close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Представяне на данни чрез

код для вставкиСкачать
Представяне и разчитане
на данни чрез кръгова
диаграма
Цели:
Показване практическата приложимост на
изучените знания чрез изявяване на
вътрешнопредметни и междупредметни
връзки.
Задачи:
Да се приложат знанията на учениците за
разчитане и оценявaне на информация,
предадена с кръгова диаграма.
Очаквани резултати:
Постигане на умения за разчитане и
представяне на информация чрез кръгова
диаграма.
План на урока
1.
2.
3.
Представяне на данни .
Кръгова диаграма.Чертане
на кръгова диаграма.
Разчитане на данни ,
представени чрез кръгова
диаграма.
1. Представяне на данни:
За представянето на данни се
използват различни начини:
таблични, графични и диаграми
(правоъгълни и кръгови).
11%
25%
64%
6
8
6
4
софия
2
лондон
0
виена
4
2
0
Зад. 1
В една фирма броят на служителите с висше,
средно и основно образование се отнася
както 3:2:1. Броят на всички служители е 450.
а) Намерете броя на служителите с висше, със
средно и с основно образование.
б) Направете кръгова диаграма, изобразяваща
разпределението на служителите по
образование.
Решение:
а) Означаваме с а, b, c съответно
броя на служителите с висше ,
средно и основно образование
a:b:c=3:2:1
( озн. с x едно отношение)
a=3.x b=2.x
c=1.x
a + b + c = 450
3.x+2.x+1.x = 450
X=75
a=3.75=225; b=2.75=150; c=75
Целият кръг е 360°
б) a:b:c=3:2:1
3.x°+2.x°+1.x°=360°
6.x°=360°
x°=360°
x°=60°
Тогава
a=3.60°=180°
b=2.60°=120°
c=1.60°=60°
2.Кръгова диаграма.Чертане на
кръгова диаграма.
Начертаваме окръжност с произволен
радиус ОА и с помоща на транспортир
нанасяме
≮АОВ=180°; ≮ВОС=120°; ≮COA=60°
Кръга се разделя на 3 части, кото се
отнасят 3:2:1
От начертаната кръгова диаграма
получаваме информация за
разпределението на служителите по
образование.
разпределението на служителите по
образование
Зад. 2
В момента
Европейският съюз
има 27 държави членки.
Пресъединяването на
отделните държави
се извършва на
седем етапа
от 50-те години на
миналия век до днес:
1 етап 1957год. Белгия,
Франция, Западна
Германия(ФРГ), Италия,
Люксембург, Холандия
(основателки) с обща площ:
788 000km²
2 етап 1973год. Дания, Ирландия,
Обединено Кралство Великобритания
Северна Ирландия с обща площ:
356 000km²
3 етап 1981год. Гърция с площ:
132 000km²
4 етап 1986год. Португалия, Испания с
обща площ: 597 000km²
5 етап 1995год. Австрия, Финландия,
Швеция с обща площ: 872 000 km²
6 етап 2004год. Естония, Кипър,
Латвия, Литва, Малта, Полша,
Словакия, Словения, Унгария, Чехия
с обща площ:
738 000 km²
7 етап 2007год. България, Румъния с
обща площ: 349 000 km²
Етапи Година Площ(km²)
Аn
Съответен
Xn%
Съответен
централен
ъгъл
1
1957
A1=788 000
20,6%
α1=74°
2
1973
А2=356 000
9,3%
α2=33°
3
1981
А3=132 000
3,4%
α3=13°
4
1986
А4=597 000
15,6%
α4=56°
5
1995
А5=872 000
22,8%
α5=82°
6
2004
А6=738 000
19,3%
α6=69°
7
2007
А7=349 000
9,1%
α7=33°
ЕС
А=3 832 000 X1%+...+X7% α1+...... +α2
=100%
=360 °
Решение:
А - цялата площ на ЕС
Аn = x n % . A
Пресмятаме за n=1
x1 788000
3832000
. 100 20 , 6 %
n x n % от 360 1 20 , 6 %. 360 74 Пресметнете съответния % и
централен ъгъл за n = 3
An = 3 3832 000
A3 = 132 000
Етапи на пресъединяването към ЕС
7 етап
9%
1 етап
21%
6 етап
19%
2 етап
9%
3 етап
3%
5 етап
23%
4 етап
16%
Кръговата диаграма показва
пропорционалния размер на елементите
в една серия от данни, спрямо сумата на
елементите.
Точките от данни в кръговата диаграма се
показват като процентни дялове от целия
кръг.
За да се онагледи , се добавят заглавие,
надпис, легенди и други пояснения
3. Разчитане на данни
представени чрез кръгова
диаграма
Каква информация получавате
от данните представени в следните
кръгови диаграми?
Зад.1 Дадена е кръгова диаграма, която
дава информация за разпределението на
населението на ЕС по възраст през 2010
год.
Зад.2 На кръговите диаграми са
представени изследванията за
зависимостта между възрастта и
интереса към общуването в интернет
Пример 1:
Брой продадени електромобила в Европа
за 2011год.
Чехия 43
Италия 103
България 4
Германия
Холандия
269
Холандия
Италия
Чехия
Германия
1020
България
Пример: 2
Задача за домашно
Според осветеността, денонощието
може да се раздели на четири частитъмна част, разсъмване, светла част и
смрачаване.
Изчислете продължителността на всяка
част, ако разсъмването е от 4 часа и 30
мин. до 6 часа , а смрачаването е от 18
часа до 20 часа и 30 мин.
Начертайте кръгова диаграма
изобразяваща отделните части на
денонощието.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
29
Размер файла
3 589 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа