close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Отмерване на времето

код для вставкиСкачать
АСПЕКТИ НА ВРЕМЕТО
в Древен Египет
Мария Антонова
Райна Златева
Силвия Кременска
КНИГА НА ПОРТИТЕ
4-ти
час
5-ти
час
6-ти
час
– AT – МИГ, МОМЕНТ
Wb I. I; FD 1
– AHAW – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Wb I. 222; FD 48
– RK – ВРЕМЕ
Wb II. 457; FD 153
– tr – време
Wb V. 313; FD 300
– HAW – ВРЕМЕ
Wb II. 477; FD
157
– NHH – ВЕЧНОСТ
Wb II. 299; FD 137
– DT – ВЕЧНОСТ
Wb V. 507; FD 317
Книга на кравата
Maystre, Ch. BIFAO 40
(1940), 114
Piankoff, A. The Shrines of Tut-AnkhAmun. New York 1955
РАЗЛИКИ МЕЖДУ DT И NHH
Гардинър – “eternity in the past” и “eternity in
the future”;
Дриотон, Шефер, Моренц – вечност в
бъдещето;
Таузинг – “Jenseits und die Nacht ” и “Diesseits
und den Tag”;
Т. Алън – “changelessness ” и “endless
recurrence ”;
РАЗЛИКИ МЕЖДУ DT И NHH
Бакир – “вечност след смъртта и края на света” и
“вечност преди сътворението”;
Кристоф – ден и нощ;
Дж. П. Алън – “eternal reccurence ” и “eternal
sameness”;
Рьотен – “вечност извън творението” и “вечност в
пределите на творението”;
РАЗЛИКИ МЕЖДУ DT И NHH
Ото – “завършеност” и “начало”;
Жабкар – взаимозаменяеми;
Леков – “линейност и константност” и
“цикличната повторяемост на събитията”;
РАЗЛИКИ МЕЖДУ DT И NHH
ВИДОВЕ ЧАСОВНИЦИ
Древен Египет
ЗВЕЗДНИ ЧАСОВНИЦИ
Деканни часовници
Транзитни деканни часовници
Часовници от Рамесидксия период
МЕРКЕТ
Най-старият познат астрономически инструмент – 600г. пр.р.Хр.
Два меркета се използват, за да се установи северно-южна линия чрез
подравняването им с Полярната звезда. Служи за определяне на
нощните часове и кога определени звезди пресичат меридиана.
Прави се от централното ребро на палмово листо.
Служел е за изравняване на основите на пирамиди и слънчеви храмове
с важни точки и бил най-често точен до по-малко от половин градус.
Използвал се е от жреци-астрономи.
Има намерен меркет, носещ
името на Тутанхамун и на
него пише, че е “индикатор
за определяне на
започването на фестивал и
поставяне на всички хора в
техните часове”;
“Аз знам движението на
слънцето, на луната и на
звездите, всяка на мястото
си”;
Надписът казва, че този меркет е
принадлежал на свещеник, наречен
Бес от храма на Хор в Горен Египет.
600 г. пр.р.Хр
Гробница Рамзес IV, Долината на царете
Преминаващите звезди се записват в таблици-диаграма,
подравнени в квадрати, показващи седящата фигура на
жреца-асистент. Такива таблици се срещат в гробници на царе
от XX династия, показващи позициите на звездите през 12те
часа на нощта в интервал от 15 дни.
Ритуална сцена на Царя с
богинята Сешат.
“Аз държа клина. Аз взех
дръжката на тоягата и скачих
измервателната корда със
Сешат. Аз обърнах моите очи
към движението на звездите. Аз
изпратих моя поглед до
Голямата мечка ... застанал до
неговия меркет. Аз направих
устойчиви, стабилни четирите
ъгъла на храма”
ДЕКАННИ ЧАСОВНИЦИ
Диагонални часовници, базирани на изгряването на деканите;
Съществуват 12 непълни и дефектни такива часовници на капаци на
саркофази от IX, X, XII династии (2154-1783г. пр.р.Хр);
Показват как 12-те нощни часа се определят от изгряването и
нощното движение на 36-те деканни часа (основно 12 звезди или
съзвездия за 10 дневна “седмица” или декада ), допълнени с 12 така
наречени епагоменални или триъгълни декани, първите 11 от тях
споделят с последните 11 основни декана задачата за определяне на
нощните часове през последните 11 десетилетия и всичките 12, от
които се маркират часовете на нощта през 5-те апагоменални дни.
ТП – Унис : “Ти си над часовете, който е над Ре, приготви се за
Унис”,”Унис изчисти нощта, Унис изпрати часовете ”;
Според Паркър се използват от поне XXIVв. пр.р.Хр;
Показват времето по цивилната година от 365 дни;
ТРАНЗИТНИ ДЕКАННИ ЧАСОВНИЦИ
Книга на Нут или Космологията на Сети I и Рамзес IV;
Небесна карта в образа на богинята Нут;
Съдържа диаграми на слънчеви часовници с титлата “Познаване
часовете на деня и нощта”;
За пръв път се появява в кенотафа на Сети I в Абидос, по-късно в
гробницата на Рамзес IV, частично в гробницата на Мутирдис ,
папирус Карлсберг I и Iа;
Разполага се на западната част на тавана на гробниците срещу книга
на Книга на нощта;
Кенотаф
Сети I
Звездите изчезват за 70 дни в Дуат. След това изгряват за 80 дни на
източното небе преди да са кулминация и да достигнат меридиана.
„Работят“ 120 дни - тя започва с маркирането на даден час като
преминават за 10 дни, започвайки от 12-тия час през първата декада и
свършват с първия час на 12-тата декада. Тогава „работата“ започва
отново и прекарват останалите 90 дни на западното небе. Стари звезди
умират и нови се раждат на всеки 10 дни.
ЗВЕЗДЕН ЧАСОВНИК ОТ РАМЕСИДСКИЯ ПЕРИОД
Рисуван е в гробниците през Рамесидския период- XX дин.
Има 24 таблици (по две за месец) на 13 звезди. Като първата звезда бележи
началото на нощта. Отчита времето на 24 полумесечни периоди. Само 3 звезди в
него са същите или си приличат със звезди от деканните часовници – “Звездата на
Собджу”, “Звездата на Хилядите”, “Звездата на Орион”;
Гробница Рамзес IV,
Долината на царете;
Първият горен ред дава месеца и деня, после часа, името
на деканната звезда и позицията на звездата за часа,
нарисувана над асистента.
ВОДНИ ЧАСОВНИЦИ
Изтичащи водни часовници
Вливащи водни часовници
ВОДЕН ЧАСОВНИК
Най-старият документиран часовник е от XVI век пр.р.Хр.,
описан в гробницата на Аменхат в западна Тива, за когото се
твърди, че е изобретателят на водния часовник;
На надпис от такъв съд от Птолемейския период се казва,че се
използва, когато деканите звезди не се виждат;
Най-стaрият намерен образец е от храма на Амун-Ре в Карнак
от времето на Аменхотеп III;
Храмът на Амун-Ре в
Карнак, Аменхотеп III
(1415-1380 пр.р.Хр)
Птолемейски
период, 320
пр.р.Хр.
ВЛИВАЩИ ВОДНИ ЧАСОВНИЦИ
Срещат се само в Едфу, открити са от Масперо
през 1901г.;
Показват времето чрез воден поток, който
изтича в съд от резервоар и се чете часа според
нивото на водата по месечната часова схема;
Предимството им е, че ако резервоарът се
държи пълен постоянно, струята падаща в
часовника ще остане равномерно постоянна и
водата ще се покачва константно;
Късен Птолемейски период 664-30 пр.р.Хр
СЛЪНЧЕВИ ЧАСОВНИЦИ
Измерващи дължината на сянката
Измерващи посоката на сянката
СЛЪНЧЕВИ ЧАСОВНИЦИ, ИЗМЕРВАЩИ
ДЪЛЖИНАТА НА СЯНКАТА
Пророчеството на Неферти – “Ре се отдели от хората; той свети така че
часът (на зазоряването) може да бъде казан, но никой не може да каже
кога обеда се появява, никой не може да разгадае (измери, номерира)
неговата сянка”;
Първото и единствено египетско техническо описание на такъв
часовник имаме от кенотафа на Сети I (1306-1290г пр.р.Хр.);
Най-старият познат слънчев часовник, измерващ дължината на
сянката, е намерен в Египет от времето на Тутмос III около 1500г.
пр.Хр. Състои се от две ленти от камък като едната от тях служи за
стрелка, а на другата са маркирани часовете.Някои измерват по 5 часа
– 5 преди обяд и 5 след като се обърне на обяд на запад, а други по 4.
Имаме от управлението на Тутмос III (1306-1290г. пр.р.Хр) ,
Амехтотеп III (1386-1349 пр.р.Хр) и от Сайс, датиран 500 години покъсно;
“Знаейки часовете чрез часовника, работещ
чрез сянка (sṱat), чиято база (mrtwt) е 5
длани в дължина, височина ... с напречна
греда (mrḫyt) на два пръста височина над
главата (tp) на часовника, работещ със
сянка (sṱat). Ще разделяш тези 5 длани на 4
части, маркирани на този часовник. Според
приетото правило (n hp) ще сложиш 12
единици оттам за първия час; ще сложиш 9
оттам за втория час; ще сложиш 6 оттам за
3-тия час; ще сложиш 3 оттам за 4 час.
Когато поставиш часовника на нивото на
слънцето и главата е на изток, на която е
напречната греда , сянката на слънцето ще
е правилна на часовника. Когато четвъртия
час приключи след като слънцето е
застанало на отвора (wpt) (короната) на
напречната греда, ще го обърнеш часовника
неговата и основа сега ще бъде на изток ...
Сумират се 8 часа, два часа са минали
сутринта преди слънцето да изгрее на
часовника и други 2 часа ще минат след
като слънцето влезе (в Дуат), за да оправи
локацията на нощните звезди .”
1.АМЕНХОТЕП III
2.ТУТМОС III
3.САЙС
1
2
3
От времето на Тутмос III
West Berlin Museum № 19743
ИМЕНА НА ЧАСОВЕТЕ
1ви – Изграващият;
2ри – Встъпление на Единия;
3тия - Пазителят на Нейно величиство;
4то – Тайният;
5тия – Горящият;
6тия- Стоящият;
ПАПИРУС ТАНИС IВ. Н.Е – ИЗОБРАЗЯВА ЧАСОВНИК, КОЙТО ОТГОРЕ Е
НОМЕРИРАН С ЧАСОВЕТЕ, А ОТДОЛУ СА БОГОВЕТЕ ПОКРОВИТЕЛИ НА
ОТДЕЛНИЯ ЧАС;
Cairo
Museum
№33401
Petrie
Museum of
University
College,
London;
№ 16376
От Кантара - 320г. пр.Хр
Детерминатив за
час през
Птолемейския и
Римски Египет;
СЛЪНЧЕВИ ЧАСОВНИЦИ, ИЗМЕРВАЩИ
ПОСОКАТА НА СЯНКАТА
Вертикален плосък слънчев часовник. Измерва
часовете чрез въртенето на сянката, отразена
от гномон.
Най-старият слънчев
часовник от този тип е
намерен в Гезер,
Палестина.
От времето на
Меренптах (1224-1214
пр.р.Хр);
Материал: слонова
кост;
Стенен слънчев часовник, намерен в
Луксор; Гръко-римски период;
Материал: зелен фаянс;
West Berlin
Museum,
№20322
БИБЛИОГРАФИЯ
Clagett, M. Ancient Egyptian Science: Calendars,
Clocks, Astronomy.Philadelphia 1995.
Sloley,W. Primitive Methods of Measuring Time.
London1931
Simon,S. Shadow clocks and sloping sundails.
Britsh sundail society Bulletin №983, Oct. 1998
Richmond,B. Time measurement and calendars
constructions, 1956
Neugebaur,O. ,Parker, R. Ancient Egyptian
Astronomical texts, vol. 2 London 1960
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВРЕМЕ В
ПРОРОЧЕСТВОТО НА НЕФЕРТИ
(И тогава) сказал жрец-волхв
Нфр.тй: (Поведать ли) из
совершающегося? Из того ли,
(что) совершится, госпударъ,
жив, цял, здоров, владьика
мой?
(И тогда) скзал его
величество, жив, цел, здоров:
Из того, (что) совершится.
Ведь сегодня совершется,
минуя себя.
Dd.in Xrj-Hb Nfr.tj
in iw m xpr.wt
in iw m xpr.t(j)-f(j) sj
itj anx wDA snb nb.(j)
Dd.in Hm.f anx wDA snb
m xpr.t(j) st sw.t min is xpr swA (Hr).f
Вассоевич А.Л. Духовный мир
народов классического Востока
(Историко-психологический метод в
историко-философском
исследовании). 1995.
Le porteur du rite, “l’Accompli”
(Neferti) dit:
“Á propos de ce qui advient?
(ou) de ce qui adviendra?
Souverain, <mon> Matire-Vie,
épanouissement, santé-”
Sa Mjesté – Vie,
épanouissement, santé-dit:
“De ce qui adviendra; puisque
aujourd’hui, si une chose
advient passe sur elle.”
Dd.in Xrj-Hb Nfrtj
in iw m xprwt
in iw m xprwt(j).sj
itj anx wDA snb nb.(j)
Dd.in Hm.f anx wDA snb
m xprt(j).sj swt min is xpr swA Hr.f
André Fermant et Michel Lapidus. Les
Prophéties de l’Egypte Ancienne
1999.
Said the Lector Neferrohu:
"Shall it be of things past or
of things future,
0, King my Lord?" (15)
Said his Majesty: "Nay, of
things future; today (a
thing) happens and is past."
H. Gardiner, JEA, I (1914), 100-106
Da sprach der
Vorleserpriest Nfr.tj: „Als
etwas Geschehenes oder als
etwas, was noch geschehen
soll, Herrscher, mein
Herr?“ Da sagte S.M.: „Als
etwas, was noch geschehen
soll, denn das Heute ist
bereits zu etwas geworden,
das Vergangenheit ist.“
W. Helck, Die Prophezeihung des Nfr-tj.
Wiesbaden, 1970. 12-14
Of what has happened
or of what will happen, 0 king,
my lord ?" (15) Said his
majesty: "or
what will happen. As soon as
today is here, it is passed
over."
Miriam Lichtheim – Ancient Egyptian
Literature, Volume 1, 1976.
The lector Neferty then said,
‘‘About what has already
happened
or of things that are to be, O
Sovereign my Lord?’’
His Majesty, ‘‘Of things that
are to be.
Today is here already. Let it
pass.’’
Foster J. - Ancient Egyptian Literature.
University of Texas Press, 2001.
Документ
Категория
Презентации по английскому языку
Просмотров
6
Размер файла
7 550 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа