close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Древният Египет

код для вставкиСкачать
Съдържание :
Въведение
Древният Египет
Източното Средиземноморско крайбрежие
Полуостров Мала Азия
Месопотамия
Персия
Между IV и I хилядоление пр.Хр. в обширното географско и културно
пространство на Нилската долина в Африка, Източното Средиземномноморско крайбрежие между реките Тигър и Ефрат и ефранското плато в
предна Азия възникнали първите цивилизации в човешката история.
През хилядолетията тези земи, които днес наречаме Древен Изток, били
населявани от десетки народи.Те ожесточено си оспорвали всяка педя
орна земя и находище от метали, но и оживено общували и обменяли
стоки, познания и идеи.
Древният Египет обхващал плодородните земи по
долното течение на р. Нил ограничени от изток и от запад с
пустини.За южна граница на страната си египтяните смятали
Първия нилски праг до гр.Елефантина,днешен Асуан.
В Горен(Южен) Египет била Тиванската област със
столица Тива.На север се простирал Долен Египет, осеян с
блата,трастикови горички и пасища.Там Нил се разделя на
множество ръкави, наречени от елините Делта.
Източното Средизелноморско крайбрежие обхващало
Палестина,Финикия и Сирия.Палестина-част от дривния Ханаан, си
оспорвали ханаанци и евреи.Финикийците създали мощни градове
дължави,който държали в свои ръце презморската търговия и плавали
чак до Атлантика. На север се простирало обширното Сирийска плато,
владяно от различни древни народи.
Полоостров Мала Азия ( древната Анатолия) бил родина на
загадъчните хети.През II хил. Пр.Хр. Те създали висока култура и
могъща империя,която контролирала обмена на суровини и
търговските пътица между Европа и Месопотамия.
Месопотамия(Междуречието) – плодородната долина между
реките Тигър и Ефрат в днешен Ирак, също получила името си
от елените. В долното течение на големите реки до вливанито
им в Персийския залив била страната на древните шумери , на
север от тях живеели акадците , а в планинските земи на
Северна Месопотамия – Войствените асерийци .
Персия – земята на мидите и персите, се
простирала на изток от Двуречието върху
възвишенията на Иранското плато. Със силата на
оръжието суровите перси създали една от наймогъщите, обширни и добре управлявани империи в
световната история, която се простряла чак до
Индия.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
5
Размер файла
1 959 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа