close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
«Найрозумніший»
І тур
1 питання
Яке з чотирьох слів
означає фізичне явище ?
А. кілограм
В. молекула
Б. випаровування Г. час
2 питання
Яке явище використовує
цуценя, коли різкими рухами
струшує з шерсті воду ?
А. тертя
В. інерція
Б. електризація Г. дифузія
3 питання
Яка сила викликає падіння на
землю граду , що виникає у хмарах?
А. тертя
Б. опору
В. деформація
Г. тяжіння
4 питання
Одиниці вимірювання
опору провідників ?
А. Вт
В. А
Б. Н
Г. Ом
5 питання
Після чергової контрольної роботи з
фізики ледачому Петрикові заважає
провалитись крізь Землю …
А. сила тяжіння В. сила пружності
Б. сила тертя Г. вага тіла
6 питання
Тіло має негативний заряд, якщо
воно має надлишкову кількість…
А. протонів
Б. ядер
В. електронів
Г. нейтронів
7 питання
Дівчинка сидить на відстані 50см
від дзеркала. Яка відстань від
дівчини до її зображення ?
А. 0.5м
В. 1.5м
Б. 1 м
Г. 2м
8 питання
Супутник утримується на
орбіті внаслідок взаємодії :
А. магнітної
В. гравітаційної
Б. електричної Г. ядерної
9 питання
Кого зображено на фото?
А. Е.Резерфорд
Б. Д.Максвелл
В. А.Ейнштейн
Г. Н.Бор
10 питання
Якому вченому впало яблуко
на голову?
А. Архімед
В. Г.Герцу
Г. В. Рентгену
Б. І.Ньютон
11 питання
Яку з наведених фізичних
величин вимірюють у джоулях ?
А. густину
Б. масу
В. енергію
Г. силу
12 питання
Яка фізична величина
чисельно дорівнює
відношенню маси до об’єму ?
А. швидкість
Б. сила
В. енергія
Г. густина
13 питання
Кого зображено на фото?
А. Ю.Гагарін
Б. К. Ціолковський
В. С. Корольов
Г. І. Пулюй
14 питання
Яка частинка входить до
складу атома, але не входить
до складу атомного ядра ?
А. електрон
В. протон
Б. нейтрон
Г. йон
15 питання
Дві нитки зв’язано вузлом .
Вони не розв’язуються , тому
що діє сила …
А. тиску
В. Архімеда
Б. тертя
Г. пружності
16 питання
Яке явище зображено
на малюнку?
А. полярне сяйво
Б. дуговий розряд
В. блискавка
Г. лазер
17 питання
Обчислити силу тяжіння,
що діє на тварину?
А. 40Н
Б. 40000 Н
В. 20000Н
Г. 80000Н
18 питання
Яке з чотирьох слів зайве,
логічно не пов’язане з іншими:
А. дифузія
В. теплопровідність
Б. конвекція
Г. теплообмін
Додаткові питання
Яка із речовин проводить
електричний струм:
А. алюміній
Б. гума
В. скло
Г. дерево
Кому з вчених належать слова
«Дайте мені точку опори, і я
підійму Землю»:
А. Галілею
Б. Архімеду
В. Ньютону
Г. Демокріту
За однакових умов сила
тертя ковзання порівняно з
силою тертя кочення завжди:
А) менша
Б) дорівнює
В) більша
Сила вимірюється приладом,
який називається:
А)спідометр
В) барометр
Б) динамометр Г) амперметр
ІІ тур
Дешифратор
1
АБВ
6
НСТ
2
ГДЄ
7
УФХ
3
ЖРИ
4
КЛМ
8
9
Ц ЙШ
ЩІЬ
1 Е
0 Н
6 Е
0 Р
3 А
1
В
5
ЗОП
0
ЧЕ Ю Я
Тиск твердих
Робота,
потужність,енергія
Теплові явища
Електричні
явища
Світлові явища
Електромагнітні
явища
Механічні явища
Країна сил
Секрет
тіл, рідин і газів
Тиск твердих тіл, рідин
та газів
1.В яких одиницях
вимірюється тиск ?
2.Як називається
прилад для
вимірювання
атмосферного
тиску.
3.Як змінюється
атмосферний
тиск з висотою?
4.Чому дорівнює
нормальний
атмосферний тиск?
5.Людина, яка
досліджує морські
глибини
6.Як називається
прилади для
вимірювання
тиску рідин та
газів?
7.Яку рідину
використовував
Торрічеллі у
своєму досліді?
8. Від чого
залежить тиск
води на дно
посудини?
9.Найбільша
глибина, якої
досягла людина в
батискафі
10.Яка річка є самою
суднохідною в
Україні?
Електричні
явища
1. В яких
одиницях
вимірюється
електрична
напруга ?
2. Які частинки
обертаються
навколо ядра
атома?
3. Як взаємодіють
тіла, які мають
однойменні
заряди?
4.Як називається
прилад для
визначення заряду
тіла?
5. Як називаються
речовини, які
добре проводять
електричний
струм?
6. Що означає
слово «атом» в
перекладі з
грецької мови ?
7. Як називається
прилад, який існує
для захисту
електричного кола від
струмів короткого
замикання ?
8. Якою літерою
позначається
електричний
опір ?
9. Що таке
впорядкований рух
заряджених частин ?
10. Як називаються
атоми, які мають
однакову кількість
протонів в ядрі та
різну кількість
нейтронів?
Механічні
явища
1. Тіло, розмірами
якого в даній задачі
можна знехтувати.
2.З чого складається
система відліку?
3.В яких одиницях
вимірюється
швидкість?
4. Середня швидкість
за дуже малий
проміжок часу.
5.Прилад для
вимірювання
швидкості
автомобіля.
6. Значення
прискорення вільного
падіння .
7. Вектор, що з’єднує
початкове положення
тіла з кінцевим.
8. Хто вперше
встановив
відносність руху.
9.Який учений
спростив
астрономічні
розрахунки ?
10. Тривалість
одного оберту
земної кулі.
Робота,
потужність,
енергія
1. Кінь чи трактор
має більшу
потужність
2.В яких одиницях
вимірюються
робота та енергія
3.Яку енергію має
тіло, підняте над
поверхнею Землі?
4.Як називають
величину, яка має
напрямок?
5.Чи може корисна
робота бути більша
за затрачену
6.Як називається
фізична величина,
яка показує, з
якою швидкістю
виконується
робота?
7.У чому дає
виграш важіль?
8.Яку енергію має
тіло, яке рухається
з певною
швидкістю?
9.Який закон доводить
неможливість створення
вічного двигуна?
10. Скільки джоулів
міститься в 1МДж?
Електромагнітні
явища
1. Як взаємодіють
два різнойменні
полюси магніту?
2.Поблизу якого
географічного
полюсу знаходиться
північний магнітний
полюс Землі?
3.Якою літерою
позначається
Південний полюс
магніту?
4. Чи можна
отримати магніт з
одним полюсом ?
5. Хто сконструював
перший електричний
двигун?
6. Як називається
лінія, яка з’єднує
полюси магнітної
стрілки?
7. Хто у 1820 році
відкрив магнітну дію
струму ?
8. Як називають
котушку, в середині
якої розташоване
залізне осердя?
9. Як поводить
себе рамка зі
струмом у
постійному
магнітному полі?
10 . Яким кольором
зафарбовують
північний полюс
магніту?
Країна сил
1.Прилад яким вимірюють
силу.
2.Що сильніше діє:
Земля на Місяць чи
Місяць на Землю?
3.Він відкрив
три основних
закони руху тіл.
4. Яка сила розганяє
автомобіль?
5.Деформація
якого виду зазнає
натягнута тятива
лука ?
6.Проявом якої
взаємодії є
сила тяжіння?
7. Яка фізична
величина є мірою
взаємодії тіл?
8. Назвіть закон , який
лежить в основі дії
динамометра?
9. Під дією
якої сили тіла
нагріваються ?
10.Одиниці вимірювання
сили
Світлові
явища
1.Яким джерелом
світла є електрична
лампочка?
2. Чому дорівнює
кут відбивання
світла ?
3.В яких одиницях
вимірюється оптична
сила лінзи?
4. Яке затемнення
спостерігається,
коли Місяць
знаходиться між
Сонцем і Землею ?
5. Яким джерелом
світла є
блискавка ?
6. Утворення чого
підтверджує те, що
світло
поширюється
прямолінійно.
7. З якими лінзами
носить окуляри
людина, яка
страдає
короткозорістю ?
8.При якому куту
падіння відбувається
повне відбивання
світла ?
9.Як називається
двоопукла лінза
ока людини ?
10. В яких одиницях
вимірюється фокусна
відстань?
Секрет
1.Що завжди правду
говорить
2.Іде роками,
одними й тими
стежками
3.Висить на
дворі, при вікні
Скаже холодно
чи ні.
4. Коромисло своє маю
Шальки на ньому маю.
5.Воду в неї
ми наллєм і
поміряєм
об’єм.
6.Складай коло –
думай думу
Чим замірять
силу струму.
7.Царю поміг він –
Гієрону
У воду кинувши
корону.
8.На стіні висить
тарілка
По тарілці ходе стрілка
Час ця стрілка не дає,
А погоду узнає.
9.Летіла стріла з
неба на дерево,
Та впала в лободу
Шукаю та не
знайду.
10.По шнурах
прийшов у хату
й освітив усю
кімнату.
Теплові
явища
1. Як називається
прилад для
вимірювання
температури?
2. Яка фізична
величина
позначається великою
буквою Q ?
3.Як рухаються
молекули ( атоми )
газів?
4.Як називається
посудина, в якій
досліджують
теплові процеси?
5. Чому дорівнює
температура кипіння
води при нормальному
атмосферному тиску ?
6. Чому дорівнює
температура
плавлення льоду
при нормальному
атмосферному
тиску?
7.Як називаються
речовини, які в
результаті згоряння
дають значний
тепловий ефект?
8.Чи змінюється
температура
речовини під час її
кристалізації?
9. Скільки джоулів
містить 1 калорія?
10.В яких трьох
агрегатних станах
перебуває вода.
Фінал
Дешифратор
1
АБВ
6
РСТ
2
ГДЄ
7
УФХ
3
ЖЗИ
8
Ц ЙШ
4
КЛМ
9
ЩІЬ
Л
4 Е0 О5 Н
5 9І 2Д
5
НОП
0
ЧЕ Ю Я
Вітаю з
перемогою!
Дякую всім за
цікаву гру!
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
44
Размер файла
4 144 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа