close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шаброване

код для вставкиСкачать
а. Определение –
Шабрововане е обработка, при която се снема
тънък слой метал чрез изстъргване от отделни места от
повърхността на детайла.
б. Приложение –
Шабароването се прилага най-често когато трябва
да се придаде голяма точност и гладкост на триещи се
повърхнини, за да се осигури добро пасване между тях.
Обработват се праволинейни и криволинейни повърхнини
на детайла, предварително струговани, фрезовани или
шлифовани.
Шаброването се извършва с режещ инструмент - шабър.
Видове шабъри.
плоски прави шабъри ( фиг.1а)
Използват се за шаброване на равнини.
Режещи са челните им ръбове.
плоски с извит край (фиг. 1б)
Използват се за шаброване в остри ъгли,
както и за шаброване на меки
материали –
алуминий, цинк, и др.
фиг.1
триъгълни шабъри –
Използват се за шабароване на външни цилиндрични
повърхнини
профилни шабъри –
Боядисване на повърхността на проверовачния инструмент
Проверовъчен инструмен може да бъде:
* проверовъчна плоча – за праволинейно обработваеми повърхнини;
* ротационен детайл – (ос, вал и др.) – за криволинейни обработваеми
повърхнини.
Заточване и заглаждане на шабъра
Заточването се осъществява на шмиргерово точило, а
заглаждането – на ситнозърнесто точило или заглаждащ камък.
Подготовка повърхността за шаброване
Проверява се степента на неточностите чрез натриване на
обработената повърхност на детайла по боядисаната повърхност на :
* проверовъчна плоча – за праволинейно обработваеми
повърхнини;
* ротационен детайл – (ос, вал и др.) – за криволинейни
обработваеми повърхнини.
За равнинността на проверяваната
повърхност се съди по
големината на боядисаните
петна по нея.
а.Шабароване на равнинни повърхнини
Извършва се с плосък шабър по два начина.
* Шабърът се движи с две ръце
под ъгъл 25-30⁰ сплямо
обработваната повърхност
с лек натиск (работен ход) и
без натиск (празен ход).
Работният ход е в посока от
шлосера към детайла.
* Извършва се чрез шабър с
по-голяма дължина, опрян на
рамото под ъгъл 60⁰ . Шабърът се държи с
две ръце и се движи по посока от детайла
към шлосера. Този метод се прилага за
обработка на повърхнини с по- голяма
точност и гладкост.
б.Шабароване на криволинейни повърхнини
Прилага се при обработка на лагерни черупки с
триъгълен шабър. Шабърът се движи надясно и наляво
по окръжността на черупката.
Качеството на шабарованата повърхнина се определя:
* за праволинейни повърхнини – с квадратна проверовъчна
плоча 25Х25 mm. Тя се намазва с боя. Броят на петната по
проверяваната повърхност не трябва да бъде повече от
20÷25 и трябва да са равномерно разположени по цялата
повърхност.
* за криволинейни повърхнини – с картонени или целулозни
плочи чрез отчитане на броя на петната. Шабароването се
счита за успешно, когато криволинейната повърхност се
покрие равномерно с петна от боята.
а. Определение –
Операция, при която се снема тънък слой метал от
повърхността на детайла с помощта на притриващи
материали.
б. Приложение –
Притриването се прилага за постигане на най-точна
окончателна обработка. Използва се за получаване на
точни размери (0,001-0,002 mm) и голяма гладкост на
повърхността, най-често при изработване на плътни и
херметични съединения.
Операцията се извършва ръчно или механизирано, след
шаброване или шлифоване.
в. етапи на притриването
* предварително - получената точност при него е от 0,005 до
0,05 mm.
* окончателно -получената точност при него е от 0,001 до
0,002 mm. Не се използва винаги, а само в случаи на
изработване на много точни изделия.
г. начини на ръчно притриване
* чрез инструмент – притер. В работната му повърхнина се
набиван зрънца от абразивен прах.
* чрез притриване на съединени детайли един към друг, като
единият от тях се използва за притриване на другия.
а.Видове притири:
плоски ; цилиндрични; конусни;резбови; специални
Формата на притира се избира според формата на притриваната
повърхност.
Материалът на притира трябва да бъде по-мек от материала на
обработвания детайл. Използват се чугун, месинг, мед или стомана.
б. Материали за притриване –
* абразивни прахове – те са режещо средство при обработка
на метала. Биват естествени ( диаманд, корунд, шмиргел) и
изкуствени електрокорунд, елмаз идр.). Сортират се според
едрината на зърната.
* мазилни вещества – предназначени са за ускоряване на
притриването и за повишаване на точността и гладкостта на
обработваната повърхност. Подбират се в зависимост от
материала на притира. Мазилни вещества са бензин,
корселин, терпентин (за чугунени притири) и машинна масла(
за стоманени притири).
Мазилното вещество се смесва с абразивния прах, разбърква
се добре и се нанася върху повърхността на притера.
а.Притриване на равнни повърхнини
За притер се използва равнина неподвижна чугунена плоча.
Повърхността на плочата е грапава за да се задържи
абразивния прах. Преди нанасянето на притриващия прах
плочата се навлажнява с газ и се избърсва. Праха се вбива в
плочата и след това може да започне обработката на
материала.
Детайлът с кръгови и праволинейни движения се движи по
цялата повърхност. След 10-15 движения се счита че
притриващия прах се е изхабил и се заменя с нов.
Притриването продължава докато обработваната повърхност
получи необходимия гланцов вид, гладкост и точност.
б.Притриване на конусни повърхнини
* Определение – обработване на отвори с пила, с
цел придаване на необходимата форма – овална,
триъгълна, квадратна, правоъгълна, шестоъгълна
и др. Извършва се с подходящо подбрана форма
на пилата, съобразно формата на отвора, който
искаме да получим.
* Определение – нагаждане на два детайла един
към друг с точно определена хлабина и без
заклинване. Тази операция е с голяма точност.
Извършва се чрез: пилене, пилене и шаброван,
само шаброване.
* За да се пасва един детайл към друг е необходимо
детайлът към който ще става пасването да бъде
точно обработен.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
84
Размер файла
2 482 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа