close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Алтын ақпарат

код для вставкиСкачать
Саба?ты? та?ырыбы:
?ималар мен т?л?ктер
О?О, Сайрам ауданы, ?28 ?А?бай? жалпы орта
мектеб?, бейнелеу ?нер? мен сызу п?н? м??ал?м?
Сапарбеков ?алымжан. 8-сынып.
Ма?саты:
О?ушыны? ойлау
?аб?лет?н, тап?ырлы?ын,
жылдамды?ын, таным белсенд?л?г?н
арттыру.
Дамытушылы?ы:
?ималар мен т?л?ктер туралы жалпы
ма?л?маттары мен т?с?лдер?н
дамыту?а ы?пал жасау.
Т?рбиел?г?:
Оларды? шы?армашылы?графикалы? ?с- ?рекет
т?ж?рибелер?н ме?герт?п,
?ызы?ушылы?тарын арттыру.
?д?с?: интербелсенд?
Т?р?:
аралас.
К?рнек?л?г?: сызба аспаптары, А3
формат ?а?аздары, электронды?
о?улы?.
Саба?ты? барысы:
?йымдастыру кезе??:
?н?ранды орындату
О?ушыларды т?гелдеу
Саба??а назарын аудару
?ткен саба?тар?а шолу жасау
??. ?ткенд? пысы?тау, тияна?тау
О?ушыларды 4 топ?а б?лу
1. Топ. Пирамида
2. Топ. Конус.
3. Топ. Куб.
4. Топ. Призма.
?р топ ?здер?н?? аттары бойынша
т?с белг?н? та?ады.
М??ал?м ?рб?р о?ушыдан
?з?н?? айт?анын хормен
айтуды с?райды.
Мынау мен?? ж?рег?м,
Б?р? осыдан жарал?ан.
Мынау басым а?ылды,
Барлы? ?ст? бас?ар?ан.
Мынау мен?? о? ?олым,
Мынау мен?? сол ?олым.
Барлы? ?ст? ат?ар?ан
Балалар, Мен б?г?н ?те к???лд?м?н. Сендер ше?
Б?з де к???лд?м?з.
Балалар, б?г?н ?андай к?н?
О?ушылар жауап беред?.
Ою- ?рнек ?оз?ау ?д?с?, Перфокартасы.
16 с?ра?тан т?ратын тест дайындайды.
Б
А
А
С
А
С
Б
А
А
Б
С
А
С
А
А
Б
???. Жа?а саба?:
?ималар мен т?л?ктер
?има - затты жазы?ты?пен ойша ?и?анда алынатын
фигураны? кеск?н?. ?имада ?июшы жазы?ты?та
болатын б?л?кт? ?ана (цилиндрл?к ойы?тан бас?асы)
к?рсетед?.
?има- ?рекет емес, кеск?н екен? естер??де болсын.
Т?л?к деп - ойша жазы?ты?пен (немесе б?рнеше
жазы?ты?пен) кес?п ?ткендег? затты? кеск?н?. Сонда
затты? бай?аушы мен ?июшы жазы?ты?ты? арасында
орналас?ан б?л?г? алыста?ан сия?ты болып к?р?нед?.
Демек, т?л?к ?иманы ?амтиды.
Жа?а саба?ты электронды? о?улы?пен жал?астыру
?V. Бер?лген тапсырмаларды орындау.
V Ба?алау.
?йге тапсырма: 195- суретт? орындау.
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
62
Размер файла
330 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа