close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?Егер ?ылымны? т?рес?н ?здесе?, онда география
?ылымынан баста, себеб? география ? барлы?
?ылымны? бастауы?
?л-Фараби
Ребус
,,,
,,
)?апша?ай
,,,,,
,,
,,
,,
БАЛ?АШ
? Б?реу озса сайыста, б?реу артта ?алады,
? Ренж?мей тараса, озба?андар жарады
? Жарыс за?ы ежелден ? же??мпазды аны?тау,
? Озат болу шарты сол ? е?бектену, жалы?пау
-
Ыдыс аттас ?зен
Шелек
Т?рт?б? нашар ?зен
Тентек
Ресейд?? ?ай ?зен? Лондонда а?ып жатыр Дон
Ашулы ?ала
Грозный
?ай ?зенд? балалар бес?кте жатып-а? б?лед?? Мама
?андай ек? ?зенде б?р ?р?птен ?ана айырмашылы? бар? Ед?л-Ес?л
2 буын ек? рет ?айталанатын к?л Титикака
??зен са?асы? деген ма?ына берет?н Скандинавия ел?н?? астанасы Осло
Т?рл? т?ст? те??з ?ара, ?ызыл, Сары, А?
Т?рл? т?ст? ?зен ?ара?зен, Сары?зен, Сарысу
Т?рл? т?ст? ш?л ?ара??м, ?ызыл??м
?А?-дан ?Я?-?а дей?н а?атын ?зен Амудария
?ай ?зеннен нотаны ?йренуге болады? Мисисипи
Ай?ай-шулы ?зен Шу
?? ?уелеу
Аудио
с?ра?
??? Сам?ау
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
?V Шары?тау
Зат ес?м
Зат ес?м
Зат ес?м
2
?стеу
Сан ес?м
Сан ес?м
Сан ес?м
? Кеу?п ?ал?ан ?зен арнасы ?алай аталады?
?
а)у?д в)атырап с)дельта
? ?зен а?ысыны? б?р-б?р?не ?осылмай ек? жа??а
б?рылуын не дейм?з?
? а) Эстуарий в)бифуркация с)абляция
? 1126 жылы Франциядан ат?ыла?ан жер асты
суы
? а)грунт в)артезиан с)гейзер
? Е? жо?ары ?ызыл те??зд?? т?здылы?ы ?анша
? а) 35 в)36 с)41
Байкал к?л?н?? тере?д?г?
?анша?
а)1200 в)1452 с)1620
? Е? би?к толысу тол?ындарыны? би?кт?г?.
? а) 18 в)23 с)9
? ?шк? те??здерд? к?рсет
? Е? т?щы к?лд? к?рсет
? Тарихта?ы 4 ?зен ?ркениеттер?н к?рсет
? 1 тапсырма.
Ойлан тап.
? Африкада?ы Киву к?л? кейде уха п?с?рет?н алып
кастр?лге ??сап кетед?.Онда балы?тармен
балдырлар б?рге ?айнап, сар?ылдап жатады. Кей
уа?ытта апта?а дей?н созылады.?айнап бол?ан
со? жерг?л?кт? т?р?ындар п?скен балы?ты
тама??а пайдаланады екен.
? С?ра?: К?л нен?? ?сер?нен ?айнауы м?мк?н?
? 2 тапсырма
? Грецияда?ы Авар ?зен? ер?кс?з назар аудартады.
Б?л ?зен 6 са?ат те??зге ?арай, 6 са?ат ?зенге
?арай а?ады екен. С?ра?: Б?л ??былыс нел?ктен
орын алды?
?
? 3 тапсырма
? ?нд?станда Самар деген ?ызы? к?л бар. Ол
жылды? сег?з айында т?зды, ал т?рт айында
т?щы к?лге айналады екен. К?лд?? бетк? жа?ы 160 ш.ш.Сег?з ай бойы ?атал ??р?а?шылы?
жайла?ан кезде одан 200 мы? тонна ас т?зын
алады екен. Б?л т?з б?к?л орталы? ?нд?станды
?аматамсыз етед?. С?ра?: Суды? ?асиет?
нел?ктен ?згеред??
? 4 тапсырма.
? Илмень к?л? кейде ?айнайды да бет?нде
б?р?асындар пайда болады. О?ан с?р??ке
ла?тырса? жанады б?ра? и?сс?з, ыссыз.С?ра?:
Су бет? нел?ктен жанды?
Шыр?ау шег?
(топпен ж?мыс)
п
и
г
а
р
д
а
с
а
л
а
т
р
д
а
в
е
н
е
ж
щ
с
у
а
в
а
н
а
р
а
п
р
р
е
й
н
а
н
г
а
р
а
г
а
т
н
а
а
н
г
н
ш
у
р
у
в
е
а
н
в
е
д
о
н
м
а
р
а
л
д
у
е
л
а
к
й
а
б
о
л
ф
ж
д
с
?
л
е
ж
у
о
н
о
в
е
н
я
б
а
м
а
к
т
и
г
р
б
и
т
?зен
Дунай
Ед?л
?мудария
Конго
Н?л
Миссиси
пи
Парана
Арал Жерорт Мексика Атлант ?ара
а те??з? шы?ана? м?хиты те??з
ы
Каспий
?Р
?А
?Ф
?Т
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
24
Размер файла
8 484 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа