close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Б?ЕК ТУКАЙ
Автор: Александрова Ульяна, 8нче сыйныф укучысы
Укытучы: Акбирова Л?йс?н Рауфовна
Габдулла Тукай
Еллар узган саен бу исем ешрак
телг? алына. Тукай ш?хесе елдан-ел
калкурак к?рен?. Татар халкыны?
да?и улына якты д?ньяда озак яш??
насыйп булмый. ?мма ул башкарган
эшл?р гасырларга ти?.
М?х?мм?тгариф ?
Габдулланы? атасы
М?мд?д? - Габдулланы?
анасы
И к??елне? шаулап ?тк?н
чишм?д?н сафрак чагы!
И гомерне? нурланып ?ск?н
яшел яфрак чагы!
Г.Тукай
Кечкен? Габдулла
Зинн?тулла бабасы бел?н
?Исемд? калганнар? диг?н ист?легенд? Тукай
болай яза:
?... ф?кыйрь в? шуны? ?стен? ?лл? нич?
авызлы булган гаил? эчен? мин ятим бала
булып килеп керг?нмен.?
Кечкен? Апуш ??м
С?гъди абый
Алты яшьлек Тукай Кырлай авылына,
С?гъди абзый бел?н З?хр? апа гаил?сен?
килеп кер?. Кырлайдагы тормышы яшь
Тукайны? к??еленд? и? ?ылы
ист?лекл?р калдыра.
Гали?сгар Госманов йорты
1895 елда Габдулла ?аек ш???рен? ?тисе ягыннан туган
Газиз? апасы ??м аны? ире Гали?сгар ?изн?се янына
к?чеп кил?.
?аек?Г.Тукайны?
журналист ??м шагыйрь
буларак ныгыган урыны.
Фикер?
газетасыны?
беренче санында ук ?зене?
?с?рл?рен
бастыра.
??лгасрел ? ??дит? ??м
?Уклар? кебек журналларда
к?пл?г?н шигырь, м?кал?
??м
фельетоннар
бел?н
чыгыш
ясый.
Шагыйрь
?зене? т?п эше хаклык,
халык м?нф?гатьл?ре ?чен
к?р?ш
??м
д?реслекне
чагылдыру булырга тиеш,
диг?н карашта торды.
??льислах?
газетасы
урнашкан бина.
У?нан сулга: Г.Тукай,
И. ?мирхан, Ф.
?мирхан, К.Б?кер,
В.Б?хтияров.
Казанга кайткач, Г. Тукай ?д?бият мохитен? чума.
Г. Камал бел?н берг? ?Яшен?, ?Ялт ? Йолт?
журналларын
оештыра,
Ф.
?мирхан
?ит?кчелегенд? чыга торган ??ль ? ислах?
газетасында еш языша. Казанда аны? и?аты тагын
да н?ти??ле була, к?пчелек ?с?рл?ре шушында
туа.
Г.Тукай ??м Ф. ?мирхан.(1908 ел)
?Ялт-Йолт?
журналыны?
тышлыгы
?Яшен?
журналыны?
тышлыгы
Габдулла
Тукайны? татар
теленд? чыккан
кайбер
?ыентыклары
?з фатиры булмаганга к?р?, ул ?Болгар? ??м ?Амур? кебек
кунакхан?л?рд?
яш?рг?
м??б?р
булган.
Шушы
?айсызлыкларга ?ч итеп, ???тл?неп и?ат итк?н,
кал?мен ?л?рен? бер т??лек кала гына читк? куйган.
Казанда ?Болгар? номерлары
Габдулла
Клячкин
хастахан?сенд?
1913 ел, 1 апрель
(со?гы фотор?семе)
Буын арты буын алмашыныр,
Гасыр арты узар гасырлар,
Шигърияте? ?чен р?хм?т ?йтеп,
Язлар си?а г?лл?р ташырлар.
Халык
булды,
мо?ы
сине?
мо?ы?
Халык к??еле - сине? к??еле?.
Ил гомере, халык гомере кебек
Озын булсын ,Тукай, гомере? !
Ш??к?т Галиев
Д?ньяда бик аз
булыр чын шагыйрь,
Габдулладай;
Ул-кара?гы т?нд?
яктырткан матур ,
ак тулган ай.
Ш?йхзад? Бабич
Арчада Г.Тукай музее бар
Анда кил?чел?рне Тукай каршы ала
Габдулла Тукай музеенда
Г.Тукайны? кара савыты
??м язуы
Г.Тукайны?
карандаш савыты
?Габдулла Тукай? теплоходы
Казанда Г.Тукай исеменд?ге урам
к?ренеше.
Г. Тукай исеменд?ге Татар д??л?т
филармониясе.
Тарих бик к?п исемн?рне бел?,
Б?ек ш?хесл?рг? д?нья бай.
И?ти?ады бел?н маяк булып,
М??ге яши, яшьни яшь Тукай!
Игътибарыгыз ?чен
р?хм?т!
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
124
Размер файла
9 051 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа