close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
Община Перник
Мандат 2007 – 2011 година
КУЛТУРАТА в ПЕРНИК
І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ
Позитиви
• Културата – приоритет в работата на
общината
• Значими традиции
• Осъзнати потребности и желание за изява
• Активни творци и добри специалисти
• Възможности за привличане на
допълнително финансиране чрез проекти
І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ
Негативи
•Икономическа криза и наследени големи
финансови задължения
•Рестриктивни корекции на
републиканския и от там на общинския
бюджет
•Амортизирана материална база
І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ
Резултати
•Съхранени културни институти и читалища
•Обогатена дейност, разширени форми и
обхват на културните изяви
•Добри партньорства с НПО и местния
бизнес
•Засилено гражданско начало
•Подобрени умения за работа
•Акцентиране на работата с деца и младежи
•Грижа за творците
ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА
• Брой културни институти – 5
– Регионални - 2 /РИМ, РБ/
– Общински – 3 /ОбДТ, ДК, ХГ/
• Други общински институции с културни функции
– В началото на периода – 3 /ОбМД, РМД, ОДК/
– В края на периода – 4 /+КИЦ/
• С издръжка държавна отговорност – 3 /РИМ, РБ,
ХГ/
• На общинска издръжка – 6
ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА
Заети в културните институти
Регионален исторически музей
Регионална библиотека “Св.
Минков”
Общински драматичен театър “Б.
Дановски”
Общински комплекс Дворец на
културата
Художествена галерия
Общо
2007
19,5
2011
19
19
19
38
28
53,5
46,5
5,5
4,5
135,5
117
ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА
• Читалища
– В началото на периода – 31
– В края на периода - 31
• Заети в читалищата
– В началото на периода – 48
– В края на периода - 47
Регионален исторически музей
Брой посетители
Организирани изложби
Нарастване на музейните
фондове
Приходи от билети, беседи и
рекламни материали
Публикувани научни статии,
рецензии и др.
Участие в радио и телевизионни
предавания
Научни съобщения и доклади
Изнесени беседи в експозиции
Лекции в кръжоци, училища,
университетски общности
Получени дарения
2007
6 663
16
31 683
2008
11 860
19
32 909
2009
11 420
16
34 094
2010
10 920
28
34 596
До 01.08.2011
11 835
20
41
345
5 332
1 088
1 823
18
21
11
3
5
118
68
88
50
38
17
154
13
332
7
296
7
189
3
170
10
32
16
3
115
6 000
7 700
1 600
300
2 097
Регионална библиотека “Светослав
Минков”
o Фонд
В началото на периода – 288 010 тома
В края на периода – 291 979 /до 30.06.2011г./
• Статистически данни
2007
Читатели
Брой посещения
Заети библиотечни
единици
2008
2009
2010 до
30.06.2011
2 673 2 461 2 449 3 043
29
707
65
664
28
491
71
164
30
207
70
623
37
702
85
018
2 432
21 479
47 618
Общински драматичен театър “Боян
Дановски”
o Статистически данни
Премиери
2007 2008 2009 2010 до
30.06.201
1
3
5
4
5
5
Публика
5 748 6 206 9 797
Приходи от билети 27 919 33 064 46
668
Привлечени
средства от
спонсорства
10
147
40
097
3 500 11 650 700 3 000
13 125
43 969
1 000
Общински драматичен театър “Боян
Дановски”
o Най-гледани постановки
“Трамвай “Желание” – гост Асен Блатечки и Нона
Йотова
“Атентаторите” – гост Асен Блатечки, Иван Бърнев,
Васил Банов, Венци Кисьов
“Кучета” – с Веселин Мезеклиев
“Главанаци” – гост Йоана Буковска, с участието на
оркестър “Граовска младост” и балет “Вая”
“Две сватби и едно прелюбодеяние” – гост Светослав
Пеев
“Бедна Франция” – гост Александър Дойнов
“Между два стола” - гост Александър Дойнов
“За мишките и хората” – гост Асен Блатечки и Калин
Врачански
Общински комплекс Дворец на
културата
o Професионални оркестри
Духов оркестър
Камерен оркестър “Орфей”
Битов оркестър
o Любителски формации
АНПТ “Граовска младост”
Детски танцов колектив
Мажоретен състав
Хор “И. Топалов”
o Обединена школа по изкуствата
Детска музикална школа
Школа “Изобразително изкуство”
Детска вокална група “Ванила”
Общински комплекс Дворец на
културата
o Публични изяви
литературни вечери
спектакли
Концерти:
-естрада, поп фолк, рок
-фолклорни
-камерни
-духови
-хорови
-смесени
2007
2008
2009
2010
До м.
07.2011
21
4
25
6
22
8
20
6
10
4
6
34
18
16
4
6
5
17
15
22
3
7
7
22
17
20
4
10
12
32
30
25
3
13
4
18
10
13
5
7
Общински комплекс Дворец на
културата
o Публика
литературни вечери
спектакли
2007 2008
2009
2010
До м.
07.2011
520
600
650
350
650
1 800 1 500 2 000 2 500 1 500
Концерти:
-естрада, поп фолк, рок
2 000 2 200 1 500 2 500 1 000
-фолклорни
2 500 2 500 3 200 2 800 2 000
-камерни
1 000 1 400 1 500 2 400
900
-духови
800 2 000 1 600 2 000 1 200
-хорови
300
250
350
320
500
-смесени
650
600
1 100
1 050
1 200
Художествена галерия
o Фонд – 1646 единици
Живопис
Графики
Скулптури
Фотографии
o Изложби
2007 – 30
2008 – 32
2009 – 30
2010 – 31
2011 – 16 /до момента/
o База
Галерия “Любен Гайдаров”
Галерия Арт салон
Галерия “Кракра”
ОП “Културно-информационен
център” – новосъздадено
o Международен фестивал на маскарадните
игри “Сурва”
o Подземен минен музей
o Средновековна пернишка крепост “Кракра”
o Мемориал на миньорския труд
o Информационна и аналитична дейност
ОП “Културно-информационен център”
o Статистика
МФМИ “Сурва” - участници
Мултимедийни презентации в
Подземния минен музей
2008 2009
2010
До 01.08.2011 г.
5 424 5 326
15
5 998
22
6 001
12
Тематични информационни
видеовитрини
-
50
55
29
Литературни вечери, концерти,
изложби
-
11
14
6
Кино показ
Посетители в Подземения
минен музей
-
1 463
15
1 643
9
1 093
Общински младежки дом
o Любителски формации
Мажоретен състав
Детски фолклорен ансамбъл “Български ритми”
Модерен балет “Авангард”
Формация за хип-хоп “Екстрийм-шоу”
Модерен балет “Диданс”
Илюзионно студио
Театрално студио
Литературна школа “Пегас”
Школа по изобразително изкуство “Слънце”
Школа за спортни танци
Модна агенция “Ивет-фешън”
Школа по народни танци-любители
Школа за спортни танци-любители
Школа по аеробика
Музикален клуб
Общински младежки дом
o Публични изяви
2007
2008
2009
2010
Концерти на
художествените състави
22
14
15
20
До
01.08.2011
10
Образователни концерти
8
7
8
7
4
Изложби
12
14
15
18
12
Театрални представления
5
6
7
5
2
Дискотеки
22
18
22
20
-
Дискусии, тематични
срещи
Тържества
9
9
8
6
3
6
6
10
11
5
Кинопрожекции
-
-
-
-
8
Общински младежки дом
o Публика
До
01.08.2011
3 300 2 100 1 500 2 880
1 500
2007
2008
2009
2010
Образователни концерти
960
750
930
840
480
Изложби
600
700
450
720
360
Театрални представления
730
900
1 050
650
300
Концерти на
художествените състави
Дискотеки
Дискусии, литературни
срещи
Тържества
Кинопрожекции
3 750 2 700 2 200 2 000
500
650
400
180
7 350 4 240 6 550 7 910
-
-
-
-
120
3 400
170
Общински младежки дом
o Приходи
До
01.08.201
1
22 3 476 3 688 2 048
798
2007 2008 2009 2010
Привлечени средства
от спонсорства
Собствени приходи
-
1 026
-
1 117 3 257
606
Районен младежки дом – Мошино
o Любителски формации
Фолклорен ансамбъл “Граово”
Средношколски /юношески/ танцов колектив
Детски танцов колектив
Детска формация за буфосинхронада
“Тигретата”
Вокална формация “Синева”
Детска театрална студия
Детска формация за модерен балет “Пирует”
Детска формация за илюзионно изкуство
Школа по пиано
Районен младежки дом – Мошино
o Публични изяви
Местни
22
23
19
11
До
01.08.201
1
11
Общински
2
4
3
3
4
Областни
1
2
-
-
-
Национални
3
4
1
1
5
Международни
8
7
8
7
4
2007 2008 2009 2010
Районен младежки дом – Мошино
o Привлечени средства от спонсорства
2007 – 9 232 лв.
2008 – 4 610 лв.
2009 – 5 256 лв.
2010 – 2 688 лв.
2011 – 1 680 лв /към 30.06.11 г./
Обединен детски комплекс
o Любителски формации
Детски ансамбъл за народни песни и танци
“Граовче”
Балетно студио “Вая”
Детска школа по изобразително изкуство
Детска школа по живопис и дърворезба
Детска школа за социална среда и творчество
Детски хор за школувано пеене “Родна песен”
Детско-юношески театър “Мускетарите”
Обединен детски комплекс
o Публични изяви
Балетно студио
15
17
18
19
До
01.08.2011
25
Хор “Родна песен”
6
5
5
6
9
ДЮА “Граовче”
8
9
8
8
12
ДЮТ “Мускетарите”
7
10
12
15
25
Изложби
5
7
5
7
9
Публика
12 150
12
250
12
400
13
150
14 185
2007
2008 2009 2010
ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА
• Общ брой читалища /в началото на периода/ – 31
– Читалища в градовете – 14
• НЧ “Елин Пелин-1903 г.” – Перник
• НЧ “Миньор-2005 г.”
• НЧ “Просвета-1909 г.” - кв. Църква
• НЧ “Искра-1960 г.” - кв.”Изток”
• НЧ “Съзнание-1922 г.” - кв.”Мошино”
• НЧ “Седми септември-1961 г.” - кв.”Димова махала”
• НЧ “Данчо Иванов-1927 г.” - кв.”Калкас”
• НЧ “Ралица-1969 г.” - кв.”Ралица”
• НЧ “Пробуда-1935 г.” - кв.”Бела вода”
• НЧ “Нови хоризонти-2009 г.” * /новосъздадено/
• НЧ “Рудничар” – кв. Рудничар *
• НЧ “Рома-2001 г.” *
• НЧ “Знание” *
• НЧ “Просвета-1909 г.” – Батановци
ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА
– Читалища в селата – 18
• НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” – Мещица
• НЧ “Христо Ботев-1961 г.” – Люлин
• НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” – Дивотино
• НЧ “Отец Паисий-1927 г.” - Кралев дол
• НЧ “Светлина-1919 г.” – Студена
• НЧ “Пробуда-1922 г.” – Драгичево
• НЧ “Васил Левски-1968 г.” – Рударци
• НЧ “Пробуда-1937 г.” – Кладница
• НЧ “Наука-1967 г.” - Черна гора
• НЧ “Христо Ботев-1940 г.” – Ярджиловци
• НЧ “Пробуда-1928 г.” - Богданов дол
• НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” - Голямо Бучино
• НЧ “Солидарност-1930 г.” - Лесковец *
• НЧ “Отец Паисий-1928 г.” - Витановци *
• НЧ “Трудолюбие-1926 г.” - Боснек *
• НЧ “Св. св. Кирил и Методий” - Вискяр *
• НЧ “Димитър Полянов” - Расник *
• НЧ “Васил Левски” - Зидарци *
ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА
– Читалища с щатни работници – 22
– Читалища без щатни работници – 10 *
– Читалища, пререгистрирани по ЗНЧ /краен
срок за пререгистрация 15.09.2011 г./ - 27
• В процес на регистрация – 4
– НЧ “Рудничар” – кв. Рудничар, Перник
– НЧ “Св. св. Кирил и Методий” - Вискяр
– НЧ “Димитър Полянов” - Расник
– НЧ “Васил Левски” - Зидарци
• Нерегистрирани - 1
– НЧ “Знание”
ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА
Основни дейности
• Традиционни
Запазване и разпространение на традиционните
обичаи, ритуали и обреди, на танцовото, музикалното,
песенното и словесното творчество
Развитие и подпомагане на съвременното любителско
художествено творчество и изкуство във всичките му
форми
Културно-просветни дейности
Библиотечна дейност
Събиране и разпространение на знания за родния край
Изграждане и поддържане на етнографски експозиции,
изложби и галерии
ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА
Основни дейности
• Нови
Предоставяне на компютърни и интернет услуги
Социални дейности
• Управленски инициативи
Пререгистрация по изменения Закон за народните читалища
Предоставяне на сградния фонд за нов срок от 10 години /20082018/
Ежегодна Годишна програма за развитие на читалищната
дейност
Механизъм за стимулиране, оценка и разпределение на
читалищната субсидия
Проектен принцип за разпределение на общинска субсидия
Програма за обучение “Читалищна учебна година”
Мобилна връзка, компютърно оборудване и осигуряване на
Интернет
ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ
Управленски инициативи
• Актуализиране на управленскио-експертната структура в
сектора на културата
• Кадрово окомплектоване на дирекция „Образование и
култура”
• Конкурсно начало в избора на директори на културните
институти
• Структуриране на специализирано общинско предприятие
“Културно-информационен център”
ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ
Планиране
• Общински план за развитие 2007 – 2013 г. /в
изпълнение/
• Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 г. /в
процес на планиране/
• Ежегоден Общински културен календар
• Ежегодна Програма за развитие на читалищната
дейност, утвърждавана от Общинския съвет
• Годишно и по творчески сезони планиране на работата
на отделните културни институти и читалищата
• Ежемесечно съгласуване на културните изяви и
изработване на културно-информационен справочник
• Седмични планове за работа
• Програми, планове, сценарии – за конкретните изяви
ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ
Финанси
• Бюджетни средства за култура
– 2007 – 1 978 917 лв.
– 2008 – 2 203 842 лв.
– 2009 – 2 112 064 лв.
– 2010 – 1 787 304 лв.
– към 30.06.2011 – 1 902 701 лв.
ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ
Финанси
• Привлечени средства от
спонсорство
– 2007 – 65 057 лв.
– 2008 – 379 335 лв.
– 2009 – 143 652 лв.
– 2010 – 156 494 лв.
– към 30.06.2011 – 173 578 лв.
ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ
Финанси
• Средства за ремонти по обекти на
културата
– 2007 – 71 134 лв.
– 2008 – 88 501 лв.
– 2009 – 67 433 лв.
– 2010 – 846 327 лв.
– Към 30.06.2011 – 1 060 517 лв.
ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ
Финанси
• Средна работна заплата на заетите в
културните институти
2007
2011
Регионален исторически музей
294,16
533,30
Регионална библиотека “Св.
Минков”
347,50
396,50
Общински драматичен театър
“Б. Дановски”
341,73
425,33
Общински комплекс Дворец на
културата
358,50
416,40
Художествена галерия
363,26
453,39
Средно
341,03
444,98
ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ
Финанси
• Читалища
– Годишна субсидия
Държавна
Допълваща
Общинска
Общо
2007
261 841
25 400
9 910
297 151
2008
308 937
79 831
2009
374 101
34 000
1 100
409 201
2010
340 101
69 482
18 200
427 783
2011
311 904
3 755
18 200
333 859
-
388 768
– Средна работна заплата на заетите в читалищата
• В началото на периода – 265,91 лв
• В края на периода – 374,00 лв
ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ
Текущи ремонти
– Ремонт театрален салон в Двореца на
културата
– Ремонт салон и канализация ОбМД
– Ремонт салон ОДК
– Ремонт покрив РИМ
– Социализиране на крепостта “Кракра”
– Поддръжка и ремонти на читалищни
сгради
V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ
•
Пред Министерството на културата с бенефициент ОК Дворец на
културата
• ”Светът на детето в музиката” /2007/
– представяне на музикалната пиеса „Моите играчки” от Румен
Бальозов в изпълнение на КО”Орфей”
– привлечени средства – 1 600 лв.
• „Волни тромпети” /2008/
– издаден компактдиск на Духовия оркестър
– привлечени средства – 1 000 лв.
• „Дико Илиев – танцът, детето и мечтата” /2008-2009/
– цикъл музикално-образователни лектории на Духовия оркестър
в училища и детски градини
– привлечени средства – 800 лв.
• „С Граово в сърцето” /2009/
– цикъл музикално-образователни лектории на Народния
оркестър в училища и детски градини
– привлечени средства – 1 000 лв.
V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ
• Пред Агенцията за хората с увреждания с бенефициент РИМ
• “Достъпна среда” /2007/
– Привлечени средства – 22 500 лв.
• Читалищни проекти /по различни донорски програми/
• 2007 г. – 19 проекта
– привлечени средства – 62 679 лв.
• 2008 г. – 39 проекта
– привлечени средства – 71 318 лв.
• 2009 г. – 22 проекта
– привлечени средства – 34 000 лв.
• 2010 г – 47 проекта
– привлечени средства – 74 900 лв
• 2011 г – разработени 33 проекта /в процедура/
V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ
• По програма “Красива България”
• Саниране на НЧ “Хр. Ботев-1961“ – Люлин /2009/
– Привлечени средства – 166 279 лв.
• Училищни проекти в сферата на културата
• “Театрална работилница” по ОПРЧР – ХІ ОУ “Елин Пелин”
/2009 г./
– привлечени средства - 40 552 лв
• “Да дадем на децата корени и криле” по ОПРЧР – VІІ ОУ “Г.
С. Раковски” /2008-2009/
– привлечени средства - 46 200 лв
• “С усмивка на училище” по ОПРЧР – V СОУ “П. Р.
Славейков” /2009/
– привлечени средства- 20 935 лв
• “Стъпала към мечтите ни” по ОПРЧР – Х ОУ “А.
Константинов” /2009/
– привлечени средства - 21 440 лв
V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ
•
“Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки /2009 – 2013/ по програма “Глобални
библиотеки”
– І етап /2009/:
• РБ “Св. Минков”
• НЧ “Наука-1967” – Черна гора
• НЧ “Пробуда-1937” - Кладница
• НЧ “Светлина-1919” - Студена
– ІІ етап /2010/:
• НЧ “Просвета-1909“ – Батановци
• НЧ “Просвета-1909“ – кв. Църква
• НЧ “Д. Иванов-1927“ – кв. Калкас
• НЧ “Чичо Стоян-1927“ – Дивотино
• НЧ “П. К. Яворов-1926“ – Мещица
• НЧ “Хр. Ботев- 1940“ – Ярджиловци
– ІІІ етап /2011/:
• НЧ “Люлински изгрев- 1903“ – Големо Бучино
V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ
• “КИТАРИАДА” – “културна марка”за град Перник”
/2011-2013/ по схема “Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни културни събития”
– Привлечени средства - 489 000 лв
• Социализация на средновековната пернишка
крепост “Кракра /в процедура/
– Проектна стойност – 5 млн. лв.
• “Подадена ръка” /в процедура/
– Проектна стойност – 180 000 лв.
VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ
Основни програми
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Традиционен празничен календар – отбелязване на официалните и
традиционните празници и на бележити годишнини
Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – визитната
картичка на Перник
Великденска програма
Театрални награди “Феникс”
Майски културни празници
Детски празници
Летен културен отдих
Археологическа екпедиция “Кракра”
Младежки рок изяви
Програма „Ден на града”
Ноемврийски музикални дни
Декемврийски турнир по танцово шоу
Коледна и Новогодишна програма
VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ
Жанрове
• Концерти – фолклорни, забавни и на класическа музика;
професионални и любителски
• Театрални постановки – за деца и възрастни;
професионални и любителски; класически, куклен и
уличен театър
• Изложби
• Литературни срещи и беседи
• Представяне на автори и нови заглавия
• Срещи-разговори с известни личности
• Дискусионни форуми
• Възстановка на ритуали
• Литературни витрини
• Лектории и открити уроци
VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ
Обхват
• Професионални състави
– Брой - 4
– Участници - 50
• Любителски формации
– Брой - 144
– Участници – 4327 /по данни от проектно
проучване/
• Публики /в %/
– Деца - 40
– Младежи - 30
– Възрастни - 30
VІІ. КУЛТУРАТА във ФЕСТИВАЛИ И
КОНКУРСИ
• Международен фестивал на маскарадните игри
“Сурва”
• “Писано яйце” - конкурс за изписване на Великденско
яйце
• Международен конкурс за млади изпълнители на
класическа музика
• Международен конкурс за детска рисунка
• „Талантите на Перник” - преглед на ученическото
любителско изкуство
• Фолклорен конкурс за детски игри „Дай, бабо, огънче”
– с. Мещица
• Детски празник „Чичо Стоян“ – с. Дивотино
• Граовски фолклорен събор
VІІ. КУЛТУРАТА във ФЕСТИВАЛИ И
КОНКУРСИ
• „Джулай морнинг” – рок фест
• Републикански фестивал на хората с увреждания , с
международно участие
• Регионален фолклорен фестивал „ Витошки напеви” – с.
Кладница
• Международен пленер по живопис
• Фолклорен фестивал “Разказвачи” – НЧ “Миньор”
• Национален турнир по танцово шоу
• „Зимни традиционни ястия”- кулинарна изложба-конкурс
за читалищата от областта
VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ
ИЗЯВИ
• Алборг, Дания - Международен карнавал
• Балъкесир, Турция - Международен детски фестивал
• Барселона, Испания - Международен фолклорен
фестивал
• Берлин, Германия - Световен културен фестивал
• Бодрум, Турция - Международен танцов фестивал
• Болград, Украйна /Бесарабия/ - Международен
фолклорен фестивал на българската музика и танци “Да
трепне българското сърце”
• Босилеград – инициатива “Великденско яйце”
• Бояновац, Сърбия – Програма “Ден на града”
VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ
ИЗЯВИ
• Будва, Черна гора - Международен туристически карнавал
“Пролетна нощ под маските”
• Бъндърма, Турция – Фолклорен фестивал
• Венеция, Италия – Танцов фестивал
• Врънячка баня, Сърбия ХХХІ Конвенция /конгрес/ на
ФЕКГ
• Зангулдак, Турция – Международен детски фолклорен
фестивал
• Крушевац, Сърбия - Международен фестивал
“Балканска фолклориада”
• Лесковац, Сърбия - Международен карнавал
• Лухачовице, Чехия – Международен фолклорен фестивал
VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ
ИЗЯВИ
• Мерсин, Турция - Международен детски фолклорен фестивал
• Париж – художествени изложби
• Печ, Унгария - Международна конференция: “Долнодунавските
зимни маскарадни игри” и Международен фестивал на
маскарадните игри
• Прилеп, Македония - Международен пролетен карнавал
“Прочка”
• Птуй, Словения - Международен карнавал “Курентоване”
• Риеса, Германия – Шампионат по танцово шоу
• Струмица, Македония - “Струмички карнавал”
• Тирана, Албания - програма на българската общност “Горяни”
• Триуджо, Италия – литературен конкурс
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
Международни културни контакти
• Побратимени градове
– Балашиха – Русия
– Електростал – Русия
– Луганск – Украйна
– Люблин – Полша
– Нилюфер - Турция
– Овар – Португалия
– Орша – Беларус
– Пхянсон – КНДР
– Рожае - Черна гора
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
Международни културни контакти
• Федерация на европейските карнавални градове – ФЕКГ
• Партньорски градове
– Лесковац – Сърбия
– Ниш – Сърбия
– Пардубице – Чехия
– Прилеп – Македония
– Струмица – Македония
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
Институции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Чуждестранни представителства в България
Научни институти и ВУЗ
Културни институти
Творчески обединения
Училища
Социални институции
Европейски политехнически университет - Перник
Държавен архив – териториално поделение Перник
Местен бизнес
Партньорства с общините в областта
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
Партньорства в България
• Благоевград - Сурвакарски фестивал
• Кв. Владая, София - Национален фестивал-среща на
семейната приемственост във фолклора
• Велико Търново - Национален танцов фестивал “Болярско
надиграване”
• Димитровград – Турнир по танцово шоу
• Каварна – Театрална школа-конкурс
• с. Климент, община Карлово - Кукерски празник “Старчовден”
• Копривщица – Национален фолклорен събор на народното
творчество
• Костинброд - Национален фолклорен фестивал “Шопски
наниз”
• Момин проход, област София - Кукерски събор “Поклади”
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
Партньорства в България
• с. Мрамор, район “Връбница” София - Национален
фестивал “Белия щъркел”
• с. Невестино, Кюстендилско - Национален фолклорен
фестивал “Струма пее”
• с. Орехово, община Чепеларе - Среща-фестивал на
кукерски групи
• Пазарджик - Национален танцов фестивал “Тракийска
броеница”
• Пловдив – културни изяви
• Разлог - Международен кукерски карнавал “Старчевата”
• Раковски - Международен фестивал на кукерските и
маскарадни игри “Кукове”
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
Партньорства в България
• Русе – Театрална школа-конкурс
• София – градски и национални изяви
• Стара Загора - Международен фестивал на
маскарадните игри
• Хасково – Турнир по танцово шоу
• Царево – Международен младежки фестивал
• с. Челопеч, област София - Кукерски празник “Сирница”
• с. Широка лъка, област Смолян - Кукерски празник “Песи
понеделник”
• Ямбол - Национален маскараден фестивал “Кукерландия”
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
НПО
• Агенция - Арт “Мастърс” ООД /”Masters of the Danie”/
– Танцова формация - ”Masters of the Danie” – професионалисти
– Танцов клуб при ОУ”Св.Иван Рилски” Перник – любители
– Танцов клуб при ОУ”Св.Константин Философ” Перник любители
– Танцов клуб при V-то СОУ”П.Р.Славейков” Перник - любители
– Танцов клуб при VІІІ-мо ОУ “Кракра Пернишки” Перник любители
– Танцов клуб при ІХ-то ОУ “Темелко Ненков” Перник любители
– Танцов клуб при Х-то ОУ”Ал.Константинов” Перник - любители
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
НПО
• Дружество “Приятели на Русия” – Перник
• Дружество на краеведите - Перник
• Първична организация на слепите в България – град
Перник
• Славянско дружество - Перник
• Сдружение “Дай, бабо, огънче” - Перник
• СБХ – представителство Перник
• Съюз на инвалидите – Перник
• Съюз на пенсионерите - Перник
• Танцов център и Арт академия на изкуствата “Утринна
звезда” - Перник
ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА
НПО
• Танцови клубове:
– Танцов клуб “Хоро” Перник – любители
– Танцов клуб “И-ха-ха” Перник – любители
– Танцов клуб при Център “Самнохолистик” Перник –
любители
– Танцов клуб при ХІ-то ОУ”Елин Пелин” кв.Мошино
– Танцов клуб “Български ритми” кв.Църква
• Туристическо дружество “Кракра Пернишки” Перник
Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ
• Посрещане на частица от мощите на покровителя на Перник
свети Иван Рилски
• Международният фестивал на маскарадните игри “Сурва” ,
визитната картичка на Перник – ежегодни издания
• “Перник – европейска столица на маскарадните игри”
• Общинско предприятие “Културно-информационен център”
• Подземен минен музей – уникален за България и на
Балканите
• Възстановяване на Мемориала на миньорския труд
• Социализиране на крепостта „Кракра”
• Арт галерия “При кмета”
• Лятна археологическа експедиция за средношколци “Кракра”
Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
Учредяване на клуб “Съхрани българското”
Възстановяване на Клуба на културните дейци
Куклен театър за най-малките
Рок-фест “Джулай морнинг”
Летен културен календар
Лятна програма “Ваканция”
Първо по рода си състезание с елементи на екстремни
спортове и методи на оцеляване “Мисия “Лято”
• Отново кино в Перник – прожекции в ОбМД и програма
“Лятно кино в Мемориала”
• Камерна опера “Слугинята господарка” – съвместна
продукция на КО “Орфей”, ОбДТ “Б. Дановски” и ОДК
Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Звуково-светлинно шоу “Спомен за Кракра”
Пътуващи изложби “В куфар”
Поетичен сборник “Духът, който ни сродява”
Електронни страници /интернет сайтове/ на всички културни институти и
читалища
Обратна връзка с публиката – анкети и проучвания на потребностите и
резултатите от културната дейност
Механизъм за оценка и стимулиране на читалищната дейност и
разпределение на годишната субсидия за читалищна дейност –
актуализиран
Утвърждаване на проектното начало за финансова подкрепа на читалищна
дейност със средства от общинския бюджет
“Читалищна учебна година” – цикъл за обучение и професионално
усъвършенстване на читалищните дейци
Естетизиране на градската среда
“Диес Наталис” – рождения ден на ФЕКГ в Перник /домакинство/
ХІ. КУЛТУРАТА в ПЕРСПЕКТИВА
• Рехабилитация и обогатяване на материалната база
• Съхраняване и популяризиране на културното наследство
• Развитие на потенциала за създаване на културнотуристически продукти и развитие на форми на културния
туризъм
• Изява на творческото начало
• Работа с деца и младежи
• Разширяване на международните културни прояви
• Проектно начало за дофинансиране
• Децентрализация на част от културните дейности по места
• Промотиране и реклама на културната дейност в общината
• Усъвършенстване организацията и управлението на
културните институти
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
43
Размер файла
1 350 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа