close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Презентация на Памела Краева
и Омар Алхусейн
От 6а клас
а) образуваща –Означаваме с l.
б) радиус на конуса –Означаваме
с r.
в)височина –Означаваме с h.
Kакво е конус
• Конус е тялото, ограничено от
равнина и конична повърхнина,
определена от проста затворена
управителна крива. Повърхнината
му се състои от равнинна основа и
конична околна повърхнина , която
е част от коничната повърхнина.
d
а) образуваща –Означаваме с l.
б) радиус на конуса –Означаваме с r.
в) височина –Означаваме с h.
г) диаметър на конуса - Означаваме
сd
Kакво е цилиндър
• Цилиндърът е тялото, ограничено от
онази част от цилиндричната
повърхнина, която е получена от
пресичането на повърхнината с две
успоредни равнини, както и от
еднаквите равнинни части, които
цилиндричната повърхнина отсича от
успоредните равнини.
Хорда се
нарича отсечка,
краищата на
която
принадлежат на
сферата.
Диаметър се
нарича хорда на
сферата,
която минава
през нейния
център.
радиус
Център
кълбото
(сферата)
диаметър
ФОРМУЛИ:
• Лицето на сфера
се намира по
формулата
• S=4П.r2,
• където r е
радиусът на
сферата.
Лицето на
повърхнината
на кълбо се
намира по
формулата
S=4П.r2.
Обемът на кълбо
се намира
V=4/3п.r3,
където r е радиусът на
кълбото.
Какво е сфера
• Сфера е повърхнина в
пространството, която се получава
чрез въртене на окръжност около
неин диаметър. Центърът на
завъртяната окръжност се нарича
център на сферата. Сферата може
да се опише и като множеството от
всички точки в пространството.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
8
Размер файла
648 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа