close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ПРОЕКТУ МІЙ ДІМ

код для вставкиСкачать
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ
“МІЙ ДІМ – МОЯ ШКОЛА –
МОЯ ДОНЕЧЧИНА”
Виконала:
директор Широкинської
загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів ім. М.В. Ясиненка
ПАВЛЮК АНДЖЕЛА ПАВЛІВНА
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ
ЗА
ДОМІНАНТОЮ В
ПРОЕКТІ
ПРАКТИКООРІЄНТОВАНИЙ
ЗА СКЛАДОМ
УЧАСНИКІВ
КОЛЕКТИВНИЙ
ЗА ТЕРМІНОМ
ВИКОНАННЯ
ЗА ХАРАКТЕРОМ
КОНТАКТІВ
ДОВГОСТРОКОВИЙ
ГРУПОВИЙ
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ
ПРОЕКТ
результат діяльності
учасників чітко визначено з
самого початку;
орієнтований на соціальні
інтереси учасників
(документ, програма,
рекомендації, проект
закону, словник);
потребує попереднього
складання сценарію всієї
діяльності його учасників з
визначенням функцій
кожного з них;
важливими є організація
координаційної роботи у
вигляді поетапних
обговорень та презентація
одержаних результатів і
можливих засобів їх
впровадження у практику
Довгострокові проекти
присвячені доволі великій
або декільком пов'язаним
проблемам.
Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні
Григорій С
ПРОЕКТ
“МІЙ ДІМ – МОЯ ШКОЛА –
МОЯ ДОНЕЧЧИНА”
Хто думає про науку, той
любить її, а хто її любить,
той ніколи не перестає
вчитися, хоча б зовні він і
здавався бездіяльним.
Григорій Сковорода
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА
НЕОБХІДНІСТЬ
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Актуальність проекту обумовлена:
• необхідністю формування соціальної позиції
учнів закладу освіти;
•низьким інтересом учнів до культурних
цінностей свого регіону, міста, села;
•необхідністю знаходження шляхів управління
інноваційними процесами в сільській школі, які
спрямовані на вирішення особистих
інвестиційних завдань в умовах соціалізації
школярів.
МЕТА ПРОЕКТУ
•розробка та випуск методичного буклету для туристичної
агенції під назвою «Зелений туризм Приазов’я»;
•розробка та видання навчально-методичного комплекту
для використання в педагогічній майстерні «Вивчення
регіональної культури через архітектурне обличчя села”,
спрямованого на соціалізацію учнів, створення сприятливих
умов для творчого потенціалу людини, пошуку підтримки,
стимулювання творчо-обдарованих дітей та молоді,
самореалізація творчої особистості в сучасному суспільстві;
•залучення інвестицій та підвищення ефективності
діяльності школи;
•активізація інвестиційних процесі шляхом проведення
роботи щодо залучення інвесторів на незадіяні сфери через
практико-орієнтований проект.
ЗАДАЧІ
ПРОЕКТУ
1. Вивчення та узагальнення теоретичного матеріалу з теми проекту;
розробка програми заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості:
-аналіз інвестиційної привабливості школи;
-окреслення напрямків інвестиційної співпраці:
а) курортно-туристичний «Зелений туризм»;
б) розваг-форум, Новоазовський район, інвестиційні можливості
2. Моніторинг та діагностика;
реформування та реструктуризація:
а) ГАШ;
б) виділення деяких направлень розвитку закладу
(впровадження Державних стандартів);
в) знаходження та усунення деяких зайвих ланок в
управлінні;
г) введення необхідних ланок;
д) налагодження інформаційних потоків (шкільний сайт) в частині управлінської
інформації.
3. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів як ознаки
конкурентоспроможності;
4. Залучення додаткових коштів на розбудову, реорганізацію освітнього закладу:
розгалузити та запропонувати нові додаткові послуги.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
ПРОЕКТУ
Проектування,
інтегроване в контекст
управлінської діяльності
розглядається як
культурна форма
інновації в освіті, а
практико-орієнтований
проект як засіб
активізації роботи у
соціальній сфері. Я
спробувала поєднати
соціальний аспект
проекту з бізнеспланом.
Соціалізація – це
процес і результат
засвоєння
вихованцем існуючих
норм, цінностей, форм
поведінки.
Синонімом до слова
«соціалізація» є слово
«олюднення».
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
ПРОЕКТУ
Вивчення
регіональної
культури сьогодні –
це вивчення нової
культурної середи,
яка спроможна
існувати в умовах
глобалізації
Регіональна культура
як якісне культурне
явище повинна мати
поряд з іншими
атрибутами власну
історію.
Тому на краєзнавчому
регіональному матеріалі
можна створити умови
розвитку, соціалізації
особистості, які стануть
фундаментом для
інвестицій в освіту, а
значить, в майбутнє.
АНАЛІЗ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАКЛАДУ
Широкинська школа стоїть
на березі Азовського моря
та розташована в селі, яке
входить до інвестиційнопривабливого регіону
України. Вигідне
географічне положення,
вдале поєднання значного
економічного та природно
ресурсного розташування з
традиційно високим
потенціалом ділової
активності місцевого
населення сприяли
формуванню Широкинської
школи як закладу для
вкладання інвестицій:
туристична фірма «Зелений
туризм», інвестором були
враховані розміщення об’єкта,
легкість доступу (автобус),
наявність розвинутої
транспортної інфраструктури,
забезпеченість інженерними
комунікаціями, наявність
сучасних видів зв’язку
(мережа Інтернет), соціальнополітична стабільність в
регіоні, сприятливість
екологічної ситуації, ставлення
місцевої влади до інвестора,
готовність влади створювати
сприятливі умови для
інвестора.
МОНІТОРИНГ ТА
ДІАГНОСТИКА
Проект дозволить:
1.З’ясувати сильні сторони
закладу;
2.Слабкі сторони закладу;
3.Розробити рекомендації
для розвитку
конкурентоспроможності,
підвищення ефективності
діяльності і збільшення
інвестиційної привабливості
закладу освіти.
Аналіз можливостей села
Широкине свідчить про те,
що роботу можливо
проводити через
використання регіонального
компоненту.
В рамках проекту можливо
розробити низку заходів під
назвами: «Вітрина на вулиці
села», «Ажурні огорожі»,
«Дерева, квітники», «Український
сільський колорит в роботах
народної майстрині», «Мистецтво
на вулицях села», «Цінності у
повсякденному житті», «Море,
сонце…», «Спадок пращурів.
Пам’ятки архітектури села»,
«Модерн і ренесанс в
архітектурних будівлях села»,
«Музей М.В. Ясиненка». Потрібно
розробити позашкільні заходи з
використанням
мистецтвознавчого матеріалу
«Музика історії села, яка
застигла», «Післявоєнне
будівництво в селі Широкине».
ІНФОРМУВАННЯ
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
1.Виступ на районній науково-практичній конференції
«Венедиктовські читання»;
2.Виступ на місцевому семінарі учителів образотворчого
мистецтва, географії, креслення, історії;
3.Виступ на шкільному МО;
4.Захист педагогічного досвіду в рамках конкурсу «Вчитель
року » в номінації «Директор школи»;
5.Майстер-клас в рамках конкурсу «Вчитель року » в
номінації «Директор школи»;
6.Шкільний сайт, соціальні мережі;
7.ЗМІ;
8.Рекламні буклети для туристичних агенцій.
РЕСУРСИ
Кадрові:
1.Методисти
комунальної установи
«Районний методичний
кабінет Новоазовської
районної державної
адміністрації»
2.Колектив закладу
3.Громадська спільнота
4.Керівники турфірм в
Новоазовському районі
5.Працівники сільської
бібліотеки
Матеріально-технічні,
інформаційні ресурси
та сайти
ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
Підготовчий етап (2010-2013 роки) включає в
себе роботу з теми, підбір і систематизація
матеріалів з регіональної культури.
1 етап (2013-2014 роки) теоретичне вивчення
краєзнавчого матеріалу з виконанням
практичної частини.
2 етап (2014-2015 роки) виконання основного
продукту діяльності
3 етап (2015-2016 роки) захист власних
презентацій, проектів, надання на розгляд
інвестору, випуск буклету, проведення форуму.
4 етап (2016-2017 роки) коректування проекту
та подання на затвердження.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
1.Випуск буклету «Зелений туризм Приазов’я»;
2.Проведення форуму «Новоазовський район, інвестиційні
можливості»;
3.За рахунок усіх джерел залучити позабюджетні кошти інвестора у
розмірі 50 тис. грн..;
4.Створення позитивного іміджу закладу в районі та області;
5.Забезпечення адміністративного супроводу;
6.Участь школи в реалізації інших проектів;
7.Підвищення рівня знань учнів;
8.Надання додаткових освітніх послуг мешканцям села;
9.Оновлення методів, організація структури управління закладом
ГАШ;
10Налагодження інформаційних потоків у частині управлінської
інформації;
11.Випуск методичного посібника ля вчителів та керівників;
12.Наповнення новим змістом освітнього процесу у відповідності з
вимогами нового Державного стандарту.
ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ
Підготовчий етап (2010-2013 роки) включає в
себе роботу з теми, підбір і систематизація
матеріалів з регіональної культури.
1 етап (2013-2014 роки) теоретичне вивчення
краєзнавчого матеріалу з виконанням
практичної частини.
2 етап (2014-2015 роки) виконання основного
продукту діяльності
3 етап (2015-2016 роки) захист власних
презентацій, проектів, надання на розгляд
інвестору, випуск буклету, проведення форуму.
4 етап (2016-2017 роки) коректування проекту
та подання на затвердження.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
111
Размер файла
914 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа