close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на тема: Европейски

код для вставкиСкачать
* Европейският
парламент:
гласът на гражданите
за Европа
Представено от Цветелина Христова
от 10 “Б” клас
на СОУ “Христо Ботев” Русе
• Правомощия на ЕП
• Състав и начин на
работа на ЕП
Вашия глас
Бъдете
информирани
Петиции
Европейски
омбудсман
• Етика и
прозрачност
• Групи за
представителство
на интереси
•
•
•
•
•
източници
на инф-я
*
* ЕС има подробна законодателна рамка за
опазването на околната среда и борбата с
промените в климата.
* Новата програма LIFE за околната среда и
климата ще има бюджет от 3,46 млрд. евро
за 2014-2020 г., в т. ч. 864 млн. евро.
*
* Правилата за кохезионната
политика на Европейския
съюз за периода 2014—2020 г.
бяха одобрени от Парламента
на 20.11.2013 г.
* В компромисното
споразумение със Съвета,
след трудни преговори,
продължили повече от
година, депутатите осигуриха
значително финансиране за
регионите на ЕС, за да могат
да инвестират в проекти за
развитие при по-справедливи
условия.
*
* Евродепутатите приеха мерки
за интеграция на трудовия
пазар, за които ще бъдат
разпределени на най-малко
20% от средствата от ЕСФ във
всяка държава-членка.
* Европейският социален фонд
ще подкрепи усилията за
справяне с безработицата
сред младите хора, като наймалко 3 млрд. евро
финансиране са
предназначени за Инициатива
на младежката заетост.
* Делът на ЕСФ от
финансирането за
кохезионната политика ще
бъде минимум 23,1%.
*
* Според оценки в ЕС оперират около 3 600
международни престъпни организации.
* Европейският парламент настоява за
изграждането на обща рамка, която да
включва по-добро съдебно и полицейско
сътрудничество, създаване на прокурорска
служба на ниво ЕС за координиране на
националните разследвания и мерки срещу
банковата тайна и данъчните убежища.
* Депутатите приеха резолюция на 23
октомври, 2013 г. съдържаща план за
действия в тази област.
*
* На 17 септември 2013 г.
специалната комисия на
Парламента за борбата с
организираната
престъпност, корупцията и
прането на пари прие своя
доклад, съдържащ
препоръки за европейски
мерки срещу мафията.
*
* Това явление е с
заплашителни размери: по
оценки на ООН за 2009 г.,
обемът на легализираните
криминални потоци е около
1,6 трлн. долара годишно,
или 2,7% от световния БВП.
* Някои съвременни тенденции
като развитието на
хазартните игри в Интернет,
както и икономическата
криза, облекчават работата
на престъпниците.
* На 12 ноември 2013 г.
депутати в Европейския
парламент и експерти
разискваха характеристиките
на проблема и търсеха
начини за противодействие.
*
* Равенството на половете в деловия свят би трябвало
да бъде нещо, което се подразбира, но на практика
бордовете на директорите на компаниите в ЕС се
доминират от мъже.
* Европейският парламент иска да се гарантира
равен достъп на жените до най-високото ниво на
корпоративната йерархия и затова прие
правила(17.10.2013 г.), изискващи те да са поне 40%
от неизпълнителните членове на директорските
бордове.
*
* Повече от 26 милиона европейци са безработни.
* Конференцията „ReACT“, организирана от
Европейския парламент в Париж на 15 октомври,
2013 г. потърси нови подходи към подпомагане
на реализацията на младите хора.
* ЕC иска да увеличи нивото на заетост на хората в
трудоспособна възраст (между 20 и 64 години) на
75% - гаранция за младежка заетост, която следва
да даде увереност на младите хора, че ако те
останат без работа в продължение на четири
месеца, на тях ще им бъде предложена работа,
стаж или обучение;
*
* изграждането на рамка за гарантиране на
качеството на стажовете;
* програмата за студентски обмен „Еразъм“
насърчава мобилността и натрупването на
международен опит;
* програмите за обучение през целия живот следва
да помогнат за адаптирането към технологичните
и социалните промени;
*
* До 2020 г. над 90 % от работните места в Европа
ще изискват компютърни умения, тъй като
технологиите играят все по-голяма роля в нашия
живот.
* Въпреки това много училища и университети
нямат ресурси, интернет връзка или оборудване,
за да вървят в крак с промените.
*
* За да се справи с проблема и за
да помогне на европейците да
са конкурентоспособни в
цифровата епоха, ЕС
стартира инициативата
„Отваряне на образованието“.
* Тя има за цел да се осигурят
повече ресурси за учители,
ученици и организации и да се
подобрят компютърната
инфраструктура и интернет
връзките в училищата.
*Бъдете информирани
* Ако искате да научите повече за организацията,
правомощията и дейностите на Европейския
парламент, можете да се свържете със Службата
за справки на гражданите, като използвате линка
по-долу... Служба за справки на гражданите
*
гражданите и лицата, постоянно пребиваващи на
територията на Европейския съюз, имат право на
достъп до документите на Европейския
парламент, Съвета и Комисията... Достъп до
документи
*Вашият глас
*
Едно от основните права на европейските
граждани: Всеки гражданин, действащ
индивидуално или колективно с други лица, може
по всяко време да упражни своето право на петиция
* Ако не сте доволни от начина, по който
европейските институции са се отнесли към Вас,
Европейският омбудсман би могъл да Ви помогне...
* От 1 април 2012 г. гражданите на ЕС разполагат с
нов инструмент, който им позволява да участват в
оформянето на политиката на ЕС... гражданска
инициатива.
*Източници на информация
Водещи теми в Европейският парламент
Новини около Европейския парламент
Благодаря Ви за вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
22
Размер файла
3 513 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа