшеницю 2010р
І етап (до кінця 2010р.):
“Забезпечити передбачуваність державної
політики, оголосивши про гарантію невтручання держави в
регулювання цін на сільгосппродукцію і про відсутність
обмежень на експорт;…”
ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ НА 2010–2014 роки
Результат скасування повернення ПДВ при експотрі
зерна та інших культур в 2011 році
Показник
и/
культури
1
Розрах.
обсяги1
),
(млн. тн)
Ціна
“ФОБФ
ув
О
ан
Б
ня
дол./
”,
т
дол./т
.
Ціна CPTпорт
дол.т/грн.
т
Ціна закупівлі на умовах CPTпорт (грн./тн)
експортером у
товаровиробника (ТВ) у
сценаріях
“о” ставка2)
“звільнення
”
Зменш
.
ці
ни
,
грн./тн
Зменшен
ня
дохо
дів
ТВ
(млрд.
грн.)4)
2
3
4
5
6
7
8
9
Пшениця
16.0
260
15
245 / 1960
1960*1.163)=22
73
1960
313
5.00
Кукурудза
10.0
250
15
225 / 1800
1800*1.16=208
8
1800
288
2.88
Ячмінь
10.0
240
15
215 / 1720
1720*1.16=199
5
1720
275
2.75
Інші
1.0
200
15
185 / 1480
1480*1.16=171
6
1480
236
0.23
Ріпак
1.8
515
15
500 / 4000
4000*1.16=464
0
4000
640
1.15
Разом
38.8
12,01
Результат введення експортних мит на зерно в 2011році
Показники/
культури
1
Розрахун.
Обсяги2),
(млн. тн)
Обсяги
реаліз.
у II
півр. 3)
(млн.тн)
Ціна
ФО
Б
$/т.
Ставки
мита
%/ €/т
Зменшення
ціни4)
грн./т
Зменшення
доходів ТВ5)
(млрд. грн.)
2
3
4
5
6
8
Пшениця
16.0
12.0
260
9/17,0
187
2.24
Кукурудза
10.0
7.5
250
12/21,9
241
1.80
Ячмінь
10.0
7.5
240
14/24,5
270
2.03
Разом
36.0
27.0
6.07
Фінансові обтяження агропродовольчого сектору України
2008-2011рік (млрд. грн.)
Податки, збори та втрати від здійснення аграрної політики
Субсидії та пільги від Держави
"Донорський внесок" агропродовольчого сектору державі
70
60
млрд. грн
50
40
60,6
30
49,6
20
10
39,2
15,9
23,3
45,6
36,2
29,9
12
17,9
13,4
15
2010 рік
2011 рік
0
2008 рік
2009 рік
За період 2008-2011 рр. аграрний сектор втратив на
соціальному донорстві 123 млрд. грн. 16% валової виручки
Рівень державної підтримки в Україні та світі,
(% у вартості продукції сільського господарства)
OECD
Марні витрати фермерів для дотування
«соціального» хлібу
Ефективність діяльності підприємств по виробництву хліба
та хлібобулочних виробів
Фінансовий результат діяльності підприємств з
виробництва хліба та хлібобулочних виробів
Сума прибутків та збитків
підприємств хлібопекарської галузі
за 4 останіх роки (2007-2010), млн.
грн.
60
48,4
40
607,1
20
517,1
млн. грн.
0
-20
-40
2007 рік
2008 рік
-29,1
2009 рік
2010 рік
2011 рік
(січеньквітень)
-36,3
-60
-80
-73,0
-100
-120
Сума прибутку
Сума збитків
Розраховано за даними Держкомстату
-105,1
Динаміка виробництва та імпорту
дитячого харчування
-11%
-16%
40,2%
39,2%
Динаміка надання субсидій основним
галузям економіки
8000
Сільське господарство
7000
Добувна промисловість
6000
Переробна промисловість
1023
966
2926
2208
694
1000
1298
2000
1597
3000
377
млн. грн.
4000
3174
Діяльність транспорту та зв'язку
5000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Влада та фермери
УАК тільки за останнє десятиріччя запропоновано понад 10 програм
та заходів по реформуванню АПК України. Було розроблено дві
дорожні карти “100 днів” та інші дії по стрімкому залученню
інвестицій, посиленні конкурентоспроможності галузі, повній
реалізації її потенціалу та вирішенні соціальних проблем на селі.
Започаткування успіху можна досягти:
Оголосивши мораторій на будь-які
обмеження в реалізації вирощеної
продукції як на території України
так і за її межі, переглянувши
програму формування,
використання та управління
Державними продовольчими
резервами, застосувавши цільову
адресну дотацію бідного населення.
Змінивши систему державного
управління, наукового забезпечення,
освітньої підготовки кадрів та
докорінно усунувши корупцію у
даних сферах .
Відмінивши механізми ручного
регулювання ціноутворення на продукти
харчування та перешкоди на шляху
експорту сільськогосподарської продукції
Призупинивши норму Закону яка
запроваджує скасування повернення ПДВ
при експорті зерна
Завершивши земельну реформу
Запровадивши сучасну систему
управління ризиками (страхування,
хеджування, складські розписки)
Передавши значну частину
регуляторних функцій громадським
професійним організаціям
• Українська аграрна конфедерація
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
21
Размер файла
3 194 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа