close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

За главния автор и редактора

код для вставкиСкачать
Доц. д-р Иван ЛАМБЕВ e роден през 1943 г. в с. Д. Липница,
обл. В. Търново. Основното си образование завършва в родното
си село (1957 г.), а средното – в гр. Сливен (1961). Отбива военна
служба (1961–63 г.). Следва хуманна медицина в София (1963–69 г.).
Работи като ординатор във вътрешно отделение на районна болница
– Тутракан (1970–72 г.). След конкурс е избран за асистент
по фармакология в столичния медицински факултет (1972). Придобива
специалност (1976 г.), става дм (1986 г.) и доцент (1993 г.).
Специализира 7 мес. в Япония (Осака), 2 мес. във Великобритания
(Оксфорд и Лийдс) и 1 мес. в Ирландия (Дъблин).
Има над 250 публикации, вкл. авторство и съвторство в 3 монографии, 15 учебника по фармакология, 14 лекарствени справочника
(някои от които са претърпели от 5 до 8 издания), 7 самостоятелни
книги и тестове по фармакология.
Области на научните изследвания и интереси
на доц. д-р Иван Ламбев
(e-mail: itlambev@mail.bg)
1. Невропептиди, NO и сърдечно-съдови функции.
2. Хемодинамични ефекти на фармакологични
средства при будни хронично инструментирани
нормотензивни бели плъхове и SHRSP.
3. Диуретични и антихиперазотемични лекарства.
4. WEB-базирано обучение по медицинска фармакология
със селектирана лекарствена информация
http://www.medpharm-sofia.eu/
http://pharmsupport.data.bg/
30-години Катедра по фармакология (1975 г.)
Д-р Хюс (Лийдс, UK) – автор на много мултимедийни програми за обучение
по хуманна фармакология, с преподаватели от Катедрата (София, 1996).
Проф. д-р Хидеаки Хигашино с колеги от Катедрата (София, 2008).
Ж. Бочева, Ив. Ламбев, Е Лазарова и М. Варадинова – катедрен съвет (11.05.2011 г.)
Второ издание
Пето издание
Второ издание
http://www.medpharm-sofia.eu/
(> 600 files & > 300 links)
РЕЗЕРВНИ САЙТОВЕ:
http://drugsupport.data.bg/files/
http://pharmsupport.data.bg/files/
http://pharmsupporttwo.data.bg/files/
Уважаеми колеги – студенти и преподаватели,
Вашите предложения, отзиви и критики
за Web-сайта http://www.medpharm-sofia.eu/,
а също разработени от Вас реферати и презентации
на фармакологични и фармакотерапевтични теми,
можете да ми изпращате по електронната поща.
След тяхното редактиране и евентуални корекции,
които може да се наложи да направите, те ще бъдат
въведждани в съответните директории и субдиректории.
Доц. д-р Ив. Ламбев, дм
Тел./факс: 02/ 91 72 621
Моб. тел.: 0898/ 219 384
E-mail: itlambev@mail.bg
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
5
Размер файла
15 082 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа