close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

История на изчислителната техника

код для вставкиСкачать
История на
изчислителната
техника
І. Етапи:
Предмеханичен етап (до ХV в)
Механичен етап (ХVІ – ХІХ в)
Електромеханичен етап (до ср. ХX в)
Електронен етап (от 1946 до 2004)
1.Предмеханичен етап:
Пръсти на ръцете
Абак (сметало)
2.Механичен етап:
Леонардо да Винчи
(1452-1519) –
описва идея за
сметачна машина.
По неговите
чертежи IBM преди
няколко години
създават
работоспособна
машина.
Блез Паскал (1623-1662) – през
1641 г. конструира първата
механична сумираща машина
“Колело на Паскал”
Готфрид Лайбниц (1646-1716) – през
1676 г. усъвършенства “Колелото на
Паскал” и то вече извършва четирите
основни матаматически операции
(събиране, изваждане, умножение и
деление).
Карл Томас – през 1818 г. организира
фабричното производства на
сметачна машина и я нарича
аритмометър. Идеята взел от френския
тъкач Жозеф Жикард, който въвел
перфокартите за автоматичен контрол на
нишките.
Чарлз Бабидж (1792-1871) –
създава през 1822 г. механична
изчислителна машина –
предвестник на съвременния
компютър
Устройство на сметачната машина
според Бабидж:
Склад – устройство за съхраняване
на числата;
Фабрика – устройство за
извършване на операциите
Устройство за управление на
изчислителния процес;
Устройство за въвеждане на числа;
Устройство за показване на
резултатите.
Чарлз Бабидж
Над 200 чертежа представлявал
проекта му, но поради липса на
средства не успял да го довърши.
През 1840 г. изнася лекция в Италия,
където присъствала
Графиня Ада Лъвлейс (1816-1852) –
дъщеря на Дж. Байрон, която
превежда лекциите на Бабидж на
английски. Тя е известна в историята
като първия програмист.
3.Електромеханичен етап:
Херман Холерит (1860-1919) – през 1889 г. създава
сортираща машина за преброяване на населението.
Обработката на предишното преброяване отнело
7 години, а Холерит се справил за 6 седмици и
преброил 62 000 000 човека.
1924 г. – компанията на Холерит се преименува в
IBM (International Business Machines). През 1935 г.
представя ел.калкулатор с електромагнитни
релета, който извършва операцията умножение за
1 секунда и донася на фирмата огромна
популярност.
Конрад Цузе – през 1941 г. създава сметачна
машина като използва електромагнитни релета и
дава идеята за използване на двоичната бройна
система.
4.Електронен етап
Джон Атанасов (1903-1995) – бащата
на съвременния компютър. Негова е
идеята за използване само на електронни
елементи.
1944-1945 г. АВС компютър (AtanasoffBerry Computer), който решава система
от 29 уравнения с 29 неизвестни за 1 час.
Предишният рекорд е бил 381 часа.
Използва вакуумни лампи, двоична бр.
система, памет и логически схеми за
смятане.
Компютър ENIAC
Състояла се от
18000 вак. лампи и
повече от 80000 др.
компоненти, за
които били нужни
150 kW ел.енергия.
Тегло – над 30
тона! Извършвала
300 операции в сек.
Въвеждането на
програмите
ставало със
специални
превключватели и
отнемало около
седмица...
Създадена през 1946 г. от
Джон Мокли, който
откраднал идеята от Джон
Атанасов и Бери.
Джон фон Нойман
През 1946 г. формулира основния принцип
на електронно-изчислителните машини,
който се използва в архитектурата им до
днес.
Данните и програмите трябва да се
съхраняват съвместно в обща памет.
Всички компютри оттогава на сам са с
фоннойманова архитектура
Архитектура на съвременен компютър
1947 г. –калкулатора Mark II на IBM. Молец
довежда до грешки при операции с плаваща точка.
Техникът, който го открива, записва в
лабораторният дневник: “Днес е намерен първият
истински бъг.”
1949 г. Екерт и Мокли правят първият военен
компютър BINAC. Сп. “Popular Machanics” изказва
смела прогноза, че в бъдеще може да се появят
компютри с тегло по-малко от тон и половина.
1951 г. UNIVAC – цена $1000000, продадени са 40
броя.
1952 г. IBM пуска първият си електронен
компютър IBM 701 и продава 1800 броя. Една
велика дама, Грейс Хопър, написва първия
компилатор.
ІІ. История на
изчислителната техника
ПОКОЛЕНИЯ КОМПЮТРИ
І поколение (1946-1958)
За външна памет се използват
магнитни ленти.
Градивни елементи на оперативната
памет са електронни лампи.
Малка скорост на операциите, ниска
производителност и огромни размери.
Еднопрограмен режим.
ІІ поколение (1959-1963)
Транзистори вместо
електронни лампи и помалки размери.
За външна памет –
магнитни дискове.
По-бързи и по-надеждни
в работата си.
1957 г. - Създаден е
първият език за
1955 г. IBM владее 55%
програмиране от компютърния пазар.
FORTRAN
Велика и ужасна година,
1958 г. - изобретена
в зависимост от
интегралната
гледната ви точка –
схема.
ражда се Бил Гейтс...
ІІІ поколение (1964-1970)
Интегрални електронни
схеми за памет и процесор.
Магнитни дискове.
Многопрограмен режим.
Малки размери и по-висока
производителност
1964 г. - Дък Енгелбърт
измисля и патентова
мишката.
1968 г. -Іntel
1969 г. – Завършен е
военният проект ARPANet
ІV поколение (1971-2003)
Intel произвежда първия
микропроцесор в света –
Intel 4004.
Интегрални схеми с висока
степен на интеграция,
съдържащи около 10000
логически елемента в един
кристал.
Висока скорост на
изпълняваните операции
(60000 оп. в сек.), висока
производителност.
Дати:
1971 г. - Излиза първият джобен калкулатор
1973 г. – Алън Кен създава първият прототип на
PC (Personal Computer). В него са реализирани
мишка, графичен интерфейс, икони, концепцията
WYSIWYG (What you see is what you get). Създаден е
лазерният принтер (цена – $150000 !!!)
1976 г. Бил Гейтс и Пол Алън създават езика BASIC
1976 г. Започва историята на Apple
1977 г. Създава се компанията Microsoft, а Apple
представя първия цветен дисплей.
1979 г. – флопи-дискове, първият текстов
редактор Wordstar и първата ел.таблица Vasicalc
1980 г. MS DOS – първата крачка към световното
господство на Microsoft.
1981 г. – IBM PC – Intel 8088 4,77MHz,
16 KB RAM, FDD 160 KB с чернобял
монитор за $3000 и цветен за $6000.
Продадени са 136 000 броя. Сп.
“Тайм” обявява РС за “човек на
годината”, фраза на годината “640 К
са достатъчни на всеки за всичко”
(Бил Гейтс)
1982 г. - Звукови компакт-дискове от
Сони. Уинт Сър и Боб Кан създават
протокола TCP/IP. Появява се
понятието Интернет.
1984 – Macintosh
Sony и Philips разработват стандарта CDROM
1985 г. – Windows, процесори Intel 386,
създаден е езикът С++
1988 г. – света все повече се “оплита” в
мрежи, появява се първият компютърен
вирус – червей, създаден от скучаещия син
на експерт по компютърна безопасност,
изобретен е IRC-чата.
1989 г. – Тим Бернер-Ли разработва
концепцията WWW.
1995 г. Windows 95 …………
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
411 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа