close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Земята моят дом - СОУ Св. Климент

код для вставкиСкачать
Презентиращ: Теодория Атанасова
СОУ “Св.Климент Охридски”
ЗЕМЯТА МОЯТ ДОМ
ЗЕМЯТА Е ТРЕТАТА ПЛАНЕТА В СЛЪНЧЕВАТА
СИСТЕМА.
Форма
Структура
Вътрешност
Ядро
Мантия
Кора
Биосфера
Атмосфера
Хидросфера
Магнитно поле
ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗЕМЯТА В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
НАБЛЮДЕНИЕ ОТ КОСМОСА
Повърхността
на Земята
(510,073 милиона km2) главно се
разделя на континенти, океани.
70,8% от нея (361,132 милиона
km2) е вода, а 29,2% (148,94
милиона km2) — суша. Бреговите
линии са 356 000
km. Континенталният шелф е с
дълбочина между 140 до 550 m и
ши
рина между 0 и 150 km.
Екстремални точки
Най-ниска точка на
повърхността: Мъртво
море −392 m
•Най-голяма
дълбочина: Марианска
падина в Тихия океан −11 022 m
Най-висока
точка: Еверест 8848 m
ГЕОГРАФИЯ
ПРИРОДНИ И КЛИМАТИЧНИ ПОЯСИ
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
КЛИМАТИЧНА КАРТА
ЗЕМЯТА ПРЕЗ НОЩТА
•ПОЛЯРЕН
•СУБПОЛЯРЕН
•УМЕРЕН
•СУБТРОПИЧЕН
•ТРОПИЧЕН
•СУБЕКВАТОРИАЛЕН
•ЕКВАТОРИАЛЕН
КЛИМАТИЧНИ ПОЯСИ
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
Преди хиляди години е
имало климатични промени
– всички сме чували за
ледниковия период. Тези
климатични изменения са
били свързани с промени в
земната орбита и различното
количество на слънчевата
радиация, която достига
Земята, за да я затопли.
ГЛОБАЛНО ЗАХЛАЖДАНЕ
ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ - ЩЕ ПРОМЕНИ НАКЛОНА НА
ЗЕМНАТА ОС
Факторите за това са много : топенето на ледниците,
равнището на въглеродният двуокис , повдигането на морското
ниво
Изследванията от последните
40 години показват, че
температурата на Земята се
покачва в световен мащаб и че
никога не е била толкова висока,
колкото през последните две
десетилетия.
Нещо повече – последните
температурни рекорди са записани
именно в последните 15 години.
Земни ресурси
Земята, респективно почвите и
растителността, са ценен природен ресурс. Те
често
са разглеждани единствено като запас или
актив, поддържащ земеделието, горското
стопанство, минната индустрия и като цяло
нуждите на човека.
Мултифункционалността на почвата е
способността й да изпълнява всички
функции – носеща, продуктивна, филтрираща
и буферна, източник на суровини за
строителството, осигуряване на екологично
равновесие и съхраняване на историческото
наследство.
ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОЧВАТА
Човекът и природата
СВЯТ, ПЪЛЕН С ЖИВОТ
Човекът се стреми да бъде доминиращ вид на
Земята, да определя правилата в света, който
е “завладял”, но едва ли някой би могъл да
заповядва на природата.
Човекът е само един от многобройните
видове на Земята с единственото
предимство, че притежава разум.
• Населението на Земята за юли 2007 г.
се изчислява на 6 671 226 000души.
• Специалисти преценяват, че населението на планетата ще достигне 7 млрд.
през 2013 и 9,2 млрд. през 2050 г.
• По-голяма част от населението ще се
увеличи в развиващите се държави.
Замърсяването
на въздуха и водата,
изсичането на горите,
затоплянето на климата,
изчезването на някои
видове растения и животни са
само част от последствията на
човешката дейност.
• Петролните и нефтени разливи
в океаните и моретата могат да
имат пагубен ефект
върху флората и фауната. Найтежки са последствията за
морските птици. Петролът прон
иква и унищожава структурата
на перата им, което значително
намалява способностите им да
летят.
•
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА
Животното е организирано живо същество, притежаващо
сетивност и способност за волеви движения и размножаване
ЖИВОТИНСКИ СВЯТ
ЖИВОТНИТЕ ДИШАТ, КАТО ПРИЕМАТ КИСЛОРОД ОТ
ОКОЛНАТА СРЕДА И ОТДЕЛЯТ ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС.
•Бъдещето
на Земята е тясно
свързано с това на Слънцето. Като
резултат от натрупването на хелий в
слънчевото ядро, светимостта на
Слънцето бавно ще се увеличава.
Увеличи с около 10% в следващите
1,1 млрд. години и с 40% в
следващите 3.5 млрд. години
•Заради голямото количество
радиация, което достига до
повърхността на Земята ще
настъпят промени в климата и
вероятно ще изчезнат океаните
•Очаква се Земята да е обитаема
поне още 500 млн. години.
• Слънцето ще се превърне
в червен гигант за около 5 млрд.
години. Може да се измени с 1,7 AU
заради намалялата маса на
Слънцето
БЪДЕЩЕ НА ЗЕМЯТА
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
16
Размер файла
7 593 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа